Marco de Wit tammikuu 14, 2021
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Tony Selenius:

Mitä virukset ovat ja ovatko ne vaarallisia? Onko myös CO-virus eksosomi?

Miten käy, kun virushypoteesi viedään korkeimpaan oikeuteen?

 

Löytyykö HIV:n ja AIDSin väliltä syy-seuraussuhdetta?

Pystytäänkö tuhkarokkoviruksen olemassaolo todistamaan?

 

Oliko vuoden 1918 espanjantauti sittenkään tartuntaperäinen sairaus?

Onko rokotteista hyötyä? Kuka valvoo rokotteiden turvallisuutta?

 

 

 

 

Lue lisää:

Koronarokotteella “lievä” sivuvaikutus

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

1 thought on “K 0 R @ N A–SPESIAALI: Virukset ja rokotuskulttuuri

 1. > K 0 R @ N A

  Tähän оllааn tultu. Viеstit pitää sаlаkirjоittаа, еttä niitä еi vаrаstеtа mаtkаllа tаi käytеtä tulеnjоhdоssа kоhtееn mааlittаmisееn (sеurааmаllа sitä minnе viеsti оn mаtkаllа — tоki tähänkin löytyy rаtkаisujа).

  Pеruskааvа оn muuttаа yksittäisiä kirjаimiа.

  Gооglе оn kuitеnkin оhjеlmоitu tunnistаmааn näitä “kirjоitusvirhеitä”. Sitä vоi tеstаtа kysymällä suоrааn Gооglеltа: kirjоitа viеsti tаi sаlаttаvа sаnа yhdеssä [suоmеn]kiеlistеn sаnоjеn kаnssа trаnslааttоriin jа kаtsо аrvаsikо оikеin.

  Tämän kоmmеntin оlеn sаlаnnut skriptillä
  – | sed ‘y/e/е/’ | sed ‘y/a/а/’ | sed ‘y/o/о/’

  Sеrvеrin tаsоllа tоtеutеttunа (jа muutеnkin) оn mаhdоllistа оttаа vähän rаndоmiа mukааn, niin еttä jоkаinеn sivu оn еrilаinеn. (Jоpа jоkаinеn linkki vоi оllа еrilаinеn, jоllоin оn mаhdоllistа jäljittää kukа оn jаkаnut linkin.)
  – Kаnnаttаа оttаа еri kirjаimiа vаstааvаt mеrkit usеаstа kiеlikоkоеlmаstа jа sеkоittаа niitä kеskеnään (rаndоmisti).
  – Linkkiеn оsоittеitа еi sаа sаlаkirjоittаа.
  – Kursiivillа tаi bоldаuksеllа kirjоitеtut sаlаmеrkit еivät еhkä näy sеllаisinа kuin оli аiоttu.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*