7 thoughts on “Vääryyspäivä 2. Aamu

 1. Marcon kannattaisi jäävätä syyttäjä. Syyttäjä pitää Marcoa ilmeisesti jo syyllisenä, vaikka Marcoa ei ole vielä tuomittu.

  Suomen perustuslain 2 §  mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. 
  Joten syyttäjien toiminnan tulee perustua lakiin. 
  Suomen rikoslain 1 luvun otsikko on ”Suomen rikoslain soveltamisalasta.” Joten sen ja vain sen mukaan määräytyy se soveltuuko Marcoon Suomen rikoslaki.
  Suomen rikoslain 1 luvun mukaan Suomen rikoslaki soveltuu vain jos ”on tehty rikos.”

  Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikelassa on säädetty että:
  Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

  Euroopan ihmisoikeussopimus on ylintä oikeutta Euroopassa. Se on virkamiehiä suoraan velvoittavaa oikeutta.

  Marco on nyt syytettynä, joten virkamiesten ( mm. tuomareiden ja syyttäjien ) on pidettävä Marco syyttömänä, joten ne eivät saa katsoa että Marco ”olisi tehnyt rikoksen” ja siten soveltaa Marcoon Suomen rikoslakia.  

  Nyt kuitenkin syyttäjä syyttelee Marcoa Suomen rikoslain nojalla! Eli syyttäjä katsonee että ”Marco on tehnyt rikoksen” ja siten soveltaa Marcoon Suomen rikoslakia. 
  Marcon kannattaa jäävätä syyttäjä. 

  Vertaa:

  Asianajajaliiton lausunto eduskunnalle vuodelta 2003:

  Lain sanamuodoissa tulee ottaa huomioon yleinen syyttömyysolettama. Tämän vuoksi laissa ja sen
  perusteluissa sanan rikoksentekijä tulee olla muodossa rikoksesta epäilty ja sana rikos muodossa epäilty rikos.

  http://www.asianajajaliitto.fi/viestinta/tiedotteita_ja_lausuntoja/arkisto/2003?737_m=942  

  Kyseinen Asianajajaliiton lausunto koski tätä hallituksen esitystä : Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen Suomen ja muiden EU-maiden välillä 

  Kotimaisten kielten keskuksen tulkinnat suomenkielestä sitoo tuomioistuinta. Siksi tämä olisi erittäin erittäin tärkeä tuoda esille oikeudessa:
  Kotimaisten kielten keskus on kertonut otsikoista näin:
  Otsikot ojennukseenOtsikoilla on monenlaisia tehtäviä. Otsikon täytyy kertoa lyhyesti, mistätekstissä on kyse ja mikä on tekstin tarkoitus ja näkökulma. Sen täytyymyös houkuttaa lukemaan. Otsikoiden avulla lukija saa nopeastiyleiskuvan jutusta.
  http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2483  

  Suomen perustuslaki 2 §
  Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.  

  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

  Rikoslaki
  1 luku 
  Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta
  1 § 
  Suomessa tehty rikos
  Suomessa tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen lakia.

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001 

 2. 2. Bäckmaniin tuomari sovelsi Suomen rikoslakia sillä perusteella, että:

  ”Suomen lain soveltuminen Syytteen mukaan Suomen kansalainen Bäckman on osittain Suomen
  ulkopuolella tehnyt Suomen kansalaiseen Aroon kohdistuneen rikoksen.

  Rikoslain 1 luvun 10 §:n mukaan rikos katsotaan tehdyksi sekä siellä, missä
  rikollinen teko suoritettiin, että siellä, missä rikoksen tunnusmerkistön
  mukainen seuraus ilmeni.”

  Kommentti tuomioon:

  Lainkirjoittajan oppaan mukaan sanan merkitystä ei saa määritellä muuksi kuin se on yleiskielessä

  Suomen rikoslaissa on kuitenkin säädetty ( Suomen rikoslain 1 luku 10 pykälä), että ”rikos katsotaan tehdyksi sekä siellä että siellä, missä rikoksen tunnusmerkistön mukainen seuraus ilmeni……”

  Tälläinen sääntely on vastoin perustuslain 8 pykälän mukaista laillisuusperiaatetta ( täsmällisyysvaatimus), koska olisi vastoin yleiskielen merkitystä katsoa, että ”rikos olisi tehty” myös siellä rikosta ei tosiasiassa tehty.

  Joten myös Bäckmanin tuomio on oikeusmurha siltä osin kuin teot ovat tehty ulkomailta.

  Lähteitä:
  Lainkirjoittajan oppaan mukaan sanan merkitystä ei saa määritellä muuksi kuin se on yleiskielessä ( Lainkirjoittajan opas s.455 )

  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76493/lainkirjoittajan_opas_low_20130904.pdf

  3. Tuomari Koffin mukaan Iljaan soveltuu Suomen rikoslaki rikoslain 1 luvun 10 pykälän nojalla, jossa säädetään että ”Rikos katsotaan tehdyksi sekä siellä että siellä, missä rikoksen tunnusmerkistön mukainen seuraus ilmeni……”

  ”Katsoa” tarkoittaa sanankirjan mukaan:
  katsoa= pitää jonakin.

  Suomen rikoslaki on siten ristiriidassa Euroopan ihmisoikeusopimuksen kanssa: Sen mukaan syytettyä on pidettävä syyttömänä, ennen tuomiota.

  Euroopan ihmisoikeusopimus on ylintä oikeutta EU:ssa, kaikki sen kanssa ristiriidassa oleva kansallinen lainsäädäntö on automaattisesti mitätöntä.

  Koska Suomen rikoslaki on ristiriidassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa, niin tuomari Koffi ei olisi saanut ”katsoa (pitää rikoksen tapahtuneen) että rikos olisi tehty Suomessa, jos sitä ei oikeesti tehty Suomessa.

  Joten Iljan tuomio on oikeusmurha.          

  Presidentti Sauli Niinistö nimittänyt tuomareiksi pelkkiä puupäitä, jotka ei ymmärrä edes mikä ero on syyllisellä ja henkilöllä, jota pitää pitää syyttömänä. Ex-presidentti pyrkyri Ilja joutu oikeusmurhan uhriksi.

  4. Suomen rikoslaki on siten ristiriidassa Euroopan ihmisoikeusopimuksen kanssa: Sen mukaan syytettyä on pidettävä syyttömänä, ennen tuomiota. Ei syyttäjä saa katsoa että ”rikos on tehty…..” ja siten soveltaa Suomen rikoslakia. Ei saa katsoa että ”rikos on tapahtunut tai tehty.”

 3. Marcon kannattaisi jäävätä syyttäjä. Syyttäjä pitää Marcoa ilmeisesti jo syyllisenä, vaikka Marcoa ei ole vielä tuomittu.

  Suomen perustuslain 2 §  mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. 

  Joten syyttäjien toiminnan tulee perustua lakiin. 

  Suomen rikoslain 1 luvun otsikko on ”Suomen rikoslain soveltamisalasta.” Joten sen ja vain sen mukaan määräytyy se soveltuuko Marcoon Suomen rikoslaki.

  Suomen rikoslain 1 luvun mukaan Suomen rikoslaki soveltuu vain jos ”on tehty rikos.”

  Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikelassa on säädetty että:
  Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

  Euroopan ihmisoikeussopimus on ylintä oikeutta Euroopassa. Se on virkamiehiä suoraan velvoittavaa oikeutta.

  Marco on nyt syytettynä, joten virkamiesten ( mm. tuomareiden ja syyttäjien ) on pidettävä Marco syyttömänä, joten ne eivät saa katsoa että Marco ”olisi tehnyt rikoksen” ja siten soveltaa Marcoon Suomen rikoslakia.  

  Nyt kuitenkin syyttäjä syyttelee Marcoa Suomen rikoslain nojalla! Eli syyttäjä katsonee että ”Marco on tehnyt rikoksen” ja siten soveltaa Marcoon Suomen rikoslakia. 

  Marcon kannattaa jäävätä syyttäjä. 

  Vertaa:

  Asianajajaliiton lausunto eduskunnalle vuodelta 2003:

  Lain sanamuodoissa tulee ottaa huomioon yleinen syyttömyysolettama. Tämän vuoksi laissa ja sen
  perusteluissa sanan rikoksentekijä tulee olla muodossa rikoksesta epäilty ja sana rikos muodossa epäilty rikos.

  http://www.asianajajaliitto.fi/viestinta/tiedotteita_ja_lausuntoja/arkisto/2003?737_m=942  

  Kyseinen Asianajajaliiton lausunto koski tätä hallituksen esitystä : Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen Suomen ja muiden EU-maiden välillä 

  Kotimaisten kielten keskuksen tulkinnat suomenkielestä sitoo tuomioistuinta. Siksi tämä olisi erittäin erittäin tärkeä tuoda esille oikeudessa:

  Kotimaisten kielten keskus on kertonut otsikoista näin:

  Otsikot ojennukseen
  Otsikoilla on monenlaisia tehtäviä. Otsikon täytyy kertoa lyhyesti, mistä
  tekstissä on kyse ja mikä on tekstin tarkoitus ja näkökulma. Sen täytyy
  myös houkuttaa lukemaan. Otsikoiden avulla lukija saa nopeasti
  yleiskuvan jutusta.

  http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2483  

  Suomen perustuslaki 
  2 §

  Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.  

  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

  Rikoslaki
  1 luku 
  Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta
  1 § 
  Suomessa tehty rikos
  Suomessa tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen lakia.

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001 

 4. https://tokentube.net/v/2997252170/Mari-Kosonen-V%C3%A4%C3%A4ryysp%C3%A4iv%C3%A4
  🇫🇮
  https://www.youtube.com/watch?v=udJVseVKyvU
  🇫🇮
  🕯️Mari Kosonen 3: ”Vääryyslive tulee klo 19🕯️

  https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/gestapo

  ”often called Gestapo agents. Most of these men were professionally trained. They often had worked as detectives or political policemen during the Weimar Republic”

  ”plan to transform the police system into an ideologically-driven institution” ”The Gestapo’s mission was to “investigate and combat all attempts to threaten the state.” In the Nazi view, threats to the state encompassed a wide variety of behaviors. These behaviors included everything from organized political opposition to individual critical remarks about the Nazis. The government even defined belonging to certain categories or groups of people as threatening. To combat this wide array of potential threats, the Nazi dictatorship gave the Gestapo enormous power.”

  ”One way in which the Gestapo carried out its mission was by enforcing new Nazi laws. Some of these laws broadly defined criticism of the regime as a security threat. For example, a December 1934 law made it illegal to criticize the Nazi Party or the Nazi regime. Telling a joke about Hitler could be categorized as a “malicious attack against the state or the Party.” It could then result in an arrest by the Gestapo, trial before a special court, and even imprisonment in a concentration camp.”

  ”the Gestapo went much further than monitoring individual behaviors. They implemented Nazi ideology, which defined entire groups of people as racial or political enemies.”

  https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/ss-and-police

  ”Combining the SS and the police into one institution was an important step in the Nazi regime’s transformation into a powerful dictatorship. This SS and police system had the ideological radicalism of the SS and the executive authority of the police.”

  ”the SS intelligence service called Sicherheitsdienst (literally, Security Service, often called the SD).”

  ”to combine the SS and the German police into a new “state protection corps” (Staatschutzkorps)”

  ”the Security Police (Hauptamt Sicherheitspolizei, SiPo” ”a new SS and police position. It was called Higher SS and Police Leader (Höhere SS- und Polizeiführer, HSSPF). In each military district (Wehrkreis), an HSSPF would represent all interests of the SS and police. This included the Security Police, the SD, and the Order Police”

  https://encyclopedia.ushmm.org/asset/fa67c883-9da0-4f84-8847-04388277fa58.mp4

  🕯️”Steven Springfield describes a massacre in the Rumbula forest near Riga”🕯️

  🕯️”In 1943 Steven was deported to the Kaiserwald camp and sent to a nearby work camp. In 1944 he was transferred to Stutthof and forced to work in a shipbuilding firm. In 1945, Steven and his brother survived a death march and were liberated by Soviet forces.”🇷🇺

  https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/arrests-without-warrant-or-judicial-review

  ”Arrest without warrant or judicial review was one of a series of key decrees, legislative acts, and case law in the gradual process by which the Nazi leadership moved Germany from a democracy to a dictatorship.”

  ”The Gestapo was empowered to use “protective custody” (Schutzhaft) to incarcerate indefinitely, without specific charge or trial, persons deemed to be potentially dangerous to the security of the Reich. Protective custody had been introduced in the German general law code before World War I to detain individuals for their own protection or to avert an immediate security threat if there were no other recourse. Now the Gestapo employed protective custody to arrest political opponents and, later, Jews, as well as Jehovah’s Witnesses who, because of religious conviction, refused to swear an oath to the Nazi German state or to serve in the armed forces. Individuals detained under protective custody were incarcerated either in prisons or concentration camps”
  🕯️
  https://www.lapinkansa.fi/useat-sadat-jehovantodistajat-joutuvat-paattamaan/161275
  🕯️
  22.03.2019 ”Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti viime perjantaina 15. maaliskuuta lain, joka kumoaa jehovantodistajien vapautuksen asepalveluksesta.”
  🕯️
  ”jehovantodistajat menettelevät näin uskonnollisten syiden takia. Perusteet löytyvät hänen mukaansa Raamatusta”
  🕯️
  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1985/19850645
  🇫🇮
  Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1985
  🇫🇮
  Tasavallan Presidentti MAUNO KOIVISTO
  🇫🇮
  Puolustusministeri Veikko Pihlajamäki
  🕯️
  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19921261
  🕯️
  ”osoittaa kuuluvansa Jehovan todistajat -nimiseen rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan ja ilmoittaa, että uskonnolliseen vakaumukseen perustuvat vakavat omantunnonsyyt estävät häntä suorittamasta asevelvollisuutta aseellisessa palveluksessa tai missään sitä korvaavassa palveluksessa, voidaan sen estämättä, mitä asevelvollisuuslaissa (452/50) ja siviilipalveluslaissa (1723/91) säädetään, myöntää lykkäystä ja hänet voidaan vapauttaa asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana”
  🇫🇮
  Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992
  🇫🇮
  Tasavallan Presidentti MAUNO KOIVISTO
  🇫🇮
  Puolustusministeri Elisabeth Rehn
  🕯️
  https://uskonnonvapaus.fi/lait/jehovantodistajat-vapautuslaki.html
  🩸
  https://www.jw.org/fi/kirjasto/kirjat/veri/jehovan-todistajat-kirurginen-ja-eettinen-haaste/
  🩸
  ”eivät syvän uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi ota omaa tai toisen ihmisen kokoverta, punasoluja, valkosoluja eivätkä verihiutaleita.”
  🩸
  ”ilman verensiirtoja leikkaaminen ei ole sen riskialttiimpaa kuin niiden potilaitten leikkaaminen, joille teemme verensiirtoja”🛐
  https://images.cdn.yle.fi/image/upload//w_1198,h_749,f_auto,fl_lossy,q_auto:eco/13-3-9433888.jpg
  🛐
  https://youtu.be/Pt-YxScoBxU?t=69
  🛐
  Mar 27, 2015 Noin viikon studio: ”Poliisi & Vaalit”
  🇫🇮
  📢 🇲 🇻❓❓❗❗
  🇫🇮LEHTI🇫🇮
  ”Keksittiin hätäkeino miten käyttää uutta aseistusta: RAJAT AUKI ja toista mieltä oleville rasistileima otsaan”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*