3 thoughts on “Päivän kuva: Kokoomuksen vaalimainos

 1. https://mpk.fi/ajankohtaista/mpk-ymmallaan-valtionavun-maksatuksen-keskeytyksesta/
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  10.05.2021 ”yllätyksenä puolustusministeriön päätös valtionavun maksatuksen keskeytyksestä.” ”Vapaaehtoista maanpuolustusta” ”ajetaan kokonaan alas hyvin toimiva, 30 vuoden aikana yhdessä laajan järjestökentän kanssa rakennettu vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus ja operatiivinen kumppanuus Puolustusvoimien kanssa,” ”kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallista koulutusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta;” ”Ministeriö keskeytti valtionavun maksamisen jo ennen vastineen antamista.”
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  https://mpk.fi/koulutukset/naisten-koulutus/
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  ”MPK:n tarjoaa kaikille kansalaisille sopivaa koulutusta, joka kehittää osallistujan turvallisuustietoisuutta ja -valmiuksia. Naiset voivat osallistua kursseille samoin edellytyksin kuin miehet, lisäksi osa koulutustarjonnasta on kohdennettu pelkästään naisille.”
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  https://naistenvalmiusliitto.fi/ajankohtaista/naisten-valmiusliitto-kriisinkestokykya-voi-vahvistaa/
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  25.1.2021 ”Naisten Valmiusliitto järjestää monipuolista varautumis- ja turvallisuuskoulutusta, ja kannustaa kaikkia suomalaisia naisia osallistumaan koulutukseen. Omaa turvallisuuden tunnetta ja resilienssiä voi vahvistaa hankkimalla taitoja, jotka tukevat jaksamista ja auttavat selviytymään erilaisista yllättävistä, turvallisuutta uhkaavista tilanteista. Turvallisuuden tunne on tärkeä osa yksilön ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Yksilön turvallisuuden tunnetta heikentävät vaikeudet ja kuormittaviksi koetut tilanteet. Käsityksemme turvallisuudesta ohjaa käyttäytymistämme ja vaikuttaa hyvinvointiimme.
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  Turvallisuustaidot kuuluvat kaikille naisille. Hankkimalla turvallisuutta edistäviä taitoja ja harjoittelemalla niitä voimme vaikuttaa omaan, läheistemme ja koko yhteiskunnan turvallisuuteen.”
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  Paula Risikko, Naisten Valmiusliitto, puheenjohtaja, puh. 050 511 3107💶🇫🇮💸🇪🇺Kaarina Suhonen, Naisten Valmiusliitto, pääsihteeri, puh. 040 561 1655
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  ”Yhteistyökumppaneitamme ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Puolustusvoimat, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunta (Kova-toimikunta).”
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  https://naistenvalmiusliitto.fi/wp/wp-content/uploads/2021/02/NVL_kriisinkestokykya-voi-vahvistaa_-25.1.2021.pdf
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  25.1.2021 ”Resilienssi on kykyä kohdata vaikea tilanne, selviytyä ja toipua kriisistä. Resilienssiei ole henkilön pysyvä ominaisuus, vaan sitäon mahdollista vahvistaa läpi elämän. Tässä mielen sopeutumiskyvyllä ja joustavuudella on suuri merkitys. Resilienssiä ja ajattelun joustavuutta lisäävät myönteiset tunteet, näkökulman vaihtamisen taito ja kyky löytää ne asiat, joihin voi vaikuttaa. Myös tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti kulkeminen voi auttaa pääsemään vaikeiden aikojen yli.”
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  https://mpk.fi/koulutukset/nuorten-koulutus/
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  ”Nuorten on mahdollista osallistua myös MPK:n järjestämään varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen, jossa ei ole ikärajaa, mutta ala-ikäisillä osallistujilla tulee olla kirjallinen huoltajansuostumus osallistumiselle. Nuorille hyvin soveltuvia kursseja ovat esim. maastotaidot ja arjen turvallisuus.”
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  ”Intti tutuksi naisille Paikka: Karjalan Lennosto, Rissalan tukikohta Ajankohta: 11.6.2021 – 13.6.2021 Ilmoittautuminen: 31.05.2021 09:00 mennessä”
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  https://mpk.fi/ajankohtaista/mpkn-uusi-kouluttajan-kasikirja-julkaistu/
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  https://mpk.fi/wp-content/uploads/2021/03/Koulkasik-2021-web.pdf
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  7 of 120 ”Pienikin panos vapaaehtoisena on osa suurempaa kokonaisuutta, ja voit osallistua toimintaan täysin omien mahdollisuuksiesi mukaan.”
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  67 of 120 ”4 .2 .1 Koulutus vastaa määritettyyn päämäärään ja tavoitteisiin”
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  https://mpk.fi/ajankohtaista/mpkn-aktiivireservilaiset-hopealle-kansainvalisessa-kyberharjoituksessa/
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  ”Kansallisten tietojärjestelmien keskinäisriippuvuuksien ymmärtäminen on keskeistä, kun puolustetaan kansakuntaa massiiviselta kyberhyökkäykseltä”
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  https://www.iltalehti.fi/talous/a/2015070820001403
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  ”EKP:n neuvosto päättää hätärahoituksen jatkamisesta periaatteessa itsenäisesti, mutta rahahanojen katkaisu on niin radikaali toimenpide, että neuvoston on odotettu hakevan siihen euromaiden johtajien mandaattia.”
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-central-bank_fi
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_keskuspankki
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  ”Euroopan unionin toimielin, jonka vastuulla on euroalueen valtioiden rahapolitiikka.”
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  https://www.suomenpankki.fi/fi/suomen-pankki/eurojarjestelma-ja-ekpj/paatoksenteko/
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  https://www.suomenpankki.fi/dist/svg/sp-logo-1.svg
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  ”Suomen Pankki voi vaikuttaa EKPJ:n päätöksiin jo valmisteluvaiheessa komitea- ja työryhmätyöskentelyn kautta.”
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  https://en.wikipedia.org/wiki/European_Central_Bank
  💶🇫🇮💸🇪🇺
  ”the technical platform (currently being developed) for settlement of securities in Europe”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*