3 thoughts on “Päivän kuva

  1. Vuon­na 2010 Bill Gаtеs pu­hui TED Talk -oh­jel­mas­sa sii­tä kuin­ka maa­pal­lon väes­töä vä­hen­ne­tään ro­kot­tei­ta ja a­bort­te­ja käyt­täen.

    – The Whole World Is Watching Bill Gates Dream Of Forcing A Vaccine And Digital ID On Every Human

    Vuo­den 2020 haas­tat­te­lus­sa hän il­moit­ti di­gi­taa­li­ses­ta hen­ki­lö­to­dis­tuk­ses­ta, jon­ka nyt­tem­min tun­nem­me ko­ro­na-­pas­sin ni­mel­lä.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*