Free speech 15 toukokuun, 2020

 

Kiitos kaikille, jotka ovat olleet huolissaan Laittoman Lehden kohtalosta.

 

Laiton Lehti ei luovuta, vaan taistelee entistä kovemmin valtaeliittiä ja sen kätyreitä vastaan.

 

Lauantaina alkaa Päivän rikos -uutissarja, jossa julkaistaan juttuja, jotka poliisin mielestä ovat rikollisia.

 

Ei Laiton Lehti ole nimeään turhaan saanut.

5 thoughts on “Päivän rikos -uutissarja alkaa

 1. Vastalause!

  Oikeasti poliisien pitäisi tulkita asiaa niin että Marco on vasta”rikoksesta epäilty.”

  Nyt kuitenkin vaikuttaa jos siltä, että poliisi katsoo että JO että Marco ”on tehnyt rikoksen.” Eli vaikuttaa siltä että poliisi pitää jo Marcoa syyllisenä!!! Näin koska poliisi soveltaa Marcoon Suomen rikoslakia. Marcoon ei saisi soveltaa Suomen rikoslakia, koska Marco on rikoksesta epäilty.

  PERUSTELUT:
  Suomen rikoslain 1 luvussa on säädetty Suomen rikoslain soveltamisalasta. Sen mukaan Suomen rikoslakia sovelletaan jos ”on tehty rikos.”

  Asianajajaliiton lausunto eduskunnalle vuodelta 2003:

  Lain sanamuodoissa tulee ottaa huomioon yleinen syyttömyysolettama. Tämän vuoksi laissa ja sen
  perusteluissa sanan rikoksentekijä tulee olla muodossa rikoksesta epäilty ja sana rikos muodossa epäilty rikos.

  http://www.asianajajaliitto.fi/viestinta/tiedotteita_ja_lausuntoja/arkisto/2003?737_m=942

  Kyseinen Asianajajaliiton lausunto koski tätä hallituksen esitystä : Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen Suomen ja muiden EU-maiden välillä

  3. Virkamiesten ( mm. tuomareiden) on pidettävä yleisen syyttömyysolettaman takia Marcoa syyttömänä, joten ei ne saa katsoa, että Marco ”olisi tehnyt rikoksen” ja soveltaa Marcoon Suomen rikoslakia.

  Rikoslaki
  1 luku
  Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta
  1 §
  Suomessa tehty rikos
  Suomessa tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen lakia.

  6 §
  Suomalaisen tekemä rikos
  Suomen kansalaisen Suomen ulkopuolella tekemään rikokseen sovelletaan Suomen lakia.
  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

  1. Suomen rikoslain 1 luvun otsikko on ”Suomen rikoslain soveltamisalasta.”

  Kotimaisten kielten keskus on kertonut otsikoista näin:
  Otsikot ojennukseen
  Otsikoilla on monenlaisia tehtäviä. Otsikon täytyy kertoa lyhyesti, mistä
  tekstissä on kyse ja mikä on tekstin tarkoitus ja näkökulma. Sen täytyy
  myös houkuttaa lukemaan. Otsikoiden avulla lukija saa nopeasti
  yleiskuvan jutusta.
  http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2483

 2. Onkohan poliisi toiminut väärin ilmaisukiellon kanssa ????

  Laitonlehti:
  Poliisi on vakavasti varoittanut Marcoa paljastamasta kuulustelun sisältöä. Se olisi erittäin vakava rikos ja myös todistaisi Marcon suhtautuvan rikollisen halveksivasti poliisin arvovaltaan.

  https://laitonlehti.net/2020/05/15/lopettaako-poliisi-laittoman-lehden/

  Ilmaisukielto Esitutkintalain 11 luvun 5 : Jos esitutkinnassa läsnä olevalle ilmaistaan muita kuin häntä itseään tai hänen päämiestään koskevia tutkintaan liittyviä seikkoja, jotka eivät ennestään ole hänen tiedossaan, tutkinnanjohtaja voi kieltää häntä ilmaisemasta niitä sivullisille esitutkinnan aikana. Syyteharkinnan aikana ilmaisukiellosta päättää syyttäjä. Ilmaisukielto voidaan antaa asianosaisen edustajalle ja avustajalle silloinkin, kun hän ei ole ollut läsnä tutkinnassa. Ilmaisukiellon edellytyksenä on, että 1 momentissa tarkoitettujen seikkojen ilmitulo esitutkinnan aikana voi vaikeuttaa rikoksen selvittämistä taikka aiheuttaa asianosaiselle tai muulle henkilölle vahinkoa tai haittaa. Kielto voidaan määrätä olemaan voimassa esitutkinnan päättymisen jälkeenkin, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa taikka kun syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai kun asia on jätetty sikseen, j jos seikkojen ilmitulo voi vaikeuttaa muun vielä tutkittavana olevan rikoksen selvittämistä. Ilmaisukielto annetaan enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Kielto on annettava saajalleen kirjallisena todisteellisesti tiedoksi. Kiellossa on yksilöitävä kiellon kohteena olevat seikat, mainittava kiellon voimassaoloaika ja ilmoitettava kiellon rikkomiseen liittyvästä rangaistusuhasta.

  https://docplayer.fi/16574923-Koulutus-12-1-2015-suomen-asianajajaliitto-asianajaja-riitta-leppiniemi-ja-asianajaja-jarkko-mannisto.html

 3. Joka maassa Poliisi tekee rikoksia ja valehtelee. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Saksassa, Italiassa, Ruotsissa jne. Luuleeko joku tosissaan, että Suomen Poliisi on poikkeus? Hah! Suomen Poliisihan on itse komisario Kari Lintilän tapauksessa itse myöntänyt toimivansa poliittisista syistä, Poliisi myönsi, että Poliisin tuli suojella Sauli Niinistön presidentinvaalikampanjaa paljastuksilta. Suomen Poliisi on myös myöntänyt haluavansa tehdä rikoksia ja olla Suomen CIA, tehdä huumekauppaa, terrori-iskuja, salamurhia, kiristää, varastaa, myydä naisia ja lapsia seksiorjiksi! Älä koskaan luota Poliisiin.

 4. Suomessa on Neuvostoliiton mallinen sanan ja kokoontumisen vapaus. Voit tehdä mitä tahansa, kunhan tottelet vahvaa valtiota ja teet mitä valtio käskee, oli se sitten kuinka sairasta tahansa. Nykyisin Suomessa ja Eurostoliitossa tehdään aivan samaa!

Comments are closed.