4 thoughts on “Junes Lokan etsimät antifantit löytyivät vihdoin! Mutta poliisi syyttääkin Lokkaa!?

 1. Lokka kuuluu Suomen ”perustuslain” 118 §:n mukaiseen IHMISOIKEUDETTOMAAN kansanosaan; tervetuloa kerhoon muuten.

  Suomessa vain totuuden etsijöitä voidaan saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen; milloin mistäkin. ( PL 118 § .. Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteokeutta ei kuitenkaan ole .. )

  Jo 2007 annettiin ulos seuraavanalainen EOA päätös 876/2/05… Poliiislla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasiassa.

  Kaikista KANSAN etua ajavista koitetaan kansan silmissä TEHDÄ rikolllisia.

  Minäkin jo 2006 sain haasteen Porin käräjäoikeuteen … Koska kimmo Leino on valittanut maistraattin päätöksestä eduksunnan oikeusasiamiehelle ja asia siksi on mutkistunut… tulee Kimmo Leinon maksaa kaikki vastapuolen oikeudenkäyntikulut .

  Siis virkamiesten laittomista toimista kanteleminen koitettiin ”oikeudessa” jo 2006 kriminalisoida .

  Päätös silloin vielä oli vapauttava: ”Koska asia aon indispositiivinen, kumpikin maksakoot kulunsa”.

  Suomesta on tarkoituksella TEHTY eurostoliitto PL 118 §:n avulla 2 EDUSKUNNAN enemmistön voimin; sitten kun valtasuhteet muuttuvat ja PL 118 § puretaan tulee oikeudessa olemaan tukua entisten päättäjien muodossa.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*