Marco de Wit 11 kesäkuun, 2021

 

Kansanedustaja Ano Turtiainen on Suomen ellei maailman rehellisin poliitikko.

 

Tässä jälleen aivan loistava puhe. Parhaat palat korostettu:

 

9.6.2021 Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Puheenvuoro – Ano Turtiainen

 

Arvoisa puhemies! Selonteossa ja valiokunnan mietinnössä mainitaan monenlaisia ja ihan todellisia haasteita Suomen turvallisuudelle. Niistä puuttuu kuitenkin tällä hetkellä arjessamme enemmän kuin läsnä oleva Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen erittäin vakavasti kohdistuva haaste. Tarkoitan niin kutsuttuja koronarokotteita, jotka ovat myös jakaneet kansamme kahtia: valveutuneisiin ja harhaan johdettuihin.

 

Arvoisat kollegat, saatan nyt tietoonne seuraavan informaation, ettekä te tämän kuultuanne voi enää koskaan vedota tietämättömyyteen liittyen siihen riskiin, mille Suomen kansalaiset on altistettu. Suomi injektoi parhaillaan kansalaisiinsa myrkkyjä, jotka on naamioitu koronarokotteiksi. Ensimmäiseksi — kuunnelkaa tarkkaan — yhdelläkään Suomessa injektoitavalla koronarokotteeksi naamioidulla myrkyllä ei ole myyntilupaa vaan ainoastaan Euroopan lääkeviraston ehdollinen markkinointilupa. Ehdollisen luvan ehdoissa lukee, että lupa on ehdollinen ja että ”saatavilla olevien tietojen on osoitettava, että lääkkeen hyödyt ylittävät sen riskit.”

 

Toiseksi, arvoisat kollegat, median toitotuksesta huolimatta Suomessa ei ole virallisesti vielä kuollut yhtään ihmistä koronaan. THL:n mukaan viralliset kuolinsyyt julkaistaan vuoden 2020 osalta vasta vuonna 2022. Fimean mukaan Suomessa on kuitenkin kuollut 78 ihmistä koronarokotteeseen ja vakavia käsiteltyjä haittailmoituksia on 1 306 ja käsittelemättömiä ilmoituksia on 3 630. Noin 57 prosentissa käsitellyistä ilmoituksista haitat on arvioitu vakaviksi. Lähde tälle on Fimea.

 

Kolmanneksi, koronarokotteiksi naamioitujen myrkkyjen ehdollisissa markkinointiluvissa lukee myös: ”Hakijan tulee pystyä toimittamaan kattavat kliiniset tiedot tulevaisuudessa.”

 

Hyvät kollegat, tämä teksti on suoraan Euroopan lääkeviraston EMAn sivuilta. Olen sanonut täällä useasti, että kyseessä on ihmiskoe. Suomalaisille ei ole kerrottu Nürnbergin säännöstön vastaisesti, että kyseessä on ihmiskoe. Nyt tällä puheella olen tehnyt kaikki teidät sekä median edustajat tietoisiksi siitä, että kyseessä on ihmiskoe ja että sen tulokset ovat hirveitä.

 

Vertailun vuoksi edellinen, pieleen mennyt rokotekokeilu Pandemrix keskeytettiin, kun haittavaikutuksia oli 32 kertaa vähemmän kuin nyt. Kysynkin nyt teiltä kaikilta: kuinka monen ihmisen tulee kuolla tai vammautua, että saamme keskeytettyä tämän ihmisten tappamisen ja vammauttamisen?

 

Hyvät kollegat ja arvoisat median edustajat, te olette nyt tietoisia kansakuntaamme kohtaavasta äärimmäisen vakavasta turvallisuusuhasta ja siitä, että koronainjektioiden haitat ylittävät hyödyt. Teillä ei ole enää syytä olla toimimatta kansakuntamme pelastamisen eteen. Lopuksi, jos te johdatte kansalaisia vielä harhaan kertomalla heille esimerkiksi satuja, että rokotteet ovat turvallisia ja että niillä on myyntilupa, te osallistutte tahallanne useaan rikokseen, joista vakavin saattaa olla kansanmurha.

 

Muistutan vielä kerran kaikkia, siis ihan jokaista: rikoksesta tulee tahallinen, kun sen tekee tietoisesti. Nyt te kaikki olette tietoisia.

— Kiitos.

 

 

 

6 thoughts on “Ano Turtiainen eduskunnalle: Koronarokoteilla kansanmurhataan!

  1. Ano Turtiainen pitää saada diktaattoriksi ja Marco Anon oikeaksi kädeksi. Suomessa ei ilmeisesti ole kuin muutama selkärankainen ja oikea suomalainen mies. Suurin osa suomalaisista miehistä on raukkamaisia pelkureita ja nynnyjä joista ei ole mihinkään.

    1. Siinä olisi kyllä ideaa. Sinun pitäisi vain jotenkin syrjäyttää se Hirvisaari. Marco ja Ano kyllä laittaisi asiat kuntoon Suomessa!

  2. Ano on kova kaveri!

    1/200 eli 0,5% rehellisiä ns.”kansanedustajia” on huikea saavutus maassa jossa propagandatoimisto mediapoolin väittämän mukaisesti asuu maailman onnellisin kansa.

    Joku tässä yhtälössä ei nyt kyllä täsmää…

  3. Nuo kansanmurhaajat tulevat vielä kohtaamaan rangaistuksensa rikoksistaan ihmisyyttä vastaan ja Suomen kansan tuhoamisesta hyvin monin eri tavoin. Silloin on turha esittää tietämätöntä tai muistamatonta kuten rikolliset virkamiehet järjestäen tekevät tuomiolla ollessaan.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*