Marco de Wit 9 syyskuun, 2021
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Aborttiteurastaja myöntää olevansa satanisti, joka nauttii lasten palasiksi repimisestä.

 

Sattuisikohan olemaan nimeltään joku -stein.

 

 

 

Lue lisää:

Satanistit: Abortti on satanistinen rituaali

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

12 thoughts on “Päivän video: Satanistinen lääkäri

 1. Keskiajalla vastaavat ihmiset joko poltettiin tai hirtettiin noitina ja satanisteina. Ja aivan oikeasta syystä.

  1. Keskiajalla sivistymättömät ja taikauskoiset juntit niin tekivät ja tahtovat näköjään vieläkin.

 2. Yksi lääkäri teki Teksasissa 67 aborttia 17 tunnissa.

  – Pro-abortion fight against Heartbeat Act highlights consequences of elections

  – Kyllähän tuolla vauhdilla palkoille pääsee. Vaikka abortit tehtäisiin maksutta, saadaan tapetuista sikiöistä hyvä hinta osto- ja myyntimarkkinoilla.

  – Bidenin mafian kannalta suurin ongelma on sikiökauppias Bill Gatesille vaalituen vastineeksi annetut lupaukset Planned parenthood «säätiön» bisneksen edistämisestä.

 3. Sep 9, 2021 talkradio: "Lääkäreitä Lahdessa ei kiinnosta ihmisoikeudet" "Palliatiivisella sedaatiolla voidaan lievittää potilaan muihin hoitoihin reagoimatonta sietämätöntä kärsimystä" sanoo:

  https://tokentube.net/v/1953476723/L%C3%A4%C3%A4k%C3%A4reit%C3%A4-Lahdessa-ei-kiinnosta-ihmisoikeudet

  https://www.ess.fi/paikalliset/548265

  Päijät-Häme 19.10.2011
  ”Lahdessa turvaudutaan pakkohoitoon useammin kuin muualla maassa” ”Potilas laitetaan eristykseen, kun hän on vaaraksi ympäristölleen tai itselleen.”

  https://www.phhyky.fi/yhteystieto/jalmari-salpausselan-kuntoutussairaala/
  26.8.2021
  Palliatiivinen hoito Hoitajat 📞 050 398 7830, 📞 050 398 7762 Tarjantie 78, 15950 Lahti 📞 03 81 911 (vaihde)

  https://www.kaypahoito.fi/hoi50063

  ”Palliatiivinen hoito kuuluu WHO:n määritelmän mukaan kaikille kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastaville ilman diagnoosirajauksia.” ”Ajoissa tehdyt hoitolinjaukset ja hoitosuunnitelma (advance care planning) mahdollistavat hyvän palliatiivisen ja elämän loppuvaiheen hoidon.” ”Oireita, niiden vaikeusastetta ja haittaavuutta tulee arvioida systemaattisesti, ja hoitovastetta seurataan aktiivisesti.”

  ”lääkehoidossa käytetään ensisijaisesti vahvoja opioideja. Tarvittaessa tulee vaihtaa antoreittiä ja käyttää muita erikoismenetelmiä.”

  ”Vahvoja opioideja voidaan käyttää myös hengenahdistuksen lievittämiseen.”

  https://www.kaypahoito.fi/khp00072
  04.10.2019
  Palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan sitä, että potilasta rauhoitetaan lääkkein ja hänen tajuntaansa alennetaan oireiden lieventämiseksi.

  https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/262496/Opas_H%C3%A4meenniemi%26Marttila.pdf?sequence=4&isAllowed=y

  21 of 25
  Hoitajalla tulisi olla lämpimät kädet jotka koskettavat suuret korvat joilla kuunnella sekä pieni suu jotta hän osaisi vaieta.

  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
  6 §
  ”Valtion mielisairaalassa annettava hoito”

  ”Valtion mielisairaalassa suoritetaan 15 §:ssä tarkoitettuja mielentilatutkimuksia, ja sinne voidaan sairaanhoitopiirin sairaalan esityksestä ottaa hoidettaviksi mielisairaita ja muita mielenterveydenhäiriöitä potevia henkilöitä, joiden hoitaminen on erityisen vaarallista tai erityisen vaikeaa.”

  ”Valtion mielisairaalaan voidaan sairaanhoitopiirin sairaalan esityksestä ottaa hoidettaviksi muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja mielisairaita ja muita mielenterveydenhäiriöitä potevia henkilöitä, jollei heidän hoitonsa sairaanhoitopiirin sairaalassa hoidon järjestämisen kannalta ole tarkoituksenmukaista.”

  ”Päätöksen rikoksesta epäillyn tai syytetyn taikka mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätetyn valtion mielisairaalaan ottamisesta tekee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos siten kuin 17 §:ssä säädetään. Muulloin päätöksen valtion mielisairaalaan ottamisesta, hoidon lopettamisesta ja sairaalasta poistamisesta tekee valtion mielisairaalan ylilääkäri.”

  https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyspalvelut/oikeuspsykiatria
  25.1.2021
  ”THL koordinoi mielentilatutkimuksiin ja vaarallisuusarvioihin liittyvää toimintaa. Oikeuspsykiatrian tehtävälueella valmistellaan oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnassa käsiteltävät asiat.” oikeuspsykiatria(at)thl.fi.

  ”Tor Browser detected a potential security threat and did not continue to http://www.mentalhealthpromotion.net. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.”

  http://www.mentalhealthpromotion.net/?i=promenpol.fi

  ”käytäntöjä ja politiikkoja jotka on jaoteltu kolmen eri toimintaympäristön mukaisesti: koulut, työpaikat ja ikääntyneiden asumispalvelut”

  https://thl.fi/fi/web/mielenterveys

  1. https://tokentube.net/v/2088934817/Yst%C3%A4v%C3%A4-vastoin-tahtoaan-lukittuna-Lahden-sairaalassa
   ⚖️
   ”Tässä on myös mahdollisesti taustalla ulkopuolinen taho, joka yrittää vaikuttaa ihmisiin ja asioihin. Psykologinen sodankäynti, häirintä ja manipulointipyrkimykset. Puheluiden häiritää, netin häirintää, algoritmi häirintää ym”
   ⚖️
   https://www.phhyky.fi/fi/terveyspalvelut/keskussairaala/vuodeosastot/psykiatrian-osastot/1971-2/
   ⚖️
   14.5.2021 ”Psykiatrian osastot 5 ja 7. Suljetuilla 16-paikkaisilla vastaanotto-osastoilla hoidetaan lähinnä akuutisti sairastuneita psykoottisia potilaita.”
   ⚖️
   https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/potilasturvallisuus-2/
   ⚖️
   25.5.2021 ”Asiakkaan ja potilaan näkökulmasta turvallisuus on sitä, että hän saa tarvitsemansa palvelun, hoidon ja hoivan oikeaan aikaan oikeassa paikassa, eikä niistä aiheudu hänelle haittaa.”
   ⚖️
   https://www.phhyky.fi/fi/yhtyma/verso/sosiaaliasiamies/
   ⚖️
   snip
   ⚖️
   30.6.2021 ”Voit tehdä ilmoituksen nimettömänä”
   ”Kerro meille hoitoosi, hoivaasi tai palveluusi liittyvästä vaaratilanteesta. Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus oikea-aikaiseen, turvalliseen ja vaikuttavaan hoitoon, hoivaan ja palveluun, joista on mahdollisimman vähän haittaa. Mikäli koet, että tämä ei ole toteutunut hoidossasi, hoivassasi tai palvelussasi, niin ilmoita siitä.”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*