8 thoughts on “Päivän kuva

  1. "Fischer–Tropsch-menetelmä on katalyyttinen kemiallinen reaktio, jossa hiilimonoksidia ja vetyä muunnetaan erilaisiksi nestemäisiksi hiilivedyiksi." sanoo:

   https://fi.wikipedia.org/wiki/Fischer%E2%80%93Tropsch-menetelm%C3%A4
   🇩🇪💡🇯🇵
   ”Menetelmä keksittiin Saksassa 1920-luvulla nestemäisten polttoaineiden tuottamiseksi. Saksalla oli paljon hiiltä, mutta vain vähän öljyä. Saksa ja Japani käyttivät menetelmää toisen maailmansodan aikana vaihtoehtoisten polttoaineiden tuottamiseen. Saksan vuosittainen synteettisen polttoaineen tuotanto saavutti yli 124 000 barrelia päivässä eli noin 6,5 miljoonaa tonnia vuonna 1944”

   1. Ja etelä afrikka tuotti sillä lähes kaiken bensiininsä kauppasaartojen aikana. Siitä huolimatta etelä Afrikka kehityi taloudelliseksi mahdiksi.

    Neste koitti patentoida tätä itselleen, voi miten tyhmiä ne olivatkaan. Luulivat että yli 100 vuotta vanha keksintö joka oli yleisessä tiedossa olisi mennyt patentista läpi.

  2. Turhaa kitinää. Koneet ja laitteet voi aina myydä. Viisi vuotta vanhoilla koneilla on vielä arvoa. Ja jos ei ole 40 vuodessa saanut mitään sukanvarteen niin se on ihan oma moka. Sitäpaitsi, 63 vuotiaana pääsee jo eläkkeelle, eli se aika menee ihan työkkärin tuillakin.

   Tämä artikkeli nyt oli ihan turhaa politikointia.

 1. Sivu 5 "Dimetyylieetteriä (DME) tuotetaan mustalipeästä ja sitä voidaan käyttäädieselmoottoreissa." sanoo:

  https://www.bothnianarc.net/fi/wp-content/uploads/2016/01/Raportti-Bioenergia-kartoitus_1.pdf
  🕯️
  https://www.methanol.org/dimethyl-ether-dme/
  🕯️
  ”DME and bioDME have a number of uses in products and are most commonly used as a replacement for propane in liquid petroleum gas (LPG), but can also be used as a replacement for diesel fuel in transportation. Diesel fuel contains more energy per gallon than the gasoline that we use in most passenger cars, and where pure methanol would not be able to power a diesel engine as effectively, DME can.”
  🕯️
  https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/56206/energiaverotus/
  🕯️
  ”Biobensiinillä tarkoitetaan tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluvaa biomassasta valmistettua bensiinin hiilivetykomponenttia, joka ei sisällä happea.” ”Polttoaineet ovat verottomia nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n 3 kohdan mukaan silloin, kun ne käytetään välittömässä ensikäytössä tavaran valmistuksessa.”
  🕯️
  ”Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 9 §:n 3 kohdan ja sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 12 §:n 1 kohdan ja 21 §:n 1 kohdan mukaan nestemäiset polttoaineet, kivihiili ja maakaasu, jotka käytetään teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineina taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa ovat valmisteverottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia.” ”Biokaasun kulutukseen luovutuksista ei kuitenkaan tarvitse tehdä erillisiä veroilmoituksia, eikä luovutettua biokaasua sisällytetä maakaasun veroilmoituksiin.” ”Käytettäessä polttoturvetta lämmöntuottamiseen enemmän kuin 5000 MWh kalenterivuodessa, on polttoturpeen käyttäjä velvollinen suorittamaan kaikesta lämmöntuottamiseen käytetystä turpeesta valmisteveroa verotaulukon mukaan. Jos polttoturvetta käytetään lämmöntuotantoon vähemmän kuin 5000 MWh vuodessa, käyttäjä ei ole verovelvollinen eikä käytetystä polttoturpeesta suoriteta valmisteveroa.”
  🕯️
  https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/63665/polttoaineiden-verottomuus-teollisuusk%c3%a4yt%c3%b6ss%c3%a4/
  🕯️
  ”Jos polttoainetta käytetään teollisuusprosessissa, joka täyttää edellä selostetut verottomuuden edellytykset, niin se että syntynyttä lämpöä otetaan prosessin jälkeen talteen muuhun hyötykäyttöön (kaukolämmöksi tai muuksi ”verolliseksi” lämmöksi) tai polttoaineen jotain ainesosaa poltetaan hyötylämmöksi prosessin jälkeen, ei muuta polttoainetta verolliseksi. Ratkaisevaa on ensimmäinen käyttö (raaka- tai apuaine, taikka välitön ensikäyttö), jonka perusteella polttoaine on verotonta.”
  🕯️
  https://www.ekofokus.com/2014/11/vaitos-polttotekniikan-ja-aineen.html
  🕯️
  ”biomassan käyttöä lämmöntuotannossa on mahdollista lisätä ilman merkittävästi kasvavia pienhiukkaspäästöjä”
  🕯️
  ”Pellettejä voidaan valmistaa erilaisista materiaaleista, kuten runkopuusta, kuoresta, turpeesta ja oljesta. Puun kuoresta tai oljesta valmistettujen pellettien pienhiukkaspäästöt olivat merkittävästi korkeammat kuin yleisimmin käytetyillä runkopuusta valmistetuilla pelleteillä. Mielenkiintoinen havainto oli, että turpeen lisääminen esimerkiksi kuoripellettiin paransi palamisen laatua ja vähensi pienhiukkaspäästöjä.”
  🕯️
  https://www.paivanlehti.fi/onko-syntilistan-karjessa-oleva-turve-hyva-vai-paha-asia-me-olemme-ja-pysymme-asian-ytimessa/
  🕯️
  ”Päästölaskennassa koskemattomia soita ei kuitenkaan lasketa nieluiksi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että erityisesti vesistövaikutuksia on liioiteltu.” ”Turvetta on myös tehokkaampi tuottaa kuin energiapuuta, se on tasalaatuista polttoainetta, lämpöarvoltaan hyvä ja myös hyvin varastoitavissa. Lisäksi kaikki tuotantoketjun työllistämisvaikutukset ja verot jäävät Suomeen” ”Turvetta on käytetty kautta aikojen eristeenä, kuivikkeena ja kasvualustana. Energiana turvetta käytettiin jo pula- ja sota-aikaan halkojen korvikkeena.” ”Suomen hallitus lohkaisi 100 000 hehtaaria Metsähallituksen maita Vapolle ja antoi määräyksen käynnistää energiaturvetuotanto, jottei Suomi joutuisi koskaan enää samaan tilanteeseen kuin öljykriisin jälkeen. Tällöin ei saanut polttaa edes katuvaloja”
  🕯️
  https://www.bioenergia.fi/2019/03/26/turvetuotanto-tyollistaa-tuhansia-ihmisia/
  🕯️
  26.3.2019 ”Vuonna 2018 turvetuotannon suora työllistävä vaikutus oli noin 2 300 henkilötyövuotta ja välillisesti noin 4 200 henkilötyövuotta. Tuotantoaikana, touko-elokuussa, alalla työskenteli 5 000–6 000 toimihenkilöä, yrittäjää ja kausityöntekijää. Tuotantokauden ulkopuolella ympäristötyöt ja koneiden kunnostaminen sekä turpeen toimitukset työllistävät noin 1 500 koko- ja osa-aikaista yrittäjää ja työntekijää.”
  🕯️
  https://www.koneyrittajat.fi/pages/etusivu/medialle/tiedotteet/tiedotteet2020/20201204.php
  🕯️
  4.12.2020 ”Turpeentuottajien ja turvetta kuljettavien yritysten tappiot ovat noin 800 miljoonaa euroa, kun energiaturpeen käyttöä nyt vähennetään nopeasti ja se loppuu lähes kokonaan. Tappiot kertyvät menetetyistä voitoista sekä tuotantoalueiden, tuotantokaluston ja -laitteiden arvon alenemisesta. Työpaikkoja häviää 1700 ja välillisesti 3500. Valtio menettää turveveron tuoton, kun energiaturpeen käyttö romahtaa.” ”EU:n oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin (JTM) kautta myönnettävät tuet ja lainat eivät kuitenkaan auta akuutissa kriisissä olevan turvetuotannon yrityksiä.”

 2. Varo. Kaloja maantiellä. Video.
  https://www.youtube.com/watch?v=RaycEaaEKtM

  Oleg Tatarov vastusti Facebookissa Ukrainan ulkomaista hallintoa. – vain Ukrainan edut ja yksinomaan kansallisen ja riippumattoman lain­valvonta­politiikan muodostaminen ilman kenenkään kehotuksia tai ulkomaisia ohjeita, ovat minun ohje­nuorani. – Postaus on face-lain vastainen ja se poistettiin.
  Facebook Deleted The Account Of Ukrainian Official Oleg Taktarov After His Post About Foreign Governance

  Rekkakuski todistaa oikeudessa, että äänestys­lipukkeita ajettiin rekka­kuormittain New Yorkista Pennsylvaniaan.
  Courageous Pennsylvania truck driver testifies ‘truckloads of ballots’ being shipped from New York to Pennsylvania before the 2020 election
  https://www.sott.net/article/445363

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*