Marco de Wit 26 toukokuun, 2021
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Suomalaiset ovat maailman auktoriteettiuskovaisinta kansaa.

 

Siis valkoisista. Mongolidit ovat joskus vieläkin auktoriteettiuskovaisempia. Joskin heillä on myös ns. kapinavaihde, jos riistoa on liikaa. Tämä kapinavaihde näyttää suomalaisilla olevan jopa mongolideja heikompi, kuten on nähty läpi Suomen historian. Yhtenä ääriesimerkkinä Nuijasota, jolloin suomalaiset eivät edes kunnolla nousseet kapinaan, vaikka heitä verotettiin kirjaimellisesti nälkäkuoleman partaalle.

 

 

Tämä suomalaisten auktoriteettiuskovaisuus näkyy myös siinä kuinka sokeasti uskotaan lääkäreitä.

 

Tämä siitä huolimatta, että kaikkien tutkimusten mukaan lääkäriliitot ovat kaikista korruptoituneimpia. Useat talousnobelistit pitäväkin lääkäriliittoja ääriesimerkkinä sääntelykaappauksesta. Siis siitä kuinka helppoa on suuryritysten ostaa sekä säätelyvirasto (THL) että kokonainen ammattikunta (Lääkäriliitto/AMA eli American Medical Association).

 

Lääketeollisuus on varsinkin Suomessa ostanut ja lahjonut lääkärikunnan, joka sitten tuputtaa turhia ja hengenvaarallisiakin lääkkeitä potilailleen.

 

Toinen vieläkin tehokkaampi tapa sairastuttaa ja tappaa ihmisiä (eli lisätä lääkkeiden ja lääkärien kysyntää) on alentaa ravinteiden raja-arvoja. (Samalla kun nostetaan saasteiden raja-arvoja.)

 

Eli esim. D-vitamiinin suositusraja-arvot on tiputettu viimeisen 50 vuoden aikana kymmenesosaan. Siis kirjaimellisesti!

 

 

Kuuluisa lääkäri Arvo Ylppö suositteli aikanaan D-vitamiinia noin 100 mikrogrammaa vuorokaudessa. Näin Ylppö nosti kansanterveyttä valtavasti. Varsinkin lapset hyötyivät D-vitamiinista todella paljon ja näin kehittyi terveitä nuoria ja aikuisia.

 

Tämä ei kuitenkaan käynyt lääketeollisuudelle, joka vuosi vuodelta tiputti suositusarvoja niin, että 2000-luvulla ne romahdutettiin noin 10-20 mikrogrammaan!!

 

 

Tämä on päivänselvää kansan murhaamista, koska D-vitamiinin puutostila synnyttää lukuisia sairauksia aina flunssasta alkaen.

 

Erityisen törkeää murhapolitiikkaa vetää Lääkäriliiton julkaisema Potilaan lääkärilehti, joka murhaavasti valehtelee lukijoilleen. Tässä yksi esimerkki jutusta, joka nousee Googlen hakutuloksissa kärkeen, kun etsii tietoa auringonotosta. Kyseinen murhajuttu on otsikoitu: 9 myyttiä auringonotosta.

 

Myyt­ti 2: Au­rinkoa pi­tää ot­taa, et­tä saa riittä­västi D-vi­ta­miinia

On tot­ta, et­tä au­ringon ultra­vio­let­ti­sä­teilyn vaiku­tuk­sesta iholla käyn­nistyy D-vi­ta­miinin tuo­tanto. Se ei kui­tenkaan ole tot­ta, et­tä aurin­gossa pi­täisi ma­koilla tun­ti tol­kulla D-vi­ta­miinin muodos­tu­mi­seksi. Riit­tää, et­tä ih­minen saa 10–15 mi­nuutin ajan au­ringon va­loa kas­voilleen muu­taman ker­ran vii­kossa huh­tikuun – syys­kuun väli­senä ai­kana.

 

Kuvassa linkki juttuun

 

Tarpeelliset noin 100 mikrogrammaa D-vitamiinia saa noin 10-30 minuutin auringonotosta, mutta siihen ei todellakaan riitä kasvojen pinta-ala, vaan siihen tarvitaan lähes KOKO vartalo. Eli käytännössä pitää ottaa shortseissa/bikineissä 10-15 minuuttia toisella puolella vartaloa ja sitten kääntyy ympäri ottaen toisella puolella vartaloa myös 10-15 minuuttia aurinkoa.

 

Puoli tuntia siis riittää, joskin vain PILVETÖNTÄ KESKIPÄIVÄN aurinkoa. Eli käytännössä n. klo 11-14 välisenä aikana. Juhannuksena noin klo 10-15 saattaa olla mahdollista, mutta mitä lähempänä keskipäivää sitä parempi.

 

Ihotyypistä riippuu kuinka kauan kannattaa ottaa aurinkoa ja kuinka nopeasti D-vitamiinia alkaa ihossa muodostua. Lääkäriliiton lehdessä on tämä kätevä – joskin äärimmäisen rasistinen – taulukko. Suomalaiset ovat käytännössä I-III tyyppiä. Jos sinulla on pisamia, niin olet luultavasti erittäin herkästi palavaa tyyppiä. Älä tällöin ole hetkeäkään sitä 20-30 minuuttia pidempään auringossa. Sinun kannattaa myös vaihtaa puolta useamman kerran, jotta iho ei rasitu liikaa.

 

Euroop­pa­laiset kuu­luvat useim­miten nel­jään ensim­mäiseen iho­tyyppiin. Kol­mannes suoma­lai­sista kuu­luu tyyp­peihin I tai II ja noin puo­let tyyp­piin III. Vain jo­ka kym­menes on IV-tyyppiä, jo­ka on vallit­seva Ete­lä-Eu­roo­passa. Lue li­sää Sätei­ly­tur­va­kes­kuksen si­vuilta.

 

 

D-vitamiinia siis saa tarpeeksi auringonotosta päiväntasajalla, mutta se on tietysti mahdotonta maailman pohjoisimmassa maassa eli Suomessa. Niinpä tärkeää on ottaa ympäri vuoden joka päivä noin 100 mikrogramman D-vitamiinipilleri. Tämän lisäksi voi sitten vielä varmuuden vuoksi ottaa kesällä päivittäin tuon noin 30 minuuttia aurinkoa koko vartalolla, koska iho säätelee D-vitamiinin tuotantoa automaattisesti.

 

Eli vaikka sinulla olisi täydet D-vitamiinivarastot, niin ei haittaa, koska aurinkoa paistattelemalla ei voi saada liikaa D-vitamiinia. Tämän myöntää myös lääkäriliiton lehti:

Ih­minen ei edes voi saa­da ylen mää­rin D-vi­ta­miinia aurin­gosta. Liial­linen aurin­gon­valo ha­jottaa ihossa muodos­tuneen D-vi­ta­miinin esiasteen.

Mistä sitten tietää, että onko D-vitamiinin puutetta? Siitä, että käytännössä kaikilla suomalaisilla on valtava D-vitamiinin puutostila. Suomessa aurinko paistaa niin harvoin pilvettömältä  keskipäivän taivaalta edes kesällä, ettei auringonotto kertakaikkiaan riitä.

 

Vaikka koko kesän ottaisi maksimaalisen hyvin pilvetöntä keskipäivän aurinkoa, niin niillä D-vitamiinivarastoilla ei pärjää koko talvea. Itse asiassa tammikuussa varasto alkaa olla totaalisen lopussa ja juuri silloin alkaakin ns. flunssakausi, joka ei johdu mistään mysteerimäisestä viruksesta, vaan massiivisesta puutostilasta.

 

Muuta vaihtoehtoa ei siis ole kuin ottaa se 100 mikrogrammaa päivässä.

 

Tai sitten sairastua.

 

Lue lisää:

Lääkäriliitto tappaa ihmisiä koronaan puutostiloilla

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

1 thought on “Lääkäriliitto murhaa ihmisiä!

 1. Meillä on lääkäriongelma!
  – Onko ongelma ratkaistavissa antamalla kaikille lääkäreille koronapiikki??

  Poliitikot ovat antaneet lääkäreille sen poliittisen aseman, mikä heillä nyt on. Se johtuu siitä, että jokainen poliitikko tietää toisen poliitikon puukottavan selkään heti kun silmä välttää ja viimeistään sitten, kun pääsee hallitukseen. Niinpä lähes kaikessa lainsäädännössä, jolla jaetaan rahaa, tarvitaan lääkärintodistus.
  – Lääkärin työajasta menee hyvin merkittävä osa sellaisten todistusten kirjoittamiseen, joilla ei ole mitään tekemistä terveyden hoitamisen kanssa.

  Selkeästi poliittinen on esimerkiksi päätös siitä kuka saa eläkkeen. Koska päätös on poliittinen, kuuluisi poliitikkojen päättää eläkkeelle pääsystä.
  – Seurauksena tietenkin olisi kulloinkin hallituksessa olevien puolueiden kannattajien joukottainen jääminen viettämään poliittisesti ansaittuja eläkepäiviä.

  Ratkaisu on paljon yksinkertaisempi kuin jonkun kolmannen tahon nostaminen poliitikkojen yläpuolelle tekemään päätöksiä heidän puolestaan:
  – Jos käsiteltävänä on asia, jonka toimeenpanemista ei voi mitenkään antaa kilpailevan puolueen muodostamalle hallitukselle, ei laki silloin ollenkaan kuulu valtion toimivaltaan.
  – Esimerkiksi juuri tämä eläkkeelle jääminen: jos eläkkeen saaminen on niin arkaluontoinen asia, että poliitikko tai kilpaileva poliitikko ei voi siitä päättää, ei sellaista lakia pidä säätää ollenkaan.

  Tiesitkö muuten, että lääkärikunta pitää tilastollista terveyttään yllä järjestämällä alkoholisoituneille, epäkelvoille ja psyykkisesti sairaille lääkäreille suojatyöpaikkoja, joissa he pysyvät poissa ihmisten silmistä.
  – Valitettavasti vaan kärsijöiksi joutuvat vangit, vammaiset, vanhukset ja muut vastaavat kansanryhmät, joilla ei ole mahdollisuutta puolustautua.
  – Kunhan vaan kiiltokuva ei tahriinnu.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*