Free speech 11 syyskuun, 2020

 

Lukija kirjoittaa:

 

Kokoomus kehtaa sentään sanoa suoraan mitä Perussuomalaiset eivät uskalla:

 

”Olemme isänmaallisia, mutta emme kansallismielisiä.”

 

Nationalismi on vain vierasperäinen nimitys etniselle kansallismielisyydelle. Muunlaista kansallismielisyyttä ei olekaan kuin ihmisten omaan etnisyyteen perustuvaa. Kansa on aina tarkoittanut jotain etnistä ryhmää ihmisiä, heidän vertaan, sekä tämän jälkeen heidän kieltään ja kulttuuriaan. Kulttuuri on vain tämän kyseisen etnisen ryhmän käytännön ilmentymä ja tuotos, sekä sen ulkoinen käyttäytyminen.

 

Perussuomalaiset huijaavat äänestäjiä samaan aikaan puhumalla isänmaallisuudesta ja ”suomalaisista”, mutta puolue kannattaa massamaahanmuuttoa ja ei vaadi eroa EU:sta, eli avoimista rajoista. Persut ei edes vaadi paluuta itsenäisyyteen, jossa Suomi päättää itse kaikista asioistaan, myös rahastaan.

 

Perussuomalaisten johtajan Jussi Halla-aho on kertonut kuinka Perussuomalaiset uskovat äärisuvakkien tapaan, että suomalaisuus on vain pelkkä ”sosiaalinen konstruktio”, eli ihminen voidaan opettaa aivan samanlaiseksi suomalaiseksi ja jos henkilö pitää itseään suomalaisena, puhuu suomea ja käyttäytyy näennäisesti kuin suomalainen, hän on suomalainen.

 

Jussi Halla-ahon takinkääntö. Osa 18: ”Etnonationalismi on jokseenkin järjetön sana”

 

Jussi Halla-aho on myös kysynyt, että jos venäläisestä voi tulla muutaman sukupolven jälkeen suomalainen, miksi sitten mustasta afrikkalaisesta ei voi tulla.

 

Todellisuudessa valkoistenkin geneettisessä käyttäytymisessä on valtavia eroja. Jos Suomeen alkaisi muuttamaan suuria määriä esimerkiksi suureksi osaksi enlantilaisia amerikkalaisia, heistä ei voi tulla suomalaisia. Suomalainen käyttäytyy geneettisesti tietyllä tavalla sekä hyvässä, että pahassa mielessä ja vieraiden valkoisten muuttaminen Suomeen suurissa määrin alkaisi muuttamaan suomalaisia eri ihmisiksi ja kansaksi mitä olemme nyt.

 

Kuvassa linkki MTV-sivustoon

 

 

 

 

Lue lisää:

Päivän sarjakuva

5 thoughts on “Rehellinen Petturi Orpo vs. Halla-aho

 1. Rotu ja rotupuhtaus on KAIKEN ytimessä. Persenaama-Petteri ja Eiran ulisia tietää tämän varsin hyvin -näistä kahdesta ”mestarista” on vaikea sanoa kumpi on niljakkaampi maanpetturi.

  Suomalaisen miehen irvikuvia molemmat. Hyi helvetti!!!

 2. https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalainen_nationalismi
  🇫🇮
  ”Nuori sivistyneistö rakensi 1800-luvulla määrätietoisesti suomalaista kansakuntaa ja valtiota luomalla kansallista filosofiaa, historiankirjoitusta, romaanitaidetta ja runoutta.”
  🇫🇮
  ”Uusi poliittinen kansallisuuskäsitys alkoi vähitellen murtautua maan väestön ajatteluun, ja julkisessa keskustelussa alkoi syntyä uusi tapa perustella kansallisen valtioyksikön olemassaoloa. Suomen kansan kielelliset ja kulttuuriset traditiot katsottiin valtiollisen tulevaisuuden perustaksi. Kun suomenkielinen lehdistö syntyi 1820-luvulla, kansakunnan rakentamisen uudet peruslinjat saivat myös suomenkielisen asun. Alettiin kirjoittaa ”Suomen kansan” historiaa, jonka johtoteemana olivat etnis-kielellisen kansakokonaisuuden menneisyys ja uuden poliittisen kokonaisuuden tulevaisuus. Myös etninen ja juridinen kansakäsite liitettiin toisiinsa. Radikaaleja ajatuksia kansallisesta politiikasta esitti etenkin A. I. Arwidsson, joka sai lopulta karkotustuomion.”
  🇫🇮
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Adolf_Ivar_Arwidsson
  🇫🇮
  ”Adolf Ivar (Iwar) Arwidsson” ”Arwidsson kiinnostui kansallisromantiikasta ja perusti Suomeen palattuaan Åbo Morgonblad -nimisen lehden vaalimaan kansallista herätystyötä. Lehden kritiikki valtiollista johtoa vastaan johti sen lakkauttamiseen keisarin päätöksellä”
  🇫🇮
  ”Yrjö Koskisen Oppikirja Suomen kansan historiasta (1869–1873) esitteli ajatuksen, että valtiollisen kehityksen liikkeellepaneva voima oli kansa. Kansallisvaltion ajatus konkretisoitui ja politisoitui, ja kansansuvereenisuuden periaate ja kansan edustamisen kysymys nousivat uudelleen esiin. 1870-luvulla suomalainen nationalismi sai uuden poliittisen sisällön, ja keskeiseksi kysymykseksi nousi politiikan piirin laajentaminen ja vanhojen valtarakenteiden haastaminen kansan nimissä. Fennomaanit kuten Koskinen tukeutuivat kansanvalistukselliseen joukkojärjestäytymiseen ja pyrkivät muodostamaan kansan tahdosta näkemyksen, joka saisi kansan suomenkielisen valtaenemmistön kannatuksen.”
  🇫🇮
  https://www.finlandiakirja.fi/fi/yrjo-koskinen-oppikirja-suomen-kansan-historiasta-445877.html
  🇫🇮
  https://eurooppalaisuus.wordpress.com/2018/05/18/vox-valkoisten-pelko-vaestorakenteen-muutoksesta-voimakas-psykologinen-voima/
  🇫🇮
  ”Eurooppalainen kulttuurijatkumomme on ollut tällä maaperällä viimeiset 200 000 vuotta ja muotoutunut ymäristömme ja geeniperimääme mukaiseksi. Saadessamme kulttuurivaikutetta muilta olemme sovittaneet sen itsellemme sopivaksi, ja monessa tapauksessa saaneet omaamme takaisin. Eurooppalaisuus on meidän perintömme, ja meidän on myös jätettävä se jälkeemme, seuraaville eurooppalaisille sukupolville.”
  🇫🇮
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Heimopataljoona_3
  🇫🇮
  ”Heimopataljoona 3 (HeimoP 3) oli jatkosodan (vuosina 1942–1944) aikana Suomen Puolustusvoimissa toiminut vapaaehtoisten pataljoona. Se oli yksi suomensukuisista kansoista muodostetuista heimosoturiyksiköistä.”
  🇫🇮
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Jatkosodan_heimosoturit
  🇫🇮
  ”Heimosotureille oli luvattu Suomen kansalaisuus, jos he ryhtyvät suomalaisten palvelukseen. Tästä huolimatta sodanjälkeinen Valvontakomissio esitti vaatimuksensa sotavankien palauttamisesta Neuvostoliittoon, ja punainen Valpo etsintäkuulutti ja etsi heitä vuoteen 1953 saakka.”
  🇫🇮
  ”Palautetut joutuivat Neuvostoliiton keskitysleireille ja saivat 10 tai 25 vuoden tuomioita. (Eräs alaikäinen sai vain viiden vuoden tuomion. Myös kuolemanrangaistuksia langetettiin, mutta niitä ei pantu täytäntöön.) Arvioilta noin 15 % leireille joutuneistä heimosotureista menehtyi siellä.”
  🇫🇮
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Punainen_Valpo
  🇫🇮
  ”Punainen Valpo (ruots. Röda Stapo) tarkoittaa Suomen Valtiollisen poliisin vaihetta, jossa viraston organisaatio oli suurelta osin kommunistien hallussa vuosina 1945–1948. Uudistuneesta Valposta käytettiin viranomaisten keskuudessa myös nimitystä Valpo II”

 3. Edward Dutton ei ole vielä analysoinut Jussi Halla-ahon mutaatioastetta, mutta olettaisin, että Dutton pitää Halla-ahoa myrkyllisenä mutanttina. Hän on vain löytänyt itselleen itsekkään markkinaraon ja toimii itsekkäästi valkoisten suomalaisten etujen vastaisesti, auttaen vihollista. Dutton pitänee mm. Halla-ahon ulkonäköä, perhetaustaa, kumppaninsa pettämishistoriaa avioliitossa, epärehellisyyttä, sekä Halla-ahon henkisiä kykyjä varsin mielenkiintoisina.

 4. Petturi Orpo myös paljasti ylpeänä kuinka Perussuomalaiset eivät todellisuudessa edes ehdottaneet rajojen sulkemista 2015! Perussuomalaiset ovat kuitenkin sopineet, että aina kun joku ottaa puheeksi Perussuomalaisten maanpetturuuden, he toteavat vain ”Ne oli ne Siniset! Ai tarkoitat Sinisiä vai?”.

Comments are closed.