2 thoughts on “Ilmasto lämpenee: Lunta Saudi-Arabiassa

 1. tuplamaski auttaa tähänkin ongelmaan,
  koska vähemmän hiilidioksidia
  on vähemmän ilmastonmuutosta.
  päänsärky ja väsymys ovat vain hyviä asioita,
  koska silloin tiedät pelastavasi maailmaa.

 2. https://fi.wikipedia.org/wiki/Suuri_n%C3%A4l%C3%A4nh%C3%A4t%C3%A4_1315%E2%80%931317
  🌿🇫🇮☘️
  ”tappoi miljoonia ihmisiä Pohjois-Euroopassa”
  🌿🇫🇮☘️
  http://www.saunalahti.fi/~arnoldus/nalka.html
  🌿🇫🇮☘️
  ”piirilääkärit saavat lääkkeillään yhtä vähän aikaan kuin palovahdit kivääreillään, niin kauan kuin elintarpeiden hinnat nousevat valtakunnan korvaamattomaksi vahingoksi”
  🌿🕌☘️👋🏿
  ”Yleisin syy väestömäärän nopeaan lisäykseen tietyllä alueella on ihmisten muutto sinne sodan tai luonnonkatastrofin seurauksena.”
  🌿☘️
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Malthusin_v%C3%A4est%C3%B6teoria
  🌿☘️
  ”Malthusilaisuuden mukaan ihmislajilla on taipumus lisääntyä eksponentiaalisesti (eli geometrisesti), mutta ruoantuotanto kasvaa vain lineaarisesti.”
  🌿☘️
  https://fi.wikipedia.org/wiki/An_Essay_on_the_Principle_of_Population
  🌿☘️
  ”johtaa Malthusin mielestä eloonjäämiskamppailuun, jossa parhaiten pärjäävät ne, joilla on parhaimmat ominaisuudet.”
  🌿☘️
  http://www.baba-vanga.com/
  🌿☘️
  https://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/heres-what-blind-prophet-baba-vanga-predicted-for-2016-and-beyond-its-not-good/news-story/6adaca964c9bde14e21103ee7d4fbc1d
  🌿🕌👋🏿☘️
  “huge wave” “great Muslim war”🌍👋🏿”invasion of Europe by Muslim extremists”🕌👋🏿”systematic elimination of entire populations”☪️👋🏿”ISIS edge perilously close to Europe” ”Cold regions will become warm … and volcanoes will awaken.”🌋
  🌿🕌🌍👋🏿☘️
  “Muslims” will invade Europe, which will “cease to exist” as we know it. The ensuing campaign of destruction will last years, driving out populations and leaving the entire continent “almost empty”
  🌿🇫🇮☘️
  https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/tilaajille-7.140698?aId=1.442752
  🌿🇫🇮☘️
  05.06.2019 ”Runsaat sateet ovat paikoin pysäyttäneet kylvöjä Pohjois-Pohjanmaalla”
  🌿🇫🇮☘️
  https://yle.fi/uutiset/3-9016539
  🌿🇫🇮☘️
  11.7.2016 ”Sadekuuroja on ennustettu” ”Runsaat sateet ovat aiheuttaneet satovahinkoja Pohjois-Pohjanmaalla”
  🌿🇫🇮☘️
  http://www.kuiva-turve.fi/images/kuivaturve/Turvetuotantoalueiden_jalkikaytto_2012.pdf
  🌿🇫🇮☘️
  2 of 42
  ”Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa turvetuotantoa on harjoitettu 1970-luvulta lähtien. Pohjois-Pohjanmaalla aktiivikäytössä on tällä hetkellä 22 091 ha suoalaa, ja Kainuussa vastaava pinta-ala on 3709 ha. Vajaa puolet Pohjois-Pohjanmaalla käytöstä poistuneesta tuotantoalasta on siirtynyt jälkikäyttöön, kun vastaava osuus Kainuussa on 2/3.Jälkikäytön tavoitteena on, että turvekentän pinta saataisiin mahdollisimman nopeasti ja taloudellisesti sidottua kasvipeitteellä. Näin ravinteiden ja kiintoaineen huuhtoutuminen hidastuu ja avoin turvepinta muuttuu hiilen sitojaksi. Erilaisia jälkikäyttömuotoja ovat mm. metsittäminen, perinteinen maatalous, energiakasvin (esim. ruokohelpi) viljely, lintujärveksi vesittäminen tai uudelleen soistaminen. Harvinaisempina käyttömuotoina voidaan mainita rahkasammalen kasvatus tai erikoiskasvien viljely.”
  🌿🇫🇮☘️
  7 of 42
  ”Käytöstä poistuneilla turvetuotantoalueilla voi myös viljellä perinteisistä vilja-tai nurmilajikkeista poikkeavia lajikkeita kuten mansikkaa, yrttejä tai suomarjoja. Uosukaisen (1996) mukaan suopohjat ovat viljelyteknisesti helppohoitoisia ja niiden suurin etu on lähes täydellinen rikkaruohottomuus. Hänen mukaansa suopohjalla voidaan kasvattaa useampaa yrttilajia (muun muassa tilli, iisoppi, viherminttu, salvia, kynteli), marjoja (mansikka, mesimarja, pensasmustikka, ahomansikka, lakka) ja siirtonurmea.” ”matalan pensasmustikan kasvattaminen suonpohjilla oli taloudellisesti kannattavaa myös verrattuna mansikan ja puolikorkean pensasmustikan kasvattamiseen mineraalimaalla.” ”rahkasammalen uudiskasvu oli parhaimmillaannoin 3 cm kasvukaudessa.”
  🌿🇫🇮☘️
  30 of 42
  ”Turvetuotantoalueiden jälkikäytön maakunnallista tarkastelua Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntienosalta vaikeuttaa se, etteivät todellisuudessa käytöstä poistuneet turvetuotantoalat näy kokonaisuudessaan esimerkiksi ympäristöviranomaisten rekisterissä.Juujärvi (2002) esittää syyksi sen, että alat vapautuvat tuotannosta paloittain. Tuotannosta poistunut ala ei siis usein näy rekisterissä ennen kuin koko alueen tuotanto on loppunut.”
  🌿🇫🇮☘️
  37 of 42
  ”Vähiten positiivisia ekologisia vaikutuksia on peltoviljelyllä” ”poikkeuksen tekee porotalouteen kuuluva laidunnus, jos porojen laidunnusalue ennallistetaan” ”kaksi erilaista jälkikäyttöskenaariota, joita vertaillaan keskenään. Toisessa kaikki ala metsitetään ja toisessa ennallistetaan. Skenaariot ulottuvat seuraavan 50 vuoden päähän. Skenaarioiden mukaan ennallistaminen tuottaa päästöjä ja metsittäminen lisää nieluja. Skenaariot todetaan kuitenkin epärealistisiksi muun muassa siitä syystä, ettei turvetuotantoalueita siirry tilastojen mukaan jälkikäyttövaiheeseen oletettua määrää. Lisäksi puuston hiilivarasto tulee poistumaan suolta 50 vuoden skenaarioajan jälkeisissä hakkuissa.”
  🌿🇫🇮☘️
  http://www.kirjastovirma.fi/kulttuuri-identiteetti/18
  🌿🇫🇮☘️
  ”väestö, joka on Suomen heimojen sekoitus” ”historia, johon kuuluvat rajut taistelut Venäjän kanssa alueen omistuksesta” ”taide, esim. pohjalainen kirkkomaalaus, pohjalaiset puukirkot ja tapulit, vaivaisukot, tiernapoikaperinne”
  🌿🇫🇮☘️
  ”Identiteetin vahvistamista ja uhkia” ”Identiteettiä voi luoda kulttuuriperinteen avulla; samoin voi edistää asukkaiden yhteenkuuluvuudentunnetta, viihtyvyyttä, taloudellista toimeliaisuutta” ”kasvottoman markkinatalouden keskitystä suosivat opit ovat viemässä tuotantoa, luonnonvaroja ja ihmisiä maakunnasta pois. Tämä on suuri uhkatekijä, joka pitäisi voittaa. Sivistystason kohottaminen on siinä tärkein keino.” ”lähtökohtana onkin, että asukkaat nykyistä aktiivisemmin perehtyisivät oman kuntansa, maakuntansa ja koko Suomen kulttuuriperinnön opetuksiin”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*