Free speech 15 maaliskuun, 2020

 

Tämä lyhyt animaatio näyttää muslimien lisääntymisen vain muutamassa maassa.

 

On kuitenkin suuri virhe keskittyä vain muslimien määrään väestössä, koska paljon tärkeämpää on muslimitaustaisten syntyvyys!

 

Jos muslimeja on väestössä 10%, niin synnytyssairaaloissa heitä voi olla kaksin- tai kolminkertainen määrä!

 

Ja sen päälle vielä muut maahanmuuttajaryhmät, kuten ”kristityt” voodoota harjoittavat mustan Afrikan negridit.

 

 

 

1 thought on “Animaatio: Muslimien eksponentiaalinen lisääntyminen Euroopassa 1945-2020

 1. https://stat.fi/til/jul.html
  📜
  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-stability-programme-finland-fi.pdf
  📜
  ”JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2020—2023”
  📜
  Sivu 51 ”Kuntatalouden henkilöstön määrä v. 2018 oli vajaat 420 000 henkilöä. Kehitysarviossa sen arvioidaan hieman supistuvan vuoteen 2020 asti ja sen jälkeen pysyvän vuoden 2020 mukaisella tasolla koko kehyskauden. Henkilöstömäärän arvioitu lasku vuosina 2019 ja 2020 johtuu mm. yhtiöittämisistä sekä kehitysarvioon sisällytetyistä pääministeri Sipilän hallitusohjelman päätösperäisistä toimista, joiden vaikutusten on arvioitu viivästyvän ja siirtyvän kyseisille vuosille. Näitä ovat mm. erikoissairaanhoidon tehostaminen ja omais- ja perhehoidon kehittäminen. Kuntatalouden tuloista yli puolet muodostuu verotuloista. Kuntien verotulot kasvavat v. 2019 erityisen ripeästi vuoteen 2018 verrattuna, mikä johtuu mm. palkkasumman kasvusta, edellisvuoden poikkeuksellisen suurista ennakonpalautuksista sekä kertaluonteisesta n. 150 milj. verotulojen lisäyksestä, joka johtuu siirtymisestä verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen. Lisäksikeskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi vuoden 2019 alusta 0,04 prosenttiyksiköllä 18,88 prosenttiin. Kunnallisveroprosenttien muutokset kasvattavat kuntien verotuloja n. 40 milj. eurolla. Vuodesta 2020 alkaen kuntien saamat verotulot kasvavat kehyskaudella keskimäärin reilut 3 prosenttia vuodessa. Verotulojen kasvua ylläpitää mm. ansiotason kasvu. Kuntien saamat valtionosuudet laskevat v. 2019.” ”Kuntatalouden toiminnan- ja investointien rahavirta pysyy painelaskelman mukaan 1,2—1,7mrd. euroa negatiivisena koko kehyskauden. Myös kuntatalouden lainakanta jatkaa ripeää kasvuaan.”

Comments are closed.