Marco de Wit 3 toukokuun, 2021
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Perustuslakivaliokunta linjasi että eduskunnan tulee hyväksyä tai hylätä EU:n kertaluonteinen elpymisväline 2/3 enemmistöllä. Päätös on nyt kansanedustajien ratkaistavana. Kantakaa vastuuta! Tuomas Malinen kertoo kantansa miksi EU:n paketti tulee kansanedustajien toimesta hylätä:

– EU:n sääntöperusteisuus rikkoutuu, erityisesti perussopimuksien artiklojen 310 ja 125 osalta – Paketti on portti huonosti mietittyyn tulonsiirtounioniin

– EKP:n helpolta näyttävän monetisoinnin sijaan EU:n tiekartta sisältää omia varoja ja veroja, jotka on katettava suomalaisista tulonsiirroista jos veroastetta ei haluta tai voida lisätä.

#neuvottelija-kanavan mielipidekyselyssä 65% vastanneista arvelee kuitenkin että eduskunta hyväksyy paketin esitetyssä muodossa mutta mm. talousvaliokunnan antamin rajauksin.

Tuomas toivoo tässä tilanteessa kansanedustajien ja ministerien ottavan vastuuta siitä, että paketti todella pysyy kertaluonteisena ja 2/3 enemmistövaatimusta ei vaaranneta.

 

00:0000:16 EU:n elvytyspaketti on portti liittovaltioon, suomalaisen elintason laskuun ja EU:n sääntöperusteisuuden rikkoutumiseen

00:1606:28 Tuomas Malinen ja Sami Miettinen keskustelevat erimielisyydestään koronan suhteen ja siirtyvät nopeasti analysoimaan kuinka historiallinen tuleva eduskunnan 2/3 enemmistöä vaativa äänestys on. Siinä EU saisi ottaa pääomamarkkinoilta enintään 750 miljardia euroa lainaa, josta 390 miljardia annettaisiin tulonsiirtoina jäsenvaltioille sekä enintään 360 miljardia lainoina. Enemmistö #neuvottelijat– yhteisöstä arvelee paketin menevän läpi eduskunnassa.

06:2808:32 Jos paketti kaadetaan eduskunnassa, tuleeko maailmanloppu? Onko Italia ja euro kaatumassa ilman pakettia ja tulonsiirtoja?

08:3211:20 Mitä ovat TEU 125 ja TEU 310 ja miksi paketin läpimeno poistaa EU:n sääntöperusteisuuden ja perussopimuksen artiklojen uskottavuuden.

11:2013:09 Miksi kansainvälisten sopimusten uudelleentulkintaa ja budjettisuvereniteetin siirtoa ei tuomita vaan vastuuta vältetään? Miksi kertaluonteisuus ja ainutkertaisuus on vakava lupaus.

13:0914:50 Miksi EKP:n monetisointiin ei kannata luottaa ja miksi EU:n omat varat ja verot ovat todennäköisempi tiekartta? Sananen myös TARGET2:n luonteesta.

14:5016:52 EKP:n gospankkisaatio ja suunnitelmatalous ei ole hyvä visio vaan dystopia ja sen insentiivit olisivat vääristyneitä. Onko EU:n tulonsiirtoja mahdollista rahoittaa ilman suomalaisten omien tulonsiirtojen laskua ja veroasteen nousua valtiovarainvaliokunnan toiveen mukaisesti?

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*