Marco de Wit 24 huhtikuun, 2021
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Poliittinen valtakunnansyyttäjä on nostanut useita syytteitä Laittoman Lehden päätoimittajaa Marco de Witiä vastaan.

 

Yksi syytteistä koski sitä, että Laiton Lehti toistuvasti kutsuu poliisia polpoksi eli poliittiseksi poliisiksi.

 

Tuomio annetaan toukokuun lopussa, jolloin on mielenkiintoista nähdä katsooko käräjäoikeus polpoksi syyttämisen olevan kunnianloukkaus.

 

Totuus ei tietysti auta mitään. Siis vaikka tosiasia on, että poliisi on poliittisesti ohjattu. Tällä hetkellä poliisin johdossa on Antifa-, PKK- ja Elokapina-terroristiliikkeitä fanittava ja puolustava vihreä terroristi, Maria Ohisalo.

 

Poliisi ja Ohisalo ovat itse korostaneet tätä siten, että Ohisalo esiintyy haastatteluissa poliisiliivi päällä!

 

Siis siitä huolimatta, ettei lain mukaan poliisivaatteita saa käyttää muuta kuin työssä olevat poliisit.

 

Ihme ja kumma, Yle suostui kirjoittamaan asiasta jutun, mutta epärehellinen valetoimittaja ei tietysti laittanut otsikkoon poliisin syyllistyneen rikokseen. Otsikossa mainitaan vain poliisin ”sääntörikkomuksesta”.

 

 

Kuvassa linkki Ylen juttuun

 

Poliisin syyllistymisestä rikokseen kerrotaan vasta itse jutussa. Apu se on pienikin minkä pressituutti/prostitutioitu toimittaja voi poliisille antaa.

 

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

10 thoughts on “Liivigate: Polpo ja sisäministeri kiikkiin rikoksesta. Toimittaja Kari Ikävalko vähättelee!

 1. Totuus tulee hevosen suusta. Jopa valtamedian valehtelijat myöntävät avoimesti poliisien olevan poliittisia poliiseja. Heillä on poliittisesti valittu poliisin johto. Heillä on poliisikoulun rehtori joka on avoimesti poliittinen ja kertoo valitsevansa ainoastaan mielisairaita äärisuvakkeja poliisiksi. Poliisien johtajat ovat itse avoimesti poliittisia. Montako esimerkkiä ihmiset tarvitsevat? Milloin te käsitätte?

 2. Uusi päätoimittaja? ”Poliittinen valtakunnansyyttäjä on nostanut useita syytteitä Laittoman Lehden päätoimittajaa Maria Ohisaloa vastaan.”???

 3. Rikolliset poliisit ja rikolliset poliitikot tullaan vielä tuomitsemaan erittäin ankarasti maanpetoksesta, kansanmurhasta, korruptiosta, pedofiliasta, ihmiskaupasta, huumekaupasta ja asekaupasta. Saastaa alkaa löytymään kun tutkinnat alkavat vallankumouksen jälkeen.

 4. Toi kyllä tosiaan näyttää poliittiselta poliisilta. Ministeri poliisin vaatteissa. Vaaleilla valittu ministeri.

  Aito poliisi vielä antanut valeasun.

 5. Onhan se omituista jos Marcon vaalimainos katsotaan sotarikokseksi tai rikokseksi ihmisyyttä vastaan.

  Kiihotuksesta kansanryhmää vastaan on säädetty otsikon alla ( rikoslain 11 luvun otsikko):
  ”Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaa”.

  Joten vain sellainen teko on kiihotus kansanryhmää vastaan, joka täyttää myös sotarikoksen tai rikoksen ihmisyyttä vastaan tunnusmerkistön.

  Rikokset kansainvälistä oikeutta vastaan ovat erittäin törkeitä ja laajamittaisia. Ne vaarantavat maailman rauhan, turvallisuuden ja hyvinvoinnin ja näin koskettavat koko kansainvälistä yhteisöä. Tämän vuoksi rikoksesta ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksesta ehdotetaan rangaistukseksi vankeutta vähintään yksi vuosi tai elinkausi.

  https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f0b349d9-f402-48b1-b344-1851f8a61a74/eb9f8110-959b-4ae8-a521-5eb10ac717ba/MIETINTO_20111014021513.pdf

  Sotarikos on sodan tai siihen verrattavissa olevan konfliktin yhteydessä tapahtuva kansainvälisillä sopimuksilla rikokseksi määritelty teko, josta on Suomessa tarkemmin määritelty kansallisesti rikoslain 11. luvussa: ”Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan”.

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Sotarikos

  Ei rikoslaissa saisi mitään ansoja olla.

  Kotimaisten kielten keskus on kertonut otsikoista näin:
  Otsikot ojennukseen
  Otsikoilla on monenlaisia tehtäviä. Otsikon täytyy kertoa lyhyesti, mistä
  tekstissä on kyse ja mikä on tekstin tarkoitus ja näkökulma. Sen täytyy
  myös houkuttaa lukemaan. Otsikoiden avulla lukija saa nopeasti
  yleiskuvan jutusta.
  http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2483

  KKO:2014:7

  17. Rikoslain 3 luvun 1 §:n esitöiden mukaan
  rikosoikeudellinen «laillisuusperiaate» tarkoittaa muun muassa sitä,
  ettei tuomioistuin rangaistussäännöstä soveltaessaan saa mennä lain
  kirjaimen ulkopuolelle eikä täydentää tai korjata lakia
  analogiapäätelmään turvautumalla. Tuomioistuin ei saa poiketa
  lakitekstin yleiskielen mukaisesta tai juridis-teknisestä merkityksestä.
  Lainsäätäjän käyttämät käsitteet, niin kuin myös konkreettisen
  tapauksen ja abstraktin oikeusnormin vastaavuuden toteaminen,
  edellyttävät soveltamistilanteessa lainkäyttäjän tulkintaa.
  Laillisuusperiaatteen tavoitteena on taata oikeusturvan ja ennakoitavan
  laintulkinnan toteutuminen (HE 44/2002 vp s. 29 ja 34).

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2014/20140007?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laillisuusperiaate

  KKO:2004:109

  16
  Lainsäädännössä käytetyt käsitteet on yleensä, ellei niitä erikseen ole
  laissa määritelty, ymmärrettävä siinä merkityksessä, mikä niillä on
  yleisessä kielenkäytössä.

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2004/20040109?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laillisuusperiaate

 6. Hallituksen esitys Eduskunnalle sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamisesta

  3.2. Keskeiset ehdotukset Esityksessä ehdotetaan rikoslain 11 lukua muutettavaksi. Lukuun sijoitettaisiin joukkotuhontarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia koskevat rangaistussäännökset, jotka muutettaisiin Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöä vastaaviksi ja nykyistä täsmällisemmiksi. Rikos ihmisyyttä vastaan ja törkeä rikos ihmisyyttä vastaan olisivat uusia rangaistussäännöksiä, joilla yhdessä sotarikosten kanssa korvattaisiin nykyiset säännökset ihmisoikeuksien loukkaamisesta poikkeuksellisissa oloissa ja sodankäyntirikokset. Yksilöön kohdistuvat rikokset saisivat ihmisyyttä loukkaavan luonteensa siitä, että ne tehdään tietoisesti osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajaa tai järjestelmällistä hyökkäystä.

  Sen vuoksi ehdotetaan, että rikoslain 11 luvun otsikko vastaisuudessa olisi Rikoksista kansainvälistä oikeutta vastaan.

  Rikokset kansainvälistä oikeutta vastaan ovat erittäin törkeitä ja laajamittaisia. Ne vaarantavat maailman rauhan, turvallisuuden ja hyvinvoinnin ja näin koskettavat koko kansainvälistä yhteisöä. Tämän vuoksi rikoksesta ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksesta ehdotetaan rangaistukseksi vankeutta vähintään yksi vuosi tai elinkausi.

  https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f0b349d9-f402-48b1-b344-1851f8a61a74/eb9f8110-959b-4ae8-a521-5eb10ac717ba/MIETINTO_20111014021513.pdf

  For the purpose of this Statute, ”crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack

  HE 55/2007
  Hallituksen esitys Eduskunnalle sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

  Säännöksen soveltamisen edellytyksenä on hyökkäyksen laajamittaisuus tai järjestelmällisyys. Tällä halutaan korostaa, että hyökkäyksen toteuttajana tyyppitapauksissa on valtio tai muu julkisen vallan organisaatio. Se ei kuitenkaan ole välttämätöntä, sillä rikos ihmisyyttä vastaan voidaan toteuttaa myös esimerkiksi yksityisen armeijan tai muun vastaavan järjestön harjoittamassa politiikassa. Olennaista yksilön vastuun kannalta on se, että yksilö tietää olevansa laajassa tai järjestelmällisessä hyökkäyksessä siviiliväestöä vastaan.
  Ehdotettu rikos ihmisyyttä vastaan vastaa pääosin Rooman perussäännön kyseistä rikosta koskevaa määritelmää. Kuitenkin ihmiskaupan ja vainon rangaistavuus ehdotetaan tarkoituksenmukaisuussyistä ulotettavaksi Rooman perussääntöä jonkin verran pitemmälle
  https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2007/20070055

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*