4 thoughts on “Feministi

 1. https://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/projects/sY6sAotTr/FINAL_Tuntematon_tulevaisuus_selvitys_ihmiskaupan_uhrien_auttamista_koskevasta_lainsaadannosta.pdf
  🇫🇮
  ”Selvitys osoittaa, ettei kuntien sosiaali- ja terveystoimi tunne ihmiskaupan uhrien auttamista koskevaa vastaanottolakia”
  🇫🇮
  https://www.heuni.fi/en/index/tiedotteet/2019/10/selvityksetpaljastavatruotsissahavaitaanenemmanlapsikaupanmuotojakuinsuomessa.html
  🇸🇪Published 18.10.2019
  ”larger variation in the forms of child trafficking detected in Sweden than in Finland”
  🇫🇮
  https://www.heuni.fi/en/index/tiedotteet/2019/09/korruptioonyleisempaasuomessakuinmoniluuleejasitaonvaikeahavaitariskitpaatoksenteossajahankinnoissa-tampere8221sanoisinettakokoajanvalvotaanmuttaeikytata8221.html
  🇫🇮 Published 9.9.2019
  ”Korruptio on yleisempää Suomessa kuin moni luulee ja sitä on vaikea havaita, riskit päätöksenteossa ja hankinnoissa”
  🇪🇺
  https://www.heuni.fi/en/index/tiedotteet/2019/08/ihmiskaupanuhrienauttaminenkaipaaviranomaistenjajarjestojenyhteistyota.html
  🇪🇺 Published 14.8.2019
  ”Suomessa tunnistetaan erityisen paljon työperäisen ihmiskaupan uhreja ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi joutuneita.”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*