Parodiapoliisi Kaarisateen klassikko: Vihan mikromuodot