Marco de Wit 8 toukokuun, 2021
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

 

6.5.2021 Puheenvuoro – Ano Turtiainen

 

”Arvoisa puhemies!

Oikeusministeriö on jo vuosituhannen alussa tehnyt selvityksen valtiollisen kansanäänestyksen kehittämistarpeista. Tässä suora lainaus siitä: ”Kansanäänestys on yksi keskeisimmistä valtiollisen tason suoran kansanvallan keinoista, mistä syystä sillä on keskeinen asema suoraa kansanvaltaa kehitettäessä.” Demokratiaa pitää kehittää juurikin suoran demokratian suuntaan eli siihen, että kansan mielipidettä suurissa asioissa tiedustellaan kansanäänestyksillä. Demokratia ei ole valmis, vaan siinä on paljonkin kehittämisen varaa. Niinpä suoran demokratian valtiollisen tason kehittämistä ei pidä unohtaa. Ongelma on kuitenkin siinä, että puolueet eivät haluakaan demokratiaa vaan valtaa. Ongelma on siis tässä salissa — eli teissä, hyvät kollegat. Teidän pitäisi edustaa kansaa, mutta te edustatte kukin puolueitanne ja ryhmiänne, joita ohjaa tässä talossa olevat käytännöt, joilla ei ole lain kanssa mitään tekemistä — puhumattakaan ryhmäkurista, joka on perustuslain vastaista.

 

Puhemiesäänestyksetkin ovat pelkkä vitsi. Jo ensimmäisenä päivänä tämän kauden alkaessa ryhmät olivat sopineet yhdessä äänestävänsä edustaja Antti Rinnettä puhemieheksi, koska oli sellainen käytäntö. Pakko kysyä teiltä, hyvät kollegat, mitä luulette, ovatko myös äänestäjänne sitä mieltä, että teidän oli hyvä äänestää edustaja Antti Rinne tämän kauden ensimmäiseksi puhemieheksi.

 

Arvoisa puhemies!

On huomattava, että perustuslain 14 §:ssä säädetään julkisen vallan velvollisuudeksi edistää ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia: ”Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.” Demokratiaa on mahdollista ja syytäkin kehittää oikeusministeriön aiempien linjausten mukaisesti, ja siihen siis perustuslakimmekin meitä velvoittaa. Perustuslain seurantatyöryhmä teetti taannoin selvityksen kansanäänestyksistä eri Euroopan maissa. Selvityksessä käytiin läpi Euroopan maiden perustuslakeihin sisältyvää kansanäänestystä koskevaa sääntelyä. Ilmeni, että 22 maan perustuslait sisältävät säännöksiä sitovista kansanäänestyksistä mutta neuvoa-antava kansanäänestys on sisällytetty vain kolmen maan perustuslakiin, ja ne ovat Bulgaria, Luxemburg ja Suomi. On huomattava, että vain sitovat kansanäänestykset ovat aitoa kansanvaltaa. Jostakin syystä täällä Suomessa ei uskalleta kysyä kansalta kantaa edes neuvoa-antavana.

 

Arvoisa puhemies!

Oikeusministeriön taannoisen tiedotteen mukaan suomalaiset ja erityisesti nuoret haluaisivat osallistua nykyistä useammin kansanäänestyksiin tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Asia ilmenee vaalitutkija Sami Borgin toimittamasta raportista vuodelta 2013. Tuolloin myös erityinen kansalaisraati pohti demokratian ongelmia ja ratkaisuja. Raati piti merkittävimpänä demokratian ongelmana kansanäänestyksen vähäistä käyttöä Suomessa. Ratkaisuksi se ehdotti kansanäänestyksen laajempaa käyttöä ja kytkemistä kaikkiin vaaleihin.

 

Demokratiassamme on kansanäänestyksen lisäksi paljon muutakin kehittämisen varaa. Terve oikeustajukin jo sanoo, että vallan pitäisi jakautua automaattisesti kannatuksen mukaan, mutta sehän ei nykyisellä järjestelmällä lainkaan toteudu, kun vaalien selkeät häviäjät istuvat hallituksessa ja voittajat oppositiossa. Kolmas haaste demokratialle on tiedonvälityksen puolueettomuuden varmistamisessa ja neljäs haaste on sananvapauden toteutumisessa, sillä aito demokratia edellyttää laajaa sananvapautta.

 

Arvoisa puhemies!

Suomessa on aiemmin järjestetty vain kaksi kansanäänestystä. Hyvät kollegat, meillä on nyt edessämme ja päätettävänämme Suomen koko rauhanajan tärkein asia, ja todellakin sen vuoksi nyt on siis järjestettävä Suomen historian kolmas kansanäänestys. Kyseessä on maamme ja kansamme kohtalonkysymys. Kyseessä on itsemääräämisoikeutemme. Kyseessä on viime kädessä itsenäisyytemme säilyttäminen. Näin valtavassa asiassa pitää ehdottomasti kuunnella kansan mielipidettä.

— Kiitos.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

6 thoughts on “Video: Kansanedustaja Ano Turtiainen vaatii kansanäänestystä EU:n tukipaketista

  1. Ano Turtiainen on oikea selkärankainen, rohkea suomalainen mies. Heitä ei ole montaa Suomessa. Suurin osa suomalaisista miehistä on säälittäviä, pelkurimaisia rottia. Kansanpettureista tullaan hankkiutumaan eroon vallankumouksen jälkeen, tietenkin laillisesti.

  2. Ainoastaan SKE:n radikaalit aitokansallismieliset ja Vastarintaliike pelastavat Suomen valkoisen kansan. Suomen valkoista kansaa ei tulla hävittämään ja kansanmurhaamaan. Uusi Nurnberg 2.0 on tulossa rikollisille rotille.

  3. Muistakaa, että sakot ovat vain paperia ja Suomen vankilat ovat pelkkä vitsi. Ei tunnu missään.

  4. Vaikka suurin osa suomalaisista miehistä on pelkureita, rahaeliitti on kauhuissaan, koska moni suomalainen mies ei ole pelkuri ja tulee vastustamaan kansanmurhaa kaikin mahdollisin keinoin. Kukaan ei myöskään usko mihinkään Holohoaxeihin ja muihin kusetuksiin.

  5. Suomen itsenäisyyttä ja Suomen valkoisen kansan vapautta tullaan puolustamaan kaikin mahdollisin keinoin. Kaikin mahdollisin keinoin. Rahaeliitti ja Suomen umpikorruptoitunut hallinto ja poliisit ovat erehtyneet siinä, että kaikki suomalaiset miehet ovat pelkureita ja alistujia. Olitte väärässä.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*