1 thought on “Päivän kuva: Kielletyt sanat

  1. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/105306

    ”Kun ihmisen toimintaa säädellään, hallitaan tai kontrolloidaan”

    ”Sitä voidaan kutsua hiljaiseksi, passiiviseksi, näkymättömäksi tai arkipäivän vastarinnaksi. Hiljainen vastarinta on alistettujen tai muuten marginaalisiksi jääneiden tapa asettua poikkiteloin hallitsevien sääntöjen tai järjestelmien kanssa.”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*