Marco de Wit 18 joulukuun, 2020

 

Lukija kirjoittaa:

 

Nykyisellä lainsäädännöllä voidaan jo pakkorokottaa ja oletan, että ”pakkolääkitseminen” tarkoittaa mm. pakkorokottamista. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa jo näköjään kuukauden eristämisen lääkärin päätöksellä. Et käytännössä voi vastustaa viranomaisia millään lailla paitsi vaihtoehtomedialla ja mielenosoituksilla ja molemmat yritetään tuhota.
Nyt nähtävästi tehdään valmiiksi salaisia lakipaketteja, jolloin ne voidaan hyvin nopeasti tuoda voimaan. Veikkaan, että nykyinen kuukauden ”karanteeniaika” pidennetään vielä nykyisestä jne.
On äärimmäisen vaarallista, että valtio voi kidnapata, pistää jotain myrkkypiikkejä ilman virallista vastuuta ja virallisesti et saisi tehdä asialle mitään. Vapaus on nykyään pelkkä käsitteellinen, subjektiivinen oikeus, joka ilman oikeutta aseenkantoon voidaan koska tahansa ottaa pois.
Nykyinen riistotalous ja poliisivaltio aloitettiin mm. 1992 YK:n Agenda 21 ja 2030 suunnitelmilla ja 2001 jälkeen 2004-2006 aikoihin Suomessa alkoi hyvin voimakas poliisivaltiokehitys, jossa tekosyillä alettiin riisumaan kansalaisia aseista, lisäämään kansalaisten vakoilua voimakkaasti jne. Nyt kun aseet on saatu melko hyvin pois ja ihmiset massavakoilun alle, vakoilu vain kiristyy koko ajan ja nyt alkaa tulla pakkorokotukset, keskitysleirit, liikkumisrajoitukset, jne.
Mutta tästä kaikesta huolimatta pitää silti sanoa, että suomalaisissa lampaissa on jotain geneettisesti vielä pahemmin vialla kuin muissa valkoisissa kansoissa. Suomalaiset ovat käytännössä lammasmainen, geneettisesti metsästäjä-keräilijä-sosialistikansa.

 

Lähteet:

 

Kommunistinen järjestö WHO saa julistaa pandemian:
”Maailman terveysjärjestö WHO julisti covid-19-epidemian pandemiaksi 11.3.2020 ja tämän johdosta Suomessa valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa totesi pandemian vuoksi valmiuslain (1552/2011) mukaiset poikkeusolot. Asiasta tehtiin 16.3.2020 päätös, joka oli voimassa 15.6.2020 saakka.”
Vanhalla lainsäädännöllä oli vaikeuksia perustella poliisivaltiota, joten uusilla lakipaketeilla mahdollistetaan tiukempi poliisivaltio ja keskitysleirit:
”Koska Suomessa ei enää 16.6.2020 alkaen vallitse poikkeusolot, valmiuslakia ei voida soveltaa. Valmiuslain soveltamisen on oltava väliaikaista ja tilapäistä, eikä se voi kestää pitkään. Sen vuoksi epidemian hallintaa koskevat säännökset tulisi ensisijaisesti sisällyttää normaaliin lainsäädäntöön. ”
Keskitysleirit tulevat:
”Tartuntatautilakiin tehtävien muutosten valmistelua tuli jatkaa kiireellisinä seuraavissa asioissa: sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiöiden toiminnan ohjaaminen, ravintoloiden ja muiden vastaavien elinkeinotoimintaan käytettävien tilojen käytön rajoittaminen, yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten tarkempi määrittely sekä eristämispäätös henkilön asuntoon tai muuhun päätöksen antajan hyväksymään tai osoittamaan paikkaan.”
Kommunistinen järjestö WHO saa Suomen lainsäädännön mukaan julistaa pandemian:
”Lain määritelmäpykälän (3 §) mukaan poikkeuksellisella epidemialla tarkoitetaan Maailman terveysjärjestön julistamaa pandemiaa sekä muuta tartuntatautiepidemiaa, joka aiheuttaa merkittävän uhan kansanterveydelle ja terveydenhuollon palvelujen riittävyydelle (7 kohta). Koronavirusepidemia on poikkeuksellinen epidemia, jonka Maailman terveysjärjestö on julistanut pandemiaksi. ”
Pakolliset terveystarkastukset:
”Lain 15 §:n nojalla aluehallintovirasto voi määrätä järjestettäväksi toimialueensa jollakin paikkakunnalla tai tietyssä työpaikassa, laitoksessa, kulkuneuvossa tai vastaavassa paikassa oleskeleville terveystarkastuksen, jos tarkastus on yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi tarpeen. Edelleen lain 16 §:n nojalla aluehallintovirasto voi päättää, että terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista, jos se on yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä.”
Keskitysleirit ja vapaudenriisto jos edes” epäily”:

”Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tartuntatautilain 60 §:n perusteella määrätä enintään yhden kuukauden ajaksi karanteeniin henkilön, jonka on todettu tai perustellusti epäilty altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudille. Karanteeni tulisi pääsääntöisesti toteuttaa yhteisymmärryksessä altistuneen henkilön kanssa. Lääkäri voi tehdä päätöksen karanteenista myös henkilön tahdosta riippumatta. 

Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän virkasuhteinen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tartuntatautilain 63 §:n perusteella päättää yleisvaaralliseen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäiltyyn tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön eristämisestä terveydenhuollon toimintayksikköön, jos taudin leviämisen vaara on ilmeinen ja jos taudin leviämistä ei voida estää muilla toimenpiteillä. Lääkäri voi tehdä päätöksen eristämisestä myös 1 momentissa tarkoitetun henkilön tahdosta riippumatta. 

Lain karanteenia koskevan sääntelyn mukaan karanteeni toteutetaan henkilön asunnossa tai muussa päätöksen antajan hyväksymässä tai osoittamassa paikassa. Eristämispäätös voidaan tehdä terveydenhuollon toimintayksikköön.”

 

Lisää lähteitä:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_245+2020.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “Koronakeskitysleirit tulossa Suomeenkin!

  1. Hieno mies tuo Ossi Tiihonen. Ossi ottaa asioista selvää ja kirjoittaa. Samaan aikaan eduskunnan persut maskeihin puettuina siunaavat hulluimmatkin rajoitustoimet.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*