6 thoughts on “Päivän kuva

 1. Ajatelkaa jos jotain päivänä joku niin kutsutussa oikeuslaitoksessa tulkitsee Suomen rikoslain 1 luvun 1 pykälää oikein. ( 10 pisteen vihje: syytettyjä pitäisi pitää syyttömänä)

  Rikoslaki
  1 luku 
  Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta
  1 § 
  Suomessa tehty rikos
  Suomessa tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen lakia.

  Vertaa:

  Asianajajaliiton lausunto eduskunnalle vuodelta 2003:

  Lain sanamuodoissa tulee ottaa huomioon yleinen syyttömyysolettama. Tämän vuoksi laissa ja sen
  perusteluissa sanan rikoksentekijä tulee olla muodossa rikoksesta epäilty ja sana rikos muodossa epäilty rikos.

  http://www.asianajajaliitto.fi/viestinta/tiedotteita_ja_lausuntoja/arkisto/2003?737_m=942

  Kyseinen Asianajajaliiton lausunto koski tätä hallituksen esitystä : Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen Suomen ja muiden EU-maiden välillä 

 2. Koronapiikki on hallituksen sote-ratkaisu.

  Kuulin äsken eräästä vanhasta ihmisestä, että häneltä kiellettiin lääketieteellinen hoito, jos ei ota rokotusta.

  Että valitse siinä sitten hidas kuolema omiin vaivoihisi tai äkkikuolema myrkkypiikistä.

 3. Marcon kannattaa kysyä syyttäjältä että minkä Suomen rikoslain 1 luvun pykälään Marcoon muka sovelletaan suomen rikoslakia. Syyttäjät voisi opetella edes lukemaan.

  Suomen perustuslain 2 §  mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. 

  Joten syyttäjien toiminnan tulee perustua lakiin.  

  Suomen rikoslain 1 luvun mukaan Suomen rikoslaki soveltuu jos ”on tehty rikos.”  
   

  Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa on säädetty että:
  Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

  Euroopan ihmisoikeussopimus on ylintä oikeutta Euroopassa. Se on virkamiehiä suoraan velvoittavaa oikeutta.  

  Joten syyttäjä ei nyt saa katsoa että Marco ”on tehnyt rikoksen” ja soveltaa Marcoon Suomen rikoslakia. Joten syyttäjä ei saisi nyt soveltaa Marcoon Suomen rikoslakia ja syytellä Marcoa Suomen rikoslain nojalla.

  Nyt kuitenkin syyttäjä ilmeisestikin katsoo että Marco ”on tehnyt rikoksen” ja soveltaa Marcoon Suomen rikoslakia. Se on vastoin syyttömyysolettamaa. 

  Koska syyttäjä katsoo että Marco ”on tehnyt rikosen”, niin syyttäjä on jäävättävä.

 4. https://www.distrotube.com/videos/gemini-is-what-the-web-should-have-been/
  🌐
  https://fedoramagazine.org/4-cool-new-projects-to-try-in-copr-for-march-2021/
  🌐
  Gemini clients
  🌐
  sudo dnf copr enable stenstorp/gemini
  🌐
  sudo dnf install castor
  sudo dnf install dragonstone
  sudo dnf install kristall
  sudo dnf install lagrange
  🌐
  https://gmi.skyjake.fi/lagrange/
  🌐
  ”Lagrange is a desktop GUI client for browsing Geminispace. It offers modern conveniences familiar from web browsers, such as smooth scrolling, inline image viewing, multiple tabs, visual themes, Unicode fonts, bookmarks, history, and page outlines.”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*