6 thoughts on “Kauhistus: Kauniaislaiset muuttumassa espoolaisiksi!

    1. Tässä sen näkee miten ulkomailta tuotu koulutettu työvoima vaikuttaa suomalaiseen työvoimapulaan ja sitäkautta maan BKT:hen. Valtion pääomatulojen kasvun on ennustettu nousevat positiiviseksi ja kunnat kilpailevat ennustettujen verotulojen kasvusta. Jonka seurauksena voidaan kunnallisveroa laskea ja parantaa mm. sairaan- sekä vanhusten hoitoa.

      Valkoinen roskaväki ei vain ymmärrä näitä positiivisia vaikutuksia ja haluaa muuttaa pois. Rasistit.

  1. Kauniaiskupla on täysin eliitile luotu linnake ulos reaalimaailmasta ja pääkaupunkiseuden kasvavista ongelmista.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*