Marco de Wit 17 lokakuun, 2018
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Viime vuosikymmeninä keskimääräistä alhaisemman älykkyysosamäärän omaavia kehitysmaalaisia on lisääntyvissä määrin muuttanut Eurooppaan, Australiaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Itä-Euroopassakin muuttoliike on ollut suurta, mutta se on koostunut pääosin venäläisten ja ukrainalaisten muutosta eikä siis kehitysmaalaisista.

Suurimmassa vaarassa on Länsi-Eurooppa, jonne maahanmuuttajat tulevat Lähi-Idästä ja Afrikasta.

 

Ulkomailla syntyneiden osuus väestöstä. (Ei ota huomioon maahanmuuttajien Euroopassa syntyneitä lapsia.)

 

Kehitysmaista tullut massamaahanmuutto on laskenut länsimaiden keskimääräistä älykkyysosamäärää.

 

Maahanmuutto laskee keskimääräistä älykkyysosamäärää.

 

Monessa Euroopan maassa keskimääräinen älykkyysosamäärä on pudonnut vähintään 2-3 % pelkästään maahanmuutosta johtuen.

Kolmen prosentin pudotus ei välttämättä tunnu suurelta, mutta se lisää moninkertaisesti monenlaisia sosiaalisia ongelmia. Esimerkiksi sosiaalihuollon varassa olevien määrä lisääntyy 7%, vankilaväestö lisääntyy noin 10 prosentilla ja lukion keskeyttäneiden määrä lisääntyy noin 15%.

 

Lisäksi kansan ”tyhmentymistä” vielä kiihdyttää se, että kehitysmaista saapuneilla on huomattavasti korkeampi syntyvyys kuin kanta-asukkailla.

Eurooppaan suurin osa maahanmuuttavista kehitysmaalaisista on muslimeja, joista suuri osa haluaa säilyttää kulttuurinsa. Näin muslimien syntyvyys pysyy korkeampana kuin eurooppalaisen kantaväestön syntyvyys.

Varmaa on, että keskimääräistä vähemmän älykkäät – sekä kantaväestössä että maahanmuuttajaväestössä – tulevat lisääntymään samaan aikaan, kun keskimääräistä älykkäämmät tulevat vähenemään.

Seurauksena on katastrofi.

Vanhanen ja Lynn arvioivat, että nykyisen teknologisen yhteiskunnan toiminta edellyttää kansan keskimääräisen älykkyysosamäärän olevan vähintään 90 ÄO-pistettä.

Jos nykyiset trendit jatkuvat, niin vuosisadan loppuun mennessä Eurooppa sekä tyhmentyy että islamisoituu.

 

 

Vieläkin tärkeämpää kuin osuus väestöstä on syntyvien osuus.

Vaikka Ranskassa muslimien ja muiden maahanmuuttajien määrä on noin 15 %, niin monilla alueilla syntyneistä enemmistö on maahanmuuttajien lapsia!

 

 

Monet näistä maahanmuuttajista ovat nimellisesti kristittyjä afrikkalaisia, mutta jotka helposti kääntyvät muslimeiksi.

Samaan aikaan kun muslimien määrä lisääntyy, niin kantaeurooppalaisten määrä romahtaa syntyvyyden ollessa vain 1 – 1,5 lapsessa.

Kolmessakymmenessä vuodessa monissa Euroopan maissa muslimeja tulee olemaan väestöstä 20 – 30 %.

Tämä tarkoittaa, että tällöin ylivoimainen enemmistö syntyneistä on muslimeja.

Tämän jälkeen ei ole enää paluuta.

Euroopasta tulee Eurabia.

 

 

Monet uskovat, että vaikka Euroopasta tuleekin kehitysmaa-aluetta, niin Pohjois-Amerikka ja Australia pystyvät jatkamaan sivilisaatiota. Niissäkin on korkea maahanmuutto, mutta se on valikoivampaa kuin Eurooppaan suntautuva maahanmuutto.

Varsinkin Kanada ja Australia pyrkivät houkuttelemaan kehitysmaiden koulutetuimman ja yritteliäimmän väestön.

Alla olevasta kartasta näkyy kuinka Kanada saa paljon maahanmuuttajia varsinkin Kiinasta ja Intiasta.

 

 

 

Lähes kaikki kansallismieliset ovat perinteisesti vastustaneet Ruotsin mallia, mutta kannattaneet Kanadan ja Australian mallia.

Mallissa on kuitenkin kaksi ongelmaa: Ensinnäkin nämä älykkäämmät ja koulutetuimmatkaan maahanmuuttajat eivät sopeudu, vaan säilyttävät oman kulttuurinsa.

Käytännössä maahanmuuttajat siirtävät omat sukunsa, klaaninsa ja yhteisönsä Kanadaan ja Australiaan. Pitkällä tähtäimellä tämä voi johtaa sisällissotaan.

Toiseksi, maahanmuuttajien toinen ja kolmas sukupolvi ovat usein vähemmän yritteliäitä, älykkäitä ja koulutettuja. Osittain tämä johtuu monikulttuurisesta ideologiasta, joka yrittäjyyden sijasta kannustaa maahanmuuttajataustaisia laiskuuteen ja valittamiseen.

Philip Rushtonin mukaan pääsyy on kuitenkin biologinen: Älykkäiden intialaisten ja arabien lapsien älykkyysosamäärä on lähempänä heidän oman rotunsa keskiarvoa.

Rushton korostaa tämän olevan todella traagista. Jos kaksi älykästä ja korkeasti koulutettua arabia tai negridiä saa lapsen, niin todennäköisesti hänen älykkyysmääränsä on vähäisempi kuin vanhempien.

Sitten kun tämä lapsi saa oman lapsen, niin tämänkin älykkyysosamäärä on todennäköisesti vieläkin alhaisempi. Älykkyysosamäärä siis laskee rodun keskiarvoa kohti.

Rushtonin mukaan tämä johtuu siitä biologisesta faktasta, että älykkyys on suurelta osin periytyvää.

Näin ollen periaate on sama kuin pituudessa. Jos keskimääräistä pidemmät kiinalaiset vanhemmat saavat lapsen, niin hänkin on todennäköisesti pitkä, mutta kuitenkin vanhempiaan lyhyempi.

Sama periaate toimii älykkyyden periytymisessä.

 

Joka tapauksessa Kanadan ja Australian mallit ovat valtava uhkapeli. Mikään ei viittaa siihen, että se tulisi onnistumaan.

Länsimäinen sivilisaatio tulee suurella todennäköisyydellä tuhoutumaan.

Kiinalaisilla on kuitenkin keskimääräisesti korkea älykkyysosamäärä. Pystyykö Kiina ylläpitämään sivilisaatiota?

Tuskin.

Näyttää siltä, että kiinalaisten ominaisuudet mahdollisesti poikkeavat suuresti eurooppalaisten ominaisuuksista.

Sivilisaatio edellytää raan älykkyyden lisäksi myös luovuutta ja halua vapauteen.

Kiinan historiassa ei ole ollut vastaavia tiede- ja yhteiskuntafilosofisia liikkeitä kuin Euroopan historiassa.

Sananvapaus ja muut yksilönvapaudet eivät juuri näytä kiinnostavan suurta osaa kiinalaisista.

Todennäköisesti Kiinasta tulee pitkällä tähtäimellä yhä totalitaristisempi.

Samalla talous kartellisoituu ja monopolisoituu entisestään.

Lopulta Kiinankin talous romahtaa ja siitäkin tulee teknologisesti takapajuinen.

Kiina siis tuskin pystyy yksin pelastamaan maailmaa.

Jos nykyiset trendit jatkuvat, niin miljardit ihmiset tulevat kuolemaan nälkään, sisällissodat tulevat raivoamaan kaikkialla ja maailma tulee vajoamaan takaisin pimeälle keskiajalle.

 

Afrikka tulee

 

 

Idioluutiota kuvaa komedian keinoin elokuva Idiocracy. Se oli niin osuva ja poliittisesti epäkorrekti, ettei elokuvayhtiö ja elokuvateatteriketjut olleet innokkaita sitä mainostamaan ja näyttämään.

 

Idioluutio-elokuva. Klikkaa. (Siis kuvaa.)

 

Presidentin puhe vuonna 2066.

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook