4 thoughts on “Marco de Witille 6 kk ehdollista polpon hyökkäyksestä Suomi-Maidanille

 1. Voisi olla hyvä jos Marco opettaisi syyttäjät ja tuomarit lukemaan.

  Vaikuttaa siltä että Presidentti Sauli Niinistö on nimittänyt tuomareiksi pelkkiä puupäitä, jotka eivät edes tiedä mikä ero on syyllisellä ja henkilöllä, jota pitää syyttömänä.

  Suomen rikoslain 1 luvussa on säädetty Suomen rikoslain soveltamisalasta. Sen mukaan Suomen rikoslakia sovelletaan jos ”on tehty rikos.”
  Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikelassa on säädetty että:
  Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.
  Marco on nyt syytettynä, joten virkamiesten ( mm. tuomareiden ja syyttäjien ) on pidettävä Iljaa syyttömänä, joten ne eivät saa katsoa että Ilja ”olisi tehnyt rikoksen” ja siten soveltaa Iljaan Suomen rikoslakia. Joten käräjäoikeuden tuomio on selvästi väärä.

  Suomen rikoslaki
  1 luku
  Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta
  1 §
  Suomessa tehty rikos
  Suomessa tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen lakia.

  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

  Aiheesta lisää täällä kommenteissa:
  https://laitonlehti.net/2019/06/12/marco-ja-mari-vaaryyskaynnissa-maidanista/

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*