20 thoughts on “Laittoman Lehden päätoimittaja polpon kuulustelussa 10 tuntia

 1. Poliisit ovat itse myöntäneet olevansa poliittisia poliiseja, mutta sitä ei saa itse sanoa. Mm. kun komisario Kari Lintilä halusi tutkia Sauli Niinistön rikoksia, Sauli Niinistö ja Poliisi hyökkäsivät välittömästi tämän kimppuun. Poliisit itse myönsivät toimineensa poliittisin syin juuri ennen Sauli Niinistön vaalipäivää ja kertoivat itse, että asiasta ei saanut nousta juttua ennen vaaleja.

 2. Tässä ”poliiseille” tutkittavaa: Jo 8.9. 2005 jätin poliisille Porissa Eoa päätöksen 876/2/05 kaltaisen rikosilmoituksen .. ( poliisilla ei välttämättä ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasiassa. )

  Koska näin on ja asiaa ei vieläkään ole tutkittu tulee poliisin toimittaa kaikki aineisto kansainväliselle rikostuomioistuimelle . ( kansainvälinen laki; joka koskee myös poliiseja … mikäli jonkun maan laki / oikeusjärjestelmä on tomivallaton saa kansainvälinen rikostuomioistuin toimivallan .

  Tätä rikollisuutta peitellään valtiopetoksilla ; PL 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä valtakunnanoikeudessa.

  Tämä PL 118 §:n kastijärjestelmä on välittömästi laittoma purettava … archive.today/kimmoleak.fi .

  Kun vuosia sitten tein tästä julkisen rikosilmoituksen Marko Forssin Uudessa Suomessa olevaan bologiin; poisti ”poliisi” ploginsa 1,5 tunnissa ja tuhosi tuon rikosilmoituksen ..

  Kansainvälinen laki: mikäli joku tietää vakavan rikoksne ja jättää sen ilmoittamatta syyllistyy itse rikokseen … pyydän tutkimaan tätä Marko Forssin rikollisten suojelua … lisätietoja EIT 24221/006 ja EOA kanslaipäätös 1350/4/08 … EIT tuomarin rikosllisuutta ei voida tutkia … pyydän tämnkin jutun lähettämään Kasnainväliseen rikostuomioistuimeen; kunhan sen LAHJONTA on saatu puretuksia ( lue archive.today/kimmoleaks.fi )… kaikki viranomaisrikollisuus on vuosikymmenen ollut julkista !

 3. Kyllä on ääritörkeäksi mennyt polpon toiminta ja yhä varmaan pahenee. Kohta on jokainen oikea kansallismielinen toimija maan alla (tai vankilassa) ja ainoastaan hillotolppa-persut sekä muut pyrkyrit ja valeisänmaalliset saavat jatkaa toimintaansa, koska heistä ei ole mitään todellista vaaraa systeemille.

 4. Rikolliset poliittiset poliisit pitää ottaa kiinni. Jos näkyy poliiseja tekemässä rikoksia, ottakaa kiinni.

 5. PolPo ei kestä kritiikkiä.

  Se on varmasti ollut kova shokki monelle poliisille, kun he ovat huomanneet, että he eivät enää hallitse julkisuuskuvaansa typerien tv-sarjojen ja yksipuolisella tiedottamisella valtamedian avulla. Tosin PolPo on itse vastuussa uskottavuutensa menetyksessä. Matuvyöryn jälkeen alkanut tavallisten suomalaisten vainoaminen PolPon toimesta on ollut vakava hyökkäys suomalaisten oikeuksia kohtaan.

  Miksi Suomen Poliisi on näin heikko? Eivätkö he kykene katsomaan peiliin?

 6. Olisiko mitenkään mahdollista julkaista kaikki ne kysymykset, joita kuulustelussa esitettiin? Nimet ja vastaavat tiedot voi tietenkin peittää.

  Itse kysymykset antavat vastarintajärjestöille tietoa siitä,
  – mitä poliisi ei tiedä
  – mitä poliisi tietää
  – mitä poliisi luulee tietävänsä
  – mitä poliisi tietää väärin.

  Laajempi keskustelu näihin kysymyksiin voi tuoda esille sellaisia näkökantoja, joita yhden kuulustelun perusteella ei voi päätellä.

  – Onko samoja kysymyksiä esitetty muissa kuulusteluissa ja muiden kuulustelujen yhteyksissä?
  – Tällaista yhteyttä ei yksittäinen kuulusteltava voi havaita, koska
  – moni kysymys on aseteltu siten, että se antaa tarkoituksellisesti väärän vaikutelman siitä, mitä haluttiin tietää.
  – Eli. oliko kuulustelun yksi tarkoitus kerätä aineistoa aivan jonkin muun “rikoksen” selvittelyyn käyttäen vain sumuverhona mielensä pahoittaneita virkamiehiä.

  Poliisin toiminta on järjestäytynyttä toimintaa ja tällaisen organisaation rakenne on aivan samanlainen kuin muillakin rikollisjärjestöillä. Kysymykset kertovat

  – poliisin organisaation rakenteesta
  – organisaatioon kuuluvista henkilöistä
  – myös tuomarit ja muut poliisin palvelijat kuuluvat osana tähän organisaatioon.

  Ainakin sen, jos nyt ei muutakin, voisi varmaan kertoa annettiinko määräys salata kuulustelun sisältö. Vai kiellettiinkö sen kertominen vankeuden uhalla?

  – Jos kiellettiin, niin millä perusteella.
  – Tällaiset perustelutkin paljastavat tietoa poliisin tarkoitusperistä ja siitä
  – miten korkealta taholta organisaatiossa määräys Marcon kuulustelemiseen on annettu.
  – Ministerin käsky?
  – Mikä oli käskyn sisältö.

  Monet kuulustelussa esitettävät kysymykset ovat epäsuoria. Kuulusteltavan ei haluta tietää mitä poliisi itse asiassa “ajaa takaa”, haluaa tietää. Kysytään ikään kuin muuta tarkoittava kysymys, johon vastaaminen samalla paljastaa “siinä sivussa” halutun asian.

  1. No kun esitutkinta on aina, siis aina salainen. Siitä ei voi puhua yksityiskohtia ennen oikeudenkäyntiä.

 7. Poliittinen Poliisi selittää aina, että ei ole resursseja. Ei ole resursseja tutkia Turun jihadistista tehtyjä varoituksia. Ei ole resursseja siihen ja tähän… kuitenkin löytyy välittömästi valtavasti resursseja suomalaisten poliittiseen vainoamiseen. Paskan marjat, kyllä niitä resursseja vain oikeasti on! Täyttä valhetta. Poliisi itse todistaa, että resursseja kyllä on vaikka kuinka kaikkeen turhanpäiväiseen!

 8. Poliisit ei ymmärrä lukemaansa ? Opettelisi lukemaan. Mun mielestä olisi aivan fantastista, jos poliisi osaisi tulkita oikein rikoslain 1 luvun 1 pykälän.

  Suomen rikoslain 1 luvussa on säädetty Suomen rikoslain soveltamisalasta. Sen mukaan Suomen rikoslakia sovelletaan jos ”on tehty rikos.”

  Asianajajaliiton lausunto eduskunnalle vuodelta 2003:

  Lain sanamuodoissa tulee ottaa huomioon yleinen syyttömyysolettama. Tämän vuoksi laissa ja sen
  perusteluissa sanan rikoksentekijä tulee olla muodossa rikoksesta epäilty ja sana rikos muodossa epäilty rikos.

  http://www.asianajajaliitto.fi/viestinta/tiedotteita_ja_lausuntoja/arkisto/2003?737_m=942

  Kyseinen Asianajajaliiton lausunto koski tätä hallituksen esitystä : Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen Suomen ja muiden EU-maiden välillä

  3. Virkamiesten ( mm. tuomareiden) on pidettävä yleisen syyttömyysolettaman takia Marcoa syyttömänä, joten ei ne saa katsoa, että Marco ”olisi tehnyt rikoksen” ja soveltaa Marcoon Suomen rikoslakia.

  Rikoslaki
  1 luku
  Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta
  1 §
  Suomessa tehty rikos
  Suomessa tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen lakia.

  6 §
  Suomalaisen tekemä rikos
  Suomen kansalaisen Suomen ulkopuolella tekemään rikokseen sovelletaan Suomen lakia.
  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

  1. Suomen rikoslain 1 luvun otsikko on ”Suomen rikoslain soveltamisalasta.”

  Kotimaisten kielten keskus on kertonut otsikoista näin:
  Otsikot ojennukseen
  Otsikoilla on monenlaisia tehtäviä. Otsikon täytyy kertoa lyhyesti, mistä
  tekstissä on kyse ja mikä on tekstin tarkoitus ja näkökulma. Sen täytyy
  myös houkuttaa lukemaan. Otsikoiden avulla lukija saa nopeasti
  yleiskuvan jutusta.
  http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2483

  1. Marcon pitäisi ehdottomasti kysyä, että minkä Suomen rikoslain 1 luvun pykälän mukaan Marcoon muka sovelletaan Suomen rikoslakia ?

   Onko poliisien mielestä Marco ”tehnyt rikoksen?”

 9. Marco on ihan viaton päätoimittaja ? Arvelen että poliisi ei tiedä mitä sana ”selvä” tarkoittaa Suomenkielessä. Poliisi voisi opetella luetun ymmärtämistä.

  Julkisuuden henkilön osalta:
  Kunnianloukkaus on kyseessä vain jos ”on selvästi ylitetty se, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.”

  Sanakirjan mukaan selvä=kiistaton

  Arvelen että Marco on kiistänyt ylittäneensä sen mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Joten asiassa ei ole selvästi eli kiistattomasti ylitetty sitä mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Joten kunnianloukkausta ei ole tapahtunut.

  Kotimaisten kielten keskus on kuukauden jutussaan: ”Sehän on selvä!” määritellyt käsitteen ”selvä”

  Selvä on siis näistä kahdesta yleensä abstraktimpi. Yksi sen tavallisista merkityksistä on ’ilmeinen, eittämätön, kiistaton, silkka’

  https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit_ja_esitelmat/kuukauden_kielijuttu_(2003_2011)/sehan_on_selva!

  Sanakirjan mukaan kiistaton=kiistämätön

  Huomattava on että ”kiistaton” tarkoittaa Suomen kielitoimiston sanakirjan mukaan (about) samaa kuin ”kiistämätön.”

  Ihmisillä ei ole tapana ”kiistää” asioita kun kirjoittelevat juttuja. ”Kiistämätön” on lähinnä tuomioistuimessa käytettävä termi ( vasta oikeudessa on tapana ”kiistää” asioita ). Tästä voidaan päätellä, että lainsäätäjä on tarkoittanut sitä, että jos henkilö kiistää tuomioistuimessa ylittäneensä sen mitä voidaan pitää hyväksyttävänä, niin lainsäätäjä on tarkoittanut että siinä tapauksessa ei saa rangaista.

  Lainsäätäjä on ilmeisesti tarkoittanut sanalla ”selvä=kiistaton=kiistämätön” sitä, että jos syytetty ei kiistä ylittäneensä sitä mitä voidaan pitää hyväksyttävänä, niin vain siinä tapauksessa saa rangaista syytettyä.

  Marco on luultavasti kiistänyt ylittäneensä sitä mitä voidaan pitää hyväksyttävänä, joten teko ei ole kunnianloukkaus.

  Huomioon pitää ottaa myös perustuslakimyönteinen laintulkinta, jos asia on vähääkään tulkinnanvarainen niin asiaa on tulkittava Marcon eduksi, koska varsinkin sananvapaus on erittäin vahva perusoikeus.

  Tulkinnassa
  on otettava huomioon myös perustuslakimyönteinen tulkinta, mikäli asia
  on tulkinnanvarainen, niin tällöin asiaa on tulkittava
  perustuslakimyönteisesti:
  Perustuslakivaliokunnan mietintö 25 ( PeVM 25/1994 ):
  Tuomioistuinten tulee valita perusteltavissa olevista lain
  tulkintavaihtoehdoista sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien
  tarkoituksen toteutumista ja joka eliminoi perustuslain kanssa
  ristiriitaisiksi katsottavat vaihtoehdot. Tältä osin voidaan puhua
  perustuslainmukaisesta tai perusoikeusmyönteisestä laintulkinnasta
  https://www.edilex.fi/mt/pevm19940025

 10. Mielestäni upeeta kuitenkin poliisilta, että poliisi ei Marcon tapauksessa tekaissut, keksinyt omasta päästään, Marcosta Interpol etsintäkuulutusta ”rikos ihmisyyttä vastaan”, kuten Ilja Janitskinista.

 11. Pitäisikö siirtyä julkaisemaan ilman päätoimittajaa, jolloin ei olisi ketään ketä ottaa kiinni. Vastarintaliikkeen sivut toimivat hyvin eikä ketään oteta kiinni, koska päätoimittajaa ei ole. Laiton lehti on tehnyt laadukasta sisältöä, kiitos siitä Marcolle. Toivottavasti toiminta voisi jatkua tavalla tai toisella.

 12. Poliisi on Eduskunnan fanikerho, tai siis Eduskunnan iron fist.

  Ja Eduskunta on maanpettureiden ja feministien herrakerho. Miten eduskuntaa voisi kunnioittaa, he ovat 24/7 tuhoamassa suomea. Ja miten poliisia voisi kunnioittaa?

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*