2 thoughts on “Vuosisadan tärkein käyrä

  1. Sub-Saharan Afrikka on luonnoltaan suotuisa ja pystyy elättämään isonkin väestön, jolla on vähänkin halua työskennellä elantona eteen.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*