Marco de Wit 14 lokakuun, 2020

 

Ylen rikostoimittaja Tuomas Rimpilänen kirjoitti tänään klo 11.45 Laittoman Lehden sähköpostiin kertoen olevansa kirjoittamassa juttua. Rimpiläinen antoi vastaamiseen aikaa vain neljä tuntia.

 

 

Toimittajalle ei siis tullut mieleen aikaisemmin kirjoittaa Laittomaan Lehteen, vaikka syyte on nimenomaan nostettu Laittoman Lehden päätoimittajaa vastaan.

 

Onneksi toimituksessa satuttiin kirje huomaamaan, jolloin päätoimittaja Marco de Wit vastasi nopeasti.

 

 

On normaalia pyytää kysymyksiä sähköpostilla, jotta voi vastata niihin harkiten ja perusteellisesti.

 

Rimpiläinen oli kuitenkin eri mieltä. Hän halusi puhua puhelimessa.

 

 

Tässä vaiheessa Marcon epäilykset heräsivät. Epärehellisten toimittajien toimintatapana on kieltäytyä kysymästä kaikkia kysymyksiä kirjallisesti. He haluavat haastatella vain puhelimessa, koska haastateltavaa on helpompi johdatella. Suullisia vastauksia on myös helpompi tulkita ja vääristellä kuin kirjallisia vastauksia. Lisäksi harva nauhoittaa puhelun, joten myöhemmin ei ole mitään todisteita toimittajan vääristelystä ja valehtelusta.

 

Niinpä Marco tarjoaa Rimpeläiselle kompromissia. Hän pyytää muutamia tärkeimpiä kysymyksiä sähköpostilla, jonka jälkeen voidaan ehkä sitten puhua puhelimessa.

 

 

Marcon ehdotus ei kuitenkaan käy toimittaja Rimpiläiselle.

 

 

 

Marco ihmettelee miksei ainakin muutamaa kysymystä voi tehdä sähköpostilla. Marco epäilee, ettei toimittaja Rimpiläinen aio haastatella asiallisesti, kun ei suostu kertomaan mitä ovat ne muut kysymykset.

 

 

 

Rimpiläinen ei anna periksi. Tosin nyt vihdoin hän kyllä suostuu paljastamaan, että kysymysten teemana on Laiton Lehti. Hän ei kuitenkaan vieläkään suostu kertomaan mitä aikoo kysyä Laittomasta Lehdestä.

 

 

Marco joutuu selittämään toimittajalla asian, jonka toimittaja jo muutenkin tietää. Eli, että on helpompaa ja rauhallisempaa vastata sähköpostilla.

 

Marco myös vetoaa ahdistus-korttiin, joka taatusti uppoaa suvakkitoimittajiin ja tarvittaessa myös Julkisen Sanan Neuvostoon.

 

 

Tässä vaiheessa Rimpiläinen tajuaa, että hänen olisi vaikea selittää miten toimittajan etiikan kannalta on asiallista painostaa toista puhelinhaastatteluun, jos kerran sähköpostillakin voidaan haastattelu toteuttaa.

 

Niinpä Rimpiläinen suostuu nyt vihdoin paljastamaan mitä haluaa kysyä Laittomasta Lehdestä.

 

 

Nyt kävi siis ilmi, ettei toimittaja Rimpiläisellä ollut puhtaat jauhot pussissa. Hänen toinen kysymyksensä on täysin asiaton varsinkin rikostoimittajan tekemänä.

 

Rikostoimittajan pitäisi yrittää selvittää juttua lukijoille useammalta puolelta ja antaa lukijan itse päättää kuka on syyllinen. Varsinkin, kun oikeudenkäynti ei ole vielä edes alkanut. Sen sijaan rikostoimittaja Rimpiläinen on jo valinnut puolensa ja syyttää Marcoa alatyylisestä kirjoittamisesta. Siis vaikka ei esitä edes mitään todisteita.

 

Niinpä Marco päätti soittaa Rimpiläiselle.

 

Koska Rimpiläinen oli alusta asti liikkeellä huijaus- ja mustamaalausmielellä, niin Marco päätti nauhoittaa ja julkaista haastattelun. Näin Rimpiläinen ei myöskään voi tai ainakaan kehtaa niin paljon vääristellä Marcon vastauksia kuin mitä muuten olisi vääristellyt.

 

 

 

Haastattelun aikana kävi ilmi, ettei Rimpiläinen ollut kiinnostunut jutusta muuten kuin tämän yhden Laittoman Lehden jutun osalta.

 

Poliisin pervokolmikko fanittaa lapsien seksualisointia!

 

 

Saas nähdä millainen siitä Ylen jutusta tulee.

 

[Lisäys: Yle julkaisi jutun, jossa totesi Marcon syyttömäksi ennen kuin oikeudenkäynti on ehtinyt edes alkaa. Laiton lehti kommentoi juttua myöhemmin tarkemmin.]

 

 

 

Lue lisää:

Yle puolustaa pervoilevaa poliisia ja mustamaalaa Laittoman Lehden päätoimittajaa

 

 

 

 

11 thoughts on “VIDEO: Toimittaja Tuomas Rimpiläinen kysyy pervopoliiseista Laittoman Lehden päätoimittajalta

 1. Mielestäni vaikuttaa siltä että poliisit on oikeesti tyhmiä, kun eivät osaa tulkita oikein edes Suomen rikoslain 1 luvun 1 pykälää. 

   Suomen rikoslain 1 luvun OTSIKKO on ”Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta.”
  Joten nimenomaan sen luvun määräytyy, soveltuuko Marcoon Suomen rikoslaki.
  Suomen rikoslain soveltamisala määräytyy vain sen luvun mukaan, koska niin on nimenomaisesti säädetty. 
  Suomen rikoslain 1 luvun mukaan Suomen rikoslakia sovelletaan jos ”on tehty rikos.”  

  Yleisen syyttömyysolettaman takia virkamiesten ( mm. tuomarien) on pidettävä Marcoa syyttömänä. Joten ei ne saa katsoa että Marcoa ”on tehnyt rikoksen” ja siten katsoa, että Suomen rikoslaki soveltuu Marcoon.

  Joten tuomarit ei saa soveltaa Marcoon Suomen rikoslakia.

  Suomen rikoslain 1 luvussa on säädetty Suomen rikoslain soveltamisalasta. Luvun otsikko on ”Suomen rikoslain soveltamisala.”  Eli sen mukaan päätetään soveltuuko Suomen rikoslaki.
  Luvun mukaan Suomen rikoslakia sovelletaan jos ”on tehty rikos.”

  Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikelassa on säädetty että:
  Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.
  Euroopan ihmisoikeussopimus on ylintä oikeutta EU:ssa. Kaikki sen vastainen lainsäädäntö on suoraan mitätöntä. Se sitoo kaikkia viranomaisia EU:ssa suoraan mm. tuomareita ja syyttäjiä.
  Marco on nyt syytettynä, joten virkamiesten  ( mm. tuomareiden ja syyttäjien )  on pidettävä Marcoa syyttömänä, joten ne eivät saa katsoa että Marco ”olisi tehnyt rikoksen” ja siten soveltaa Marcoon Suomen rikoslakia. 

  OTSIKKO ON ”SUOMEN RIKOSLAIN SOVELTAMISALA.” JOTEN SE RATKAISEE SOVELTUUKO SUOMEN RIKOSLAKI.

  Asianajajaliiton lausunto eduskunnalle vuodelta 2003:

  Lain sanamuodoissa tulee ottaa huomioon yleinen syyttömyysolettama. Tämän vuoksi laissa ja sen
  perusteluissa sanan rikoksentekijä tulee olla muodossa rikoksesta epäilty ja sana rikos muodossa epäilty rikos.

  http://www.asianajajaliitto.fi/viestinta/tiedotteita_ja_lausuntoja/arkisto/2003?737_m=942    

  Kyseinen Asianajajaliiton lausunto koski tätä hallituksen esitystä : Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen Suomen ja muiden EU-maiden välillä  

  Rikoslaki
  1 luku 
  Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta
  1 § 
  Suomessa tehty rikos
  Suomessa tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen lakia.

  6 § 
  Suomalaisen tekemä rikos
  Suomen kansalaisen Suomen ulkopuolella tekemään rikokseen sovelletaan Suomen lakia.
  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001 

   

  Suomen rikoslain 1 luvussa on säädetty Suomen rikoslain soveltamisalasta. Eli jos suomalaiseen sovelletaan Suomen rikoslakia, niin se perustuu Suomen rikoslain 1 lukuun.  

  Suomen rikoslain 1 luvussa on säädetty Suomen rikoslain soveltamisalasta. Sen mukaan Suomen rikoslakia sovelletaan jos ”on tehty rikos.”

  Kotimaisten kielten keskuksen tulkinnat suomenkielestä sitoo tuomioistuinta. Siksi tämä olisi erittäin erittäin tärkeä tuoda esille oikeudessa:

  Kotimaisten kielten keskus on kertonut otsikoista näin:
  Otsikot ojennukseen
  Otsikoilla on monenlaisia tehtäviä. Otsikon täytyy kertoa lyhyesti, mistä
  tekstissä on kyse ja mikä on tekstin tarkoitus ja näkökulma. Sen täytyy
  myös houkuttaa lukemaan. Otsikoiden avulla lukija saa nopeasti
  yleiskuvan jutusta.
  http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2483  

  . Bäckmaniin tuomari sovelsi Suomen rikoslakia sillä perusteella, että:

  ”Suomen lain soveltuminen
  Syytteen mukaan Suomen kansalainen Bäckman on osittain Suomen
  ulkopuolella tehnyt Suomen kansalaiseen Aroon kohdistuneen rikoksen.

  Rikoslain 1 luvun 10 §:n mukaan rikos katsotaan tehdyksi sekä siellä, missä
  rikollinen teko suoritettiin, että siellä, missä rikoksen tunnusmerkistön
  mukainen seuraus ilmeni.”

   
  Kommentti tuomioon:

  Lainkirjoittajan oppaan mukaan sanan merkitystä ei saa määritellä muuksi kuin se on yleiskielessä

  Suomen rikoslaissa on kuitenkin säädetty ( Suomen rikoslain 1 luku 10 pykälä), että ”rikos katsotaan tehdyksi sekä siellä että siellä, missä rikoksen tunnusmerkistön mukainen seuraus ilmeni……”

  Tälläinen sääntely on vastoin perustuslain 8 pykälän mukaista laillisuusperiaatetta ( täsmällisyysvaatimus), koska olisi vastoin yleiskielen merkitystä katsoa, että ”rikos olisi tehty” myös siellä rikosta ei tosiasiassa tehty.

  Joten myös Bäckmanin tuomio on oikeusmurha siltä osin kuin teot ovat tehty ulkomailta.

  Lähteitä:
  Lainkirjoittajan oppaan mukaan sanan merkitystä ei saa määritellä muuksi kuin se on yleiskielessä ( Lainkirjoittajan opas s.455 )

  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76493/lainkirjoittajan_opas_low_20130904.pdf

   
  3. Tuomari Koffin mukaan Iljaan soveltuu Suomen rikoslaki rikoslain 1 luvun 10 pykälän nojalla, jossa säädetään että ”Rikos katsotaan tehdyksi sekä siellä että siellä, missä rikoksen tunnusmerkistön mukainen seuraus ilmeni……”
   
  ”Katsoa” tarkoittaa sanankirjan mukaan:
  katsoa= pitää jonakin.
   
  Suomen rikoslaki on siten ristiriidassa Euroopan ihmisoikeusopimuksen kanssa: Sen mukaan syytettyä on pidettävä syyttömänä, ennen tuomiota.
   
  Euroopan ihmisoikeusopimus on ylintä oikeutta EU:ssa, kaikki sen kanssa ristiriidassa oleva kansallinen lainsäädäntö on automaattisesti mitätöntä.
   
  Koska Suomen rikoslaki on ristiriidassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa, niin tuomari Koffi ei olisi saanut ”katsoa (pitää rikoksen tapahtuneen) että rikos olisi tehty……
   
  Joten Iljan tuomio on oikeusmurha.
   
  Haettiin ”katsoa” Kielitoimiston sanakirjasta 
  katsoa52
   
  6. pitää jnak, havaita jksik, olla jtak mieltä. Katsoa jk tarpeelliseksi. Päteväksi katsottu hakija. Katsoi parhaaksi lähteä. Tapaus voidaan katsoa onnettomuudeksi. Katsoa asiakseen tehdä jtak. Katson, että oletväärässä.
   
  https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?motportal=80

  KKO:2014:7

  17. Rikoslain 3 luvun 1 §:n esitöiden mukaan
  rikosoikeudellinen «laillisuusperiaate» tarkoittaa muun muassa sitä,
  ettei tuomioistuin rangaistussäännöstä soveltaessaan saa mennä lain
  kirjaimen ulkopuolelle eikä täydentää tai korjata lakia
  analogiapäätelmään turvautumalla. Tuomioistuin ei saa poiketa
  lakitekstin yleiskielen mukaisesta tai juridis-teknisestä merkityksestä.
   Lainsäätäjän käyttämät käsitteet, niin kuin myös konkreettisen
  tapauksen ja abstraktin oikeusnormin vastaavuuden toteaminen,
  edellyttävät soveltamistilanteessa lainkäyttäjän tulkintaa.
  Laillisuusperiaatteen tavoitteena on taata oikeusturvan ja ennakoitavan
  laintulkinnan toteutuminen (HE 44/2002 vp s. 29 ja 34).

   http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2014/20140007?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laillisuusperiaate

 2. Yle is cancer, but with the right cure also cancer can be cured.

  But we have to admit, yle is a terminal patient with no possibility to recover.

 3. Fucking naiivi Marcokin alkaa pikku hiljaa oppimaan kuinka kuvottavia hyvin suuri osa ihmisistä, varsinkin toimittajista, poliitikoista jne. On ja miten pienestä summasta vaikka narkkarit ja alkoholistit puukottavat selkään.

  Ylen toimittajiin ei voi koskaan luottaa. Ylen MOT on ollut aiemmin melko asiallinen ja hyvä, mutta sekin ehkä 2006-2010 ja nykyisin sekin on varmaan mädätetty. Varsinkin Ylen toimittajilla on aina tietty ennaltasovittu agenda johon koko jutun pitää sopia. Nytkään toimittaja ei halunnut näyttää juttua etukäteen ja puhua siitä, jotta Marco olisi voinut vastata juttuun, vaan kysyttiin muutama erillinen kysymys, joista toinen oli asenteellinen ja nämä sitten vain liitettiin juttuun. Julkaisevat jonkun vastineen tai korjauksen kuukauden päästä kun kukaan ei enää lue juttua.

   1. Sitten on myös sellainen raja, että henkilöä ei voi tuomita rangais­tukseen vaikka teko olisi laiton.
    – Liittyy aiheeseen: kahdesti ei voi tuomita samasta teosta.

    Kaikki valtion hallinto­alamaiseen kohdistamat päätökset ovat luonteeltaan tuomioita. (Siitä on selvä EU- tai ihmis­oikeus­tuomio­istuimen tasoinen päätös.) Niinpä e­si­mer­kik­si,
    – jos työ­voima­viran­omainen tai KELA on kohdistanut kansalaiseen sanktion hänen toimintansa perusteella, samasta teosta ei tuomio­istuin enää voi määrätä uutta rangaistusta.
    – Tuo ensimmäinen sanktio oli se tuomio,jonka hän sai teostaan.

 4. Suomalaiset raukat miehet ovat kirjaimellisesti kuin joillain lämpimillä alueilla asuvat miehet kun annetaan naisten ja lasten joutua raiskatuiksi ja jätetään oman onnen nojaan.

  Oikeat fucking miehet Suomessa näyttää löytyvän Vastarintaliikkeestä ja Marcon johtamista SKE:n aitokansallismielisistä. Muut näyttävät olevan totaalisia raukkoja ja epärehellisiä selkäänpuukottajia.

  Suvakkien ja globalistien semantiikkaa, eli sanojen uudelleenmäärittelyä on kehitetty Ranskan vallankumouksesta 1700-luvulta lähtien, mutta suomalaiset ovat niin fucking tyhmiä etteivät tajua suvakkien ja globalistien sanojen logiikkaa, joka on täysin loogista, jos tietää mistä on kyse.

 5. Toimittaja: ”miksi kirjoitat keisarista alatyylisiä juttuja”
  Marco: ”Voitko antaa esimerkin”
  Toimittaja: ”Vihjailet selvästi että keisarin pukeutuminen olisi epäsiveellistä”
  Marco: ”Niin siis keisarillahan ei ole vaatteita päälä.”
  Toimittaja: ”…”
  Marco: ”Katson siis että keisari on alasti. Ei ole asuste siveelinen eikä asustetta ollenkaan päällä.”
  Toimittaja: ”Olet siis vastannut nyt sitten minulle, että et mielestäsi koe mitenkään vääräksi kirjoittaa alatyylisesti keisarin pukeutumisesta? … ahaa joo just, kiitos tästä vastauksesta.”

 6. Ikävää että Marco on otettu tähän syntipukiksi, mutta toivottavasti tämä pervoilu nostetaan tapetille ja esitellään suurelle yleisölle sellaisena kuin se on! Tsemppiä Marcolle ja Marille! Teette hienoa työtä!!

 7. kyllähän tuli vipinää niinsanotuille isänmaallisille,kilvan iloitaan marcon syytteistä.kun seuraa heidän kirjoitteluaan esin youtuben chateissa.paljon on porukoissa juoppoja,rikollisia.narkkeja ja mielenterveyspotilaita.nämä sankarit eivät itse saa mitään aikaan.esim carlos,aavehauki ja monet muut suunsoittajat.

 8. 😝 Tuomas Rimpiläinen: "Teen juttua sinua vastaan" "Vielä tämän kolmannen kerran annan sinulle mahdollisuuden" sanoo:

  https://twitter.com/TRimpilainen/status/1312740625402474498
  😝
  Oct 4, 2020 ”vanhat ja nykyiset voimankäyttösäännökset sekä EIT:n ratkaisut ovat olleet sitä mieltä, että ihmistä ei voi ”patukoida kävelemään”.”
  😝
  https://twitter.com/TRimpilainen/status/1058350409075564546
  😝
  Nov 2, 2018 ”Poliisin tiedotuslinja saa alati kummallisempia piirteitä.”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*