17 thoughts on “Päätoimittaja poliisikuulusteluissa

 1. Poliittinen Poliisi häiriköi Laittoman Lehden toimitusta. Moni juttu viivästyy kun poliittiset siat vievät turhaa aikaa.

 2. Eliitin ja myötäjuoksijoiden paniikki kasvaa kaikilla rintamilla. Verikoirat on usutettu totuuden kertojien kimppuun.

 3. Jari Taponen on täysi pelle. Hyvä esimerkki Suomen Poliisin nykytasosta. Poliikoulun rehtori myönsi itse, että kaikki poliisit ovat poliittisia suvakkipoliiseja. Muuten poliisiksi ei edes pääse! Älä koskaan luota poliisiin.

 4. Kunnianloukkausten osalta kaikki syyttelyt ovat täysin perustettomia. Poliisi ei vaan osaa tulkita lakia oikein.

  KUNNIANLOUKKAUS ON TODELLAKIN LIIAN EPÄSELVÄSTI SÄÄDELTY !!!!! Julkisuuden henkilön osalta.

  Perustuslakivaliokunta on katsonut että ”hyvä tapa” on liian epäselvä ja epätarkka määritelmä, sillä ei voida rajoittaa sananvapautta. 

  Wikipedia:
  Hyvä tapa tarkoittaa oikeustieteessä vakiintunutta, perustelluksi katsottua käytäntöä, joka pohjautuu vallitseviin arvostuksiin.  

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Hyv%C3%A4_tapa 

  Julkisuuden henkilön osalta kunnianloukkaus on kyseessä vain, jos ”on selvästi ylitetty se, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.”  

  ”Hyväksyttävä” tarkoittaa myös ”käytäntöä”, joka pohjautuu vallitseviin arvostuksiin. 

  Joten myös sana ”hyväksyttävä” on liian epäselvä ja epätarkka. 

  Joten laillisuusperiaatteen takia kunnianloukkausäädöstä ei saa soveltaa.

  Perustuslakivaliokunta on katsonut ratkaisussaan PeVL 54/2002, että ”hyvä tapa” on liian epäselvä ja epätarkka määritelmä, sellaisella ei voida rajoittaa sananvapautta s.40:

    Valiokunta on kiinnittänyt huomiota ilmaisuihin, jotka edellyttävät henkilöiden mukauttavan toimintaansa tiettyjen arvojen tai etujen perusteella. Lakiehdotus verkkotunnuslaiksi sisälsi säännöksen, jonka mukaan verkkotunnus ei saa sisältää ”hyvän tavan” tai ”yleisen järjestyksen” vastaisia ilmaisuja. Valiokunnan mukaan sanonnat eivät soveltuneet sananvapauden käytön sääntely-yhteyteen. Vaikka sanontoja käytettiin sananvapauden käytön yhteydessä, niiden epämääräisyys olisi samalla tavalla ongelmallista perusoikeuksien rajoitussääntelyssä. 

  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/164863/Tapio%20Puurunen%20lopputy%C3%B6%20lopullinen%202016.pdf?sequence=2 

   

  hyväksyttävä
  TAIVUTUS
  oikeuden-, asianmukainen, kohtuullinen, tyydyttävä, välttävä.
  Hyväksyttävä periaate, teko.
  Hyväksyttävä arvosana.
  Piti menettelyä hyväksyttävänä.

  https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/hyv%C3%A4ksytt%C3%A4v%C3%A4 

  hyväksyttävä
   
  Oikeuden-, asianmukainen, kohtuullinen, tyydyttävä, välttävä.
  Esimerkiksi: Hyväksyttävä periaate, teko. Hyväksyttävä arvosana. Piti menettelyä hyväksyttävänä.
  https://www.suomisanakirja.fi/hyv%C3%A4ksytt%C3%A4v%C3%A4 

   

  Perustuslaki
  106 §
  Perustuslain etusija
  Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.
   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L10P106

  Perustuslakivaliokunta on nimenomaan ottanut kantaa käsitteeseen ”hyvä tapa”. Se on liian epäselvä sen mukaan. ”Hyväksyttävä” on lähes samankaltainen käsite.

  KHO:2020:87
  Perustuslain 106 §:n mukaan silloin, kun tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.
  Perustuslain esitöiden (HE 1/1998 vp ja PeVM 10/1998 vp) mukaan perustuslain 106 §:n soveltamisen edellytyksenä on, että lain säännöksen ristiriidan perustuslain kanssa on oltava selvä ja riidaton ja näin ollen helposti havaittavissa, eikä esimerkiksi oikeudellisena kysymyksenä tulkinnanvarainen. Lain soveltamisen ja perustuslain ristiriitaa ei voida pitää säännöksen tarkoittamassa mielessä ilmeisenä, jos perustuslakivaliokunta on ottanut siihen kantaa lain säätämisvaiheessa ja katsonut, ettei ristiriitaa ole olemassa.

  https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1594039386661.html  

   
  Täsmällisyysvaatimus[muokkaa 
  Oikeustieteessä on johdettu legaliteettiperiaatteesta myös niin sanottu täsmällisyysvaatimus eli epämääräisyyskielto. Säädettäessä teko rangaistavaksi on laista täsmällisesti ja yksiselitteisesti ilmettävä, mikä se teko on, joka säädetään rangaistavaksi. 

  Klassinen, saksalaisessa tieteisopissa syntynyt ja sieltä Suomeen lainattu esimerkki täsmällisyysvaatimuksesta on kielto säätää sellainen laki, jonka sanamuoto olisi:
  ”Jeder Schurke wirdt bestraft”, suomeksi ”Jokaista konnaa pitää rangaista.”
  Laista on tietenkin ilmettävä kuka on konna, eikä vain säätää, että kaikkia konnia pitää rangaista. Lisäksi laista on ilmettävä, millä tavoin konnia pitää rangaista.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Laillisuusperiaate    

  Perustuslaki
  8 §
  Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
  Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. 
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 

 5. Mitäs kaikkia kansanryhmiä poliisi on kuvasta löytänyt ?

  Perussuomalaisten
  kansanedustajan Olli Immosen Facebook-kirjoittelu ei riko Suomen lakia,
  kertoo rikosoikeuden professori Matti Tolvanen Ylelle.
  – Sopimaton
  puhe ei sinänsä ole rangaistavaa. Panettelun, solvaamisen tai uhkaamisen
  pitää kohdistua kansanryhmään, eikä Immosen viestissä näytä olevan
  yksilöitynä erillistä kansanryhmää, Tolvanen kertoi Ylelle.
  http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/304493-rikosoikeuden-professori-ylelle-immosen-kirjoitus-tuskin-rikos

  Yle keräsi muutaman esimerkin Suomi Ensin -liikkeen mielenosoituksissa esitetyistä puheista. Niitä kommentoi rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen.
  ”Siellä (Afganistanissa) on ihan suorastaan kansanhuvi raiskata lapsia” (Marco De Wit 7.7.2016 Helsingissä järjestetyssä mielenosoituksessa).
  – Tämäkään ei välttämättä täytä kiihottamisen tunnusmerkkiä, koska viestissä ei mainita mitään ryhmää

  http://yle.fi/uutiset/3-9162661

 6. Suomen pitää kriminalisoida ADL:n, WJC:n jne. toiminta Suomessa ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin, että viholliset saadaan Suomesta pois.

 7. 🇬🇧🚢🏴‍☠️May 5, 2020 Nigel Farage: "The police knocked on my door because I filmed this video." 🛳️🏴‍☠️ sanoo:

  https://www.youtube.com/watch?v=mR_lhVxXJt8
  🇬🇧 🏴‍☠️
  https://www.youtube.com/watch?v=cj4tPfeGRTs
  🇬🇧 🏴‍☠️
  May 7, 2020 ”I will not be silenced.” ”This is what I found when I returned to film on the Kent coast this morning. Nothing will stop me from drawing attention to this scandal taking place and I certainly will not be silenced.”

 8. On tullut selväksi miten tämä mielipiteiden, keskustelun ja politiikan muokkaus hoidetaan. Kaikki poliittisesti epäkorrekti keskustelu ja pankkiirieliittiä uhkaava toiminta hoidetaan verhojen takana siististi piiloon erilaisilla operaatioilla, joilla tuhotaan kansalaisten elämä, maine ja terveys ja suuri massa näkee suuren ja mahtavan Eurostoliiton, jossa kaikki ovat onnellisia, kaikki menee todella mahtavasti ja Suuri Johtajamme Mao Tse Sauli Niinistö raataa yötä päivää töitä meidän nöyrien kansalaistemme eteen ja meidän kaikkien tulee ottaa mallia Suuresta Johtajastamme. Meille esitetään myös sosialistisia sankaritarinoita mm. Oskarista, joka poimii mustikoita, joka on avannut jäätelökioskin jne. ja meidän kaikkien tulee olla yhtä ahkeria kuin Oskarin.

 9. Hahhaha, Provocateur Crème de la Crème!
  Niin paljon munaa että Casanovakin hämmästelisi,
  mikromunaisesta persusta puhumattakaan.

  1. Tarkoittanet ”mestari” Pederseniä -tuota perseenmyyjien avointa suomalaisuutta julistavaa suurmiestä? 🔫😠

 10. Suomessa pahin asia mitä voit valtaapitävien mielestä tehdä on kritisoida ja vastustaa hallintoa ja auktoriteetteja. He menevät siitä täysin sekaisin.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*