4 thoughts on “Päivän kuva

 1. https://www.worldometers.info/
  🦠
  ”41,691,676 HIV/AIDS infected people” ”443,284 Deaths caused by HIV/AIDS this
  year” ”258,653 Deaths caused by malaria this year” ”659,526 Deaths caused by alcohol this year” 🍷
  🦠
  https://coronaworldometers.com/
  🦠
  https://www.hengitysliitto.fi/fi/hengityssairaudet/ajankohtaista-koronavirus
  🍷
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansan_Raittiusliitto
  🍷
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Ty%C3%B6v%C3%A4en_Raittiusliitto

 2. https://a-klinikkasaatio.fi/sites/default/files/2019-12/julkaisu_paihdehoidon_asiakaskunta_0.pdf
  🍷⚰️
  Sivu 10 ”yleisimmät kuolinsyyt 15–34-vuotiaiden suomalaisten miesten keskuudessa vuosina 1990–2013 olivat itsemurhia (35 % kuolleista)” ”nuorilla naisilla itsemurhat olivat yleisin kuolinsyy (25 %)”
  🍷⚰️
  https://a-klinikkasaatio.fi/sites/default/files/2019-12/julkaisu_paihdehoidon_asiakaskunta_0.pdf
  🍷⚰️
  ”Päihdeongelmaisten kuolleisuus oli väestöön verrattuna suurta. Seurannan aikana kolmannes miehistä ja joka viides nainen oli kuollut.”
  🍷⚰️
  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_100+2017.aspx
  🍷⚰️
  ”alkoholijuomien sisältämä etyylialkoholi on elimistölle myrkyllinen kemikaali. Alkoholi voi vaurioittaa lähes kaikkia ihmisen elimiä.” ”Vakavimpia kuolleisuutta ja sairastavuutta lisääviä alkoholinkäyttöön liittyviä terveyshaittoja ovat syövät, neuropsykiatriset häiriöt, sydän- ja verisuonisairaudet, sisäelinsairaudet, sikiövauriot, myrkytykset, tapaturmat ja itsemurhat. Useat terveysriskit lisääntyvät suorassa suhteessa kulutuksen määrään eikä turvallista kynnysarvoa alkoholinkäytölle ole olemassa.”
  🍷⚰️
  https://www.pkkansanterveys.fi/wp-content/uploads/2016/04/Leinonen_ALKOHOLI-JA-TERVEYSRISKIT.pdf
  🍷⚰️
  Alkoholinkäyttö
  ”V.2010 työikäisten miesten ja rintasyövän jälkeen työikäisten naisten yleisin kuolinsyy. Nykyisin työikäisillä yleisin kuolinsyy”
  ⚰️
  https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/vanhuksen-keuhkokuume-hoidettava-rivakasti/255078/
  🦠
  8.1.2009 ”keuhkokuume on neljänneksi tai viidenneksi yleisin kuolinsyy Suomessa” ”Vanhukset sairastuvat helpommin keuhkokuumeeseen laitoshoidossa kuin kotonaan. Koivulan mukaan taustalla on useita syitä: vanhus on yleensä huonokuntoinen, hänellä voi olla monia sairauksia ja usein nielemisvaikeuksia.”
  🦠
  ”Kun nieleminen on hankalaa, ruoka menee helposti väärään kurkkuun. Silloin suun ja nielun bakteereja pääsee keuhkoputkeen.”
  🦠
  https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/128991/Salmi_Eevakaisa.pdf?sequence=1
  🦠
  ”Aivoverenkiertohäiriö (AVH) on Suomessa kolmanneksi yleisin kuolinsyy ja aikuisiällä suurin pysyviä haittoja aiheuttava sairaus. Yksi aivoverenkiertohäiriön oireista on dysfagia eli nielemisvaikeus. On arvioitu, että hoitokotien asukkaista 50-75%:lla on dysfagia. Hoitamattoman dysfagiankomplikaationa voi olla aspiraatiokeuhkokuume, joka lisää kuolleisuutta noin 20-65%.”
  🦠
  22.5.2019 HUS
  https://www.hus.fi/ammattilaiselle/koulutus/koulutusmateriaalit/Hyvinkn%20sairaalan%20alueellinen%20sairaalahygieniapiv/Aspiraatiopneumonia.pdf
  🦠
  Sivu 2 ”ASPIRAATIO = vetää henkeen/keuhkoon”
  🦠
  Sivu 3 ASPIRAATIOPNEUMONIA
  ”Keuhkokudoksen infektio jonka aiheuttavat tietyt mikro-organismit”
  🦠
  Sivu 4 ”Aspiraatio on seurausta heikentyneestä nielemisestä/nielemisrefleksistä (dysfagia) jolloin oraaliset ja/tai gastriseteritteet pääsevät keuhkoihin erityisesti potilailla joilla yskänrefleksi on heikentynyt”
  🦠
  Sivu 5 ”Oireet kuten muissakin pneumonioissa: yskä, kuume, hengenahdistus, hengityksen vinkuminen jne.”
  🦠
  Sivu 6 ”Kuolleisuus sekä avo-että sairaalasyntyiseen aspiraatiopneumoniaan on suurempi muilla keuhkokuumeilla”
  🦠
  https://www.hus.fi/potilaalle/Sivut/korona.aspx

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*