6 thoughts on “Päivän kuva

 1. Ihan hyvää aktivismia. Mutta ei ehkä erotu ohi ajaville autoille niin hyvin kuin voisi. Punainen, keltainen ja musta on se väriyhdistelmä joka erottuu parhaiten.

 2. Pe­las­taa­ko ki­vi­hii­li Eu­roo­pan?

  – Poland’s coal-fired electricity is cheapest in Europe as gas prices rise

  Jos e­ner­gian hin­to­jen nou­sus­sa o­li­si ky­se Eu­ron hy­pe­rinf­laa­tion al­ku­vai­heis­ta, niin sil­loin­han en­sim­mäi­se­nä tu­li­lin­jal­le jou­tu­vat ul­ko­mai­set ener­gia­läh­tee­t, e­si­mer­kik­si Ve­nä­jäl­tä tuo­ta­va maa­kaa­su sa­mal­la kun ko­ti­mai­set (va­luut­ta-a­lueen si­säi­set) e­ner­gia­läh­tee­t ei­vät nou­se hin­nas­sa en­nen kuin palk­kainf­laa­tion kaut­ta.
  – Ja juu­ri näin­hän täs­sä on käy­nyt

  Eu­roo­pan u­nio­nin Puo­lal­le mää­rää­mät «sak­ko­mak­sut» o­vat to­sia­sial­li­ses­ti ve­ro­ja, jot­ka se a­set­taa jä­sen­val­tioil­leen.
  – On pal­jon pu­hut­tu U­nio­nin ve­ro­tu­soi­keu­des­ta. To­teu­tuu­ko ve­rot­ta­mi­nen si­ten, et­tä ve­ro­vel­vol­li­sia tu­le­vat o­le­maan jä­sen­val­tiot. Ai­na­kin muu­ta­ma pää­mi­nis­te­ri on hel­pom­pi lah­joa kuin ko­ko kan­sa sil­loin, kun ve­ron mak­sa­jaa et­si­tään.

  Sil­lä ei o­le mer­ki­tys­tä, mi­tä ni­mi­ket­tä ve­rol­le käy­te­tää­n, on­ko se sit­ten sak­ko­mak­su, tot­te­le­mat­to­muus­seu­raa­mus tai «lai­nan» myön­tä­mi­nen jä­sen­ten kes­ken toi­nen toi­sil­leen.

 3. Kuka viitsii lukea noita teidän linkkejä. Englanninkielisiä ja joitain suomenkielisiäkin, älyttömän pitkiä ja tylsiä käsittämättömiä jorinoita.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*