Free speech 29 marraskuun, 2018

Hannu ”Miki” Sileoni on voimakas islamisaation vastustaja ja sananvapauden puolustaja.

Näin hän myös sai vuoden 2017 kunnallisvaaleissa 250 ääntä.

Samalla hän pääsi käräjäoikeuden lautamieheksi.

 

Tänään käräjäoikeus kuitenkin kuuli Mikiä hänen maahanmuuttokriittisyyteen liittyen.

Miki uhataan erottaa lautamiehen paikalta!

 

Katso Mikin kanavalta miten kävi:

 

 

 

 

Tiina Keskimäki oli auttamassa Mikiä käräjäoikeudessa.

 

Tiina Keskimäki. Kuvassa linkki Vantaan Sanomien juttuun.

 

Tiina kertoo:

 

Pääsin Mikin mukaan ja näitä kysymyksiä esitimme:

-Miten käräjäoikeus on varmistunut siitä, että sosiaalisen median julkaisut ovat lautamies Hannu Sileonin kirjoittamia/julkaisemia?

 

Onko käräjäoikeus hakenut pakkokeinoa verkkoviestin lähettäjän tunnistamiseksi ja jos on, millä rikosepäilyperusteella?

 

– Kuka on antanut toimeksiannon seurata sosiaalisen median aktiivisuutta ja millä perustein?

 

– Kuka on laatinut käräjäoikeuden yhteenvedon?

 

Kuinka paljon aikaa sen laatimiseen on mennyt ja mikä taho korvaa työhön käytetyn ajan/mihin kuluerä kirjataan?

 

– Onko käräjäoikeus tehnyt rikosilmoituksen/tutkintapyynnön lautamies Hannu Sileonista, jos on, millä perustein?

 

– Onko käräjäoikeus tietoinen siitä, että Hannu Sileoni on Reformin ehdokkaana tulevissa eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiiristä?

 

– Seuraako käräjäoikeus tai jokin muu taho yleisesti lautamiesten esiintymistä sosiaalisessa mediassa, onko se käräjäoikeuden lakisääteinen tehtävä/mihin lainkohtaan se perustuu?

 

– Mihin perusteeseen vedoten käräjäoikeuden laamanni on lähettänyt 25.10.2018 kehotuksen tulla keskustelemaan asiasta ja mistä asiasta on ollut kyse?

Onko käräjäoikeudella tapana kutsua lautamiehiä keskustelemaan asiasta? Millä perusteella? Syrjinnän kielto?

 

– Miten käräjäoikeuden laamanni on varmistunut käräjätuomari Mitja Korjakoffin esteettömyydestä toimia oikeuden puheenjohtajana rikosasiassa, jossa hän on aiemmin tehnyt vastaajaa koskevia pakkokeinoratkaisuja ja on selkeästi osoittanut vahvan ennakkoasenteensa vastaajaa kohtaan?

Oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan tuomari on esteellinen käsittelemään samaa asiaa tai sen osaa uudelleen samassa tuomioistuimessa, jos on perusteltua aihetta epäillä hänellä olevan asiaan ennakkoasenne hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi.

 

– Mille taholle käräjäoikeuden laamanni Nurmen virkatoimista voi kannella?

Helsingin käräjäoikeuden laamanni Tuomas Nurmi ei pidä hyvänä sitä, että median edustajien pääsyä julkiseen oikeudenkäyntiin rajoitetaan. Nurmi sanoo myös, että tilanne ei ole tavanomainen. Hän sanoo, että mediahuomioon osattiin kyllä varautua etukäteen, mutta lopullisen päätöksen järjestelyistä teki istunnon puheenjohtaja.

 

Kuvassa linkki Iltalehden juttuun

 

”Paitsi että tuomioistuimen päätös rajoitti tiedonvälitystä merkittävästä oikeudenkäynnistä, niin ratkaisu satoi suoraan Janitskinin kannattajien laariin. Heille tämä oli esimerkki oikeuslaitoksen puolueellisuudesta ja julkisuuden perusteettomasta rajoittamisesta. Heille tämä salailuna koettu yleisön rajoittaminen osoitti kuinka oikeudenkäynti on ylhäältä johdettu poliittinen vaino. Pihan mielenosoituksessa käytettiin kovia sanoja.”

 

 

Käräjäoikeuden kuulemisen jälkeen Miki tuli kertomaan tilanteesta SKE 6-kanavalle. Mikistä puhutaan alussa noin 10 minuuttia ja häntä haastatellaan alkaen kohdasta 26 minuuttia.

 

 

 

Lue ja katso myös:

Kuvassa linkki juttuun