Free speech 20 elokuun, 2020

 

Laittoman Lehden päätoimittaja oli jo keväällä pitkissä poliisikuulusteluissa.

 

Lopettaako poliisi Laittoman Lehden näiden vihapuheiden takia?

 

Tänään tuli ihan uuden poliisikuulustelut, jotka kestivät koko päivän. Poliisin mukaan niistä ei saa kertoa.

 

Arvailua ei kuitenkaan voi kieltää, joten alla olevassa videossa Mari yrittää arvata.

 

 

Sen verran Marco kuitenkin paljastaa, että poliisi pitää SKE:n kadunvarsivaalimainoksia vihapuheena.

 

Tarkoittaako tämä sitä, että niissä esiintyneet ehdokkaatkin olisivat syyllistyneen vihapuheseen? Saas nähdä alkaako poliisikuulustelukutsuja tulemaan kaikille viime vaalien ehdokkaille.

 

 

 

 

 

Lue lisää:

Poliisiopiston täydennyskurssi. Osa 73: Intersektionalistinen yhtälö

 

26 thoughts on “M&M-video: Laittoman Lehden päätoimittaja 8 h poliisikuulusteluissa

 1. Eli saa olla vain tietynlaisia, tietyn ideologian vaalimainoksia ja muunlaista politiikkaa ei saa vaatia? Tämähän menee jälleen juuri kuten rikolliset liittoutuneet ja Neuvostoliitto suunnittelivat voitettuaan sodan 1945: Tuhotaan kaikki kansallismielisyys ja isänmaallisuus, aletaan mädättämään maata henkisesti, tuhotaan maan kyky puolustautua, luodaan monipuoluejärjestelmä ja eri operaatioilla pidetään huolta, että kaikki puolueet ajavat sodan voittaneiden rikollisten ideologiaa!

 2. Taustalla oleva agenda on pelotella kaikkien oppositiopuolueiden potentiaalisia ehdokkaita.

  Taktiikkaan kuuluu myös julkisuudessa esiintyvien opposition kannattajien savustaminen pois työpaikasta.

  Vihapuheeksi tulkitaan pelkkä eri mieltä oleminen hallituksen kanssa.

 3. Todella moni suomalainen ei enää kunnioita poliisia pätkääkään. Lapseni oppivat myös sanotaanko hyvin poliisi ja viranomaiskriittisiksi. Viranomaisia ei pidä kunnioittaa pätkääkään, korkeintaan sietää ja odottaa, että tekevät työnsä hyvin. Sen jälkeen kun poliitikot ja virkamiehet alkoivat avoimesti valehdella ja tehdä iljettäviä rikoksia, sekä ovat itse avoimesti kertoneet olevansa poliittisia virkamiehiä, minulla ja monella suomalaisella ei ole ollut minkäänlaista kunnioitusta poliisia kohtaan. Epärehellisiä, kuvottavia maanpettureita.

 4. Mitä tarkoittaa kumman Suomen haluat? Mikä kysymys tämä on? Saat käydä vaaleja, mutta kehtaappa kysyä kumman Suomen haluat, valkoisen ja turvallisen Suomen vai monikulttuurisen paratiisin.

 5. Hyvästä syystä on hyvä mennäkin istumaan. Alistumalla tilanne vain pahenee. Suomen kansa ollaan nyt systemaattisesti ja voimakkaasti terrorisoimassa ja hiljentämässä vain hyväksymään hiljaa oma kansanmurhansa ja sitten me valkoiset suomalaiset vain katoammem historiamme pyyhitään pois, eikä kukaan lopulta edes tiedä, että oli valkoisia ja suomalaisia. Kansallismielisten keskuudessa esiintyy paljon pelkkiä raukkoja, selkäänpuukottajia ja pettureita, joille kaikille on maksettu ja luvattu palkkioita. Heille oma valkoinen suomalainen kansa ei tarkoita ja merkitse mitään.

 6. Täyttä mielivaltaa, kuka/mikä taho auttaisi meitä suomalaisia ja pelastaisi maan, Marco jne on nyt uhrina niin kuin esim. Ilja aiemmin!!!

 7. Mitä selkäänpuukottajat ja petturit ajattelevat puukottaessaan niitä jotka yrittävät pelastaa Suomea? Riittääkö heille vain, että saavat viinaa ja voivat vetää piriä suoneen, sekä jollekin luvataan joku mukava työpaikka tai rahaa?

 8. Viranomaiset yrittävät käyttää häpeää aseena, kuten sakkoja ja ”vankilaa”. Mm. Iso-Britanniassa poliosi antaa käytännössä kuolemantuomion sijoittamalla tämän vankilasiipeen jossa on mahdollisimman paljon islamisteja ja kehitysmaalaisia, sekä järjestävät erilaisia terrorioperaatioita kuten Suomen ja muiden maiden poliisit. Älä koskaan luota poliisiin.

 9. Pitäskö Marcon pyytää poliisia tutkimaan, että onko poliisi toiminut väärin ilmaisukiellon kanssa ? Kyseessä kuitenkin päätoimittaja. Eikä Suomi ole Etelä-Amerikan banaanitasavalta.

  Ilmaisukielto Esitutkintalain 11 luvun 5 : Jos esitutkinnassa läsnä olevalle ilmaistaan muita kuin häntä itseään tai hänen päämiestään koskevia tutkintaan liittyviä seikkoja, jotka eivät ennestään ole hänen tiedossaan, tutkinnanjohtaja voi kieltää häntä ilmaisemasta niitä sivullisille esitutkinnan aikana. Syyteharkinnan aikana ilmaisukiellosta päättää syyttäjä. Ilmaisukielto voidaan antaa asianosaisen edustajalle ja avustajalle silloinkin, kun hän ei ole ollut läsnä tutkinnassa. Ilmaisukiellon edellytyksenä on, että 1 momentissa tarkoitettujen seikkojen ilmitulo esitutkinnan aikana voi vaikeuttaa rikoksen selvittämistä taikka aiheuttaa asianosaiselle tai muulle henkilölle vahinkoa tai haittaa. Kielto voidaan määrätä olemaan voimassa esitutkinnan päättymisen jälkeenkin, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa taikka kun syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai kun asia on jätetty sikseen, j jos seikkojen ilmitulo voi vaikeuttaa muun vielä tutkittavana olevan rikoksen selvittämistä. Ilmaisukielto annetaan enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Kielto on annettava saajalleen kirjallisena todisteellisesti tiedoksi. Kiellossa on yksilöitävä kiellon kohteena olevat seikat, mainittava kiellon voimassaoloaika ja ilmoitettava kiellon rikkomiseen liittyvästä rangaistusuhasta.

  https://docplayer.fi/16574923-Koulutus-12-1-2015-suomen-asianajajaliitto-asianajaja-riitta-leppiniemi-ja-asianajaja-jarkko-mannisto.html

  1. Poliisi määrää ilmaisukiellolla, etteivät rikostutkinnan asianosaiset saa kertoa joistakin tutkintaan liittyvistä asioista ulkopuolisille, esimerkiksi medialle. Kun 2000-luvun alkupuolella poliisi määräsi noin 15–20 ilmaisukieltoa vuodessa, viime vuonna kieltoja tuli marraskuun loppuun mennessä 100.

   Poliisihallituksen mukaan kieltoja on lisännyt muun muassa se, että sosiaalisen median vuoksi tutkinnan kannalta haitallinen tieto leviää nopeammin.

   Asianajajaliiton mukaan kiellot eivät ole lainmukaisia. Liiton mukaan ongelma on, että vaikka laki niin vaatii, poliisi ei yksilöi sitä, mistä ei saa puhua ja mistä ei.

   https://yle.fi/uutiset/3-10011294

   1. Hankilanoja kuitenkin vakuuttaa, ettei ilmaisukielto vaikuta epäillyn oikeusturvaan.

    –  Hän voi puolustautua rikosprosessissa parhaalla mahdollisella tavalla, eihän tämä sitä rajoita. Rajoitetaan vain ulospäin kertominen.

    Ilmaisukiellon tarkoituksena on varmistaa, että rikoksen selvittäminen ei vaikeudu tai tutkinnan asianosaisille aiheudu haittaa. Ilmaisukielto koskee vain tietoja, jotka asianosaiset ovat saaneet tutkinnan aikana. Sen, mitä on tiennyt ennen tukintaa, saa Hankilanojan mukaan kertoa myös julkisuuteen.

    Asianajaja Pulkkisen mukaan asianajajat eivät uskalla kuitenkaan ottaa riskiä, koska ilmaisukiellon rikkominen on rangaistava rikos.

    https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Poliisi-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%C3%A4-ilmaisukieltoja-yh%C3%A4-useammin-%E2%80%93-Asianajajaliitto-Eiv%C3%A4t-ole-lainmukaisia/1092098

 10. Laillisuusperiaatteen takia kunnianloukkaussäädöstä ei saa soveltaa ( julkisuuden henkilön osalta)

  Perustuslakivaliokunta (PeVL 54/2002 ) on katsonut että ”hyvä tapa” on liian epäselvä ja epätarkka määritelmä, sillä ei voida rajoittaa sananvapautta.

  Wikipedia:
  Hyvä tapa tarkoittaa oikeustieteessä vakiintunutta, perustelluksi katsottua käytäntöä, joka pohjautuu vallitseviin arvostuksiin.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Hyv%C3%A4_tapa

  Julkisuuden henkilön osalta kunnianloukkaus on kyseessä vain, jos ”on selvästi ylitetty se, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.”

  ”Hyväksyttävä” tarkoittaa myös ”käytäntöä”, joka pohjautuu vallitseviin arvostuksiin.

  Joten myös sana ”hyväksyttävä” on liian epäselvä ja epätarkka.

  Joten laillisuusperiaatteen takia kunnianloukkausäädöstä ei saa soveltaa.

  TODENNÄKÖISESTI Perustuslakivaliokunta ( PeVL 54/2002 ) on katsonut, että koska sananvapaus on demokratian perusta, niin sitä ei saa rajoittaa epämääräisesti, epämääräisillä käsitteillä, vaan että sääntelyn tulee olla selvää ja tarkkarajaista.

  Perustuslakivaliokunta on katsonut ratkaisussaan PeVL 54/2002, että ”hyvä tapa” on liian epäselvä ja epätarkka määritelmä, sellaisella ei voida rajoittaa sananvapautta s.40:

  Valiokunta on kiinnittänyt huomiota ilmaisuihin, jotka edellyttävät henkilöiden mukauttavan toimintaansa tiettyjen arvojen tai etujen perusteella. Lakiehdotus verkkotunnuslaiksi sisälsi säännöksen, jonka mukaan verkkotunnus ei saa sisältää ”hyvän tavan” tai ”yleisen järjestyksen” vastaisia ilmaisuja. Valiokunnan mukaan sanonnat eivät soveltuneet sananvapauden käytön sääntely-yhteyteen. Vaikka sanontoja käytettiin sananvapauden käytön yhteydessä, niiden epämääräisyys olisi samalla tavalla ongelmallista perusoikeuksien rajoitussääntelyssä.

  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/164863/Tapio%20Puurunen%20lopputy%C3%B6%20lopullinen%202016.pdf?sequence=2

 11. Kannattaisi kysyä poliisilta, että onko kyseinen mainos sotarikos vai rikos ihmisyyttä vastaan.

  Kiihotuksesta kansanryhmää vastaan on säädetty otsikon alla ( rikoslain 11 luvun otsikko):
  ”Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaa”.

 12. Kohta häkki heilahtaa :) Ei susta tule mitään uutta Iljaa ja marttyyria. Yksin olet siellä linnassa, kansallismieliset on vaan iloisia kun jouduit sinne, muista puhumattakaan. Kaikki nauraa sulle – jälleen kerran… Sun persereikä rassataan kun menet vankilaan etkä pääse päivittämään tätä ”lehteä”. Että onnea vaan ja tervemenoa!

 13. Vanhoina hyvinä aikoina poliisi tutki tavallisten kansalaisten tekemiä rikosilmoituksia ja myös selvitti rikoksia. Nykyään poliisi tekee rikosilmoituksia tavallisista kansalaista ja toimii tietenkin tutkijana itse näitä ”rikoksia”selvittäessä. Monesti jopa syyttäjä on nimetty mukaan johtamaan esitutkintaa. Samaan aikaan tavalliseen kansalaiseen kohdistuvat rikokset jätetään tutkimatta vetoamalla mm. ”resurssipulaan”

  Eikös tämä ole totalitarismia?

 14. Marsu toivottavasti pystyit käymään vessassa näinnä 8tunnissa. Aika paska jos et pystynyt🤣

 15. Itse olen samaa mieltä monen kommentoijan kanssa, että tässä tilanteessa ilmaisukielto on laiton.
  – Voisiko tuosta päätöksestä tehdä rikosilmoituksen.
  – Kysehän ei ole hallinnollisesta päätöksestä?

  Ilmaisukielto ei saa ainakaan sillä perusteella määrätä, että “rikollinen toiminta jatkuu”.
  – Tässä kyseisessä tapauksessa vielä, kun syyte, josta epäillään, on ilmaiseminen, siis sanan vapauden käyttäminen.
  – Toisekseen epäilty on syytön, kunnes tuomioistuin on päättänyt asiasta.

  Ilmaisukielto tarkoittaisi, että julkinen puhuminen mistä tahansa asiasta voitaisiin lopettaa pelkästään kutsumalla henkilö poliisin kuulusteluun, kertomalla hänelle “mistä häntä epäillään” ja lopuksi määrätä ilmaisukiellon “kaiken kuulustelussa sanotun” esittämisestä julkisesti.
  – Näin tässä nyt on käynyt.

 16. Sen vaan tulin sanomaan, että on ihan mahtavaa, miten M&M olette pystyneet pitämään tilannekomiikan mukana tämän kaiken hulluuden keskellä. Annatte loistavaa esimerkkiä siviilirohkeudesta ja suomalaisten jo lähes unohtamasta jalosta lajista: hauskanpidosta herrojen kustannuksella. Tilanne tässä maassa on vakava, mutta tunnustan, että nauran kaksin kerroin, kun katson näitä teidän videotanne. En teille, vaan teidän kanssanne. Nimenomaan teidän kanssanne tälle hulluudelle, jolla pieni vähemmistö pelottelee kansalaisia sensuroimaan oman äänensä ja mielipiteensä.
  Joukkoja johdetaan edestä. Joukkoja johdetaan omalla esimerkillä ja rohkeudella. Marco, Mari, Olli, Tuukka, te olette tämän kansakunnan miekka ja kilpi tänä pimeyden aikakautena. Te peritte tämän maan.

 17. Eli poliittinen siionistikommunistinen terroristinen poliisi vainoaa kansanmurhaisen suomalaisvastaisesti ja antikristillisesti etnisten suomalaisten ja kristittyjen poliittista vaalikampanjaa.

 18. Helsingin polpo ja valtakunnanvainoaja eivät suostuneet tutkimaan asianmukaisesti synagogan levittämää antikristillistä ja suomalaisvastaista talmudistista vihapuhetta eikä terroristisen siionistikommunistisen Antifa-Andersonin likeisen toverin Dellingerin kansanmurhavaatimuksia.

 19. Onpa surùllista, että SKEläisiä on joutunut tuollaisten paranoidis-aggressiivisen harhaisten salaliittoteoreetikkojen antikristillisen, suomalaisvastaisen vainon uhriksi. Eihän talmudia edes voisi kohdella kaltoin, jos se olisi kaikkivaltiaan Jumalan sanaa.

 20. Eihäb tuossa Narinkkatorin tapahtumassa edes käsitelty miyään uskonkirjoja kuten Koraania tai talmudia. Vastaavs performanssi kyseessä kuin Porvoon sikamessias.

Comments are closed.