1 thought on “Työkaluholisti

 1. ”tarvitsee CP-vammansa takia avustajaa lähes kaikkeen. Hakemuksista huolimatta riittävää apua ei ole kunnan vammaispalveluista tullut”
  🇫🇮♿
  ”Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Sosiaalihuoltolaki 4 §”
  🇫🇮♿
  ”Kaupungin vammaispalveluiden kanssa on taas selvitettävää, mutta sosiaalityöntekijä lyö hänelle luurin korvaan.”
  🇫🇮♿
  Kotikäynnin jälkeen Pitkänen on jätetty yksin itkemään.
  🇫🇮♿
  ”Silloin valkeni, ettemme oikeasti saa apua”
  🇫🇮♿
  ”Kun Veera oli vauva, kysyin vammaispalveluista, millaista apua voisimme saada. Sosiaalityöntekijä vastasi, että sieltä meidän on turha yrittää hakea mitään, koska emme sieltä mitään saa. Se oli järkyttävää.”
  🇫🇮♿
  ”palveluiden myöntämisestä kieltäydytään”
  🇫🇮♿
  ”Ainakin puolessa tapauksista kunta on toiminut jollain tavoin laittomasti”
  🇫🇮♿
  ”Lain noudattamatta jättämisestä ei seuraa kunnille käytännössä mitään sanktioita.”
  🇫🇮♿
  ”Kielteisiä päätöksiä tehdään ihan piruuttaan.”
  🇫🇮♿
  ”oikeusministeriön vuonna 2016 teettämä selvitys” ”Sen mukaan vammaiset joutuivat vihapuheen ja häirinnän kohteeksi eniten juuri terveydenhuollon tai sosiaalihuollon työntekijöiden toimesta.”
  🇫🇮♿
  ”Hän kysyi sosiaalityöntekijältä, mihin palveluihin Veera on oikeutettu.
  – Sosiaalityöntekijä sanoi, ettei hän voi antaa vastausta sellaiseen asiaan. ”
  🇫🇮♿
  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76633/omso_7_2016_vipu-raportti_158_s.pdf
  🇫🇮♿
  ”Selvitys vihapuheesta ja häirinnästä ja niiden vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin”
  🇫🇮♿
  ”vihamielinen puhe ja käytös on tullut sallitummaksi, eikä siihen puuttumisen kulttuuri ole kasvanut samanaikaisesti”
  🇫🇮♿⚖️
  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
  🇫🇮♿⚖️
  ”1 § Lain tarkoitus”
  ”Tämän lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.”
  ”2 § Soveltamisala”
  ”Tätä lakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa.”
  🇫🇮♿⚖️
  https://stm.fi/sosiaalihuoltolaki
  🇫🇮♿⚖️
  ”Oppaassa on täydennetty mm. ohjeistusta palvelutarpeen arvioinnista (36 §) sekä hoidon ja huolenpidon turvaavista päätöksistä (46 §).”
  🧳🧭🗺️
  https://www.markkinointirouta.fi/ajassa/artikkelit/tutkimus-suomalaisten-kesa-ja-matkailutrendeista
  🧳🧭🗺️
  ”Kotimaassa vapaa-ajan matkoja tehtiin 2017 yhteensä 26 miljoonaa. Kun taas ulkomaille matkustettiin vapaa-ajan puitteissa yhteensä 8,5 miljoonaa kertaa. Kotimaanmatkailua tehdään useimmin omalla autolla ja viikonloppumatkalla ajetaan maksimissaan 300 km etäisyydelle. Kun parin päivän mittainen matka pitenee yli 400 kilometrin, valitaan autoa useammin muu liikenneväline kuten juna tai lentokone.”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*