Marco de Wit 2 helmikuun, 2020
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Alla Olli Juntusen kirje Suomen Kansa Ensin puoluetta riivanneille sabotööri-väärentäjille. Juntunen yrittää selittää maalaisjärjellä ymmärrettävästi miten väärentäjät ovat toimineet, mutta harvapa osaa ymmärtää väärentäjien ajatuksenjuoksua. Pian Laiton Lehti tulee julkaisemaan videon, jossa käydään läpi Juntusen kirjettä yksityiskohtaisesti.

 

Todettakoon vielä, että alla olevien pöytäkirjanotteiden laatu on erittäin heikko. Ilmeisesti tämä on ollut tarkoituksellista, jotta väärennöksiä olisi vaikeampi huomata.

 

Laiton Lehti on punaisella lisännyt asiakirjoihin omia kommenttejaan.

 


 

Avoin kirje SKE:n valehallitukselle väärennöksestä

 

Olette kieltäytyneet kirjeenvaihdosta, joten kirjoitan avoimen kirjeen. Lähetän tämän myös jokaiselle yksittäiselle valehallituksen jäsenelle toivoen, että he avaisivat viestini. Jos eivät suostu avaamaan, niin ainakin kuulevat muilta tästä avoimesta kirjeestäni, joka julkaistaan myös osoitteessa suomenkansaensin.fi

 

Olin nostamassa kanteita minuun kohdistuneita erotuspäätöksiä vastaan, joten pyysin 2.12.2019 pöytäkirjaa 23.11.2019 Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouksesta.

 

Vaikka minulla oli oikeus saada kopio kokouksen pöytäkirjasta kanteeni liitteeksi, niin sitä ei minulle annettu. Sen sijaan minulle annettiin vasta kolmen viikon kuluttua vain pöytäkirjanotteita.

 

Vastaanotin hallituksen ja puolueen nimissä lähetetyt kaksi pöytäkirjanotetta 23.11.2019 pidetystä Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouksesta.

 

Pöytäkirjanote oli liitteenä 21.1.2020 saamassani saateviestissä, jossa korostettiin, ettei minua olisi erotettukaan 23.11.2019 Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouksessa, mikä jo itsessään olisi ollut kokouksen mitättömyysperuste. (Liite 1)

 

 

 

 

Ensimmäisessä pöytäkirjanotteessa näkyvät sivun 4 loppuosa ja sivun 5 alkuosa. (Liite 2)

 

 

 

Tässä viestissä ja pöytäkirjanotteessa rikollisesti pimitettiin, että pöytäkirjaa on muutettu. Tarkoituksena oli selvästi saada minut uskomaan, ettei minua olisi (mitättömästi) erotettu Kajaanin kokouksessa. Minua siis yritettiin harhauttamalla estää nostamasta kannetta.

 

Toisin sanoen on rikollista jälkikäteen muokata virallista poliisillekin annettua asiakirjaa ja pimittää muokkaaminen. Pimittäminen tapahtui hallituksen nimissä ja vielä kahteen kertaan, eli ensin saateviestissä ja sitten pöytäkirjanotteessa, joka on itsenäinen oikeudellinen asiakirja.

 

Kyse oli harhautustarkoituksessa rajattu ja annettu virallinen asiakirja eli väärä asiakirja.

 

 

Pöytäkirjanotteessa on myös itsessään seuraavia ongelmia:

 

Pöytäkirjanotteen mahdollinen lähde (30.12.2019 “korjattu” pöytäkirja) on väärennetty asiakirja mm. seuraavista syistä:

  1. Asiakirjasta puuttuu niittaus eli kyse ei ole yhtenäisestä asiakirjasta.
  2. Siinä oli kohdassa 14 muuttunut erottamista koskeva kohta niin, ettei de Witiä, Kososta ja Juntusta oltukaan erotettu puoluekokouksessa. Kuitenkin tekstin muuttumisesta huolimatta kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset ovat identtiset 23.11.2019 pöytäkirjan kanssa. Ne on siis oikeudetta kopioitu leikkaa-liimaa-menetelmällä.
  3. Neljäs sivu on valmistettu pöytäkirjaan digitaalisesti eli sitä ei ole skannattu.

 

 

 

 

 

 

Valitin, ettei pöytäkirjanotteessa ole edes pöytäkirjantarkastajien allekirjoituksia ja pyysin laajempaa pöytäkirjanotetta.

 

Tässä vaiheessa Salmen ryhmä tajusi, että heidän rikollinen harhautuksensa on paljastunut. Alkoivatko he nyt väärentämään vielä lisää?

 

26.1.2020 minulle lähetettiin laajempi pöytäkirjanote, mutta omituisesti ei hallituksen, vaan tällä kertaa puolueen nimissä. Olivatko kaikki hallituksen nimissä ensimmäisen pöytäkirjanotteen ja saateviestin lähettäneet tietoisia myös tästä toisesta saateviestistä? (Liite 3)

 

 

 

 

Vasta tässä toisessa saateviestissä kerrottiin alkuperäistä virallista pöytäkirjaa (väitetysti) korjatun. Lisäksi saateviestissä herjaavasti syytettiin naisjäsentä pöytäkirjan salakuvauksesta. Tämäkin viittaa siihen, että Salmen ryhmä luuli, ettei minulla ole tietoa alkuperäisen pöytäkirjan sisällöstä ja siten luuli voivansa rauhassa väärennellä alkuperäistä pöytäkirjaa minua harhauttaen. Sitten he syyttivät naisjäsentä siitä, että olinkin huomannut harhautuksen.

 

Kysynkin suoraan, miksi tämä herjaava saateviesti ja sen sisältänyt toinen pöytäkirjanote lähetettiin puolueen nimissä? Kuka sen oikeasti lähetti?

 

Toisessakin pöytäkirjanotteessa (Liite 4) on monia vakavia ongelmia.

 

Tässäkin allekirjoitukset olivat leikkaa-ja-liimaa-kopioitu alkuperäisestä, mutta tällä kertaa näkyi alaosakin eli nyt näkyivät pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset sekä teksti, jonka mukaan pöytäkirjaa oli muutettu 30.12.2019 ja sen alla toiseen kertaan pöytäkirjantarkastajien, sihteerin ja puheenjohtajan allekirjoitukset.

 

 

 

 

 

Lisäallekirjoitukset ovat todella omituisia ja lisäksi merkityksettömiä, koska ensinnäkin väitetystä pöytäkirjan korjauksesta ei ole ilmoitettu seuraaville tahoille:

 

1. Ei ilmoitusta minulle

Jos ensimmäinen eli 21.1.2020 pöytäkirjanote oli otettu 30.12.2019 korjatusta versiosta, niin miksi eivät kertoneet siitä minulle? Ensimmäisessä pöytäkirjanotteessa ja sen saateviestissä ei kerrota mitään siitä, että pöytäkirjaa olisi muutettu.

Vaikuttaa siltä, ettei mitään 30.12.2019 korjattua versiota ole koskaan ollut olemassakaan. Ja vaikka olisikin ollut, niin siitäkin huolimatta siitä jätettiin kertomatta minulle, jotta epäilykseni eivät heräisi ja jättäisin kanteen nostamatta. Vähintäänkin tarkoitus oli rikollisesti harhauttaa minua.

 

2. Ei ilmoitusta naisjäsenelle

Naisjäsen oli jo joulukuussa pyytänyt 23.11.2019 Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouksen pöytäkirjasta kopiota oman kanteensa liitteeksi. Salmen ryhmä perusteetta kieltäytyi ja suostui vain näyttämään sitä hänelle 19.12.2019.

Pöytäkirjaa näytti autossaan Hannu Suomela eli sama henkilö, joka oli estänyt naisjäsentä pääsemästä Kajaanin kokoukseen. Pöytäkirja oli jo tässä vaiheessa NITOMATON!

Suomela myös kielsi kuvaamasta pöytäkirjaa eikä antanut naisjäsenen edes tehdä omia kirjallisia muistiinpanojaan pöytäkirjasta. Suomela kuitenkin vaati saada itse ottaa valokuvan naisjäsenestä (nitomaton) pöytäkirja kädessään.

Kaiken huipuksi Salmen ryhmä ei koskaan kertonut naisjäsenelle, että hänelle näytettyä pöytäkirjaa olikin myöhemmin väitetysti muutettu 30.12.2019.

 

 

Toiseksi, tässä otteessa on seuraavia ongelmia:

 

1. Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset on kopioitu leikkaa-liimaa menetelmällä alkuperäisestä 23.11.2019 Kajaanin pöytäkirjasta.

 

2. Toisessa pöytäkirjanotteessa on eri fontti kuin ensimmäisessä pöytäkirjanotteessa. “Korjattua pöytäkirjaa” on siis muokattu myös ensimmäisen ja toisen pöytäkirjanotteen välissä. Tämäkin vahvistaa sitä, että mitään korjattua pöytäkirjaa ei ole koskaan ollutkaan, vaan se keksittiin jälkikäteen selittämään pöytäkirjanotteiden ristiriita 23.11.2019 pöytäkirjan kanssa.

 

3. Toisessa pöytäkirjanotteessa on alkuperäisen 23.11.2019 pöytäkirjan rivit suoristettu allekirjoitusten lomasta. Pöytäkirjan muokkaukseen on siis käytetty yksityiskohtaista kuvankäsittelyä. (Teksti irroitettu käsinkirjoitetusta osuudesta, jotka ovat osittain päällekkäin.)

 

4. Yhtäkään pöytäkirjanotetta ei ole myöskään otettu yhteen nidotusta pöytäkirjasta. Mitään fyysistä pöytäkirjaa tuskin on koskaan ollutkaan, vaan kasa irrallisia pöytäkirjan sivuja, joita on voitu mielensä mukaan vaihtaa ja muokkailla.

 

5. Pöytäkirjantarkastaja Jaakko Pasasen allekirjoitus vaikuttaa lähes varmasti väärennetyltä, kun sitä vertaa aikaisempiin kokousten osallistujalistoissa oleviin allekirjoituksiin. (Liite 5)

 

 

 

 

Näyttää siis siltä, että Jaakko Pasanen ei alunperinkään suostunut allekirjoittamaan oleellisen puutteellista ja niittaamatonta 23.11.2019 Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouksen pöytäkirjaa. Tämä auttaa myös paremmin ymmärtämään sitä, miksi muokattua tekstiä sisältävissä pöytäkirjanotteissa on käsittämättömällä tavalla leikkaa-liimaa-kopioitu alkuperäiset allekirjoitukset.

 

Jaakko Pasasen allekirjoituksen on todennäköisesti kirjoittanut toinen pöytäkirjantarkastaja, Sinikka Pasanen. Tähän viittaa myös allekirjoitusten lähes identtinen koko ja samanlainen tyyli, vaikka allekirjoitustyylejä onkin yritetty muuttaa. Myös asiantuntija katsoo olevan hyvin mahdollista, että molemmat pöytäkirjantarkastajan allekirjoitukset on kirjoittanut yksi ja sama henkilö eli Sinikka Pasanen.

 

Kiistääkö Sinikka Pasanen väärentäneensä Jaakko Pasasen allekirjoituksen?

 

Jos kiistää, niin pyydän Jaakko Pasasta tekemään pienen videon, jossa kirjoittaa useamman lauseen vapaalla kaunokirjoituksella. Pyyntö ei ole kohtuuton ottaen huomioon, että allekirjoitukset ovat asiantuntijoidenkin mukaan kirjoitettu hyvin samanlaisella käsialalla.

 

Joka tapauksessa Salmen ryhmä on vähintäänkin syyllistynyt useisiin hallituksen nimissä tehtyihin väärennyksiin. (Itse asiassa niitä näyttää olevan paljon enemmänkin, mutta tässä olen keskittynyt vain kaikista ilmiselvempiin rikoksiin.)

 

Hallituksena esiintyvä Salmen ryhmä on vastuussa näistä väärennöksistä, koska pöytäkirjanotteet on lähetetty heidän nimissään. Lisäksi sen enempää Salmen ryhmä kokonaisuudessaan kuin yksikään sen jäsen ei ole tehnyt mitään, vaikka jokaiselle heistä on lähetetty tieto kiistattomista maalaisjärjelläkin nähtävistä väärennyksistä.

 

Väärennykset ovat törkeitä, koska niillä on pyritty suunnitelmallisesti harhauttamalla saamaan haltuun virallisen puolueen johto ja vaikuttamaan käynnissä olevaan viralliseen oikeusprosessiin tuomareineen.

 

Törkeästä väärennöksestä vähimmäisrangaistus on neljä kuukautta vankeutta.

 

Rikoksentekijä on tuomittava törkeästä väärennyksestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. 2 § (24.8.1990/769)

 

Terveisin,
Olli Juntunen


 

Lue myös:

Matti Loimupalo esittää: Uusi Die Fälscher TV-sarja Miniaivoinen väärentäjä

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

2 thoughts on “Olli Juntusen avoin kirje SKE:n valehallitukselle näiden väärennyksistä

  1. Miten valehallitus voi eroittaa ketään? Eroittaminen näiltä on laiton samoin kuin laiton yritys nimittää itsensä oikeaksi puolueeksi, koska eivät todellakaan ole oikea SKE.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*