Marco de Wit 7 maaliskuun, 2021

 

Suomessa koronapoliisi pahoinpiteli Meriken ja hänen tyttärensä. Sama meno jatkuu myös muualla.

 

 

3 thoughts on “Koronapoliisi vierailulla

 1. 30 of 119 Jere Paldanius: "Osalla saattaa olla rajoitteita esimerkiksi luetun ymmärtämisen kyvyissä." sanoo:

  https://maavoimat.fi/maavoimien-esikunta-yhteystiedot
  🎖️
  Asevelvollisuus Tiedottaja Jere Paldanius
  🎖️
  https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/10208/UniVaasa_2019_Paldanius_Jere.pdf?sequence=2&isAllowed=y
  🎖️
  72 of 119 ”Palveluskäsitteistä liikekannallepanon aikainen palvelus jää asevelvollisuuslaissa vaille määritelmää.”
  🎖️
  85 of 119 ”Asevelvollisuuden tulevaisuuden keskusteluissa esiin nostettu kansalaispalvelus olisi osa maanpuolustuspalvelusta.”
  🎖️
  86 of 119 ”valmiuslainmukaiset palvelusvelvollisuudet kuten työvelvollisuus ja väestönsuojeluvelvollisuus”
  🎖️
  88-89 of 119 ”naiset halutaan asevelvollisiksi ja että kaikki naisten erityiskohtelut kuten 45 päivän harkinta-aika ja varusraha tulisi poistaa kokonaan”
  🎖️
  93-94 of 119 ””tässä laissa tarkoitettuun palvelukseen”. Laissa ei kuitenkaan missään kohtaa määritellätarkasti, mitä palveluksella tarkoitetaan.”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*