Marco de Wit 19 kesäkuun, 2020
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Suomen Kansa Ensin -puolueessa kuohuu entistä kovempaa. Nyt on paljastunut Riikka Salmen ja tämän kihlatun Matti Loimupalon johtama rinki, joka salaa muokkailee pöytäkirjoja. Ai miten? No, siten että teksti muuttuu, muttei allekirjoitukset. Ei kuitenkaan hätää: Salmi ja Loimupalo korostavat, ettei tämä ole väärentämistä!

 

Olli Juntunen (kuva yllä) julkaisi salamuokkailijoille suunnatun avoimen kirjeen. Matti Loimupalo vastasi pitkällä kirjeellä. Nyt Juntunen vastaa alla.

 

Eli ensin on Juntusen alkuperäisestä avoimesta kirjeestä kappale paksulla tekstillä. Sitten Loimupalo vastaa siihen, jonka jälkeen Juntunen vielä vastaa Loimupalolle.

 

Loimupalon vastaukset on numeroitu juoksevalla numeroinnilla, koska näin sekä yleisessä keskustelussa että varsinkin kanteissa voidaan helpommin viitata hänen väitteisiinsä ja tunnustuksiinsa.

 

Matti Loimupalo

 

 

 

 

 

 

Olli Juntusen avoin kirje SKE:n valehallitukselle väärennöksestä

 

 

Juntunen:

Olette kieltäytyneet kirjeenvaihdosta, joten kirjoitan avoimen kirjeen. Lähetän tämän myös jokaiselle yksittäiselle valehallituksen jäsenelle toivoen, että he avaisivat viestini. Jos eivät suostu avaamaan, niin ainakin kuulevat muilta tästä avoimesta kirjeestäni, joka julkaistaan myös osoitteessa suomenkansaensin.fi

 

1. Loimupalo vastaa:
Emme ole kieltäytyneet kirjeenvaihdosta. Sensijaan Olli Juntunen on kieltäytynyt kirjeenvaihdosta, koskien pöytäkirjapyyntöjä ym.

Olli Juntunen antaa julkaistavaksi valheellista, sekä yksityishenkilöitä solvaavaa materiaalia.

 

Juntunen vastaa:
Jos Salmen valehallitus ei ole kieltäytynyt kirjeenvaihdosta, niin miksi se ei ole vastannut minulle mitään? Kirjeenvaihto tarkoittaa sitä, että kirjeisiin vastataan.

Loimupalo korostaa, että tämä hänen vastauskirjeensä on häneltä eikä valehallitukselta. Miksi valehallitus ei suostu vastaamaan minulle mitään vaikka varoitan ja todistan heidän levittävän väärennöksiä?

 

 

 

 

Juntunen:
Olin nostamassa kanteita minuun kohdistuneita erotuspäätöksiä vastaan, joten pyysin 2.12.2019 pöytäkirjaa 23.11.2019 Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouksesta.

 

2. Loimupalo vastaa:
Kokous oli Suomen Kansa Ensin r.p:n virallinen syyskokous.

 

Juntunen vastaa:
Väitteen toistaminen kuukaudesta toiseen ei tee sitä todeksi. Loimupalo sivuuttaa sen tosiasian, että ensiksi Salmen porukka väärensi 6.10.2018 Helsingin syyskokouksen pöytäkirjan ja alkoi esiintymään hallituksena. Väärennysoperaatio jatkui 23.11.2019 Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouksessa.

Lisäksi Kajaanin kokouksessa oli lukuisia muitakin mitättömyysperusteita. Näistä on nostettu useita kanteita valehallitusta vastaan ja asia on menossa oikeuteen. Ensimmäinen oikeudenkäynti alkaa 10.3.2020, jolloin käsitellään sekä Helsingin että Kajaanin kokouksien pöytäkirjojen väärennöksiä.

 

 

 

 

 

Juntunen:
Vaikka minulla oli oikeus saada kopio Kajaanin kokouksen pöytäkirjasta kanteeni liitteeksi, niin sitä ei minulle annettu. Sen sijaan minulle annettiin vasta kolmen viikon kuluttua vain pöytäkirjanotteita.

 

3. Loimupalo vastaa:
Olli Juntusella ei ole oikeutta saada kokouksen pöytäkirjaa itselleen edes nähtäväksi, koska hän ei ole Suomen Kansa Ensin r.p. jäsen. Hänelle lähetettiin pöytäkirjaote, kohdasta jossa häneen liittyvää asiaa käsiteltiin. Ote lähetettiin välittömästi joululoman päätyttyä.

 

Juntunen vastaa:
Ensinnäkin valehallitus yritti vallankaappausta joukkoerottamalla laittomasti puolueen oikean johdon. Minua ei ole pätevästi erotettu sen enempää 20.10.2019 valehallituksen kuin 23.11.2019 pidetyn Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouksen toimesta.

Toiseksi 2.1.2020 pyysin Kajaanin kokouksen pöytäkirjaa nostaakseni kanteen kyseisessä kokouksessa laittomasti tehdyn “erottamiseni” takia. Perusteettomasti sitä ei suostuttu antamaan minulle, vaan 21.1.2020 minulle lähetettiin ainoastaan pöytäkirjanote.

Sivumennen sanoen missään puolueessa joululoma ei kestä neljännelle viikolle. Kyse oli kiireellisestä asiasta, jossa olin nostamassa kannetta. Kieltäytymällä pöytäkirjan näyttämisestä sekä viivyttelemällä otteen antamisessa Salmen ryhmä järjesti itselleen lisäaikaa väärennöksiin ja niiden peittelemiseen mm. Kajaanin kokouksessa tehdyn mitättömän erottamispäätöksen takia.

 

 

 

 

Juntunen:
Vastaanotin hallituksen ja puolueen nimissä lähetetyt kaksi pöytäkirjanotetta 23.11.2019 pidetystä Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouksesta.

 

4. Loimupalo vastaa:
Juntuselle lähetettiin hänen pyynnöstään toinen ote jossa näkyivät myös pöytäkirjan allekirjoitukset. Kokous oli Suomen Kansa Ensin r.p:n virallinen syyskokous.

 

Juntunen vastaa:
Loimupalo myöntää, ettei ensimmäisessä pöytäkirjassa ollut pöytäkirjantarkastajien allekirjoituksia, muttei silti mitenkään pahoittele asiaa. Sen sijaan hän käyttäytyy kuin olisi normaalia ja laillista lähettää ote ilman pöytäkirjantarkastajien allekirjoituksia!

On tärkeää, ettei Loimupalo edes väitä kyseessä olleen vahinko. Tosin se olisikin epäuskottavaa, koska hän/Salmen ryhmä on leikannut otteen niin omituisesta kohtaa juuri puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoituksien alta niin, ettei huonosti leikkaa-liimaa-kopioimalla väärennettyjä vinossa olevia allekirjoitusviivoja näkyisi.

Nyt tuli kuitenkin ongelma. Vitossivulla viivat eivät voi yhtäkkiä mennä vinoiksi, joten niitä ei voinut missään nimessä näyttää. Mutta niiden alla oli pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset, jotka on otteessa pakko olla.

Salmen ryhmä päätti ottaa riskin. He lähettivät otteen ilman vinojen viivojen alla olevien pöytäkirjantarkastajien allekirjoituksia toivoen, etten epäilisi väärennöstä ja luopuisin kanteen nostamisesta. Onneksi en ollut niin herkkäuskoinen.

Alla käydään yksityiskohtaisesti läpi näitä väärennettyjä asiakirjoja.

 

 

 

 

 

Juntunen:
Pöytäkirjanote oli liitteenä 21.1.2020 saamassani saateviestissä, jossa korostettiin, ettei minua olisi erotettukaan 23.11.2019 Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouksessa, mikä jo itsessään olisi ollut kokouksen mitättömyysperuste. (Liite 1)

 

 

5. Loimupalo vastaa:
Olli Juntunen oli erotettu puolueen jäsenyydestä jo 20.10.2019.

23.11.2019 puoluekokouksessa tuotiin vain jäsenistölle tiedoksi että erottamisia on tapahtunut. Edellinen puoluekokous oli pyytänyt puoluehallitusta tarkastelemaan ovatko tietyt jäsenet syyllistyneet puolueen ja sen etua vakavasti haittaavaan toimintaan puolueessa tai sen ulkopuolella.

Olli Juntunen on saanut todistettavasti tiedon erottamisestaan, sekä pöytäkirjaotteen hallituksen kokouksesta jossa hänet on erotettu.

Todettakoon myös, että Olli Juntuselle lähetettiin saantitodistuskirje, jossa hänelle annettiin mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekoa. Hän ei omalla päätöksellään milloinkaan noutanut saantitodistuskirjettä postista, joten hän ei halunnut tulla kuulluksi asiassa.

 

Juntunen vastaa:
Loimupalo kiistää tässä, että minut olisi erotettu Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouksessa. Siis siitä huolimatta, että niin lukee heidän alkuperäisessä pöytäkirjassaan.

Loimupalo myöntää, että erottaminen Kajaanin kokouksessa olisi ollut mitättömyysperuste, koska minua ei päästetty edes sisään.

Salmen ryhmä ei tätä aluksi tajunnut ja siksi jälkikäteen muuttivat pöytäkirjaansa väittäen, että olivat vain vahingossa kirjoittaneet pöytäkirjan väärin.

Oleellisinta on, että tästä pöytäkirjan muutoksesta ei koskaan kerrottu kenellekään. Ei edes viranomaisille, joille he olivat lähettäneet tämän pöytäkirjan. Muutoksesta ei kerrottu edes minulle, joka olin nostamassa kannetta. Pöytäkirjan muutos pimitettiin, jotta luopuisin kanteen nostamisesta.

Loimupalo sivuuttaa siis täysin asian ytimen eli että miksi he jättivät kertomatta pöytäkirjan ratkaisevasta muutoksesta. Hän ei edes pahoittele asiaa, vaan pitää virallisen pöytäkirjan salaa muuttamista ihan normaalina asiana.

 

 

 

 

 

Juntunen:
Ensimmäisessä pöytäkirjanotteessa näkyvät sivun 4 loppuosa ja sivun 5 alkuosa. (Liite 2)

Tässä viestissä ja pöytäkirjanotteessa rikollisesti pimitettiin, että pöytäkirjaa on muutettu. Tarkoituksena oli selvästi saada minut uskomaan, ettei minua olisi (mitättömästi) erotettu Kajaanin kokouksessa. Minua siis yritettiin harhauttamalla estää nostamasta kannetta.

 

 

 

6. Loimupalo vastaa:
Mitään ei pimitetty, vaan Juntuselle lähetettiin hänen pyytämänsä pöytäkirjaote.

Puoluehallituksella ei ole velvollisuutta ilmoittaa eikä kertoa Olli Juntuselle mitään muita tietoja, kuin mitä laki velvoittaa.

 

Juntunen vastaa:
Loimupalon mielestä ei tarvitse kertoa pöytäkirjan muuttamisesta sen enempää viranomaisille kuin kannetta nostaville henkilöillekään.

Loimupalo unohtaa että sekä maalaisjärki että laki velvoittaa siihen, että pöytäkirjasta pitää olla vain YKSI versio voimassa kerrallaan. Salmen valehallitus on pistänyt liikkeelle useita keskenään ristiriitaisia pöytäkirjoja samasta kokouksesta, jotka ovat olleet virallisia samaan aikaan. Tämä on selvää väärennöksien levittelyä.

Uskomattominta on se, ettei Salmen valehallitus ja Loimupalo pidä tätä pimitystä vakavana asiana. Itse asiassa he eivät ole kertoneet tuomarillekaan, että ovat muuttaneet pöytäkirjaa kesken kanneprosessin!

Mitähän tuomari sanoo, kun saa kuulla asiasta? Selittääkö Loimupalo, ettei asia kuulu tuomarillekaan?

 

 

 

 

Juntunen:
Toisin sanoen on rikollista jälkikäteen muokata virallista poliisillekin annettua asiakirjaa ja pimittää muokkaaminen. Pimittäminen tapahtui hallituksen nimissä ja vielä kahteen kertaan, eli ensin saateviestissä ja sitten pöytäkirjanotteessa, joka on itsenäinen oikeudellinen asiakirja.

 

7. Loimupalo vastaa:
Puolueella ei ole tapana pimittää asioita, vaan toimimme sen mukaan mitä laki ja asetukset vaativat. Rekisteröityä puoluetta velvoittavat sen omat säännöt sekä suomen-, puolue- ja yhdistyslaki, ja niitä myös SKE kunnioittaa ja noudattaa

 

Juntunen vastaa:
Loimupalo vain suoralta kädeltä kiistää tapahtuneen pimittämisen ja harhautuksen ilman mitään perusteluita. Jälleen hän sivuuttaa asian ytimen.

Loimupalo puolustautuu jatkuvasti väärentäjien vanhalla kikalla: “Emmehän me väärentäisi. Ajatuskin on mahdoton.”

 

 

 

 

Juntunen:
Kyse oli harhautustarkoituksessa rajattu ja annettu virallinen asiakirja eli väärä asiakirja.

 

8. Loimupalo vastaa:
Kyseessä ei ollut harhautus, eikä väärä asiakirja, vaan pöytäkirjanote jonka Juntunen itse oli pyytänyt.

 

Juntunen vastaa:
Taaskin Loimupalo vain kiistää väärennöksen ilman mitään perusteluita. Hän ei halua keskustella itse ydinasiasta eli harhauttamisesta.

Kun pyysin pöytäkirjaa, niin pyysin tietoa siitä, mitä hallitus on kirjannut kokoustapahtumista. Tällaista pöytäkirjaa minulle ei annettu eikä myöskään tällaista pöytäkirjanotetta, koska siinä ei kerrottu kirjauksia jälkikäteen muutetun.

Loimupalo ei halua ymmärtää, että yksi syy pöytäkirjan tilaamiselle on pyrkimys selvittää, onko pöytäkirjaan kirjattu vääriä tietoja alunperinkin tai myöhemmin sitä muuteltaessa.

Loimupalo lähtee siitä, ettei pöytäkirjan laatijoita saisi lainkaan epäillä. Hän toistaa koko ajan, että he ikäänkuin viran puolesta vääjäämättä toimivat aina rehellisesti. “Emmehän me ikinä väärentäisi”. Näin hän sivuuttaa todisteet väärennöksistä, useiden pöytäkirjaversioiden levittämisen, rikoksen pimittämisen ja viranomaisten harhauttamisen.

 

 

 

 

Juntunen:
Pöytäkirjanotteessa on myös itsessään seuraavia ongelmia:
Pöytäkirjanotteen mahdollinen lähde (30.12.2019 “korjattu” pöytäkirja) on väärennetty asiakirja mm. seuraavista syistä:

Asiakirjasta puuttuu niittaus eli kyse ei ole yhtenäisestä asiakirjasta. Pöytäkirja on skannattu sähköiseen muotoon arkistoinnin ja mahdollisen todistelutarkoituksessa tapahtuvan käytön takia. Skannatut kuvat on yhdistetty PDF tiedostoksi jotta ne on saatu yhteen tiedostoon.

Siinä oli kohdassa 14 muuttunut erottamista koskeva kohta niin, ettei de Witiä, Kososta ja Juntusta oltukaan erotettu puoluekokouksessa. Kuitenkin tekstin muuttumisesta huolimatta kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset ovat identtiset 23.11.2019 pöytäkirjan kanssa. Ne on siis oikeudetta kopioitu leikkaa-liimaa-menetelmällä.

 

 

 

9. Loimupalo vastaa:
De Witiä, eikä ketään muutakaan ei erotettu 23.11.2019 puoluekokouksessa, ja siksi pöytäkiraan juuri tehtiin muutos, koska sihteeri oli käyttänyt harhaanjohtavaa sanamuotoa ensimmäisessä versiossa.

Videotallenne todistaa että puoluekokouksessa ei erotettu ketään. On totta että muutos kohtaan 14 kirjoitettiin jo allekirjoitettuun sivuun sähköisessä pöytäkirjassa.Sivu tulostettiin muutoksen jälkeen jotta pöytäkirjantarkastajat, kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri saivat tarkastamisen jälkeen allekirjoittaa pöytäkirjan uudelleen. Tämä ei ole rikollista, vaan ihan käytössä oleva tapa.

 

Juntunen vastaa:
Normaali tapa se on vain väärentäjillä.

Ensinnäkin Loimupalo tässä jälleen myöntää pöytäkirjan tekstiä muokatun jälkikäteen, mutta edelleenkään ei pidä sitä ilmoittamista vaativana asiana. Toiseksi hän selittää muutoksen tapahtuneen todella omituisella tavalla.

Normaalisti pöytäkirja korjataan niin, että korjataan jotain kohtaa asiakirjassa esim. Word-tiedostossa, sitten tulostetaan sivut uudestaan, niitataan ja allekirjoitetaan asiakirja merkaten siihen milloin korjaus on tehty. Vanha pöytäkirja luonnollisesti samalla mitätöidään.

Loimupalo selittää tehneensä jotain aivan muuta: “On totta että muutos kohtaan 14 kirjoitettiin jo allekirjoitettuun sivuun sähköisessä pöytäkirjassa.”

Mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Miten voi tekstin muuttaa jo valmiiseen allekirjoitettuun sivuun?

Ellei sitten hän ole mennyt kuvankäsittelyohjelmalla pyyhkimään vanhaa tekstiä ja kirjoittanut tilalle uutta tekstiä.

Lisäksi hän on myös voinut kirjoittaa sivun alkuosan uusiksi ja sitten leikkaa-liimaa kopioida allekirjoitukset sivun loppuosaan tai päinvastoin. Tämän jälkeen hän on sitten tulostanut ja skannannut vain kyseisen sivun. Tämä selittäisi miksi viimeisen eli 5 sivun teksti on niin paljon himmeämpää kuin 4 sivun teksti.

Mutta mitä järkeä on korjata pöytäkirjaa tällaisella tavalla? Tietysti se, että silloin ei tarvitse pyytää uusia allekirjoituksia.

Silloin väärentää asiakirjan antaen ymmärtää, ettei se ole koskaan muuttunutkaan.

Tämänkö takia muutoksesta ei koskaan kerrottu sen enempää viranomaisille kuin minulle?

Laitettiinko uudet allekirjoitukset vasta, kun vaadin parempaa pöytäkirjanotetta?

Saatiinko tarpeeksi uusia allekirjoituksia vasta sitten, kun väärennös uhkasi paljastua?

Selittikö Loimupalo, että uusilla allekirjoituksilla paljastunut väärennös muuttuisikin lailliseksi, kun “kaikki ovat sen kuitenkin hyväksyneet”?

 

 

 

 

Juntunen:
Neljäs sivu on valmistettu pöytäkirjaan digitaalisesti eli sitä ei ole skannattu.

 

10. Loimupalo vastaa:

Väite on epätosi. Pöytäkirjan korjattu sivu tulostettiin, jonka jälkeen jokainen allekirjoittaja allekirjoitti sen omakätisesti tarkastettuaan tehdyn muutoksen.Todisteena tästä on mm viestinvaihtoa allekirjoittajien kanssa, joissa näkyy keskustelun päivämäärät, sekä pyynnöt allekirjoitusten saamisesta pöytäkirjaan.

 

Juntunen vastaa:
Ensinnäkin Loimupalo kiistää jälleen päinvänselvän faktan. Jokainen näkee neljännen sivun olevan täysin eri laatuinen kuin viimeinen viides sivu. (Ks. yllä.)

Toiseksi, samalla kun hän kiistää neljättä sivua koskevan päivänselvän faktan, niin hän alkaakin puhumaan viidennestä eli allekirjoitussivusta!

Kolmanneksi, viidennestä sivusta puhuessaan Loimupalo näyttää myöntävän, että vain “korjattu” sivu tulostettiin.

Neljänneksi, hän antaa ymmärtää, että uudet allekirjoitukset olisi saatu väärennettyyn asiakirjaan muutospäivänä 30.12.2019. Hän ei kuitenkaan anna mitään todisteita, vaikka on epäuskottavaa, että eri puolilla maata asuvat henkilöt olisivat allekirjoittaneet samana päivänä. Varsinkin, kun allekirjoitusten vieressä ei lue missä ne on annettu.

Toisaalta vaikka kaikki olisivatkin allekirjoittaneet väärennöksen ja näin “siunanneet” sen kyseisenä päivänä, niin se ei muuta sitä ydinasiaa, että muutos salattiin viranomaisilta eikä siitä kerrottu edes kannetta harkitsevalle naisjäsenelle ja minulle. Eikä edes tuomarille!

 

 

 

 

Juntunen:
Valitin, ettei pöytäkirjanotteessa ole edes pöytäkirjantarkastajien allekirjoituksia ja pyysin laajempaa pöytäkirjanotetta.

 

11. Loimupalo vastaa:

Pitää paikkansa.

 

Juntunen vastaa:
Loimupalo ei näe mitään ongelmaa siinä, että ensin hän rikollisesti tarjosi puutteellista pöytäkirjanotetta, jossa ei ollut edes pöytäkirjantarkastajien allekirjoituksia.

Jos en olisi ollut tarkkana, niin minua olisi onnistuttu huijaamaan ja olisin luopunut kanteen nostamisesta.

Tässä vaiheessa alkaakin olla jo selvää, että nimenomaan Loimupalo on ollut asialla. Hän on tahallaan leikannut ensimmäisen pöytäkirjanotteen harhauttavalla tavalla eikä hän edes pyydä anteeksi.

 

 

 

 

 

Juntunen:
Tässä vaiheessa Salmen ryhmä tajusi, että heidän rikollinen harhautuksensa on paljastunut. Alkoivatko he nyt väärentämään vielä lisää?

 

12. Loimupalo vastaa:

Ei ole olemassa mitään ”Salmen ryhmää”. Suomen Kansa Ensin r.p:n puoluehallitus ei ole harhauttanut ketään, vaan noudattaa kaikessa toiminnassaan puolueen sääntöjä sekä lakia.

 

Juntunen vastaa:
Jälleen Loimupalo kiistää harhauttamisen perustelematta mitenkään eli sivuuttaa ydinasian. Sen sijaan hän jälleen vetoaa siihen, että heidän valehallituksensa ikäänkuin viran puolesta toimii aina oikein. “Emmehän me ikinä väärentäisi.”

 

 

 

 

 

Juntunen:
26.1.2020 minulle lähetettiin laajempi pöytäkirjanote, mutta omituisesti ei hallituksen, vaan tällä kertaa puolueen nimissä. Olivatko kaikki hallituksen nimissä ensimmäisen pöytäkirjanotteen ja saateviestin lähettäneet tietoisia myös tästä toisesta saateviestistä? (Liite 3)

 

 

13. Loimupalo vastaa:

Sähköposteihin ei aina vastaa samat henkilöt puoluehallituksesta, vaan se joka kulloinkin saa sen tehtäväkseen, tai kenellä siihen on aikaa. Puoluehallituksella on paljon työtä, joten töitä pitää jakaa. On siis ymmärrettävää, että sähköpostin allekirjoituksissa voi olla eroja.

 

Juntunen vastaa:
Ensinnäkin Loimupalo ei vastaa kysymykseen eli ei suostu kertomaan ketkä olivat tietoisia toisesta saateviestistä. Eli tiesivätkö kaikki ensimmäistä saateviestiä mukana lähettämässä olleet myös toisesta saateviestistä? Tiesikö koko hallitus vai ainoastaan osa hallituksesta? Loimupalo ei kerro.

Toiseksi, Loimupalo sivuuttaa myös toisen tärkeän asian eli miksei Salmen ryhmän minulle lähettämässä saatekirjeessä ole lähettäjän nimeä?

Loimupalo näyttää ajattelevan, että tärkeitä kanneasiaan liittyviä saatekirjeitä voi lähetellä puolueen nimissä paljastamatta lähettäjän nimeä. Todellisuudessa tällaisia kirjeitä pitää lähettää seuraavasti:

Matti Meikäläinen
Puoluesihteeri (tai joku muu titteli, kuten hallituksen jäsen)
Puolueen nimi

Loimupalo antaa ymmärtää, että valehallituksen sähköpostin kautta voi käydä tärkeää kirjeenvaihtoa kertomatta kirjoittajan henkilöllisyyttä sen enempää kirjeiden vastaanottajalle kuin valehallituksen jäsenillekään. Tämä herättää epäilyksen, että Loimupalo itsevaltaisesti käy tärkeää kirjeenvaihtoa kysymättä lupaa keneltäkään. Onko valehallituksella näin kova luotto Loimupaloon?

Joka tapauksessa se, että valehallitus on antanut ja vähintäänkin jälkikäteen siunannut Loimupalon toimet tekee jokaisesta valehallituksen jäsenestä osallisen väärennykseen.

 

 

 

 

 

Juntunen:
Vasta tässä toisessa saateviestissä kerrottiin alkuperäistä virallista pöytäkirjaa (väitetysti) korjatun. Lisäksi saateviestissä herjaavasti syytettiin naisjäsentä pöytäkirjan salakuvauksesta. Tämäkin viittaa siihen, että Salmen ryhmä luuli, ettei minulla ole tietoa alkuperäisen pöytäkirjan sisällöstä ja siten luuli voivansa rauhassa väärennellä alkuperäistä pöytäkirjaa minua harhauttaen. Sitten he syyttivät naisjäsentä siitä, että olinkin huomannut harhautuksen.

 

14. Loimupalo vastaa:
On totta että epäilys salakuvauksesta tuli ensimmäiseksi mieleen, koska pöytäkirjaa ei ollut vielä muiden saatavilla ollut. Epäilys kuitenkin huomattiin vääräksi kun saimme tietää Juntusen vaatineen sitä Patentti- ja rekisterihallitukselta. Emme kuitenkaan ole milloinkaan julkisesti epäilyksestämme kertoneet, joten myöskään emme sitä ole naishenkilölle pahoitelleet, koska kukaan Juntusen lisäksi ei siitä tietäisi.

Olli Juntusta ei ole kukaan yrittänyt harhauttaa, vaan hän luo salaliittoteorioita omassa mielessään, luultavasti koska on pettynyt erottamisestaan.

Edelleenkään ei ole olemassa ”Salmen ryhmää”, vaan kyseessä on Suomen Kansa Ensin rekisteröidyn puolueen puoluehallitus. Riikka Salmi on jäsenistön valitsema puheenjohtaja.

 

Juntunen vastaa:
Loimupalo on väärässä. Ensinnäkin voin kertoa, etten ole pyytänyt Patentti- ja rekisterihallituksesta mitään enkä ole ollut sinne yhteydessä. Mielestäni on luonnollista pyytää pöytäkirjaa ensisijaisesti siitä vastuussa olevalta taholta.

Toiseksi, Loimupalo myöntää, ettei Salmen valehallitus siis tiennyt ulkopuolisilla olevan kyseistä 23.11.2019 Salmen/Aitokankaan pöytäkirjaa. Tämä on hyvin tärkeä tieto. Ei siis ihme, että Salmen ryhmä eli valehallitus kuvitteli voivansa vapaasti väärennellä pöytäkirjoja kenenkään siitä tietämättä.

Kolmanneksi, Loimupalo ei ole edes pahoillaan siitä, että minulle perusteettomasti syytti naisjäsentä salakuvaajaksi. Jos levität jostain jäsenestä väärää ja loukkaavaa tietoa, niin eikö sinun silloin pidä vähintäänkin pyytää anteeksi kyseiseltä jäseneltä? Jos et pyydä jäseneltä anteeksi, niin syrjit ja kiusaat häntä ja vieläpä koko valehallituksen tuella. Tosin tämä syrjiminen ja kiusaaminen on vain jäävuoren huippu, kuten alla selviää.

 

 

 

 

Juntunen:
Kysynkin suoraan, miksi tämä herjaava saateviesti ja sen sisältänyt toinen pöytäkirjanote lähetettiin puolueen nimissä? Kuka sen oikeasti lähetti?

 

15. Loimupalo vastaa:
Kaikki sähköpostit osoitteesta [email protected] ovat puoluehallituksen hyväksymiä, ja jonkun puoluehallitukseen kuuluvan lähettämiä.

 

Juntunen vastaa:
Tämä on hyvä tieto, joka entistä voimakkaammin sitoo kaikki valehallituksen jäsenet väärennökseen. Tosin se ei selitä sitä, miksei oikeudellisestikin tärkeää kirjeenvaihtoa käyvä valehallituksen jäsen voi laittaa kirjeensä loppuun omaa nimeään.

Se ei myöskään selitä, miksi ensimmäinen pöytäkirjanote lähetettiin puolueen hallituksen nimissä ja toinen itse puolueen nimissä. Eikö jälkimmäisestä otteesta oltu puhuttu valehallituksen kanssa? Onko Loimupalo omavaltaisesti lähetellyt oikeudellisesti hyvin tärkeitä otteita, jotka ovat osoittautuneet moninkertaisiksi väärennyksiksi?

Tämän takia otin yhteyttä jokaiseen valehallituksen jäseneen ja muihin asianosaisiin erikseen, mutta he ovat vaitiolollaan siunanneet Loimupalon toiminnan vahvistaen siten omaa vastuutaan väärennyksistä.

 

 

 

 

Juntunen:
Toisessakin pöytäkirjanotteessa (Liite 4) on monia vakavia ongelmia.

 

16. Loimupalo vastaa:
Kyseessä on sama pöytäkirjaote, mutta laajemmalta alalta otettuna.

 

Juntunen vastaa:
Ei pidä paikkaansa, kuten jokainen voi helposti nähdä.

Se on eri pöytäkirjanote, koska se on sekä rajaukseltaan että muulta sisällöltään erilainen kuin ensimmäinen pöytäkirjanote. Myös fontti on eri näköinen. Tämä on helposti jokaisen nähtävissä. Katso itse.

 

 

 

 

 

Juntunen:
Tässä toisessakin pöytäkirjanotteessa allekirjoitukset olivat leikkaa-ja-liimaa-kopioitu alkuperäisestä, mutta tällä kertaa näkyi alaosakin eli nyt näkyivät pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset sekä teksti, jonka mukaan pöytäkirjaa oli muutettu 30.12.2019 ja sen alla toiseen kertaan pöytäkirjantarkastajien, sihteerin ja puheenjohtajan allekirjoitukset.

 

 

 

17. Loimapalo vastaa:
Yhtään allekirjoitusta ei ole laitettu leikkaa-liimaa periaatteella, vaan alkuperäiset 4 allekirjoitusta ovat skannatusta alkuperäisestä pöytäkirjasta, ja toiset ovat muutoksen jälkeen jokaisen uudelleentarkastuksen jälkeen henkilökohtaisesti kirjoittamat uudet allekirjoitukset.

Tämän jälkeen allekirjoitussivu on skannattu uudelleen ja liitetty omalle paikalleen pöytäkirjatiedostoon. Tästä tiedostosta on sitten otettu kuvakaappaukset minulle.

 

Juntunen vastaa:
Loimupalo yrittää jälleen hämätä väittämällä, että hänen toimintansa on normaalia ja laillista.

Ensinnäkin, Loimupalo suoraan myöntää, että tulosti ja skannasi viimeisen sivun erikseen. Häpeilemättä Loimupalo kertoo: “Tämän jälkeen allekirjoitussivu on skannattu uudelleen ja liitetty omalle paikalleen pöytäkirjatiedostoon.” Huom! “Paikalleen pöytäkirjatiedostoon”!

Eli Loimupalo on muokannut vain viimeistä sivua, skannannut sen toiseen kertaan ja sitten vaihtanut vain viimeisen sivun. Tästä on tietysti myös se hyöty, että viimeinen allekirjoitussivu on muita sumeampi ja silloin väärennyksiä on vaikeampi huomata.

Tämä käsittämätön ja väärentäjien suosima toimintatapa jälleen vahvistaa sitä käsitystä, että koskaan ei ole ollut niittaamalla tai muuten yhdeksi kokonaisuudeksi luotua fyysistä pöytäkirjaa. On siis vain ollut kasa irrallisia papereita, joita on voinut mielensä mukaan muokata ja vaihdella keskenään.

Salmen valehallitus on tämän kaiken hyväksynyt, vaikka tietävät olevansa mitättömyyskanteen alaisia. He ovat olleet kaikista vastuuttomimpia silloin, kun olisi pitänyt olla vastuullisia. Viimeisen vuoden ajan Loimupaloa, Ari Lindströmiä ja Riikka Salmea on koko ajan syytetty väärennyksistä. Tästä huolimatta valehallitus on antanut heidän jatkaa toimintatapaansa, joka tekee lisäväärennöksistä erittäin helppoa. Nähtävästi niittaamatonta paperikasaa on pidetty heidän Porin “toimistossa”, jota on käytännössä hoitanut Porissa asuva Loimupalo.

Toiseksi Loimupalo pyrkii pimittämään väärennystään saivartelevalla sanaleikillä. Hän kiistää syyllistyneensä alkuperäisten allekirjoitusten leikkaa-liimaa kopiointiin. Samalla hän kuitenkin myöntää, että teksti muuttui, vaikka alkuperäiset allekirjoitukset säilyivät samana. Kutsuu tätä pöytäkirjaa manipuloivaa tekniikkaa sitten millä termillä tahansa, niin tosiasiana säilyy, että pöytäkirjan uudelleenkirjoittamisen ja tulostamisen sijasta on alettu kuvankäsittelyohjelmalla muokkaamaan olemassa olevaa pöytäkirjan sivua.

Loimupalon on pakko tietää, että tuollainen pöytäkirjan muuttamistapa on absurdia. Tästä huolimatta hän ei sitä pahoittele tai muuten selitä. Absurdi kuitenkin muuttuu täysin loogiseksi, kun lähtee siitä, että ensin yritettiin väärennystä, mutta kun jäätiin kiinni, niin väärennykseen lisättiin toiset allekirjoitukset “korjaamaan” väärennös.

Olennaisinta on, että tätä pöytäkirjan muutosta ei koskaan ilmoitettu viranomaisille ja kannetta nostaville jäsenille. Näin ollen samanaikaisesti liikkeellä oli kaksi erilaista keskenään ristiriitaista virallista versiota samasta pöytäkirjasta.

Tätä Loimupalon johtamaa väärennysoperaatiota ei kukaan olisi koskaan huomannut, ellei minulla olisi sattunut olemaan tietoa alkuperäisen pöytäkirjan sisällöstä.

 

 

 

 

Juntunen:
Lisäallekirjoitukset ovat todella omituisia ja lisäksi merkityksettömiä, koska ensinnäkin väitetystä pöytäkirjan korjauksesta ei ole ilmoitettu seuraaville tahoille:

1. Ei ilmoitusta minulle
Jos ensimmäinen eli 21.1.2020 pöytäkirjanote oli otettu 30.12.2019 korjatusta versiosta, niin miksi eivät kertoneet siitä minulle? Ensimmäisessä pöytäkirjanotteessa ja sen saateviestissä ei kerrota mitään siitä, että pöytäkirjaa olisi muutettu.

 

18. Loimupalo vastaa:
Ei ole velvollisuutta ilmoittaa sinulle mitään.

 

Juntunen vastaa:
Loimupalon mielestä ei ole velvollisuutta ilmoittaa, että liikkeellä on samanaikaisesti ainakin kaksi erilaista keskenään ristiriitaista virallista versiota samasta Kajaanin pöytäkirjasta. Ei, vaikka vähintään kaksi henkilöä on ilmoittanut nostavansa kanteen kyseiseen pöytäkirjaan perustuen.

Tuomarille luonnollisesti ilmoitetaan tästäkin Loimupalon vastauksesta samalla kun kerrotaan hänen jättäneen keskellä kanteen käsittelyä ilmoittamatta pöytäkirjan muutoksesta myös tuomarille.

Loimupalon mielestä ei siis ole ongelma, että kanneasiaa tutkivan tuomarinkin hallussa on vain vanhempi versio pöytäkirjasta.

 

 

 

 

Juntunen:
Vaikuttaa siltä, ettei mitään 30.12.2019 korjattua versiota ole koskaan ollut olemassakaan. Ja vaikka olisikin ollut, niin siitäkin huolimatta siitä jätettiin kertomatta minulle, jotta epäilykseni eivät heräisi ja jättäisin kanteen nostamatta. Vähintäänkin tarkoitus oli rikollisesti harhauttaa minua.

 

19. Loimupalo vastaa:
Et ole Suomen Kansa Ensin r.p:n jäsen, joten on paljon muitakin puolueen asioita joita sinulle ei kerrota. Puoluehallitus ja puolueen jäsenet toimivat kuitenkin sääntöjen ja lain puitteissa, joten heille on yhdentekevää jos joku nostaa kanteita kanteiden perään. Se kuitenkin haittaa puolueen toimintaa, mutta siinäkin toimimme lain ja sääntöjemme mukaan, eli vastaamme kanteisiin niin nopeasti ja tehokkaasti kuin pystymme.

 

Juntunen vastaa:
Ensinnäkin tässä kohtaa minun jäsenyyteni ei ole edes relevanttia. Salmen valehallituksella on joka tapauksessa velvollisuus ilmoittaa, että liikkeellä on samanaikaisesti vähintään kaksi eri virallista versiota samasta pöytäkirjasta varsinkin, kun vähintään kaksi henkilöä on nostamassa kannetta kyseiseen pöytäkirjaan perustuen.

Toiseksi, on aika omituista, jos teidän mielestänne on yhdentekevää, jos puoluetta vastaan nostetaan kanteita. Mikäli haluaisitte hoitaa kanteet “nopeasti ja tehokkaasti”, ei ainakaan kannattaisi antaa viranomaisille tai kanteen nostajalle väärennettyjä asiakirjoja, koska niistä vääjäämättä seuraa uusi kanne ja rikostuomio.

 

 

 

 

Juntunen:
2. Ei ilmoitusta naisjäsenelle
Naisjäsen oli jo 8.12. pyytänyt 23.11. pidetyn Kajaanissa olleen Salmen/Aitokankaan kokouksen pöytäkirjasta kopiota oman kanteensa liitteeksi. Salmen ryhmä perusteetta kieltäytyi ja suostui vain näyttämään sitä hänelle 19.12.2019.

 

20. Loimupalo vastaa:
Naisjäsenen nostama kanne ei liity mitenkään pykälän 14 käsittelyyn ja sen pöytäkirjamerkintään, joten on absurdia edes ajatella, että siitä pitäisi hänelle ilmoittaa.

 

Juntunen vastaa:
Tämä vastaus on täysin älytön, koska naisjäsen ei tietenkään saanut tietää pöytäkirjamerkinnän muuttumisesta ennen kanteen nostamista, joten hän ei myöskään voinut liittää sitä kanteeseensa.

Naisjäsen nosti kanteen vasta sen jälkeen, kun hänelle oli 19.12.2019 näytetty Kajaanin pöytäkirja  uskoen siihen, että pöytäkirja on virallinen. Mikäli hän olisi saanut tietää, että pöytäkirjaa on jälkikäteen muokattu, hän olisi voinut ottaa sen kanteessaan huomioon. Kun hän ei saanut, hän ei voinut huomioida pöytäkirjan muuttumista. Kyse on rikollisesta harhauttamisesta siksi, että hänelle oli väitetty hänen näkemänsä pöytäkirjan olevan aito ja voimassaoleva.

 

 

 

 

Juntunen:
Pöytäkirjaa näytti autossaan Hannu Suomela eli sama henkilö, joka oli estänyt naisjäsentä pääsemästä Kajaanin kokoukseen. Pöytäkirja oli jo tässä vaiheessa NITOMATON!

 

21. Loimupalo vastaa:
Nitomisella ei ole mitään merkitystä pöytäkirjan laillisuutta arvioitaessa.

 

Juntunen vastaa:
Kyllä on merkitystä, kun tutkitaan väärennystä, pimittämistä ja harhauttamista.

Loimupalo lähtee siitä, että koska laki ei yksiselitteisesti mainitse nitomista, niin hän on toiminut oikein. Samalla hän unohtaa, että pöytäkirjan valmistamistavalla on suuri merkitys väärennyksestä tuomittaessa.

Loimupalo näyttää siis myöntävän, että pöytäkirjaa ei ole ikinä nidottu tai muulla tavalla laitettu yhteen. Pöytäkirja ei koskaan tullut valmiiksi. Missä lojuvat pöytäkirjan erilliset sivut?

Rehellisesti toimien pitäisi olla fyysinen pöytäkirja, jossa sivut on laitettu yhteen ja omakätisesti allekirjoitettu. Sellaista ei nähtävästi ole koskaan ollutkaan, koska se vaikeuttaisi väärennysoperaatioita.

 

 

 

 

Juntunen:
Suomela myös kielsi kuvaamasta pöytäkirjaa eikä antanut naisjäsenen edes tehdä omia kirjallisia muistiinpanojaan pöytäkirjasta. Suomela kuitenkin vaati saada itse ottaa valokuvan naisjäsenestä (nitomaton) pöytäkirja kädessään.

 

22. Loimupalo vastaa:
Hannu Suomela halusi valokuvan todisteeksi, koska silloin puolueella on todiste siitä, että jäsenellä on ollut mahdollista saada pöytäkirja nähtäväkseen niinkuin yhdistyslaissa sanotaan.

Yhdistyslaissa sanotaan nimenomaan, että jäsenellä on oikeus pyynnöstään saada pöytäkirja nähtäväkseen.

 

Juntunen vastaa:
Naisjäsenelle ei annettu itselleen kopiota pöytäkirjasta, hän ei saanut ottaa siitä valokuvaa eikä edes tehdä muistiinpanoja tästä. Salmen porukalla ei ole mitään oikeutta toimia tällä tavalla.

Päinvastoin kuin Loimupalo antaa ymmärtää, yhdistyslaissa ei kielletä tekemästä muistiinpanoja, vaan tämä on Salmen ryhmän itse keksimä kiusaava ja syrjivä määräys.

Naisjäsentä kytättiin koko näytön ajan, ettei hän vain tekisi muistiinpanoja. Pöytäkirjaa näytettiin Suomelan autossa tämän istuessa koko ajan vieressä näyttäen yksittäisiä erillisiä niittaamattomia sivuja pyrkien samalla vaikuttamaan naisjäseneen. Suomela jopa herjasi naisjäsentä muun muassa aivopestyksi ja syytti tätä puoleen toiminnan haittaamisesta yrittäen saada häntä luopumaan kanteen nostamisesta.

Tämän kaiken jälkeen Suomela vaati ottaa naisjäsenestä kuvan nitomaton pöytäkirja kädessään! Allekirjoitus ei riittänyt, vaan kuva piti ottaa. Toisaalta kuva todistaa sekä kiusaamisesta että myös pöytäkirjan olleen nitomaton.

Naisjäsenen syrjiminen on ollut jatkuvaa, koska aiemmin nimenomaan Suomela esti naisjäsentä pääsemästä Kajaanin kokoussaliin. Tämä oli hyvin järkyttävää, koska hän oli matkustanut yli 700 kilometriä kokoukseen eikä voinut kuvitellakaan, ettei häntä päästettäisi sisään. Sisäänpääsy- ja läsnäolo-oikeus on nimittäin jäsenen ehdoton oikeus.

Kun naisjäsentä ei päästetty seuraamaan kokousta, niin hän luonnollisesti halusi kokouksen pöytäkirjan kopion. Sitä ei silti annettu hänelle, vaan 19.12.2019 järjestettiin ahdistava näyttö, jossa syrjiminen oli moninkertaista. Valehallitus luovutti pöytäkirjan toiselle rivijäsenelle eli kiusaaja Hannu Suomelalle samalla kun kielsi sen toiselta rivijäseneltä eli kiusatulta naisjäseneltä!

Valehallituksen suosikille Hannu Suomelalle annettiin erioikeuksia samalla, kun häntä ohjeistettiin sekä syrjimään että kiusaamaan valehallituksen epäsuosiossa olevaa naisjäsentä monilla tavoin.

Loimupalo ei pyydä anteeksi tai edes pahoittele naisjäsenen kiusaamista mikä vahvistaa sitä käsitystä, että juuri hän henkilökohtaisesti ohjeisti Suomelaa syrjimään ja kiusaamaan naisjäsentä.

Syrjimiseen ohjeistaneessa sähköpostissa ei taaskaan ollut henkilön nimeä, vaan se oli lähetetty puolueen hallituksen nimissä. Loimupalo ei kuitenkaan voi välttää vastuutaan nimeään piilottelemalla. Toki hallituskin on täysin vastuussa varsinkaan, kun se ei koskaan pyytänyt anteeksi naisjäsenen kohtelua.

Mutta miksi kiusata naisjäsentä näin monta kertaa ja vieläpä avoimesti? Nähtävästi naisjäsenelle ei haluttu antaa pöytäkirjaa siksi, jottei pöytäkirjan puutteellisuus, virheellisyys ja se, että kyseessä oli väärennys, tulisi julki. Lisämotivaationa vielä varmistaa, ettei naisjäsen huomaisi tai ainakaan voisi todistaa, kun pöytäkirjaa tarvittaessa vielä myöhemminkin muutettaisiin. On vaikea keksiä mitään muuta syytä tällaiselle kiusausoperaatiolle.

 

Hannu Suomela
Hannu Suomela

 

 

 

Juntunen:
Kaiken huipuksi Salmen ryhmä ei koskaan kertonut naisjäsenelle, että hänelle näytettyä pöytäkirjaa olikin myöhemmin väitetysti muutettu 30.12.2019.

 

23. Loimupalo vastaa:

Ei ole ”Salmen ryhmää”, vaan Suomen Kansa Ensin rekisteröidyn puolueen puoluehallitus jonka puheenjohtaja on Riikka Salmi.

Edelleenkään pöytäkirjaan tehty muutos ei ole mitenkään merkityksellinen naishenkilön tekemän kanteen kohdalla, joten puoluehallituksella ei ole mitään velvollisuutta ilmoittaa naishenkilölle tehdystä muutoksesta.

 

Juntunen vastaa:
Loimupalo jatkaa älyttömän väitteensä esittämistä. Hän saa jatkaa sen esittämistä myös tuomarille ja poliisille.

Oleellista tässä on se, että naisjäsenellä on oikeus nostaa kanne mistä tahansa pöytäkirjan kohdasta. Pimittämällä pöytäkirjan muutos riistettiin häneltä mahdollisuus kanteen nostamiseen.

Älyttömällä väitteellään Loimupalo tunnustaa itsensä ja koko valehallituksen syyllistyneen rikokseen. Luonnollisesti valehallitus on yhtä raskaassa rikosoikeudellisessa vastuussa kuin Loimupalokin.

 

 

 

 

 

Juntunen:
Toiseksi, tässä otteessa on seuraavia ongelmia:
1. Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset on kopioitu leikkaa-liimaa menetelmällä alkuperäisestä 23.11.2019 Kajaanin pöytäkirjasta.

 

24. Loimupalo vastaa:

Mitään allekirjoituksia ei ole tehty leikkaa-liimaa menetelmällä, ks. edelliset vastaukset.

 

Juntunen vastaa:
Loimupalo yrittää kiemurrella vastuusta saivartelemalla. Hän on siis väärentänyt vieläkin raskaammin eli käyttämällä kuvankäsittelyohjelmaa hyvin pienten yksityiskohtaisten muutosten tekemiseen.

Esimerkiksi Aitokankaan allekirjoituksen alla suoristettu viiva todistaa, että on käytetty kuvankäsittelyä. Se on itse asiassa harhauttavampaa ja suunnitelmallisempaa eli vieläkin raskauttavampaa kuin leikkaa-liimaa kopiointi.

 

 

 

Juntunen:
2. Toisessa pöytäkirjanotteessa on eri fontti kuin ensimmäisessä pöytäkirjanotteessa.
“Korjattua pöytäkirjaa” on siis muokattu myös ensimmäisen ja toisen pöytäkirjanotteen välissä. Tämäkin vahvistaa sitä, että mitään korjattua pöytäkirjaa ei ole koskaan ollutkaan, vaan se keksittiin jälkikäteen selittämään pöytäkirjanotteiden ristiriita 23.11.2019 pöytäkirjan kanssa.

 

25. Loimupalo vastaa:
Kokonaan valheellinen väite, ja luultavasti Juntusen omassa päässään kehittämän salaliittoteorian tuotosta.

Puoluehallitus ja puolueen jäsenet toimivat aina lain ja sääntöjen mukaan, eikä siinä sallita poikkeuksia kuten Juntunen itsekin tietää.

 

Juntunen vastaa:
Jokainen pystyy näkemään, että ensimmäisen ja toisen “laajemman” pöytäkirjanotteen fontit ovat erilaiset. (Ks. esim. vertailu kohdassa 16.)

Miksi Loimupalo kiistää fontin vaihtumisen, jonka jokainen voi itse nähdä omilla silmillään? Yksi selitys saattaa olla, että hän yrittää vierittää vastuun väärennyksestä muulle hallitukselle ja varsinkin Ari Lindströmille ja Riikka Salmelle.

Myöhemmin Loimupalo tulee selittämään tuomarille ja poliisille:

Ai, kyllä ne fontit olivatkin erilaisia. Oho, joku olikin muokannut pöytäkirjaa kuvankäsittelyohjelmalla. Silloin en kuitenkaan voinut uskoa väitteitä. En uskonut, että Ari ja Riikka voisivat ikinä väärentää. Luotin heihin. Minut on petetty!

 

 

 

 

 

 

Juntunen:
3. Toisessa pöytäkirjanotteessa on alkuperäisen 23.11.2019 pöytäkirjan rivit suoristettu allekirjoitusten lomasta. Pöytäkirjan muokkaukseen on siis käytetty yksityiskohtaista kuvankäsittelyä. (Teksti irroitettu käsinkirjoitetusta osuudesta, jotka ovat osittain päällekkäin.)

 

26. Loimupalo vastaa:

Kokonaan valheellinen väite, ja luultavasti Juntusen omassa päässään kehittämän salaliittoteorian tuotosta.

Puoluehallitus ja puolueen jäsenet toimivat aina lain ja sääntöjen mukaan, eikä siinä sallita poikkeuksia kuten Juntunen itsekin tietää.

 

Juntunen vastaa:
Loimupalo kiistää jälleen päivänselvän ja kiistattoman tosiasian, jonka jokainen voi nähdä omilla silmillään. Käsinkirjoitetun tekstin alle jääneitä viivoja on suoristettu jälkikäteen digitaalisesti. (Ks. myös kohta 24.)

 

 

Tämä muokkaus on vaatinut hyviä kuvankäsittelytaitoja ja on ollut erityisen suunnitelmallista.

Loimupalo selvästi luottaa kansallismielisten ja varsinkin valehallituksen olevan niin tyhmiä, etteivät he tajua hänen syytävän päivänselviä valheita. Näyttääkin siltä, että valehallitus seisoo täysin Loimupalon valheiden takana.

Loimupalon toistuvista valheista on ainakin se hyöty, että tuomari ja poliisi saavat entistä kiistattomampia todisteita väärennyksistä ja väärentäjien asenteesta.

 

 

 

 

 

Juntunen:
4. Yhtäkään pöytäkirjanotetta ei ole myöskään otettu yhteen nidotusta pöytäkirjasta. Mitään fyysistä pöytäkirjaa tuskin on koskaan ollutkaan, vaan kasa irrallisia pöytäkirjan sivuja, joita on voitu mielensä mukaan vaihtaa ja muokkailla.

 

27. Loimupalo vastaa:

Kokonaan valheellinen väite, ja luultavasti Juntusen omassa päässään kehittämän salaliittoteorian tuotosta.

Puoluehallitus ja puolueen jäsenet toimivat aina lain ja sääntöjen mukaan, eikä siinä sallita poikkeuksia kuten Juntunen itsekin tietää.

 

Juntunen vastaa:
Loimupalo kiistää jälleen päivänselvän tosiasian. Jokainen pystyy näkemään, että pöytäkirjanotteet on otettu irrallisista sivuista koostuvasta pöytäkirjasta.

Kaiken lisäksi Loimupalo puhuu itseään pussiin. Ensin hän väitti, ettei nitomista tarvita. Sitten hän itse kertoi, ettei korjattua pöytäkirjaa ole nidottu. Nyt hän antaa ymmärtää, että se olikin nidottu, vaikka jokainen näkee pöytäkirjanotteiden olevan nitomattomia. Katso itse.

 

Ensimmäisessä pöytäkirjanotteessa ei näy mitään nitomisjälkiä 5-sivun yläkulmassa.

 

 

Toisessakaan pöytäkirjanotteessa ei 5-sivun yläkulmassa ole minkäänlaisia merkkejä nitomisesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntunen:
5. Pöytäkirjantarkastaja Jaakko Pasasen allekirjoitus vaikuttaa lähes varmasti väärennetyltä, kun sitä vertaa aikaisempiin kokousten osallistujalistoissa oleviin allekirjoituksiin. (Liite 5) 

 

 

Yllä olevat Jaakko ja Sinikka Pasasen allekirjoitukset ovat hämmästyttävän samanlaisia. P-kirjain on kirjoitettu eri tavalla, mutta sukunimen a-kirjain on lähes identtinen. Tämä siitä huolimatta, että todennäköisesti väärentäjä on voinut rauhassa ja pitkään väärentää pilkkoen tekstin helpommin väärennettäviin palasiin eli Pa sa nen Jaa kko. Sukunimien koko on lähes identtinen.

 

28. Loimupalo vastaa:
Väite on valheellinen ja täyttää kunnianloukkauksen kriteerit.

 

Juntunen vastaa:
Loimupalon jatkuvien valheiden jälkeen tätäkin väitettä on vaikea uskoa. Ensinnäkin miksi Jaakko ja Sinikka Pasanen eivät ole itse kiistäneet epäilyksiä?

Toiseksi, miksi Jaakko Pasanen ei halua antaa käsialanäytettä?

Kolmanneksi, Loimupalo ei mitenkään vastaa siihen tosiasiaan, että asiantuntijoidenkin mukaan sama henkilö eli Sinikka Pasanen näyttää tehneen molemmat allekirjoitukset.

Tuleeko Loimupalo myöhemmin selittämään:

Olen viaton. Uskoin täysin Pasasia. En voinut uskoa heidän väärentävän allekirjoituksia. Muut väittivät käsiala-asiantuntijoidenkin epäilevän Pasasia, mutta pidin sitä vaan huhuna ja siksi Jaakko Pasaselta ei ikinä pyydetty käsialanäytettä.

Pasasten epärehellisyys tuli minulle täytenä yllätyksenä. Minut on petetty. Onneksi minulla ei ole puolueessa mitään erityistä vastuuasemaa. Lopetan tähän enkä tule oikeuteen. Selvittäkää itse omat sotkunne. Eroan koko puolueesta! Hyvästi!

 

 

 

 

 

Juntunen:
Näyttää siis siltä, että Jaakko Pasanen ei alunperinkään suostunut allekirjoittamaan oleellisen puutteellista ja niittaamatonta 23.11.2019 Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouksen pöytäkirjaa. Tämä auttaa myös paremmin ymmärtämään sitä, miksi muokattua tekstiä sisältävissä pöytäkirjanotteissa on käsittämättömällä tavalla leikkaa-liimaa-kopioitu alkuperäiset allekirjoitukset.

 

29. Loimupalo vastaa:
23.11.2019 Kajaanin kaupungintalon valtuustosalissa oli Suomen Kansa Ensin rekisteröidyn puolueen kokous.

Niin Jaakko Pasanen kuin kaikki muutkin allekirjoittajat ovat itse, omakätisesti allekirjoittaneet pöytäkirjan kahdesti.

 

Juntunen vastaa:
Miksi Jaakko Pasanen ei suostu antamaan käsialanäytettä? Pyyntö ei ole kohtuuton, kun katsoo olla olevia hyvin samanlaisia allekirjoituksia.

 

 

Poliisia käsialojen samanlaisuus varmasti kiinnostaa. Käsialanäytteen joutuu viimeistään antamaan poliisitutkinnassa.

 

 

 

 

 

Juntunen:
Jaakko Pasasen allekirjoituksen on todennäköisesti kirjoittanut toinen pöytäkirjantarkastaja, Sinikka Pasanen. Tähän viittaa myös allekirjoitusten lähes identtinen koko ja samanlainen tyyli, vaikka allekirjoitustyylejä onkin yritetty muuttaa. Myös asiantuntija katsoo olevan hyvin mahdollista, että molemmat pöytäkirjantarkastajan allekirjoitukset on kirjoittanut yksi ja sama henkilö eli Sinikka Pasanen.

 

30. Loimupalo vastaa:
Taas Olli juntunen syyllistyy kunnianloukkauksen kriteerit täyttävään herjaukseen Sinikka ja Jaakko Pasasta kohtaan väittämällä julkisesti heitä epärehellisiksi ihmisiksi.

 

Juntunen vastaa:
Taas Loimupalo ei kommentoi mitenkään käsialojen samanlaisuutta tai edes sukunimien lähes identtistä kokoa. Loimupalon mielestä on tavallista, että miehellä on lähes identtisen kokoinen ja laatuinen allekirjoitus vaimonsa kanssa.

Hälytyskellojen olisi pitänyt soida viimeistään, kun 23.11.2019 Salmen/Aitokankaan kokouksen osallistujaluettelon alkuun ilmestyi Pasasten lähes identtisen näköiset sukunimet. Katso itse.

 

 

 

Miksi Jaakko Pasanen ei näytä koskaan antavan omaa allekirjoitustaan? Voisiko se johtua siitä, että silloin hän antaisi käsialanäytteen ja lukuisat Sinikka Pasasen tekemät väärennökset paljastuisivat?

Hälytyskellot eivät kuitenkaan soineet kokousta johtaneilla Loimupalolla, Ari Lindströmillä, Riikka Salmella ja Mika Aitokankaalla, koska he tarvitsivat mahdollisimman lojaalit pöytäkirjantarkastajat.

Lisätodisteiden valossa alkaakin näyttää siltä, että nelikko varsin hyvin tietää mitä Pasaset ovat jo pitkään tehneet. Toisaalta juuri siksi he voivatkin luottaa Pasasten lojaalisuuteen.

 

 

 

 

 

Juntunen:
Kiistääkö Sinikka Pasanen väärentäneensä Jaakko Pasasen allekirjoituksen?

 

31. Loimupalo vastaa:
Kyllä kiistää, ja on myös äärimmäisen loukkaantunut Juntusen häneen ja hänen puolisoonsa kohdistamista herjoista.

 

Juntunen vastaa:
Loimupalo luulee koko ajan, että pelkällä kiistämisellä voi ratkaista kaikki ongelmat. Taaskaan Loimupalo ei sanallakaan kommentoi käsialojen samanlaisuutta tai miksi Jaakko Pasanen kieltäytyy antamasta käsialanäytettä.

 

 

 

 

 

Juntunen:
Jos kiistää, niin pyydän Jaakko Pasasta tekemään pienen videon, jossa kirjoittaa useamman lauseen vapaalla kaunokirjoituksella. Pyyntö ei ole kohtuuton ottaen huomioon, että allekirjoitukset ovat asiantuntijoidenkin mukaan kirjoitettu hyvin samanlaisella käsialalla.

 

32. Loimupalo vastaa:
Jaakko Pasanen ei kaiken Olli Juntusen herjaamisen ja julkisen nöyryytyksen jälkeen tee vidota, kuin korkeintaan Olli Juntusen pidätyksestä jos sattuu olemaan paIkalla kun se tapahtuu.

 

Juntunen vastaa:
Loimupalolla on mielenkiintoinen logiikka. Jos joku kieltää, niin täytyy uskoa. Ei tarvitse lainkaan yrittää edes selvittää onko väärennys tapahtunut. Toisaalta ei hän halua omiakaan väärennyksiään selvitettävän. Hänhän on kiistänyt kaiken, joten asia on loppuun käsitelty.

 

 

 

 

Juntunen:
Joka tapauksessa Salmen ryhmä on vähintäänkin syyllistynyt useisiin hallituksen nimissä tehtyihin väärennyksiin. (Itse asiassa niitä näyttää olevan paljon enemmänkin, mutta tässä olen keskittynyt vain kaikista ilmiselvempiin rikoksiin.)

 

33. Loimupalo vastaa:
Ei ole olemassa mitään ”Salmen ryhmää”. Suomen Kansa Ensin r.p:n puoluehallitus ei ole väärentänyt mitään, vaan noudattaa kaikessa toiminnassaan puolueen sääntöjä sekä lakia.

 

Juntunen vastaa:
Loimupalolla on kaksi mielenkiintoista argumentaatiotapaa. Toisaalta hän vain kieltää päivänselviä asioita ja toisaalta hän vetoaa automaattiseen viattomuuteensa.

Kieltämisen ja vakuutteluiden sijasta pitäisi katsoa ja punnita todisteita. Siitä Loimupalo kieltäytyy aivan kuten kaikki väärentäjät ja muut rikolliset.

 

 

 

 

 

Juntunen:
Hallituksena esiintyvä Salmen ryhmä on vastuussa näistä väärennöksistä, koska pöytäkirjanotteet on lähetetty heidän nimissään. Lisäksi sen enempää Salmen ryhmä kokonaisuudessaan kuin yksikään sen jäsen ei ole tehnyt mitään, vaikka jokaiselle heistä on lähetetty tieto kiistattomista maalaisjärjelläkin nähtävistä väärennyksistä.

 

34. Loimupalo vastaa:
Ei ole ”Salmen ryhmää”, vaan Suomen Kansa Ensin rekisteröidyn puolueen puoluehallitus jonka puheenjohtaja on Riikka Salmi.

Maalaisjärkikin sanoo, että rekisteröidyn puolueen hallitus ja puolueen jäsenet toimivat niin puolueen sääntöjen, kuin lainkin mukaan AINA.

Olli Juntusen tämä pitäisi myös hyvin tietää, koska on erotettu puolueesta juurikin siksi koska ei ole toiminut puolueen edun ja lain mukaisesti.

 

Juntunen vastaa:
Loimupalo taas käyttää erikoista argumentaatiotapaa: Kielletään syyllisyys ja vakuutellaan syyttömyyttä. Todisteista ei halua puhua sanallakaan.

 

 

 

 

 

Juntunen:
Väärennykset ovat törkeitä, koska niillä on pyritty suunnitelmallisesti harhauttamalla saamaan haltuun virallisen puolueen johto ja vaikuttamaan käynnissä olevaan viralliseen oikeusprosessiin tuomareineen.

 

35. Loimupalo vastaa:
Tämän lauseen Olli Juntusen kirjoittamista pöytäkirjoista ja asiapapereista joita hän on viranomaisille ja oikeudelle toimittanut, voi moni varmaankin allekirjoittaa.

 

Juntunen vastaa:
Jälleen Loimupalo kieltäytyy katsomasta todisteita. Sen sijaan hän vain kieltää syyllisyytensä samalla kun perusteetta syyttää toisia. Tämäkin on rikollisille yleinen toimintatapa, jolla pyritään estämään keskustelu omista rikoksista.

 

 

 

 

 

Juntunen:
Törkeästä väärennöksestä vähimmäisrangaistus on neljä kuukautta vankeutta.

 

36. Loimupalo vastaa:
Tämä on totta, ja tämän kirjeen kirjoittajasta on jo rikostutkinta käynnissa juurikin sillä nimikkeellä.

 

Juntunen vastaa:
Olen useita kertoja pyytänyt kertomaan, mille poliisiasemalle tämä mystinen rikosilmoitus on muka tehty. Loimupalo ja valehallitus eivät suostu kertomaan.

 

Valehallitus ja Loimupalo selittävät kaikille tehneensä minua vastaan rikosilmoituksen, mutta eivät suostu kertomaan siitä yhtään mitään. Niinpä kysyin Lounais-Suomen poliisilaitokselta kahteen kertaan onko minua vastaan nostettu joku rikosilmoitus. Poliisi vastasi kahdesti, etten ole yhdenkään rikostutkinnan kohteena missään päin Suomea.

 

Loimupalo yrittää mustamaalata minua valheella ja siirtää pois huomion hänen omistaan ja valehallituksen rikoksista.

 

Tämä keskustelu on todistanut moninkertaisesti sen, että Loimupalo ja valehallitus ovat syyllistyneet väärennöksiin ja muihin rikoksiin. Kun esitetään kiistattomia todisteita heidän rikoksista, niin he eivät suostu asiasta puhumaan sanaakaan. Sen sijaan he vain suoralta kädeltä ilman selitystä kiistävät syyllisyytensä ja vakuuttelevat syyttömyyttään.

 

Nyt vielä lopuksi Loimupalo mitään todisteita esittämättä alkaa syyttämään minua siitä, mihin on itse todistetusti syyllistynyt. Tämä jos mikä on varma tapa saada tuplatuomio.

 

 

 

 

 

 

Juntunen:

Rikoksentekijä on tuomittava törkeästä väärennyksestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. 2 § (24.8.1990/769)

 

37. Loimupalo vastaa:
Nimenomaan.

Juntunen vastaa:
Loimupalo ja valehallitus ei tule pääsemään neljän kuukauden vankeudella, koska kyseessä on erityisen törkeä väärennysoperaatio. Se koostuu väärennysringistä, joka on systemaattisesti yli vuoden dokumentteja väärennellen pyrkinyt anastamaan vallan puolueessa rahoineen sekä väärennyksien avulla vaikuttamaan oikeudenkäynteihin tuomareineen.

Kyse on siis järjestäytyneestä rikollisryhmästä:

Järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitetaan vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen rikoksia, joista säädetty enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, taikka 11 luvun 10 §:ssä tai 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettuja rikoksia.

 

Terveisin,
Olli Juntunen

 

 

 

 

Lue lisää:

Matti Loimupalo esittää: Uusi Die Fälscher TV-sarja Miniaivoinen salamuokkailija

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

3 thoughts on “Olli Juntunen vs. pöytäkirjaa salaa muokannut Matti Loimupalo. Erä 2

  1. Loimupalo näyttää yrittävän peittää vanhan valheen uudella valheella. Tosin hän näyttää unohtavan sen tosiasian, erehdyttäminen ei voi jatkua loputtomiin.
    Herää kysymys, että ketkä nynnyistä ovat hyväksyneet tämän pelleilyn?

    Luonnollisesti Puheenjohtajana esiintyvä Riikka Yildiz (salmi) on lopullisessa vastuussa.

    Ennustan, että tulevaa oikeudenkäyntiä tullaan siirtämään nynnyjen toimesta vedoten sairastumiseen tms..

  2. Loimupalo tietää itsekin toimivansa väärin. Tietää valehtelevansa. Mutta ei voi kuin jatkaa ja kuluttaa itseään. Rasittunut työkalu.

    Sama pätee muihin pettureihin kuten Ari ja Riikka.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*