Free speech 8 syyskuun, 2020

 

 

Somessa kiertää ”kurdimafiana” esiintyvän porukan kuvia.

 

He esittelevät tissejään pussit päässä.

 

 

Niinpä moni on kysynyt, että mitä ihmeen porukka se on.

 

Ketolalla on oma teoriansa.

 

 

 

 

10 thoughts on “Kurdimafia kasvattaa tissejään?

 1. Kurditerroristit ovat Naton ja pankkiirien nyrkki, Israelin hyvin läheisiä liittolaisia. Ihmettelettekö vielä miksi he ovat Suomen Poliisin avoimessa suojeluksessa? Operaatio Gladio. Myös monet kurdit pitää palauttaa takaisin kotialueelleen tai sen lähelle. Miksi Suomen hallinto on liittoutunut monien terroristien kanssa?

 2. Tarvitsemme palautus ja säilöönottoleirit Tornion rajan läheisyyteen, massapalautukset, rajat välittömästi kiinni, oikean ulkomaalaisvalvonnan, Poliisi ja muut viranomaiset pitää rakentaa kokonaan uusiksi ja perustaa totuuskomissio, sekä kansantuomioistuin hyvin vakaville rikollisille! Tämä kaikki on täysin suunnitelmallista ja tarkoituksellista!

 3. Miesprostujahan nuo. Esittlevät tavaraansa mersun konepellillä kiehnäten. Heikosti tiedostettu tilannekuva nyky-Suomesta: suvakkilehmien lisäksi myös etelähelsinkiläiseet toimitusjohtaja-perheenisät tykkäävät kahvinvärisistä tuntipojista, joilla on tatuointeja miestisseissään ja telottajan maski pässä.

 4. Onkos nämä niitä perseenmyyjä persujen mainostamia ”hyödyllisiä maahanmuuttajia?”

  Ainakin homofoorumilaiset näitä rakastaa -kenties samat (((isännät))) molemmilla haittaporukoilla?

  VASTAUKSIA KIITOS!

 5. Poliisi hyökkää täysillä kotimaisten rikollisryhmien kimppuun ja samalla suojelee Naton liittouman järjestäytynyttä rikollista. Muualla maailmassa tehty täysin samaa. Omia vasikoita suojellaan kaikin voimin ja annetaan tehdä rikoksia ja tuhotaan vasikoiden viholliset. Jari Aarnio teki huumekauppaa, mutta ei ollut Naton liittouman hallitsema?

 6. Nämä on niitä Perussuomalaisten ”hyviä maahanmuuttajia. Kurdit ja libanonilaiset, kenialaiset ja etiopialaiset, israelilaiset. :D

 7. 🇫🇮08.09.2020 Kaleva.fi: "Pääkirjoitus: Suomi tarvitsee selvitäkseen uusia ihmisiä – lapsia oman maan sisältä" sanoo:

  https://www.kaleva.fi/paakirjoitus-suomi-tarvitsee-selvitakseen-uusia-ih/2865417
  🇫🇮
  https://www.oulu247.fi/#palaute
  🇫🇮
  ”kaupunkimedia oululaisille ihmisille”
  🇫🇮
  https://www.lapinkansa.fi/kun-korsussa-oli-kurjaa-erkki-tiesmaa-tarttui-kyna/2840185
  🇫🇮
  05.09.2020 ”Eldankajärven jää syntyi oman porukan korsulauluksi, nousi yhdeksi sota-ajan suosikki-iskelmistä, katosi vuosiksi eetteristä ja palasi lopulta ikivihreänä”
  💊
  https://www.lapinkansa.fi/rovaniemella-huumausainerikosten-maara-nousi-vuode/2865109
  💊
  08.09.2020 ”Ro­va­nie­mel­lä huu­mau­sai­ne­ri­kos­ten määrä nousi vuoden alussa jopa 122 pro­sent­tia – po­lii­sin mukaan kasvua on mah­do­ton­ta enää py­säyt­tää” ”Nuorimmat ensikertalaiset ovat tänä vuonna olleet 14–15-vuotiaita. Viime vuonna nuorin poliisin tietoon tullut käyttäjä oli 13-vuotias.”
  💊
  ”Huumausainerikosten osalta tämä vuosi tulee olemaan huomattava. Vuonna 2019 huumausainerikoksia kirjattiin Rovaniemellä koko vuodelta yhteensä 397 kappaletta, mutta tänä vuonna rikosilmoituksia on kirjattu heinäkuuhun mennessä jo 420 kappaletta.”
  💊
  ”– Tällä vauhdilla koko vuoden ennuste nousee 882 rikokseen, Murtola arvioi.”
  💊
  ”Kaikista Lapin huumausainerikoksista hieman alle puolet kirjattiin Rovaniemellä. Tulehtunein tilanne on yhä Meri-Lapissa.”
  💊
  ”Järjestäytyneet maahantuojat käyttävät hyväkseen jäätynyttä jokea ja kesällä sieltä tullaan veneillä yli.” ”koko valtakunnan käsittävä Silkkitie-projekti.”
  💊
  https://forum24.fi/uutiset/walkers-loytyy-nyt-isoltakadulta–jos-nuoria-ei-nay-niita-lahdetaan-kaupungilta-hakemaan-6.56.3945326.7c2fea17d9
  💊
  4.9.2020 ”Huu­mau­sai­ne­ri­kok­sia kir­jat­tiin tam­mi–ke­sä­kuus­sa Ou­lun po­lii­si­lai­tok­sen alu­eel­la 40 pro­sent­tia enem­män edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na. Tör­kei­tä huu­mau­sai­ne­ri­kok­sia pal­jas­tui 22, mikä on kak­sin­ker­tai­nen mää­rä vuot­ta ai­em­paan ver­rat­tu­na.” ”ko­ro­na­ke­vään ai­ka­na osa nuo­ris­ta on joko al­ka­nut käyt­tää tai siir­ty­nyt ko­viin huu­mei­siin.” ”– Pu­hu­taan ala­kou­lui­käi­sis­tä. Jos epäi­ly on, toi­voi­sin, et­tä tak­ke­ja ja rep­pu­ja kään­nel­täi­siin ko­to­na. Ko­to­na täy­tyy tie­tää, mis­sä lap­si on ja ke­nen kans­sa.”
  💊
  ”Huu­me­kent­tä­val­von­ta­ryh­män yli­kons­taa­pe­li Ant­ti Sil­va­maa ker­too, et­tä nuo­ret saa­vat pu­he­lin­so­vel­luk­sen avul­la huu­mei­ta kä­siin­sä hel­pos­ti.”
  💊
  ”– Jou­kos­sa on pal­jon alai­käi­siä. On har­mi, et­tei myy­jil­lä ole sel­kä­ran­kaa sen ver­taa, et­tei alai­käi­sil­le myy­täi­si.” ”ko­ro­na­ke­vät ei vä­hen­tä­nyt huu­me­kaup­paa. Hä­nen mie­les­tään kas­va­vat lu­vut huu­mau­sai­ne­ri­kok­sis­sa ker­to­vat kui­ten­kin myös sii­tä, et­tä po­lii­si on on­nis­tu­nut puut­tu­maan myyn­tiin”
  💊
  https://www.raahenseutu.fi/perheiden-avuntarve-on-lisaantynyt/2865419
  💊
  08.09.2020 ”Per­hei­den avun­tar­ve on li­sään­ty­nyt” ”Raahen ensi- ja turvakodin ovi on käynyt ahkerasti korona-aikana. Esimerkiksi ero- ja väkivaltatyön avopalveluissa käyntikerrat ovat lisääntyneet 60 prosenttia viime vuodesta.”
  💊
  https://pyhajokiseutu.fi/uutiset/poliisi-mukana-ylivieskan-kauppojen-yossa-vanhempien-toivotaan-pitavan-nuorisostaan-huolta-6.26.3945674.5803df6d13
  💊
  4.9.2020 ”vanhempien toivotaan pitävän nuorisostaan huolta” ”Lie­veil­mi­öi­tä ovat ai­heut­ta­neet nuor­ten päih­tei­den käyt­tö”
  🗳️
  https://www.iijokiseutu.fi/ei-se-ei-kay-vastustus-yleisin-ideologia/2833995
  🗳️
  02.09.2020 ”Suomen yleisin poliittinen ideologia ei näytä olevan konservatismi, sosialidemokratia tai alkiolaisuus vaan vastustus.” ”Pääasia näyttää olevan vain oman oletetun kannattajakunnan mielistely. Tavoitteeseen on päästy jos twiitti tai päivytys kerää mahdollisimman paljon tykkääjiä ja jakoja. Entisaikaan toimittajapiireissä huvittuneisuutta herätti poliitikkojen tapa kertoa kansan syviltä riveiltä tai turuilta ja toteilta saamastaan palautteesta. Se saattoi joskus olla todellisuudessa varsin vähäistä. Nyt täytyy muistaa, että muutamien poliitikkojen huimat seuraajalukemat sosiaalisessa mediassa perustuvat valeprofiileihin ja erilaisiin trollitehtaisiin.” ”Politiikan liepeille on pesiytynyt suuri joukko liehittelijöitä ja vaikuttajia, joiden päällimmäinen motiivi tuntuu olevan oman edun ajaminen.” ”Medialukutaitoa vaaditaan, sillä toinen toistaan hölmöimmät väitteet ja ”totuudet” leviävät nopeasti. Tolkullinen oikea media on onneksi alkanut tarkistaa esitettyjen väitteiden perään, mutta faktantarkastus on aina hieman jäljessä, eikä välttämättä saa samaa levinneisyyttä. Huolestuttavaa on, että myös aiemmin luotettavana pidetyt tahot ovat alkaneet värittää sanomaansa oman tai taustansa etujen mukaiseksi. Ei ihme, että erilaiset salaliittoteoriat alkavat nousta pinnalle.”
  😷
  https://www.rantalakeus.fi/uutiset/kempeleen-jateasemalla-laatikoittain-kasvomaskeja–aiheuttivat-oysin-mukaan-allergiaoireita-6.577.3944020.ff1ef7dee2
  😷
  2.9.2020 ”Huolto­var­muus­kes­kuksen toimittamat vialliset maskit hävitetään osana poltettavaa sekajätettä.” ”Mas­kien pää­ty­mi­nen kaa­to­pai­kal­le häm­mäs­tyt­ti Heik­ki­lää, sil­lä elo­kuus­sa nii­den ky­syn­tä oli hui­pus­saan, sa­moin hin­nat. Työn­te­ki­jä ker­toi Heik­ki­län mu­kaan jä­te­a­se­mal­la ole­van vie­lä enem­män­kin mas­ki­la­vo­ja. Heik­ki­lä las­kes­ke­li no­pe­as­ti yh­del­tä la­val­ta löy­ty­vän tu­han­sia mas­ke­ja, sil­lä yh­teen laa­tik­koon mah­tui 600 mas­kia ja laa­ti­koi­ta oli la­val­la usei­ta kym­me­niä.”
  😷
  ”– Ei­kö­hän noil­le oli­si ol­lut hyö­dyl­li­sem­pää­kin käyt­töä vaik­ka­pa van­hus­työs­sä. En us­ko et­tä ne oli­si­vat ol­leet käyt­tö­kel­vot­to­mia ns. si­vii­li­käy­tös­sä.”
  🏳️‍🌈
  https://www.lapinkansa.fi/rehellinen-rakkauskirje-hapea-ei-kuulu-minulle/2777544
  🏳️‍🌈 🎞️
  https://mediataidekasvattaa.fi/tehtavat/juvani-squeaky-toys/
  🏳️‍🌈 🎞️
  ”Teoksen tekijä on vuoden 2018 nuori taiteilija Illusia Juvani. Hän on avoimesti muunsukupuolinen.”

Comments are closed.