Marco de Wit 13 lokakuun, 2020
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

On kolme tapaa järjestää yhteiskunta ja sen talous:

 1. Sopimustalous, jossa vallitsee sopimusvapaus.
 2. Kartellitalous, jossa rajoitetaan sopimusvapautta sääntelyllä. (Länsimainen sekatalous)
 3. Monopolitalous, jossa ei ole minkäänlaista sopimusvapautta, vaan suunnitelmatalous. (Sosialismi)

 

Ennen vanhaan idässä oli kommunismi eli monopolitalous ja lännessä kartellitalous. Nykyään koko maailmassa on kartellitalous ehkä kommunistista Pohjois-Koreaa lukuunottamatta.

 

 

Kartellitalous on valtavasti tehokkaampi kuin monopolitalous, mutta sopimustalous se vasta tehokas onkin. Sopimustalous nostaisi elintason valtavan korkealle. Sopimustalouden valinnut kansa katsoisi muita kansoja yhtä säälien kuin länsimaiset kartellitaloudessa asuvat kansat katsovat Pohjois-Korean monopolitaloutta.

 

Mutta miksi kaikkialla on kartellitalous? Miksei missään ole sopimustaloutta?  Koska se kaataisi globalististen pankkien ja suuryritysten omistaman yksityisen kartellistisen rahakoneen. Ja sehän ei käy.

 

 

 

On lähes mahdotonta voittaa kartellistisen rahakoneen omistavat globalistit, koska he pystyvät ostamaan valtamedian, yliopistot ja poliitikot. Koitappa taistella sellaisia vastaan, joilla on oma rahakone eli käytännössä rajattomasti rahaa.

 

On kuitenkin mahdollista kiertää globalistipankkiirit ja niiden johtama U$Sraelin petrodollari-imperiumi. Tappelun sijasta kannattaa käyttää judoa. Annetaan (aluksi) globalistien pitää rahakoneensa ja muutetaan talous sen ympäriltä siirtymällä lähes täyteen sopimustalouteen seuraavasti:

 

Päämäärä: Täystyöllisyys kohoavilla palkoilla ja alenevilla hinnoilla.

 

Keino: Yritysten lähes täydellinen verovapaus (poistetaan mm. ALV-verotus) samalla kun vapautetaan työmarkkinat sopimusvapaudella (esim. helppo irtisanoa).

 

Ongelma: Vaikka työttömyys vähenisikin todella paljon, niin silti jotkut voivat helposti saada potkut ja jäädä ainakin joksikin aikaa työttömäksi. Lisäksi ALV-verojen menetys vaikeuttaa tulonsiirtojen, kuten työttömyyskorvausten ja julkisten palvelujen rahoittamista.

 

Kaksiosainen ratkaisu:

 

 1. Tehostetaan eläkerahastoja

Sijoitetaan eläkerahastojen tuotto paremmin, jolloin vapautuu vuodessa 20 miljardia valtiolle eli saman verran kuin valtio menettäisi ALV-verot poistamalla. Näin yritystoiminta vapautuisi heti ALV:sta. (Ja pian myös eläkevakuutusmaksuista ja kaikista muista veroista. Ks. alla.)

Eläkerahastot ovat nyt suuryritysten ja suurpankkien hallussa, joten suunnitelma on vaikea toteuttaa. Toisaalta se on paljon helpompaa kuin suurpankkien rahakoneen poistaminen eli mahdollisuuksien rajoissa. Tarvitaan vain kampanja työeläkerahastomallin muuttamiseksi.

 

Talous nousuun – Jokaiselle työntekijälle 10 % palkankorotus ja työnantajalle 40 % alennus eläkemaksuihin!

 

2. Perustili

Perustili takaa kaikille perusturvan, kuten 2 vuoden ansiosidonnaisen työttömyysturvan, jonka aikana lähes varmasti löytää itselleen juuri sopivaa työtä.

Käytännössä työtä kuitenkin löytyisi lähes heti tai vähintään parissa kuukaudessa, koska työmarkkinoiden joustojen lisääminen sekä Alv- ja muun yritysverotuksen poistaminen tai ainakin voimakas alentaminen tehostaisi valtavasti yritysten toimintaa synnyttäen täystyöllisyyden.

Täystyöllisyydessä olevilla työmarkkinoilla yritykset suorastaan kilpailevat työntekijöistä. Täystyöllisyydessä työntekijä on kuningas ja voi vaatia yrityksiltä yhä korkeampaa palkkaa tai parempaa irtisanomissuojaa sekä monenlaisia muita etuja. Lisäämällä työmarkkinoiden joustoja sopimusvapaudella työntekijät saavat enemmän etuja kuin kartellistisilla työmarkkinoilla.

 

Perustilin ansiosta ei siis ole mitään syytä estää ALV:in poistamista ja työmarkkinoiden vapauttamista. Täystyöllisyys kohoavilla palkoilla on helppo toteuttaa!

 

Tilanne on kuitenkin vieläkin parempi. Jokainen täysi-ikäinen nimittäin saisi perustililleen ilmaiseksi 20 000 euron alkupääoman, josta voi nostaa kuukausittain tietyn summan perustulon tavoin. Jokainen saisi kaupan eli täystyöllisyyden päälle todelliset myötäjäiset!

 

Perustililtä rahaa voisi nostaa tietyn kuukausittaisen summan (esim. 500-1000 euroa) ja käyttää mihin huvittaa aina opiskelusta matkusteluun ja juhlimiseen, joskin säästäväisiä palkitaan verovapaalla säästämisellä. Käytännössä perustili on siten myös eräänlainen säästötili, jossa säästösi kirjaimellisesti kasvavat korkoa korolle ilman, että verottaja pääsee syömään säästöjäsi.

 

Linkki Lepomäen blogiin

 

Miten ihmeessä tuo voi olla mahdollista? Helppoa. Perustilin omistaja rahoittaa/pääomittaa tilinsä itse omasta palkastaan eli kyse on eräänlaisesta pakkosäästämisestä. Yksilö maksaa siis veroja itselleen ja myös käyttää ne itse oman elinkaarensa aikana. Nykyäänkin veronmaksajat maksavat noin 70% veroistaan itselleen elinkaarensa aikana. Ei ole mitään järkeä kierrättää rahaa byrokraattikoneiston kautta varsinkin, kun se vielä tuhoaa työinsentiivit. Perustili ratkaisee ongelman ja tekee työstä aina kannattavaa.

 

Eikä siinä kaikki. Perustilin kautta voit myös edullisesti ja vaivattomasti palkata muita aina remonttimiehistä kirjanpitäjään, koska kaikki työnantajamaksut hoituvat automaattisesti. Luonnollisesti täystyöllisyyden aikana perustili toimisi kuin unelma.

 

Perustili ratkaisee myös opiskeluun liittyvät ongelmat, koska se ei rankaise opiskelun ja työharjoittelun yhdistämistä. Lisäksi opiskelijalle ei jää opintolainaa pankille takaisin maksettavaksi. Opiskelu ei velkaannuta, vaan voimaannuttaa!

 

Kuvassa linkki Liberan blogiin

 

Perustili ratkaisee myös monet muut ongelmat. Sen kautta pakko-ostetaan automaattisesti perusvakuutukset, kuten (kilpailutetut) sairaus- ja eläkevakuutus. Tulonsiirtoja tarvitaan näin paljon vähemmän eli tarve verottamiseen ja korkeisiin eläkevakuutusmaksuihin poistuu. Tällöin voidaan myös laskea eläkevakuutusmaksut Tiihosen mallin mukaan murto-osaan samalla, kun lähes koko eläkejärjestelmä voidaan siirtää perustilin rahoittamien yksityisten eläkevakuutusten piiriin.

 

Yksinkertaista, mutta totta.

 

Kuvassa linkki Taloussanomien juttuun

 

 

Sopimustalous toimii, koska näin saadaan aikaiseksi täystyöllisyys ja valtava talouskasvu. Pian valtion ansiovero- ja valmisteverotuloja tulisi enemmän kuin mitä valtio tarvii varsinkin, kun terveydenhuoltokin rahoittuu automaattisten kattavien yksityisten sairasvakuutuksien kautta.

 

Valtion ansioverotulot siis lisääntyisivät samalla kun veroja tarvittaisiin yhä vähemmän. Tällöin ylijäävillä rahoilla voisi maksaa valtionvelkaa pois tai sitten alentaa entisestään verotusta. Järkevintä olisi alentaa veroja, koska se entisestään lisäisi talouskasvua ja näin valtionvelka alenisi suhteessa kansantalouteen. Lopulta päästäisiin tilanteeseen, jossa valtion menot voitaisiin rahoittaa valtionrahaston tuotolla ja verotus voitaisiin kokonaan poistaa.

 

Valtio siis toimisi koroilla.

 

Kuvassa linkki juttuun

 

 

Itse asiassa valtio voisi alkaa toimimaan koroilla jo muutamassa vuodessa. Ei tarvitse muuta kuin palauttaa markka, yksityistää keskuspankki ja vaatia pankeilta täysreservit. Eli Suomeksi uutta rahaa loisi vain valtio eikä ollenkaan pankit. Valtion keskuspankki sitten jakaa tätä uutta rahaa kansalaisille käteisenä perustilin kautta tai ovelammin jakaa osakkeitaan sekä valtionrahastolle että kansalaisille. Jokainen kansalainen saisi siis keskuspankin osakkeita. Tällaisten osakkeiden arvo olisi valtava varsinkin, jos osakkeita saisi myydä vain porrastetusti.

 

Jokaisella kansalaisilla olisi perustilin yhteydessä arvokas ja tuottava osakesalkku, johon voisi vielä lisätä yksityistettyjen valtion laitosten osakkeita. Esimerkiksi kaikki sairaalat ja koko terveydenhuollon voisi tässä vaiheessa helposti yksityistää, koska jokaisella olisi nyt perustilin kautta kattava terveysvakuutus. Samoin lähes koko valtion maa- ja kiinteistömassan voisi yksityistää yhtiöittämällä ja jakaa osakkeet sekä kansalaisille että valtiorahastolle.

 

Lopulta valtiorahastokin olisi niin rikas, että sekin voisi alkaa jakamaan rahaa kansalaisille. Sen sijaan että kansalaiset maksavat veroa valtiolle, niin he saavat rahaa valtiolta eli valtiorahastosta. Jokainen kansalainen saisi rahaa sekä osakesalkustaan että vielä valtionrahastosta. Eduskunnassa ei enää tapeltaisi siitä kuinka paljon kansalaisilta ryöstetään veroilla ja kartelleilla, vaan siitä kuinka paljon heille jaetaan rahaa valtiorahastosta ja kuinka paljon rahaa käytetään puolustusvoimiin, kulttuurin tukemiseen ja muihin yhteisiin projekteihin.

 

Elintaso nousisi ennennäkemättömän korkealle, kun ihmisten palkat nousevat täystyöllisyydessä samalla kun hinnat ja verotus jatkuvasti laskisisivat. Lopulta jokainen suomalainen omaisi miljoona-osakesalkun.

 

Kaikki tämä on helppo toteuttaa. Tarvitaan vain yksinkertainen pakettiratkaisu eli työeläkerahastojen uudistaminen, veroale, sopimusvapaus ja perustili!

 

 

Sopimustalous synnyttää positiivisen kierteen, jossa kaikki olisivat voittajia!

 

 

Suurin este tälle eivät ole ammattiliitot, vaan pankit. Pankit ja suuryritykset hyötyvät nykyisestä kartellitaloudesta, koska verot ja sääntely haittaavat paljon enemmän pien- ja keskisuuria yrityksiä antaen näin suuryrityksille kilpailuedun. Lisäksi järjettömällä rahanluontioikeudellaan pankit pystyvät vielä suosimaan tiettyjä suuryrityksiä ja kartelloimaan koko talouden oman valtansa alle. Suurpääoma eli tusina pankkeja oikeasti hallitsee koko maailmaa ja siten myös Suomea. Suomalaisille pankeille ja suuryrityksille tämä sopii, koska nekin saavat olla riistämässä kansalaisia.

 

Suomenkin pankit ovat kauhusta kankeana pelätessään, että ihmiset alkavat vaatimaan rehellisen vapaata taloutta ja siten myös yksityisten pankkien rahanluontioikeuden poistamista. Niinpä ne kaikin keinoin vastustavat kartellitalouden purkamista.

 

Pitää kuitenkin yrittää taistella pankkeja vastaan. Ihmiset voidaan herättää, kunhan he tajuavat kuinka järjetöntä on antaa yksityisille pankeille oma rahakone ja vielä kaiken kukkuraksi eläkerahatkin.

Jos kansa ei herää, niin sopimusvapaus voidaan toteuttaa viimeistään siinä vaiheessa, kun maailmantalouden romahdus alkaa viemään Suomenkin mukanaan.

 

Sitä tuskin tarvitsee kauaa odottaa.

 

Amerikan talous syöksykierteessä

 

Lue lisää:

Kuvassa linkki juttuun

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

12 thoughts on “Paratiisin porteilla? Perustili = Täystyöllisyys nousevilla palkoilla ja alenevilla veroilla!

 1. Miksi ihmeessä suomalaisten kannattaisi maksaa varsinkaan viimeisimpiä rikollisia velkoja? Suomi voi ilmoittaa rikollisille, että rikollisia rahoja ei tulla enää maksamaan takaisin ja varastettu fyysinen kulta, sekä muu varallisuus metsästetään rikollisilta takaisin.

  Nykyisessä talousjärjestelmässä globalistit eivät missään nimessä halua, että yksilöt, kunnat, valtiot ja yritykset voisivat olla itsenäisiä, koska globalistit eivät voi hallita ja kiristää jotain joya he eivät hallitse ja joka on omavarainen. Tämän takia kaikkien itsenäisyys ja omavaraisuus halutaan tuhota.

  Nykyisin globalistit noudattavat YK:n virallisia Agenda 21 ja 2030-suunnitelmataloussuunnitelmia ja kaikki globalistien suunnitelmat noudattavat näitä suunnitelmatalouspapereita, myös Kiina. Näissä papereissa halutaan hallita ihmisen elämän kaikkia osa-alueita ja kaikki mahdollinen on säänneltyä.

  Nykyisessä globalismissa pankkiirit ovat yhdistäneet johtamiensa kommunismin, kapitalismin ja fasismin kaikki pahimmat puolet yhteen. Nämä ovat aina olleet saman kolikon eri puolia. Jokaista ovat hallinneet pankkiirit.

  1. Jep. Valtion ulkomaisia lainoja ei tosiaan tarvi maksaa takaisin. Toisaalta, jos et maksa, niin varmaan asettavat johonkin taloussaartoon, joka tulee tosi kalliiksi. Eli ei ainakaan kannata toitottaa, ettei ole aikomustakaan maksaa velkoja takaisin…

 2. Syödään mielummin naurista kuten venäläiset tekevät. Osoitus vain siitä, että kyse on rikollisesta pankkimafiasta. Pankkiirit ovat mm. korruptoineet, ostaneet ja kiristäneet kaikki poliitikot ja virkamiehet jotta tätä velkaa pumpataan. Koko ajan rikotaan kaikkia mahdollisia lakeja ja sopimuksia, joten suoraan sanottuna tämä mätä vain viiltää sydämestä.

  Economic hitman, taloudellinen palkkamurhaaja kertoi julkisesti kauan sitten miten tämä mafia toimii. Ensin korruptoidaan ja ostetaan ja jos ei tämä toimi, lähetetään varsinaiset salamurhaajat. Lopuksi lähettävät sotajoukot maahan.

  Älkää koskaan alistuko rikollisille ja heidän hallitsemille poliiseille! Suomalaiset ovat uskomattomia raukkoja, jotka alistuvat heti rikollisia palvelevalle poliisille, uskovat heti opettajia ja poliitikkoja, sekä virkamiehiä.

  En itse ala tottelemaan rikollisia ja teen kaikkeni, ettei rikollisille mene edes verotuloja. Verot menevät kaikki rikollisille globalistipankkiireille tyhjästä luotua rikollista velkaa vastaan.

 3. Suomi voi jäädyttää ja takavarikoida Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Israelin varallisuutta jos joihinkin kauppasaartoihin ja pakotteisiin aletaan. Kyseessä on avoin sodan julistus Suomelle. He ovat vielä varastaneet suurella todennäköisyydellä myös Suomen fyysisen kullan ja muuta arvo-omaisuutta. Heilläkin on vastaavasti omaisuutta joka voidaan kuitata varkauksien vastineeksi. Varkaille ei pidä tosiaan maksaa mitään. Suomi on ollut aina ainoa joka on maksanut kaikki rikolliset vaatimuksetkin takaisin, mutta tämän ainoan kerran ei pidä maksaa mitään. Suomi voi myös metsästää nämä rikolliset käsiinsä kun amerikkalaisten rikollinen imperiumi kaatuu jo muutamien vuosien sisällä.

 4. Ensimmäinen askel on lopettaa alistumasta rikollisia palveleville poliiseille. Poliisien ainoa tehtävä on lopulta turvata rikollisen hallinnon valta ja olla osa rikollista Naton länsiliittoumaa. Olin aiemmin tyypillinen naiivi suomalainen, mutta nykyisin poliittisella ja rikollisella poliisilla ei ole minkäänlaista arvostusta minulta.

 5. Venäjä on mm. kaikessa hiljaisuudessa kerännyt valtavia määriä fyysistä kultaa, rakentanut oman pankkisiirto ja pankkikorttijärjestelmän, sekä käytännössä irroittanut verkkonsa maailman nettiverkosta.

  Osana Suomen ongelmien ratkaisua koko Suomen hallinto pitää tutkia, puhdistaa ja rakentaa kokonaan uudestaan, sillä hallinto on läpeensä täysin mätä, täynnä pätemättömiä ja ostettuja ihmisiä. Ensin pitää aloittaa hallinnon johdosta ja professoreista, sekä siirtyä alempiin virkamiehiin. Iso osa hallinnosta on täysin turhaa ja täysin mätä.

 6. Kiitos viittauksesta! Erityisesti tykkään ’Tiihosen mallista’ =)

  Pari kommenttia:
  Miksi maksaa eläkevakuutuksien tehostamisesta syntyvää 20 mrd hyötyä valtiolle, joka laskee sillä arvonlisäveroa? Siinä tulee prosessiin välikäsi, poliittinen järjestelmä? Miksi ei suoraan vaan lasketa eläkemaksuja, jolloin kansalaiset saavat rahat omaan hallintaansa? JOS poliitikot alentaisivat arvonlisäveron nollaan, niin silloin taloudellinen vaikutus olisi samaa luokkaa. Onko se todennäköistä? Tuskin. Mikäli näin kävisi, niin silloin tehostuminen kohdistuisi tavaroiden ja palveluiden hintoihin alentaen niitä. Itse alentaisin mieluummin työn kustannusta ja lisäisin kansalaisten käytettävissä olevia varoja.

  1. Hyviä pointteja, mutta ideana pitäisi olla systeeminmuutos. Pelkkä eläkemaksujen alentaminen ei ehkä auttaisi koko järjestelmän muuttamisessa eli kartellitalouden purkamisessa. Eläkerahastojen tehostamisessa tärkeintä olisi se, että se antaisi pelivaraa muuttaa koko talousjärjestelmä eli saavuttaa sopimusvapaus yhdessä perustilin kanssa eli saada aikaan positiivinen kierre ja lopulta verojen poistaminen. Olennaisinta on päästä vapauteen.

 7. Suomalaiset vaikuttavan pysyvän orjina ja valloitettuna kansana loppuun asti. Suomalaiset eivät kirjaimellisesti halua olla vapaita, vaan aina jonkun, vihollisen tai miehittäjän orjia. Ensin ruotsalaisten, sitten venäläisten, neuvostoliittolaisten ja nyt olemme amerikkalaisten, brittien ja israelilaisten orjia.

  Tämä johtuu lähinnä siitä että olemme geneettisesti täysin sokeita kaikille auktoriteeteille ja haluamme aina olla jonkun muun orjia. En tiedä tulemmeko koskaan olemaan vapaita ja itsenäisiä, jos emme itsekään aidosti halua!

 8. Lainaus ”keskuspankki” -sanaan linkitetystä Mises Instituten artikkelista:

  ”Hän (Hayek)osoittaa valtion rahan olennaisen kestämättömyyden ja vaatii täydellisiä vapaita markkinoita rahan tuotannossa, jakelussa ja hallinnassa.”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*