Marco de Wit 6 kesäkuun, 2020
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Laittoman Lehden päätoimittaja oli kuukausi sitten 10-tuntisessa poliisikuulustelussa, jossa hän ainakin 100 kertaa kieltäytyi vastaamasta kysymysten poliittisen luonteen takia.

 

Nyt on tulossa uusia kuulusteluja.

 

Päätoimittaja taas poliisikuulusteluihin. Arvaa miksi

 

 

Kuulustelujen syy on kuitenkin epäselvä, mutta epäilykset kohdistuvat 6.11.2019 päivän kuvaan.

 

Päivän Kuva

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

3 thoughts on “Päivän rikos: Matulenkki

 1. Kukaan ei tiedä missä sananvapauden raja kulkee ! Ei poliisi, eikä tuomioistuin. Ne voi kuvitella tietävänsä mutteivät tiedä.

  Euroopan ihmisoikeussopimus on ylitä oikeutta EU:Ssa. Kaikki sen vastainen lainsäädäntöä on automaattisesti mitätöntä, myös rikoslain pykälät.

  Euroopan ihmisoikeussopimuksessa on taattu sananvapaus. Siihen voidaan tehdä poikkeuksia VAIN, jos se on välttämätön demokraattisessa yhteiskunnassa.

  Demokratialla tuossa viitataan kansan tahtoon, tarkemmin sanottuna kansan enemmistön tahtoon ( demokratia).

  Yhtään galluppia asiasta ei ole edes olemassa. Yhtään galluppia ei ole järjestetty. Ei poliisi eikä kukaan muu voi siksi tietää missä kansan enemmistön moraalikäsitys kulkee. Marcon kannattaisi kysyä poliisilta, että ”oletteko tehnyt gallupit ? Mistä kuvittelette tietävänne ?”

  Julkisuuden osalta kunnianloukkaus on kyseessä vain ”jos on selvästi ylitetty se mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.”

  jotta tuomioistuin voisi tuomita syytetyn, niin tuomitsemiskynnyksen pitää ylittyä:

  Tuomitsemiskynnys:
  Tuomitsemiskynnys ylittyy jos ei jää varteenotettavaa epäilyä syyttömyydestä.

  http://www.fredman-mansson.fi/fi/henkilosto/markku-fredman/kirjoituksia/192-oikeusjournalismi-asianajajan-naekoekulmasta

  Demokratia eli kansanvalta on kansan valtaan perustuva valtiojärjestys tai hallitusmuoto. Demokratian perusajatuksena on, että hallintovallan edustajat nousevat kansan joukosta ja että hallintovalta toteuttaa kansan tahtoa.[1] Demokratia tulee sanoista demos (tavallinen kansa) ja kratos (valta, hallita).[2]

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Demokratia

  Euroopan ihmisoikeussopimus:

  10 artikla
  Sananvapaus
  1. Jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta. Tämä artikla ei estä valtioita tekemästä radio-, televisio- ja elokuvayhtiöitä luvanvaraisiksi.
  2. Koska näiden vapauksien käyttöön liittyy velvollisuuksia ja vastuuta, se voidaan asettaa sellaisten muodollisuuksien, ehtojen, rajoitusten ja rangaistusten alaiseksi, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiädemokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi.

  https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063#idp446242000

  Tulkinnassa on otettava huomioon myös perustuslakimyönteinen tulkinta, mikäli asia
  on tulkinnanvarainen, niin tällöin asiaa on tulkittava
  perustuslakimyönteisesti eli sananvapauden eduksi eli Marcon eduksi:

  Perustuslakivaliokunnan mietintö 25 ( PeVM 25/1994 ):
  Tuomioistuinten tulee valita perusteltavissa olevista lain
  tulkintavaihtoehdoista sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien
  tarkoituksen toteutumista ja joka eliminoi perustuslain kanssa
  ristiriitaisiksi katsottavat vaihtoehdot. Tältä osin voidaan puhua
  perustuslainmukaisesta tai perusoikeusmyönteisestä laintulkinnasta
  https://www.edilex.fi/mt/pevm19940025

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*