Marco de Wit 8 maaliskuun, 2020
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Oulu turvalliseksi hanke on vain jäävuoren huippu.

 

Tiedätkö mitä päivähoidossa tai koulussa pienelle lapsellesi opetetaan?

 

 

 

 

Ja tietysti seksuaalikasvatuksen ohella pitää muistaa pakkosyöttää sateenkaariperheitä.

 

https://twitter.com/herraportti/status/1214249961552011264/photo/3

 

 

Britanniassa esikouluikäisille opetetaan homopropagandaa.

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

8 thoughts on “Lisää Oulu turvalliseksi -hankkeen pedomateriaalia kouluille?

 1. Herra anna sataa taivaasta tulta ja tulikiveä Oulun päälle . Tuhoa tämä kaupunki ja koko tasanko , sekä sen kaikki asukkaat ja maan kasvitkin.

 2. Pienet lapset joiden keho ei vielä kykene kestämään tukiasemien selvästi suurempia lähetystehoja vammautuvat mutatoituen työkyvyttömiksi aikuisuuden kynnyksellä. ⚠️
  Myös päiväkotien pihoilla jotka ovat tukiasemien vaikutuksen piirissä tulee lapsille asettaa ajallinen liikkumis- ja oleskelurajoitus. 🚸
  📡
  https://www.stuk.fi/aiheet/matkapuhelimet-ja-tukiasemat/matkapuhelinverkko/matkapuhelinverkon-toiminta-ja-tukiasemat
  📡
  http://emfsafetystore.com/ 📡 Shielding Fabrics
  📡
  https://wakeup-world.com/wp-content/uploads/2017/07/who-rfr-health-hardell-2017.pdf
  📡
  ”the International Agency for Research on Cancer (IARC) evaluated cancer risks from radiofre-quency (RF) radiation. Human epidemiological studies gave evidence of increased risk for glioma and acoustic neuroma. RF radiation was classified as Group 2B, a possible human carcinogen. Further epidemiological, animal and mechanistic studies have strengthened the association. In spite of this, in most countries little or nothing has been done to reduce exposure and educate people on health hazards from RF radiation.
  🏘️
  https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2020-03-06/paivakoti-muksulaaksolle-etsitaan-uusia-tiloja
  📡☢️
  https://www.epa.gov/radiation/protecting-yourself-radiation
  📡☢️
  ”Time: For people who are exposed to radiation in addition to natural background radiation, limiting or minimizing the exposure time reduces the dose from the radiation source.
  Distance: Just as the heat from a fire reduces as you move further away, the dose of radiation decreases dramatically as you increase your distance from the source.”
  📡
  https://www.nontoxicliving.tips/blog/wifi-emf-what-is-it-how-do-you-protect-yourself
  📡
  ”Increased blood-brain barrier permeability
  Disruption to brain glucose metabolism
  Digital dementia
  Disruption of cell metabolism
  Hyperactivity and other adverse effects on the brain
  Increased likelihood of cancer
  In other studies, symptoms caused by WiFi radiation include fatigue, irritability, constant daily headaches, and digestive disorders.”
  📡
  https://www.nontoxicliving.tips/blog/effects-of-emf-exposure-on-your-health
  📡
  ”the brain does not complete development until the early- to mid- twenties. This means children have an increased risk of the effects of EMF exposure and deserve an additional level of precaution. Small influences on the developing brain can result in large impacts later in life. ”
  ””Cellphone radiation weakens membranes everywhere. It weakens the blood-brain barrier.” With a weakened BBB, toxic material in your blood will be more likely to get more deeply absorbed into your brain and into the cells of your body”
  ”50 minutes of exposure to cell phone radiation increased the metabolism of glucose in the brain areas closest to the antenna. According to Dr. Nora D. Volkow, the brain imaging scientist who heads the National Institute on Drug Abuse and led this groundbreaking research stated: “Even though the radio frequencies that are emitted from current cell phone technologies are very weak, they are able to activate the human brain to have an effect.””
  ”Digital dimentia. Scientists in Korea have reported increasing prevalence of digital dementia in children. They reported that children who are heavy technology users have brains that are underdeveloped on the right side. This has been characterized by memory loss, attention disorders, lack of eye contact, lack of empathy, and difficulty feeling or showing emotions.”
  📡
  https://www.alzheimers.net/overuse-of-technology-can-lead-to-digital-dementia/
  📡
  ”Damage to the right side of the brain is associated with deficits in ability to concentrate, short attention, memory span, and emotional disturbances, such as depression.

 3. Miksi mielenvikaisten annetaan työskennellä lasten kanssa? Jos on mieleltään sairas, ei sitä tarvitse tunkea muiden lapsille.

  1. Paska hommat joissa on pieni palkka jää niille joilla hihna luistaa ja älykkyys ei riitä julkista sektoria pidemmälle. Lasten kasvatus & koulutus koetaan valtiovallan taholta uhaksi joten kyseistä sektoria on aina kuristettu suomen kielisen väestön osalta.
   👑🖋️
   https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2017-AK-131857.pdf
   👑🖋️
   Sivu 3
   ”Sääntely johtaa myös valinnanvapautta koskevaan eriarvoistumiseen, kun suoran valinnan toimipisteiden lukumäärä ja saavutettavuus muodostuu poik-keusmenettelyn seurauksena vähemmistökieleen kuuluville muita heikommaksi.”
   Sivu 7
   ”Koska perustuslain 7 §:n 2 momentti ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset yksiselitteisesti kieltävät kidutuksen, ei kiellon vastaisista toimivaltuuksista saa säätää, vaikka se tehtäisiin niin tarkkarajaisesti ja täsmällisesti kuin kielellisesti on mahdollista.”
   👑🖋️
   https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_03_14_Tilastoja_3_Vuori.pdf
   👑🖋️
   Sivu 8
   ”Laaditun ennusteen mukaan seudun vieraskielisen väestön määrä kasvaa nykyisestä 201 000:sta 437 000:een ja osuus väestöstä nykyisestä 13,6 prosentista 25 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.”
   ”Pääkaupunkiseudun kunnissa (pois lukien Kauniainen) vieraskielisten osuus kohoaa 26–34 prosenttiin.”
   👑🖋️
   Sivu 10
   ”Erikoishedelmällisyysluvulla tarkoitetaan tiettyyn ikäluokkaan kuuluvan naisen todennäköisyyttä synnyttää lapsi yhden vuoden aikana.”
   👑🖋️
   Sivu 14
   ”Demografinen huoltosuhde (huollettavien 0–14- ja yli 65-vuotiaiden suhde työikäisiin 15–64-vuotiaisiin) on jo kääntynyt Helsingin seudulla heikommaksi, kun vuosina 1945–1949 syntyneet suuret ikäluokat ovat siirtyneet vanhuuseläkkeelle.”
   👑🖋️
   Sivu 26
   ”Täällä syntyneet muuttuvat aidosti kaksikielisiksi ja käyvät läpi suomalaisen yhteiskunnan keskeiset instituutiot, kuten päivähoidon, peruskoulun, toisen asteen koulutusmuodot ja korkeakoulutuksen sijoittuen lopulta työelämään.”
   👑🖋️
   Sivu 27
   ”Pääkaupunkiseudulla ennustetaan kaiken kaikkiaan olevan lähes 290 000 alle 20-vuotiasta vuonna 2035. Silloin kolmasosa heistä olisi vieraskielisiä, jakautuen siten että 10 prosenttia on ulkomailla syntyneitä ja 24 prosenttia Suomessa syntyneitä vieraskielisiä.”
   👑🖋️
   Sivu 28
   ”Helsingissä vuonna 2035 suurimman kieliryhmän ennustetaan olevan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kieliryhmä, seuraavina Muu Aasia sekä Muu Afrikka. Espoossa suurimman kieliryhmän ennustetaan olevan Muun Aasian ryhmä ja toiseksi suurin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kieliryhmä. Vantaalla puolestaan ennustetaan vuonna 2035 olevan eniten Venäjän sekä entisen Neuvostoliiton alueen kieliä puhuvia. Kehysalueella selvästi suurimmaksi kieliryhmäksi kohoaa Baltian ryhmä.” ”Virolaisten muuttojen vähenemisen syitä on selvitetty tarkemmin erillisessä julkaisussa”
   👑🖋️
   https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/75642/R4-2008-VERKKO.pdf?sequence=1
   👑🖋️
   Sivu 8
   ”Kaksikielisten ja yksikielisten kuntien lukumäärä sekä ruotsinkielisen väestön osuus näissä kunnissa”
   👑🖋️
   https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/europe/finland/-fi/sectors/jb-public/index.page
   👑🖋️
   Tiina Ashorn
   ”Uudet julkista sektoria koskevat oikeudenalat kehittyvät ja vaativat ajantasaista asiantuntemusta. Yksi esimerkki on kunnallisten palvelujen ulkoistaminen, johon liittyy hankintoja sekä sopimus- ja ohjausjärjestelyjä.”

 4. 🇬🇧👮☎️ ”received a call from Detective Sergeant Hancock on Wednesday. Pro-Paedophile Policing – Or Just Plain Negligence?”
  🇬🇧🧸‼️
  https://www.tr.news/breakdown/
  🇬🇧🧸‼️
  6th March 2020
  ”Tommys daughter was playing in the swimming pool at Centre Parcs and a middle-aged man walked towards her, groped her backside, then walked off, not looking at her or speaking to her as he did it. Tommys daughter did the right thing; she went straight to her dad and told him what the man did to her.”
  🎞️
  https://www.youtube.com/watch?v=HKee0uRpJjc
  🎞️
  Mar 6, 2020 Glen Saffer: ”Breaking from Tommy Robinson!! Tommy on the phone with beds police, you won’t believe this!!!”
  ”Beds police talking to tommy and down playing the sexual assault of his 8 year old daughter!!
  How low will they go because it’s tommy!!
  This is why Rotherham, Telford and the grooming in every other town went on!!!”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*