Free speech 1 lokakuun, 2020

 

Jokainen, joka yrittää selvittää miten maailma toimii joutuu vastaamaan yhteen ydinkysymykseen: Ovatko ihmiset tarpeeksi korkealaatuisia älyltään, luonteeltaan ja mieleltään. Kuinka suuri osa ihmisistä on:

 

 1. Vajaaälyisiä
 2. Lapsellisia
 3. Mielisairaita

 

Monet vastaavat, ettei enemmistö ihmisistä voi olla heikkolaatuisia, koska yhteiskunta toimii kuitenkin jollain tasolla.

 

Yhteiskunnan toimiminen ei kuitenkaan ole mikään todiste, koska luonnonlait ja näkymätön käsi spontaanisti organisoivat yhteiskunnan toimintaa. Kyllähän luontokin on tietyllä tavalla järjestäytynyt eli ”toimii” luonnonlakien ansiosta, vaikka eläimet ovat pitkälle järjettömiä ja vaistonvaraisia. Yhteiskuntaakin pyörittävät samat evoluutioon perustuvat luonnonlait plus sosiaaliset lainalaisuudet, kuten kysynnän ja tarjonnan lain kautta toimiva näkymätön käsi.

 

 

Hyvänä esimerkkinä spontaanista järjestyksestä ovat myös maapallon tiettyjen kuumien alueiden tietyt yhteisöt, joiden keskimääräinen ÄO on noin 60-70 pistettä eli monet ovat käytännössä vajaaälyisiä. Lisäksi niiden jäsenillä on keskimäärin korkea aikapreferenssi eli ns. lyhyt pinna, joka tekee heistä vieläkin lapsellisempia. Lisäksi näissä ryhmissä on tutkimusten mukaan keskimäärin paljon selkeitä mielisairaita. Tästä huolimatta nämä ryhmät ovat kuitenkin selviytyneet kymmeniä tuhansia vuosia omissa yhteisöissään, joskin toki primitiivisellä teknologisella tasolla.

 

Vihakartta: ÄO maailmankartta

 

Jos älyltään keskimääräistä heikompi ryhmä tuodaan kehitysmaista korkeasti kehittyneeseen länsimaiseen yhteiskuntaan, niin ne pystyvät siellä toimimaan joten kuten. He pystyvät esimerkiksi ajamaan autoa, käyttämään kännyköitä ja tekemään jotain yksinkertaista työtä.

 

On siis selvää, että yhteiskunta voi toimia, vaikka osa olisi älyltään, luonteeltaan ja mieleltään vajaita. Voi olla, että pienikin osa kansasta pystyy ylläpitämään tiedettä ja teknologiaa. Näkymätön käsi pitää huolen, että tyhmentyvä yhteiskuntakin pysyy pystyssä kymmeniä vuosia.

 

 

Valkoisten miesten tyhmentyminen

Väestönvaihto ei ole kuitenkaan suurin uhka. Melko korkealle kehittyneet valkoiset miehet nimittäin loivat läntisen sivilisaation. Viimeisen sadan vuoden aikana heidän keskimääräinen ÄO on kuitenkin romahtanut 10-20 pistettä samalla kun lyhytjänteisyys, kuten laiskuus ja lyhytpinnaisuus on lisääntynyt yhdessä mielisairauksien kanssa.

 

Valkoiset nykymiehet ovat siis samalla tavalla ”vieraita” vapaamatkustajia länsimaisessa yhteiskunnassa kuin mitä etelästä tulleet savimajahenkilötkin.

 

Mutta silti yhteiskunta edelleen toimii!

 

 

Yhteiskunnan romahdus

Näyttää siis siltä, että luonnon- ja sosiaaliset lainalaisuudet pystyvät pyörittämään yhteiskuntaa, vaikka sen väestökoostumus heikentyisi ratkaisevasti. Periaatteessa on mahdollista, että yhteiskunta voi toimia pitkään, vaikka valtaenemmistö olisi ns. heikosti tuottavia.

 

Toki sellainen yhteiskunta on hyvin vaarallinen, koska kukaan ei tiedä missä on romahduspiste. Voi vain arvata kuinka paljon heikosti tuottaivia yhteiskunta kestää. Varmaa kuitenkin on, että jossain vaiheessa kaikki romahtaa.

 

Ehkäpä tämä selittää sen miksi esimerkiksi Afrikassa säännöllisin väliajoin joku valtio romahtaa totaaliseen kaaokseen ja massamurhaan.

 

Onko Afrikan malli myös Euroopan tulevaisuus?

 

Siltä näyttää, koska länsimaiset miehet ovat itse degeneroituneet samalla, kun länsimaihin tuodaan koko ajan yhä enemmän alemman keskimääräisen tuottavuuden omaavaa väestöä. Tasa-arvopolitiikan takia esim. korkeasti koulutetut valkoiset buurit eivät pääse Eurooppaan samalla kun erittäin heikosti koulutetut kongolaiset pääsevät.

 

 

Valkoisten naisten sekopäisyys lisääntyy

Yhteiskunnan romahdus on siis lähellä. Tilanne on kuitenkin vielä pahempi. Keskimäärin valkoiset miehet muuttuvat koko ajan tyhmemmiksi ja lyhytjännitteisemmiksi, mutta se ei ole mitään verrattuna valkoisiin naisiin!

 

Ensinnäkin tutkimusten mukaan valkoisten naisten keskimääräinen älykkyystaso on suurinpiirtein samalla tasolla kuin valkoisten miesten, joskin ehkä 2-3 pistettä alhaisempi. Merkittävämpänä erona on kuitenkin se, että naisten älykkyystasolla on pienempi hajonta. Eli naiset ovat älyltään enemmän ns. keskitasoa. Naisilla ei ole paljon idiootteja tai neroja, koska se olisi evolutionäärisesti hyödytöntä. Idiootti ei pysty lasta hoitamaan ja nero tuskin viitsii edes lapsia tehdä.

 

Luonnollisesti demokratiassa naisten keskinkertaisuus on tietysti vaarallista, koska se alentaa politiikan yleistä tasoa. Tämä näkyy hyvin monissa naispoliitikoissa, jotka ovat jopa ylpeitä siinä, etteivät ole kovin älyllisiä. Tunne on tärkeämpää kuin äly!

 

 

Tätä naisten keskimääräistä älyllistä keskinkertaisuutta vieläkin vaarallisempaa on kuitenkin heidän keskimääräistä suurempi subjektiivisuutensa, jota älyllinen keskinkertaisuus tietysti entisestään ruokkii. Evoluutio on nimittäin tehnyt naisesta selviytyjän, joka pyrkii kaikin keinoin huolehtimaan itsestään ja lapsistaan. Naista ei niinkään kiinnosta se millainen objektiivinen todellisuus on kuin se miten hän selviää omassa subjektiivisessa todellisuudessaan.

 

Toisin sanoen naisen evolutiivinen todellisuus ei ole niinkään ollut taistelua luonnonvoimia, villieläimiä ja vihollisheimoja vastaan (jonka työn ovat hoitaneet pääasiasssa miehet), vaan heimon sisäinen sosiaalinen todellisuus puolisoineen, lapsineen, sukusuhteineen, ystävineen ja sosiaalisine valtataisteluineen ja juonineen.

 

 

Sosiaalisten verkostojen todellisuus on aina enemmän subjektiivinen mielipidekysymys kuin mitä fyysinen todellisuus. Tämän vuoksi naisilla on keskimääräistä enemmän taipumusta kuvitella, että totuus on se mitä haluan sen olevan. Nainen ei niinkään yritä löytää totuutta kuin luoda sen.

 

Tämä selittää sen miksi naiset eivät ole osallistuneet läntisen sivilisaation luomiseen juuri millään tieteen, teknologian tai edes huipputaiteen tasolla. Historiallisesti katsoen naiset ovat siis olleet vapaamatkustajia aivan samalla tavalla kuin länsimaiden ulkopuoliset rodut ja kansat.

 

Kuvassa linkki Amazoniin

 

 

Feminismin kirous

Nyt tietysti moni naivi valkoinen mies voisi luulla, että valkoiset naiset ja ei-valkoiset olisivat sitten kiitollisia länsimaisesta teknologiasta ja sivilisaatiosta ihaillen valkoisten miesten saavutuksia.

 

Vielä mitä!

 

 

Ensinnäkin keskimäärin kaikilla yksilöillä on taipumus pyrkiä maksimoimaan valtansa. Eli vaikka naiset ja ei-valkoiset olisivat kiitollisia, niin silti he yrittäisivät päästä sivilisaation johtoon ja muuttaa sen omaksi kuvakseen.

 

Toiseksi he eivät ole kiitollisia, koska katsovat olevansa syrjäytetty sivilisaation johtopaikoilta. He katsovat, että sivilisaatio luotiin väärällä tavalla ja itse asiassa heidän selkänahastaan. Tämän takia he ovat jopa raivoissaan sivilisaation luojille eli valkoisille heteromiehille. Feminismi on luonnollinen seuraus naisten taipumuksesta maksimoida oma etunsa.

 

 

Nyt herää kysymys, että ovatko kaikki naiset sydämessään feministejä? Näkevätkö naiset miehet aggressiivisina ja toksisina riistäjinä?

 

Tähän miehiä kautta aikojen vaivanneeseen mysteeriin on vaikea antaa vastausta.

 

 

Ensinnäkin naisten ajatusprosessit ovat keskimäärin hyvin erilaisia kuin miesten. Niiden subjektiivisuudesta/plastisuudesta johtuen naiset eivät välttämättä itsekään tiedä mitä mieltä ovat. Naisen mielipiteet ovat ns. kontekstuaalisia eli riippuvaisia ajasta ja paikasta päinvastoin kuin miehillä, jotka pyrkivät aina luomaan jonkun yleispätevän mielipiteen, joka pätisi aina ja kaikkialla.

 

Feminismin suurin lahja ihmiskunnalle onkin, että he sanovat tämän nykyään ihan suoraan: Logiikka on riistoa. Totuusajattelu on toksinen hyökkäys, koska totuutta ei ole. On vain tasa-arvoisia kontekstuaalisia mielipiteitä, joita pitää ryhmän sisällä kollektiivisesti ymmärtää ja tasapainoitella.

 

Monilla naisilla on siis oma logiikka. Kontekstuaalinen logiikka. Feministiprofessorit uskaltavat nykyään sanoa tämän ihan suoraan jopa yliopistoissa. Eikä vain sanoa, vaan syyttävät loogisia miehiä jatkuvista mikroaggressioista! Eivätkä vain syytä, vaan vaativat itselleen ”turvallisia alueita” ja suuria naiskiintiöitä, jotta tiede voitaisiin ”uudistaa” kontekstuaalisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi. Objektiivisesta totuusajattelusta, väittelystä ja toisinajattelusta pitää siirtyä subjektiivisen kontekstin ymmärtämiseen, kuuntelemiseen ja jakamiseen.

 

Kiitos feministiprofessorit, että sadan vuoden jälkeen vihdoin kerrotte mitä mielissänne oikeasti liikkuu!

 

Eikä feministiprofessorit ole pelkästään mädättämässä humanistisia, vaan nyt myös luonnontieteellisiä tiedekuntia.

 

Kuvassa linkki Sailerin blogiin

 

 

 

 

Tämä naisen logiikka on paljon suurempi vaara ihmiskunnalle kuin mitä maahantunkeutujat, koska valkoiset naiset pystyvät halutessaan pitkälle tuhoamaan sisältäkäsin valkoiset heteromiehet ja heidän luomansa yhteiskunnan.

 

Tämä feminisointi alkaa jo treffimarkkinoista, joissa ainakin puhetasolla feministit pyrkivät syrjimään ”toksisia” eli aitoja miehiä. Tämän jälkeen äidit sitten pyrkivät tekemään ”toksisista” pojista ”tasa-arvoisia” miehiä. Mukana tässä on tietysti lähes kokonaan feministisistä naisista koostuva päivätarhojen, koulujen, sosiaalitoimen ja jopa perheoikeudellisten tuomioistuimien henkilökunta. Taustatukena on tietysti vielä feminististen naisten pitkälle hallitsemat punavihreät puolueet ja media.

 

Nykyään tilanne on mennyt varsinkin Suomessa niin pahaksi, että pojat ja miehet ovat jatkuvan aivopesun ja alistamisen kohteena, joka alkaa jo lastentarhoista ja kouluista. Treffitkin alkavat olemaan miehille hyvin vaarallisia, kun nainen voi milloin tahansa syyttää sinua aina mikroaggressioista raiskaukseen. Avioliitot puolestaan alkavat olemaan miehille kuolemanloukkoja, koska nainen voi milloin tahansa viedä kirjaimellisesti kaiken lapsista asuntoon. Työmaailmassa puolestaan valkoinen heteromies on alinta kastia, jota syrjitään työnotossa ja jatkuvasti epäillään vaarallisesta toksisuudesta.

 

Koko yhteiskuntajärjestelmä lähtee nykyään siitä, että mies on syyllinen sovinismiin ja rasimiin ellei toisin todisteta. Feministit ja ns. vähemmistöt ovat puolestaan aina hyviä tai ainakin syrjittyjä, vaikka muuta todistettaisiinkin.

 

 

 

Vieläkin vaarallisemmaksi tilanteen tekee, että tämä feministimafia on liittoutunut globalisti-sionistisen valtaeliitin kanssa. Molemmat haluavat tuhota valkoisten heteromiesten vallan avaamalla rajat kehitysmaihin ja erityisesti väestöräjähdyksen kanssa kamppailevaan Afrikkaan.

 

Lisäksi naisilla on suora henkilökohtainen intressi rajojen avaamiseen, koska se johtaa treffimarkkinoilla miesten ylitarjontaan ja siten kaikkien naisten treffimarkkina-arvon nousuun. Luonnostaan juonikkaina naiset voivat jopa itselleen vakuuttaa, ettei kyse ole treffimarkkinoista, vaan he vain haluavat hyvää kaikille. (Samanlainen tekosyy tuskin menisi läpi, jos miehet haluaisivat avata rajat Itä-Euroopan, Thaimaan ja Filippiinien naisille.)

 

 

Ovatko sitten kaikki naiset sivilisaation vihollisia?

 

Ei. Miesten ja naisten erot ovat keskimääräisiä. On monia miehiä, jotka ovat ajatusmaailmaltaan feminiinisiä ja monia naisia, jotka ovat ajatusmaailmaltaan maskuliinisia.

 

Ongelmana on kuitenkin, että päinvastoin kuin miesten enemmistö, niin suuri enemmistö naisista on herkästi altiita ympäristön paineelle. Joissain yhteiskunnissa selkeä enemmistö eli jopa 80% naisista voi olla patriarkaalisia, kun taas toisissa yhteiskunnissa 80% naisista voi olla feministisiä. Naisten feminismin aste riippuu pitkälle siitä mitä valtaeliitti haluaa.

 

Kukaan ei todellisia lukuja tiedä, mutta ehkä on niin, että tietyissä olosuhteissa jopa 90% naisista voidaan kääntää feministeiksi. Samalla kuitenkin varmaa on myös, että noin 10% naisista ei millään saa feministeiksi.

 

 

 

Toisaalta juuri tämä sama naisten enemmistön joustavuus luo mahdollisuuden kääntää tilanne. Eli jos edes 10-20 % älykkäistä miehistä pysyy miehinä eikä anteeksipyytele olemassaoloaan, vaan on itsestään ja luomastaan sivilisaatiosta ylpeä, niin sillä on valtava vaikutus naisiin.

 

Kaikki tutkimukset nimittäin osoittavat, että naiset on ohjelmoitu tavoittelemaan älykkäitä miesmäisiä miehiä. Tämä tietyllä tavalla karmean ”epäreilu” tosiasia näkyy varsinkin treffimarkkinoilla, joissa käytännössä kaikki naiset tavoittelevat vain suosituimpia eli 20% miehistä. Monille naisille eivät tavalliset miehet käy lainkaan. Ei ainakaan kaksi ja kolmikymppisinä.

 

Toisaalta ehkä tämä ei olekaan karmeaa, vaan evoluution tapa pitää huolta, että naiset pysyvät ruodussa.

 

Eli jos 20% miehistä eli naisten eniten tavoittelemat miehet pysyvät miehinä, niin se varmistaa, että enemmistö naisista ei käänny feminismiin!

 

Varsinkin, kun 10 % naisista tulee aina tukemaan jopa patriarkaattia. Paras esimerkki tällaisesta naisesta on tietysti alfa-Trumpin uusi ehdokas Amerikan korkeimpaan oikeuteen, Amy Coney Barrett.

 

Huumorisivusto Babylon Bee teki asiasta jutun ihan vain ärsyttääkseen suvakkeja.

 

Kuvassa linkki Babylon Been juttuun

 

 

 

Toivoa siis on. Kaikki on kiinni valkoisista heteromiehistä itsestään.

 

Aivan kuten on ollut aikojen alusta asti.

 

 

Lue lisää:

Orjattaresi – Feministien märkä uni

 

 

 

11 thoughts on “Ovatko naiset hulluja? Naisen logiikka ja sukupuolten sota

 1. Äly periytyy erittäin vahvasti geneettistä tietä. Onko sitten eugeniikka mallia Bill Gates ratkaisu ihmiskunnan tason parantamiseen?

  Eugeniikka2 potenssiin kaksi ei tarkoita perintöaineksien valikoimista tuleville sukupolville. Se oli vanhanmallisen eugeniikan (Eugeniikka1) toimintamalli vaan

  – geenien muuttamista suoraan rokotteiden avulla. Tuon lisäksi nämä
  – rokotteet oikopäätä surmaavat perinnöltään kelvottomat yksilöt; no ei nyt aivan: heidät vain tehdään kyvyttömäksi jatkamaan sukua. Näin eliminoitavalle ihmissaastalle tehdään mahdolliseksi vauras ja iloinen elämä niin kauan kuin sitä jatkuu, koska jälkeläisten hoitamisesta johtuva taakka on otettu pois heidän hartioiltaan.
  – Valikoidusti vain ne yksilöt, jotka uhmaavat eliittiä surmataan heti. Siihen käytetään 5G taajuudella lähetettävää kohdennettua informaatiota, joka vaikuttaa geeneihin rokotteen kautta. Rikkeen vakavuudesta riippuen murha voi olla hyvin tuskallinen tai sitten henkilö vain “nukkuu pois”. Rikkeen tunnustaminen lieventää kuolintapaa mutta ei poista rangaistusta.

  Korona-passi mahdollistaa lennokeista tapahtuvan ihmisyksilöiden automaattisen surmaamisen. Käsin koskematta!
  – Lennokki tunnistaa automaattisesti henkilön, joka liikkuu kielletyllä alueella, on vastustanut hallituksen määräyksiä tai syyllistynyt mihin tahansa, pieneenkin, rikkeeseen.

  Tietokonepeleillä indoktrinoitu kansa on tottunut sääntöjen ehdottomuuteen:
  – Kun auton kuljettaja näkee tien varressa räjähtäneen auton jonka ikkunoista riippuu verisiä ruumiita, hän vain tuhahtaa: “Pitäisihän jokaisen tietää, että kolmannen kerran päin punaisia ajamisen seuraus on auton räjähtäminen. – Olisi ehkä kannattanut ladata enemmän energiaa hallituksen veropisteeltä. – Kaikenlaisia vajaaälyisiä, lapsellisia ja mielisairaita sitä tänne liikenteeseen päästetäänkin!”

  1. Tietokonepelit saattavat myös heikentää sitä pinnaa ja/tai lisätä yleistä negatiivisuutta jatkuvien epäonnistumisten kautta. Toisaalta palkinnotkin maistuvat sitten paremmilta.

 2. Valkoisista noin 15 prosenttia omaa älykkyysosamäärän 85 tai alle. Yhdysvaltojen mustien keskimääräinen älykkyysosamäärä on myös 85. Heikkoälyiset valkoiset ja heikkoälyiset mustat eivät ole aivan suoraan vertailukelpoisia, mutta liikutaan suunnilleen samalla tasolla. Joka tapauksessa, on suuri tabu sanoa, että hyvin iso osa valkoisista on valtavan tyhmiä, ehkä vielä suurempi osa henkisesti epätasapainoisia tai muuten heikkoa ainesta! Älykkyysosamäärä 100 ei myöskään ole historiallisesti erityisen älykäs. Lisäksi Flynnin vaikutus hämää siinä kuinka tyhmiä valkoisista on geneettisesti oikeasti tullut. Moni meistä olisi aiemmin ollut liian tyhmä ja epätasapainoinen selviytyäkseen.

 3. Kannattaisi lakata viinin juominen, vaikka siitä on tehty muotijuttu. Etelässä nimittäin viinitiloilla ammutaan pikkulintuja lyijyhauleilla. Lyijy aiheuttaa vajaaälyisyyttä.

 4. Minulla on naisena autismia, ja ymmärrän todella hyvin logiikkaa. Ihan psykologisten testien mukaan looginen päättelykyky ja yleistietous ovat hyvällä tasolla. Tykkään etsiä tietoa ja tietää maailmasta, erioten politiikasta, Suomen historiasta jne.

  Viimeksi luin ahkerasti juutalaisuuden historiasta, mikä sai minut tajuamaan asioiden todellisen laidan. Olen tajunnut, että meitä on kusetettu ja haluan valistaa ihmisiä siitä, mitä heidän tulisi tietää suljetuista ovista, joita meille ei näytetä. He tietävät kukkahattutädit, joita osoitetaan syyttävin sormin, mutta he eivät tiedä, ketkä tosiasiassa vetää naruista: globalistit.

  Mikään ei saisi minua ottamaan somalimiestä, vaikka maksettaisiin. Somalimies olisi minulle liian vähä-älyinen siinä missä valkoinen mieskin samoilla ominaisuuksilla. Valkoisten miesten pelkurimaisuudestakin on pakko rokottaa. Etsin vaikka kiven alta miehen isolla M:llä kuin ottaisin heti hiiren, kunhan se ei ole mikään arabi tai negridi. Mitään luolamiestäkään en itselleni huoli.

  1. On tässä se kurja puoli, että monien seura, myös ns. terveiden seurakin, tuntuu liian pintapuoliselta minulle. Jos alan puhumaan globalismin aiheuttamista ongelmista, niin ketään ei kiinnosta. Monien terveiden ajattelu tuntuu liian lammasmaiselta, mutta en väitä, että meikäläisetkään olisi täydellisiä.

 5. Länsimainen hyvinvointi, teknologinen kehitys, helppo elämä, koulutuksen tason ”downshiftaaminen”, perinteisen miehen mallin alasajo, feminiinisyyden korostaminen, yhteiskunnan koneellistuminen, ”äly” sitä äly tätä eli kohta autotkin ajavat ”itseään” muutoinkin kuin jihad-iskussa ja kaikkein lopuksi euroopassa ja yhdysvalloissa jatkunut pitkä sodaton kausi.

  Nimeä en muista, mutta kaiketi joku valtiomies tai sotilaspäällikkö antiikin ajoilta on sanonut: Yhteiskunnalle ja maalle olisi parhaaksi, jos se sotisi aina 25-vuoden välein.

 6. Älyäkin on monta eri lajia.
  – Sellainen äly, joka ei edistä toimeentuloa ja paranna suhteellista selviytymistä kilpailussa jälkeläisten tuotannossa, ei menesty.
  – Vastaavalla tavalla sellainen tyhmyys, joka edistää oman geeniperimän leviämistä muiden kustannuksella, “valloittaa maailman”, tulee ihmiskunnan vallitsevaksi ominaisuudeksi.

  Geenien kilpailussa, siis selviämisessä jälkipolville, merkittävin menestystekijä on väkivalta.
  – Siksi väkivaltainen käyttäytyminen on yksi ihmisapinan ja lähes kaikkien muidenkin apinalajien silmiinpistävä perinnöllinen ominaisuus.
  – Monelle se on “suuri luojan antama elämäntehtävä”. Elämän tarkoitus itsessään.

 7. Olen samaa mieltä valkoisten tyhmentymisestä. Se näky parhaiten esim. oppikirjoista. Katsokaa 1800/1900 luvun vaihteen oppikirjoja. Niissä oli samat asiat kuin nykypäivän kirjoissakin. Tosin, kirjan koko oli DIN-A5 ja vahvuus 80-120 sivua. Nykyisen DIN-A4:n ja 800 sivun sijaan. Ja niissä oli samat asiat ja joskus jopa paljon enemmänkin. Esim. Fysiikkaa korkeakouluille, suomeksi. Ja kaikki se mitä käydään tänä päivänäkin läpi korkeakoulun fysiikassa.

  Ja jos mietitte mitä 1800-luvun lopulla keksittiin, mitä kaikkea UUTTA tuli teollisuuteen ja kotitalouteen. Vertaamalla sitä siihen mitä viimeisten 40 vuoden aikana on tullut uutta. Autot ovat yhä autoja, energia vain vaihtelee. Jääkaapit ovat jääkaappeja, tietoliikenne on vain nopeutunut, tietokoneet ovat tulleet yksinkertaisemmiksi ja pienemmiksi, kameroiden linssit ovat parantuneet ja nykyisin jo kuka tahansa voi kuvata elävää kuvaa ilman suuria studiokameroita. Mutta oikeasti, mitä UUTTA on tullut maailmaan? Kehitys on pysähtynyt jo kauan aikaa sitten. Samoja tuotteita vain kehitellään eteenpäin mutta esim. eri energiamuodoissa ei ole luotu mitään uutta.

  Olemme nyt taantumisen siinä vaiheessa jossa alamäki alkaa, tai on siis jo alkanut.

  Mikäli haluamme vielä kehittyä kansakuntana ja ylläpitää älykkästä geeniperimäämme, tulee meidän lisääntyä itseäme älykkäämpien ihmisten kanssa. Meidän tulee hylätä kaikki BB-bimbot, missukat ja TISsi tytöt. Kaikki jotka roikuvat lehtien lööpeissä esittelemässä parusksiaan, silikonejaan ja täytettyjä huuliaan. Meidän tulee tässä mielessä uhrata itsemme kuten Jatko- ja talvisodassa moni suomalainen uhrasi itsensä. Meidän tulee täyttää maa tulevilla sukupolvilla ja tehdä maastamme heille hyvä paikka asua.

  Sana ”lehtolapsi” lienee kaikille tuttu, mutta sanan alkuperä harvemmalle. Lehtolapsi oli Saksalaisen upseerin kanssa tehty avioton lapsi. Tämä muodostui käytännöksi kun toisen maailmansodan jälkeen liittoutuneet halusivat steriloida kaikki saksalaiset naiset. Ja jotta koko rotu ei kuolisi, naiset tekivät aviottomia lapsia jotka olivat hyväksyttyjä yhteikunnan silmissä. He olivat sijoitus tulevaisuuteen.

  Nyt olisi suomalaistenkin aika tehdä lehtolapsia. Unohtaa riidat elatusavuista ja tapaamisoikeuksista, sillä kuka juuri sinua hoitaa vanhaja ja käy katsomassa? Kuin se lehtolapsesi.

Comments are closed.