4 thoughts on “Kansalaisaloite: Kansanäänestys EU:n ”elvytys”paketista eli velkaunionista

  1. https://rayhablogi.blogspot.com/2014/06/mielisairas-suomi.html
   🎣
   ”Ravintolan kokit olivat hakeneet kalaa kalastajilta suoraan laiturista, kun nämä tulivat verkoiltaan. Viranomaisten mukaan tässä piili suunnaton vaara koko maalle. Olihan niin, että kun kokki haki kadun toiselta puolelta kalaa joka oli nostettu merestä parisen tuntia aikaisemmin, kylmä ketju oli katki. Viranomaiset vaativat, että kalastaja myy kalansa kauppiaalle, joka vie kalan kylmäsäilöön. Sieltä kala seuraavana päivänä viedään kylmäastiassa kaupan kalatiskille asianmukaisiin myyntiolosuhteisiin. Sieltä kokki saa hakea tuoreen kalansa, joka siis tuli maihin eilen. Näin siksi, että byrokraatin aivoissa päivän varastoissa pyörinyt kala on tuoreempaa kuin suoraan verkoista napattu kala.”

 1. VAIKUTTAA SILTÄ ETTÄ SUOMALAISTEN RAHAT ROSVOTAAN NYT.

  1. EVM kupru
  Suomessa budjettivalta kuuluu eduskunnan täysi-istunnolle. Se on antanut luvan jakaa EVM-nojalla varoja vain sillä ehdolla että ”edellytetään tiukkaa talouskuria.” (Hallituksen esitys HE 34/2012). Muilla ei ole valtaa päättää asiasta toisin, ei ministerillä, eikä valiokunnilla. Valtakirja puuttunut, joten sopimus ei sido Suomea.

  Nyt kuitenkin ”Suomi” on antanut suostumuksen EVM käyttöön ilman että ”edellytetään tiukkaa talouskuria.” Eduskunnan täysi-istunnon valtakirja on puuttunut !

  2. Vaikuttaa siltä että pääministeri Marin ei ole noudattanut perustuslain 96 mukaista ilmoitusvelvollisuutta sen 750 miljardin tukipaketin osalta. Joka on eri asia kuin EVM tukipaketti.

  Perustuslakivaliokunnalle ei ole annettu tietoja asianmukaisesti perustuslain 96 mukaisesti.

  Perustuslaki 96:

  Valtioneuvoston on annettava asianomaisille valiokunnille tiedot asian käsittelystä Euroopan unionissa.

  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/804e81c5-6062-4adc-bd86-a928d799a35f

  Tiistai 14.7.2020 Perustuslakivaliokunta:

  Neuvotteluissa esitettyjä muutosehdotuksia komission ehdotuksiin ei ole saatettu eduskunnan käsiteltäviksi miltään osin.

  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KokousPoytakirja/Sivut/PeVP_51+2020.aspx
  Perustuslaki
  47 §
  Eduskunnan tietojensaantioikeus

  Eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvitsemansa tiedot. Asianomaisen ministerin tulee huolehtia siitä, että valiokunta tai muu eduskunnan toimielin saa viipymättä tarvitsemansa viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tiedot.

  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L4P47

  47 §
  Eduskunnan tietojensaantioikeus

  Eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvitsemansa tiedot. Asianomaisen ministerin tulee huolehtia siitä, että valiokunta tai muu eduskunnan toimielin saa viipymättä tarvitsemansa viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tiedot.

  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L4P47

  Valiokunnan lausunto
  PeVL
  16
  2020 vp
  E 64/2020 vp

  EU-jäsenyyteen liittyviä ehdotuksia valtioneuvoston selvityksissä arvioidaan taloudellisia vastuita ja riskejä kumulatiivisesti, huomioiden myös jo päätetyt ja lähiaikoina ennakoitavat, päätettäväksi tulevat asiat (PeVL 12/2020 vp, PeVL 11/2020 vp). Tätä koskeva aikaisemmin eduskunnalle annettu selvitys on päivitettävä ja täydennettävä sisältämään tämän ehdotuspaketin johdosta tulevat mahdolliset vastuut ja niiden riskisyys. Kun komission ehdotuskokonaisuudesta annetaan eduskunnalle perustuslain 96 §:n edellyttämä U-kirjelmä, on päivitetty vastuiden ja riskien kokonaistarkastelu välttämätöntä sisällyttää sen yhteyteen.
  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_16+2020.aspx

  Tiistai 14.7.2020 klo
  Neuvotteluissa esitettyjä muutosehdotuksia komission ehdotuksiin ei ole saatettu eduskunnan käsiteltäviksi miltään osin. Tästä syystä perustuslakivaliokunta toistaa kaiken lausunnossaan PeVL 16/2020 vp esitetyn, minkä lisäksi valiokunta toteaa seuraavaa:
  Unionin on oikeusvaltion periaatteisiin sitoutuneena oikeusyhteisönä ja demokraattisena yhteisönä tarpeen tehdä perustavanlaatuiset ratkaisut oikeudellisesti kestävällä tavalla ja laajan demokraattisen keskustelun perusteella. Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan neuvoston oikeuspalvelun lausunto vähentää alustavan arvion mukaan jonkin verran niitä huolia (ks. eritt. kohdat 166—176), joita valiokunnan lausunnossa PeVL 16/2020 vp esitetään komission alkuperäisten ehdotusten yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa. Tämä tosin riippuu siitä, miten neuvotteluissa tosiasiassa huomioidaan oikeuspalvelun esittämät korjaus- ja täydennystarpeet. Ehdotusten valtiosääntöoikeudellinen arviointi on mahdollista tehdä vasta tämän jälkeen.

  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KokousPoytakirja/Sivut/PeVP_51+2020.aspx

  Perustuslaki 96:

  Valtioneuvoston on annettava asianomaisille valiokunnille tiedot asian käsittelystä Euroopan unionissa. Suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle on ilmoitettava myös valtioneuvoston kanta asiassa.

  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/804e81c5-6062-4adc-bd86-a928d799a35f

  Perustuslakivaliokunnan lausuntoja jne

  https://www.eduskunta.fi/FI/search/Sivut/vaskiresults.aspx?k=eduskuntatunnus%3A%22pevp%22#Default=%7B%22k%22%3A%22eduskuntatunnus%3A%5C%22pevp%5C%22%22%2C%22o%22%3A%5B%7B%22p%22%3A%22AsiakirjatyyppiKoodi%22%2C%22d%22%3A1%7D%2C%7B%22p%22%3A%22ValtiopaivavuosiTeksti%22%2C%22d%22%3A1%7D%2C%7B%22p%22%3A%22AsiakirjaNroTeksti%22%2C%22d%22%3A1%7D%5D%7D

  Perustuslakivaliokunta ei ole käsitellyt asiaa 14.7 jälkeen ?

  https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/perustuslakivaliokunta/Sivut/default.asp

  1. Marin menee sitten kadulle ja tienaa sen 750 miljardia takas valtion kassaan.

Comments are closed.