6 thoughts on “Vääryyskäynti. Päivä 3

 1. Kunnianloukkaus on kyseessä vain jos ”on selvästi ylitetty se, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.”

  ”Hyväksyttävä” on niin epäselvä käsite, ettei kyseistä pykälää saa soveltaa lainkaan.

  1. LAILLISUUSPERIAATE

  Wikipedia:

  Täsmällisyysvaatimus
  Oikeustieteessä on johdettu legaliteettiperiaatteesta myös niin sanottu täsmällisyysvaatimus eli epämääräisyyskielto. Säädettäessä teko rangaistavaksi on laista täsmällisesti ja yksiselitteisesti ilmettävä, mikä se teko on, joka säädetään rangaistavaksi.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Laillisuusperiaate    

  Perustuslakivaliokunta (PeVL 54/2002 ) on katsonut että ”hyvä tapa” on liian epäselvä ja epätarkka määritelmä, sillä ei voida rajoittaa sananvapautta.

  Wikipedia:
  Hyvä tapa tarkoittaa oikeustieteessä vakiintunutta, perustelluksi katsottua käytäntöä, joka pohjautuu vallitseviin arvostuksiin.  

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Hyv%C3%A4_tapa

  Perustuslakivaliokunta on siis nimenomaan ottanut kantaa käsitteeseen ”hyvä tapa”. Se on liian epäselvä Perustuslakivaliokunnan mukaan. ”Hyväksyttävä” on lähes samankaltainen käsite. 

  Julkisuuden henkilön osalta kunnianloukkaus on kyseessä vain, jos ”on selvästi ylitetty se, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä” ( jatkossa ”KÄSITE” ).

  Kyseinen käsite tarkoittaa myös ”käytäntöä”, joka pohjautuu vallitseviin arvostuksiin.

  Joten myös kyseinen käsite on liian epäselvä ja epätarkka.

  Joten perustuslain 8 mukaisen laillisuusperiaatteen takia kunnianloukkausäädöstä ei saa soveltaa.

  Kyseinen käsite on liian epäselvä ja epätarkka. Sillä ei saa rajoittaa perustuslaissa turvattua sananvapautta.

  Ote Perustuslakivaliokunnan lausunnosta PeVL 54/2002 ( s.40 ):

  Valiokunta on kiinnittänyt huomiota ilmaisuihin, jotka edellyttävät henkilöiden mukauttavan toimintaansa tiettyjen arvojen tai etujen perusteella. Lakiehdotus verkkotunnuslaiksi sisälsi säännöksen, jonka mukaan verkkotunnus ei saa sisältää ”hyvän tavan” tai ”yleisen järjestyksen” vastaisia ilmaisuja. Valiokunnan mukaan sanonnat eivät soveltuneet sananvapauden käytön sääntely-yhteyteen. Vaikka sanontoja käytettiin sananvapauden käytön yhteydessä, niiden epämääräisyys olisi samalla tavalla ongelmallista perusoikeuksien rajoitussääntelyssä.

  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/164863/Tapio%20Puurunen%20lopputy%C3%B6%20lopullinen%202016.pdf?sequence=2

  3. KÄSITTEELLÄ ON 95 ERI KOMBINAATIOTA

  KÄSITEELLÄ ”on selvästi ylitetty se, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä” on 95 eri kombinaatiota.

  Julkisuuden henkilön osalta kunnianloukkaus on kyseessä vain, jos ”on selvästi ylitetty se, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.” 

  Suomen kielitoimiston sanakirjan mukaan sanalla ”selvä” on ainakin 19 eri merkitystä. 

  Suomen kielitoimiston sanakirjan mukaan sanalla ”hyväksyttävä”on 5 eri merkitystä. 

  Yhteensä kombinaatioita käsitteellä on yhteensä 19*5=95 kpl. Eli jokainen voi ymmärtää käsitteen eri tavalla.  

  Joten laista ei täsmällisesti ja yksiselitteisesti ilmene, minkälainen teko on rikos. Joten säädös on laillisuusperiaatteen vastainen, eikä sitä siksi saa soveltaa. Käsite mahdollistaa varsin mielivaltaisen tulkinnan.
  Wikipedia:

  Täsmällisyysvaatimus
  Oikeustieteessä on johdettu legaliteettiperiaatteesta myös niin sanottu täsmällisyysvaatimus eli epämääräisyyskielto. Säädettäessä teko rangaistavaksi on laista täsmällisesti ja yksiselitteisesti ilmettävä, mikä se teko on, joka säädetään rangaistavaksi.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Laillisuusperiaate  

   ”Selvä” Suomen Kielitoimiston sanakirjasta=  

   1.
  erottuvuudesta, havaittavuudesta, käsitettävyydestä tms.
  a.
  aistimin helposti erottuva t. erotettava.
  Maassa näkyy selvä jalanjälki.
  Kannossa on selvät vuosirenkaat.
  b.
  yksityiskohtia myöten tajuttu t. ajateltu, täysin ymmärretty, selkeä.
  Jklla on selvä käsitys, mielikuva jstak.
  Onko selvä [= oletko ymmärtänyt, käsitätkö]?
  Selvä!
  Selvä on!
  c.
  helposti tajuttava t. käsitettävä, järkeen käyvä, mutkaton; ilmeinen, kiistaton.
  Ilmi selvä myös →←.
  Päivänselvä.
  Selvä tosiasia.
  Näytä kaikki esimerkit
  Ark.
  Selvä kuin pläkki päivänselvä.
  d.
  ilmeinen, eittämätön, kiistaton, sula, puhdas, silkka.
  Selvä valhe.
  Selvää huijausta.
  Sataa selvää vettä.
  Näytä kaikki esimerkit

  ————————————

  ”Hyväksyttävä” Suomen Kielitoimiston sanakirjasta=

  oikeuden-, asianmukainen, kohtuullinen, tyydyttävä, välttävä.
  Hyväksyttävä periaate, teko.
  Hyväksyttävä arvosana.
  Piti menettelyä hyväksyttävänä.

  —————-

  voidaan
  hyväksyttävä, kelvollinen, pätevä, sallittu    https://www.suomisanakirja.fi/voidaan

  ————-

  https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/selv%C3%A4 

  Kotimaisten kielten keskus on kuukauden jutussaan: ”Sehän on selvä!” määritellyt käsitteen ”selvä”

  Selvä on siis näistä kahdesta yleensä abstraktimpi. Yksi sen tavallisista merkityksistä on ’ilmeinen, eittämätön, kiistaton, silkka’  

  https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit_ja_esitelmat/kuukauden_kielijuttu_(2003_2011)/sehan_on_selva!    

 2. Laitonlehti rajussa kasvussa ?

  Alexan mukaan sijoitus noussut 7 miljoonalla. Nyt rank 1,3 miljoona

 3. Toivottavasti Laiton lehti tutkii uhrien ja syyttäjän ja tuomarin perhetaustat! On todennäköistä, että kommunismia löytyy kaikkien suvuista aina punakapinan agitaattoreita myöten.

  Samanlaisia oikeudenkäyntejä käytiin 30-luvun neuvostoliitossa, jossa punakoneisto jahtasi ”rasisteja” täysin tekaistujen syytteiden varjolla.

 4. Kannattaa kysyä syyttäjältä, että kuinka paljon kunnianloukkauksia jätetään tutkimatta poliisin toimesta vuosittain? Käytännössä pienellä kansalaisella ei ole mitään oikeusturvaa liittyen kunnianloukkauksiin, koska niitä ei tutkita viranomaisten toimesta, eli käytännössä lain turvasta pääsee nauttimaan vain pikkusieluiset virkamiehet!

  Mitenkäs tämä on linjassa yhdenvertaisuuden kanssa?

 5. Kannattaa muistuttaa syyttäjää ja tuomaria, että matu on poliittinen termi, aivan kuin myös ulkomaalaisia halventava ”mamu” on poliittinen termi!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*