Marco de Wit 18 toukokuun, 2020
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Laiton Lehti uudelleen julkaisee päivittäin jonkun poliisin mielestä rikollisen jutun. Jopa niin rikollisen, että päätoimittaja Marco de Wit piti raahata jutun julkaisun takia pitkiin kuulusteluihin.

 

Juttusarjassa on aiemmin ollut Konstaapeli Maraa koskeva juttu ja video.

 

Päivän rikos: Konstaapeli Mara -video

 

Allakin oleva juttu koskettaa osittain Maraa.

 

Jostain syystä poliisi piti tätä juttua erittäin raskauttavana. Poliisin mielestä jopa sen mainostaminen jonkun toisen jutun yhteydessä oli rikollista.

 

Saas nähdä onko syyttäjä samaa mieltä.

 

 

Ranskassa muslimipoliisit radikalisoituvat terroristeiksi!

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

6 thoughts on “Päivän rikos: Konstaapeli Mara ja muslimipoliisit

 1. Onko tämä niin rikollinen juttu, että sen lukeminenkin on Poliisin mielestä rikos? Sittenhän se on pakko lukea.

  1. 11 luku
   Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan

   10 §
   Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
   Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L11

 2. Marcon kannatttaisi kysyä, että 1. onko nyt koko maailmanrauha vaarantunut ? 2. Onko poliisisetä vähän tyhmä ?

  ”Rikos ihmisyyttä vastaan” on nimenomaan kansainvälisen oikeuden käsite.

  Esimerkiksi Suomen sanakirjasta ei edes löydy kyseistä käsitettä.

  Kiihotuksesta kansanryhmää vastaan on säädetty otsikon alla ( rikoslain 11 luvun otsikko):
  ”Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaa”.

  Syytettyjen toiminta ei täytä sotarikoksen eikä ”rikos ihmisyyttä vastaan” määriltemän, joten syytteet ovat perustettomia.

  Rikos ihmisyyttä vastaan määrillään kansainvälisessä kielenkäytössä jotenkin näin. Suomen sanakirjasta käsitettä ei edes löydy. Joten sitä pitää tulkita kansainvälisen kielenkäytön mukaan:

  For the purpose of this Statute, ”crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack

  HE 55/2007
  Hallituksen esitys Eduskunnalle sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

  Säännöksen soveltamisen edellytyksenä on hyökkäyksen laajamittaisuus tai järjestelmällisyys. Tällä halutaan korostaa, että hyökkäyksen toteuttajana tyyppitapauksissa on valtio tai muu julkisen vallan organisaatio. Se ei kuitenkaan ole välttämätöntä, sillä rikos ihmisyyttä vastaan voidaan toteuttaa myös esimerkiksi yksityisen armeijan tai muun vastaavan järjestön harjoittamassa politiikassa. Olennaista yksilön vastuun kannalta on se, että yksilö tietää olevansa laajassa tai järjestelmällisessä hyökkäyksessä siviiliväestöä vastaan.
  Ehdotettu rikos ihmisyyttä vastaan vastaa pääosin Rooman perussäännön kyseistä rikosta koskevaa määritelmää. Kuitenkin ihmiskaupan ja vainon rangaistavuus ehdotetaan tarkoituksenmukaisuussyistä ulotettavaksi Rooman perussääntöä jonkin verran pitemmälle
  https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2007/20070055

  Suomi -englanti sanakirjassa käsite ”rikos ihmisyyttä vastaan” on määritelty:

  crime against humanity

  https://www.sanakirja.org/search.php?id=1872425

  Wikipedia
  Crimes against humanity are certain acts that are deliberately committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian or an identifiable part of a civilian population.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Crimes_against_humanity

  Hallituksen esitys Eduskunnalle sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamisesta

  3.2. Keskeiset ehdotukset Esityksessä ehdotetaan rikoslain 11 lukua muutettavaksi. Lukuun sijoitettaisiin joukkotuhontarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia koskevat rangaistussäännökset, jotka muutettaisiin Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöä vastaaviksi ja nykyistä täsmällisemmiksi. Rikos ihmisyyttä vastaan ja törkeä rikos ihmisyyttä vastaan olisivat uusia rangaistussäännöksiä, joilla yhdessä sotarikosten kanssa korvattaisiin nykyiset säännökset ihmisoikeuksien loukkaamisesta poikkeuksellisissa oloissa ja sodankäyntirikokset. Yksilöön kohdistuvat rikokset saisivat ihmisyyttä loukkaavan luonteensa siitä, että ne tehdään tietoisesti osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajaa tai järjestelmällistä hyökkäystä.

  Sen vuoksi ehdotetaan, että rikoslain 11 luvun otsikko vastaisuudessa olisi Rikoksista kansainvälistä oikeutta vastaan.

  Rikokset kansainvälistä oikeutta vastaan ovat erittäin törkeitä ja laajamittaisia. Ne vaarantavat maailman rauhan, turvallisuuden ja hyvinvoinnin ja näin koskettavat koko kansainvälistä yhteisöä. Tämän vuoksi rikoksesta ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksesta ehdotetaan rangaistukseksi vankeutta vähintään yksi vuosi tai elinkausi.

  https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f0b349d9-f402-48b1-b344-1851f8a61a74/eb9f8110-959b-4ae8-a521-5eb10ac717ba/MIETINTO_20111014021513.pdf

  Sotarikos on sodan tai siihen verrattavissa olevan konfliktin yhteydessä tapahtuva kansainvälisillä sopimuksilla rikokseksi määritelty teko, josta on Suomessa tarkemmin määritelty kansallisesti rikoslain 11. luvussa: ”Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan”.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Sotarikos

  Ei rikoslaissa saisi mitään ansoja olla.

  Kotimaisten kielten keskus on kertonut otsikoista näin:
  Otsikot ojennukseen
  Otsikoilla on monenlaisia tehtäviä. Otsikon täytyy kertoa lyhyesti, mistä
  tekstissä on kyse ja mikä on tekstin tarkoitus ja näkökulma. Sen täytyy
  myös houkuttaa lukemaan. Otsikoiden avulla lukija saa nopeasti
  yleiskuvan jutusta.
  http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2483

  KKO:2004:109

  16
  Lainsäädännössä käytetyt käsitteet on yleensä, ellei niitä erikseen ole
  laissa määritelty, ymmärrettävä siinä merkityksessä, mikä niillä on
  yleisessä kielenkäytössä.

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2004/20040109?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laillisuusperiaate

  Yleiskielen meritykset löytyy sanakirjasta

  KKO:2014:7

  17. Rikoslain 3 luvun 1 §:n esitöiden mukaan
  rikosoikeudellinen «laillisuusperiaate» tarkoittaa muun muassa sitä,
  ettei tuomioistuin rangaistussäännöstä soveltaessaan saa mennä lain
  kirjaimen ulkopuolelle eikä täydentää tai korjata lakia
  analogiapäätelmään turvautumalla. Tuomioistuin ei saa poiketa
  lakitekstin yleiskielen mukaisesta tai juridis-teknisestä merkityksestä.
  Lainsäätäjän käyttämät käsitteet, niin kuin myös konkreettisen
  tapauksen ja abstraktin oikeusnormin vastaavuuden toteaminen,
  edellyttävät soveltamistilanteessa lainkäyttäjän tulkintaa.
  Laillisuusperiaatteen tavoitteena on taata oikeusturvan ja ennakoitavan
  laintulkinnan toteutuminen (HE 44/2002 vp s. 29 ja 34).

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2014/20140007?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laillisuusperiaate

  In 2002, the International Criminal Court (ICC) was established in The Hague (Netherlands) and the Rome Statute provides for the ICC to have jurisdiction over genocide, crimes against humanity and war crimes. The definition of what is a ”crime against humanity” for ICC proceedings has significantly broadened from its original legal definition or that used by the UN.[49] Essentially, the Rome Statute employs the same definition of crimes against humanity that the ICTR Statute does, minus the requirement that the attack was carried out ‘on national, political, ethnic, racial or religious grounds’. In addition, the Rome Statute definition offers the most expansive list of specific criminal acts that may constitute crimes against humanity to date.
  Article 7 of the treaty stated that:
  For the purpose of this Statute, ”crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:[50]
  (a) Murder;
  (b) Extermination;
  (c) Enslavement;
  (d) Deportation or forcible transfer of population;
  (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;
  (f) Torture;
  (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;
  (h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;
  (i) Enforced disappearance of persons;
  (j) The crime of apartheid;
  (k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health;
  The Rome Statute Explanatory Memorandum states that crimes against humanity
  are particularly odious offenses in that they constitute a serious attack on human dignity or grave humiliation or a degradation of one or more human beings. They are not isolated or sporadic events, but are part either of a government policy (although the perpetrators need not identify themselves with this policy) or of a wide practice of atrocities tolerated or condoned by a government or a de facto authority. However, murder, extermination, torture, rape, political, racial, or religious persecution and other inhumane acts reach the threshold of crimes against humanity only if they are part of a widespread or systematic practice. Isolated inhumane acts of this nature may constitute grave infringements of human rights, or depending on the circumstances, war crimes, but may fall short of meriting the stigma attaching to the category of crimes under discussion. On the other hand, an individual may be guilty of crimes against humanity even if he perpetrates one or two of the offences mentioned above, or engages in one such offense against only a few civilians, provided those offenses are part of a consistent pattern of misbehavior by a number of persons linked to that offender (for example, because they engage in armed action on the same side or because they are parties to a common plan or for any similar reason.) Consequently when one or more individuals are not accused of planning or carrying out a policy of inhumanity, but simply of perpetrating specific atrocities or vicious acts, in order to determine whether the necessary threshold is met one should use the following test: one ought to look at these atrocities or acts in their context and verify whether they may be regarded as part of an overall policy or a consistent pattern of an inhumanity, or whether they instead constitute isolated or sporadic acts of cruelty and wickedness.[51]
  To fall under the Rome Statute, a crime against humanity which is defined in Article 7.1 must be ”part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population”

  Vähän vaikea selittää tuota.

  ”rikos ihmisyyttä vastaan” on kuitenkin aika lailla vakiintunut käsite.

  Varsinkin kansainvälisessä oikeudessa käsite on vakiintunut. Mutta ei tästä vakiintuneesta käsitteestä voida kovin kauan ulottaa.

  Esim. Sanakirjasta käsitettä ei löydy
  https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?motportal=80

  Wikipediassa sana on määritelty näin

  Rikos ihmisyyttä vastaan on laajamittainen ja järjestelmällinen siviiliväestöön kohdistuva hyökkäys, johon liittyy Suomen lain määritelmän mukaan surmaamista, orjuuttamista, ihmiskauppaa, kidutusta, vahingoittamista, väestön tuhoamista, karkottamista tai pakkosiirtoa, kansainvälisen oikeuden vastaista vangitsemista, raiskaamista tai muuta seksuaalista väkivaltaa, pakottamista prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon, rotuerottelua, tai jonkin ryhmän tai yhteisön vainoa poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella tai niihin rinnastettavasti.[1]
  Rikos on lisäksi törkeä, jos se kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä, tai se tehdään erityisen raa’asti, julmasti, nöyryyttävästi, suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti.[1]
  Rikos ihmisyyttä vastaan on kansainvälisen oikeuden vastainen vanhentumaton rikos. Käsitteen määritelmä ei ole vakiintunut, ja eri tuomioistuimet ovat käyttäneet käsitteestä hiukan erilaisia määritelmiä.[2]

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Rikos_ihmisyytt%C3%A4_vastaan

  HE 55/2007
  Hallituksen esitys Eduskunnalle sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

  Säännöksen soveltamisen edellytyksenä on hyökkäyksen laajamittaisuus tai järjestelmällisyys. Tällä halutaan korostaa, että hyökkäyksen toteuttajana tyyppitapauksissa on valtio tai muu julkisen vallan organisaatio. Se ei kuitenkaan ole välttämätöntä, sillä rikos ihmisyyttä vastaan voidaan toteuttaa myös esimerkiksi yksityisen armeijan tai muun vastaavan järjestön harjoittamassa politiikassa. Olennaista yksilön vastuun kannalta on se, että yksilö tietää olevansa laajassa tai järjestelmällisessä hyökkäyksessä siviiliväestöä vastaan.
  Rikos ihmisyyttä vastaan toteutuu tyypillisesti joukkoilmiönä. Säännös on laadittu kuitenkin niin, että rikosoikeudelliseen vastuuseen riittää rikoksen toteutuminen yhtäkin ihmistä vastaan. Kuten yleensä rikosoikeudessa rikoksessa ihmisyyttä vastaan jokainen yksilö vastaa vain omista teoistaan. Vastuu toisten teoista voi syntyä kuitenkin osallisuutta koskevien sääntöjen ja ehdotetussa 12 §:ssä tarkoitetun sotilaallisen tai muun esimiesaseman perusteella.
  Ehdotettu rikos ihmisyyttä vastaan vastaa pääosin Rooman perussäännön kyseistä rikosta koskevaa määritelmää. Kuitenkin ihmiskaupan ja vainon rangaistavuus ehdotetaan tarkoituksenmukaisuussyistä ulotettavaksi Rooman perussääntöä jonkin verran pitemmälle
  https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2007/20070055

  Rikoksilla ihmisyyttä vastaan tarkoitetaan perustuslain esitöiden mukaan rikoksia, jotka ”teon laajakantoisiin vaikutuksiin tai erityisen törkeään luonteeseen nähden on katsottava pikemminkin ihmisyyteen ja ihmiskuntaan kuin yksityiseen henkilöön kohdistuviksi”. Kyse on siis ns. ihmisoikeusrikoksista, joihin ”sisältyy ominaispiirteenä teon kohteen kuuluminen jollakin tavoin syrjittyyn tai syrjimisvaarassa olevaan ryhmään.” (HE 1/1998 vp, s. 168). Näitä rikoksia koskevat rangaistussäännökset sisältyvät tällä hetkellä rikoslain 11 lukuun

  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2015-AK-9322.pdf

  3 § (11.4.2008/212)
  Rikos ihmisyyttä vastaan
  Joka osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä
  1) surmaa tai orjuuttaa toisen, käy hänellä kauppaa tekemällä tarjouksen, ostamalla, myymällä tai vuokraamalla taikka kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään taikka tuhoaa väestöä asettamalla sitä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai muulla tavoin,
  2) karkottaa tai pakolla siirtää alueella laillisesti oleskelevaa väestöä,
  3) vangitsee toisen tai muuten riistää häneltä vapauden kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti taikka aiheuttaa vapautensa menettäneen tahdonvastaisen katoamisen,
  4) raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa tai
  5) harjoittaa rotuerottelua taikka vainoaa tunnistettavissa olevaa ryhmää tai yhteisöä poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella taikka niihin rinnastettavilla muilla perusteilla,
  on tuomittava rikoksesta ihmisyyttä vastaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
  Yritys on rangaistava.

 3. Entä jos nykyinen poliisiylijohtaja on tietoinen, että päätoimittaja ja presidenttipyrkyri Ilja Janitskinista tekaistiin Interpol etsintäkuulutus ”rikos ihmisyyttä vastaan” etsintäkuulutus. KRP tekaisi sen. Iljaa ei todellisuudessa koskaan epäilty, syytetty taikka tuomittu ”rikoksesta ihmisyyttä vastaan.”

  JOS nyt esim. Laitonlehti käräyttäisi KRP tekemällä jutun aiheesta, niin nykyinen poliisiylijohtaja tuskin saisi jatkaa johtajana….

  Olisi tervettä vaihtaa poliisijohtaja. Ajatelkaa jos jatkossa sitten ei enään KRP tekaisisi presidenttiehdokkaasta Interpol etsintäkuulutusta! Se olisi upeeta.
  Mielestäni Laittoman lehden kannattaisi käräyttää nyt KRP.

  Poliisiylijohtajaksi hakee neljä henkilöä, tunnetuimpana nykyinen poliisiylijohtaja
  Tunnetuin hakijoista on nykyinen poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.
  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006511662.html?ref=rss

  1. Interpol johtaja 13,5 vuodeksi vankeuteen – jäi kiinni $2 miljoonan lahjuksista. Siitä ei tosin ole tietoa liittyikö lahjuksen Iljan etsintäkuulutukseen vai pelkästään muiden juttuihin.

   Former Interpol Chief Meng Hongwei Handed 13.5 Year Jail Sentence – Court
   In June 2019, Meng pleaded guilty to taking bribes, the total value of which is estimated to have been nearly $2 mln.

   https://sputniknews.com/world/202001211078090830-former-interpol-chief-meng-hongwei-handed-135-year-jail-sentence—court/

   Tutkimus: Misuse of Interpol’s Red Notices and impact on human rights

   Executive summary Both governmental and non-governmental organisations have reported a trend by some countries to abuse Interpol’s system of police cooperation to persecute human rights defenders, critical journalists and political opponents in violation of international human rights standards.

   https://www.statewatch.org/news/2019/feb/ep-study-interpol-red-notices.podf.pdf

   Turkki on myös käyttänyt INterpol etsintäkuulutuksia poliittisiin tarkoituksiin:

   https://yle.fi/uutiset/3-9811224

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*