2 thoughts on “Päivän kuva

  1. Usein paperilla kaikki näyttää hyvältä. Ja vaikka päälisin puolin ei tässä tapauksessa näytä olevan moitittavaa, niin nykypäivän markkinoilla tuotteen laadulla kuten tuottajallakin on suuri merkitys. Siksi rahoittajalla tulee olla paljon parempi tuntemus tuotteesta kuin pelkkä näppituntuma, kirjalliset tuotearviot tai kokonaiskuva. Ennen rahoituspäätöstä tehdään poikkeuksetta lähempi tarkastelu itse tuotteesta, sen laadusta ja käyttökelpoisuudesta ja/tai tarpeesta markkinolle. Tällöin itse tuottajan merkitys korostuu. Se miten hän markkinoi tuottettaan/tuotteitaan ja miten hän osoittaa että hänen tuote/tuotteensa ovat parempia kuin muiden. Toisinaan puhutaan koeponnistuksesta.

    Yrityksellä tulee poikkeuksetta olla kolmeen päätulonlähdettä. Tässä tapauksessa voitaneen puhua tuotelinjoista. Tällöin yrityksen talous on poikkeuksetta vakaalla pohjalla mikäli jokin tuotelinjoista lakkaa tuottamasta. Tuottajasta myös riippuu miten hän vastaa markkinoiden tarpeisiin muuttuvasta/laajenevasta kysynänstä . Nämä usein täydentävät tuotekokonaisuutta ja saattavat joissain tapauksissa olla paljon tuottoisampia kuin itse perustulonlähteet, vaikka kokonaistuotanto kapasiteetista ne näyttelisivät pientä osaa. Näillä eri variaatioilla on usein kuitenkin suuri merkitys voittoa- ja markkinatyytyväisyyttä tavoiteltaessa.

    …nätti likka täytyy sanoa. Meikit pois naamalta ja suihkun kautta niin se on kaunis kuin auringon nousu..

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*