7 thoughts on “Päivän kuva

 1. Tällainen osui silmiini Australiasta:

  https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/515117/Australien-baut-Quarantaene-Camps-fuer-tausende-Menschen

  Vaikka onkin hyvä että tällaiset tuodaan julki, niin kenen etua palvelee se että Bonnier julkaisee uutisen nyt kun keskitysleiri on jo valmis? Onko se viesti ympäri maailmaa että nyt on aika aloittaa leirien täytöt. Vai onko sillä tarkoitus saada kansa kaduille ja/tai panikoimaan? Voidaanko yleisen yhteiskunnan epävakauden turvin ottaa nämä keskitysleirit käyttöön?

  Ja miksi tästä ollaan oltu niin hiljaa? Eikö muka rakennusmieshissäkään ole ollut yhden yhtä myyrää? Eikö kukaan ole varoittanut että on rakentamassa keskitysleirejä mahdollisesti sukulaisilleen tai naapureilleen?

 2. Suomi siirtyy ortodoksiseen uskoon.

  1) Suomen Luterilainen kirkko mädätetään
  2) ja siitä tulee valtionhallinnon osa.
  3) Kirkon hallinto ja virkamiehet saavat hyvää palkkaa
  4) niin kauan kuin kirkolla vielä on jäljellä omaisuutta, mistä ottaa.
  5) Kunhan vain valtio saa siitä osansa. Myyntivoittoverot ym. tasa-arvoverot.
  6) Sen jälkeen he käyvät tarpeettomaksi rasitteeksi valtiolle.
  7) Monet onneksi ovat jo varanneet itselleen kultaisen oksan ja kavaltaneet varoja ja ottaneet niitä lahjuksina piiloon.

  Pointti on siinä, että kansa jää ilman uskontoa ja jopa uskoa, mutta vallankumouksen jälkeen tarve uskontoon on valtava. Aivan kuin Neuvostoliiton kaatuessa.

  8) Mitä kansalaiset tekevät silloin?

 3. App­len CSS, C­lient-­si­de s­can­ning. Pu­he­li­men o­mi­nai­suus, jo­ka vai­koi­lee käyt­tä­jän pu­he­lin­ta nii­n, et­tä jo­kai­nen sii­hen tal­len­net­tu tie­dos­to ko­pioi­tuu­ App­len va­koi­lu­tie­to­kan­taan.

  – Apple intends to rummage through your smartphone … without your knowledge

  On­ko ti­lan­tee­seen «vain so­peu­dut­ta­va» ja mit­kä o­vat kei­not, jos ei ha­lua ja­kaa­ e­lä­mään­sä ja sän­kyään, lii­ke­sa­lai­suuk­sis­ta nyt pu­hu­mat­ta­kaa­n, App­len kans­sa:

  Yk­si­tyi­syy­s ei o­le il­mai­nen. Ai­van sa­moin kuin va­paus­kaa­n ei o­le il­mai­nen tai et­tä il­mais­ta lou­nas­ta ei o­le o­le­mas­sa­kaan.

  Oma suo­si­tuk­se­ni on:
  – Ä­lä os­ta mi­tää­n U­SA:n im­pe­riu­min a­lueel­la val­mis­tet­tua tai im­pe­riu­mis­sa pää­kont­to­riaan pi­tä­vän yh­tiön tie­to-­tuo­tet­ta. Nä­mä tuot­tee­t ei­vät e­des pää­se kaup­po­jen hyl­lyil­le il­man «vi­ral­lis­ta hy­väk­syn­tää».
  – Ku­lut­ta­jan, siis ra­jal­li­sen re­surs­sin käyt­tä­jän, kan­nal­ta tä­män het­ken tur­val­li­sin pu­he­lin toi­mii Sаil­fish-­käyt­tö­jär­jes­tel­mäl­lä.

  Kun täl­lai­sia uu­ti­sia sal­li­taa­n e­si­tet­tä­vän jul­ki­suu­des­sa, on se merk­ki sii­tä, et­tä seu­raa­van su­ku­pol­ven va­koi­lu­tek­no­lo­gia on jo o­le­mas­sa ja käy­tös­sä. Tar­koi­tuk­se­na on vain «so­peut­taa» ku­lut­ta­jat hy­väk­sy­mään val­lit­se­va käy­tän­tö, uu­si nor­maa­li.

  – Kun täl­lai­nen uu­ti­nen jul­kais­taa­n on jo e­tu­kä­teen käyn­nis­tet­ty seu­ran­ta sil­le, ket­kä «ryh­ty­vät toi­men­pi­tei­siin» vält­tyäk­seen va­koi­lul­ta tai mil­tä mil­loin­kin, mi­kä sat­tuu­ o­le­maa­n a­gen­da.
  – Nä­mä toi­men­pi­tei­siin ryh­ty­nee­t o­vat sit­ten «e­päi­lyt­tä­viä hen­ki­löi­tä». Hei­tä voi­daa­n e­si­mer­kik­si syyt­tää vaik­ka­pa pu­nai­sia päin kä­ve­le­mi­ses­tä ja kuu­lus­te­lun ku­lues­sa sit­ten «sat­tu­moi­sin» ky­sy­tään var­si­nai­ses­ta pääai­hees­ta.

  Kun pu­he­li­mel­le tai tie­to­ko­neel­le tal­len­taa jon­kin tie­dos­ton, kan­nat­taa si­tä muo­ka­ta en­nen tal­len­ta­mis­ta.
  – E­si­mer­kik­si teks­ti­tie­dos­toon li­sää kir­jai­mia tai ri­vin­vaih­to­ja tai jo­tain, jot­ta tie­dos­ton hash-­sum­ma muut­tuu.
  – Pdf tie­dos­toon voi li­sä­tä kom­men­tin ja sen jäl­keen tal­len­taa. Ku­va­tie­dos­toon muut­taa me­ta­da­taa. J­ne.

  1. Niin kauan kuin käytät muita medioita kuin kirjoituskonetta, postin kirjekuorta ja analogisia radiotaajuuspuheluita, sinua vakoillaan.

   Esimerkki: Olet keskellä kaupungin toria ja aloitat keskustelun toisen henkilön kanssa ajatuksena että ihmismassasta teitä ei eroita eikä teidän keskustelua kuulla. VÄÄRIN!!! Kaikkien ympärillä olevien ihmisten älykännyköiden (ympäröivät tukiasemat) mikrofonit aktivoidaan ja siitä sekamelskasta eristetään teidän kahden keskustelu. Kuuluu ihan yhtä selvästi kuin puhuisit vieressä.

   Esimerkki2: Jätät kännykkäsi takin taskuun naulakkoon kuten muutkin ihmiset. Ja toisessa huoneessa keskusteletta ajatellen olevanne turvassa. VÄÄRIN!!! Kännykän kuulemaa signaalia vain vahvistetaan ja kesksutelu kuuluu jälleen niinkuin vieressä puhuttaisiin. Ainoan suojan antaa se että kännykkä jätetään rakennuksen ulkopuolelle tai välissä on kolme huonetta joiden ovet ovat kiinni.

 4. Kuka on GLP:n takana? Onko godlikeproductions tiedustelupalvelujen sivusto?

  Kova sensuuri ja banni iskee heti jos erehtyy ottaa esille valitun kansan tekemisiä. Myös vapaamuurarien esille nostaminen saattaa aiheuttaa hankaluuksia.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*