12 thoughts on “Päivän kuva

 1. Eihän noi osaa edes kirjoittaa. Oikeampi kirjoitusasu olisi ollut ”Change system, not climate”. Tässä näkyy koulutuksen merkitys.

  1. Lue huviksesi täällä komenttipalstaa.. Nämä yhteiskunnan tukipilarit eivät osaa kirjoittaa edes äidinkielellään.

 2. Pre­si­den­tin ter­vey­den­ti­laa saa­ ar­vioi­da jul­ki­ses­ti, mut­ta ei ken­raa­li­ku­ver­nöö­rin. On­ko pää­mi­nis­te­ri kai­ken ar­vos­te­lun y­lä­puo­lel­la?

  – ­Suo­men­maa jul­kai­si pää­mi­nis­te­ri Ma­ri­nin ter­veyt­tä ar­vioi­van kir­joi­tuk­sen

  Jo­pa Y­le on le­vit­tä­nyt tie­toa, et­tä Suo­men­maa­ on jul­kais­sut p­sy­ko­te­ra­peut­ti Sep­po Mä­ki­sen ar­vion pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­ri­nin (sd) ter­vey­den­ti­las­ta.

  Mä­ki­nen ky­syi kir­joi­tuk­ses­saan:
  – Voim­me­ko me kan­sa­lai­set e­nää luot­taa pää­mi­nis­te­rim­me har­kin­ta- ja ar­vioin­ti­ky­kyyn maam­me a­sioi­den y­lim­pä­nä hoi­ta­ja­na?

  Sep­po Mä­ki­nen sa­noo sei­so­van­sa sa­no­jen­sa ta­ka­na.
  – Kaik­ki, mi­tä lai­toin sii­hen, pe­rus­tui Ma­ri­nin it­se jul­ki­suu­teen tuo­mii­n a­sioi­hin
  – pää­mi­nis­te­rin ter­vey­den­ti­laa pi­tää voi­da ar­vioi­da jul­ki­ses­ti

  Oma ar­vio­ni
  San­na Ma­ri­nin me­no on sai­ras­ta tou­hua.

  Kuin­ka kauan me­nee, kun val­tion Sep­po Mä­ki­sel­le myön­tä­mä am­ma­tin­har­joit­ta­mis­li­sens­si pe­ru­taan?

  1. Eihän sen harkintakykyyn ole voinut luottaa edes silloin kun se oli Tamperelainen rivipoliitikko. Jo silloin se kiukuttelin ja polki jalkaa jos ei saanut omaa tahtoaan läpi. Ja mikä pahinta sen nykyisessä asemassa: Se ei kuuntele ketään jos se on päättänyt asiat oman mielensä mukaan. Mihin se siis tarvitsee 80:tä erityisavustajaa?

  2. Sanna Marin käyttäytyy ja bilettää niin kuin hänen ikäisensä tytönheitykan kuuluukin. Miehen, joka tässä tapauksessa on korvattu valtiolla, ainoa tehtävä on maksaa lasku.

 3. Ikuisille kulkijoille pitää löytää lopullinen ratkaisu tai meidät tuhotaan ja täällä on jatkuvia sotia satoja ja satoja vuosia.

 4. Ja tyypilliseen suomalaiseen tapaan nyt Suomenmaan päätoimittaja pyytele anteeksi että julkaisi arvion pääministerin henkisestä terveydentilasta mikä ei todellakaan ole hyvässä kunnossa.

  Nyt laitonlehti kuuluu julkaista alkuperäinen Suomenmaan kirjoitus pääministeri Marinin terveydentilasta.

  Tämä on nyt todella tärkeää että ammattilaisen tekemä julkinen arvio pääministeri Marinin terveydentilasta julkistetaan Laittomassa Lehdessä.

  Eli skannataan kirjoitus ja laitetaan se vielä erikseen niin että otsikko on punaisella.

  Sitä alkuperäistä on jo sensuroitu joten nyt on kiire ottaa talteen koko kirjoitus!

  Pääministeri Marinilla on ollut burnout jo parikymppisenä tyttönä!

  PÄÄMINISTERI Marinin viimeaikaiset poliittiset nopeat takinkäännöt ja suorastaan holtiton asenne valtion velanottoon on herättänyt kansalaisissa huolta pääministeri Marinin kyvystä hoitaa vaativaa pääministerin virkaansa.

  Kun Marin kertoo julkisuudessa alkaneensa 15 vuoden tauon jälkeen taas juosta samalla innolla kuin alle 20-vuotiaana, jolloin hän ajautui loppuunpalamiseen, huoli pääministeri Marinin kyvystä hoitaa tehtäviään lisääntyy.

  Pääministeri Marinin julkisuuteen tuoma pakonomainen siivoaminen keskellä yötä ja jopa kerrostalossa sekä tämän vähättely hymyssä suin ja sen…

  …ei helvetti ja tämä on Suomen pääministeri!

  https://www.suomenmaa.fi/mielipide/voimmeko-enaa-luottaa-paaministerimme-harkinta-ja-arviointikykyyn-maamme-asioiden-ylimpana-hoitajana/

  Puuttuu vain että pääministeri nähdään juoksemassa suuren rokoteampullin kanssa yöllä Helsingissä.

 5. Kyllä. Ja on pidettävä mielessä että Suomenmaa on keskustapuolueen äänenkannattaja. Ja kuka on keskustan puheenjohtaja. Annika Saarikko joka on Young Global Leaders ohjelmassa, eli Klaus Schwabin Maailman Talousfoorumin WEFn juoksutyttö tai pitäisikö sanoa juoksurotta. Aivan kuten myös Sanna Marin. Molemmat ovat Maailman Talousfoorumin kuunteluoppilaita.

  Tämä saattaa olla osa heidän keskinäistä valtakamppailua. Kuten vapaamuurareilla on tapana saada näyttämään heidän itsensä aiheuttama ongelma muiden ongelmana. Tai laittavat juonimansa ongelmien syyt muiden niskoille.

  Mutta ei pääministeri ole terve, se on päivänselvää. Näyttää olevan vakavia mielenterveydellisiä ongelmia. Eikä ihme kun tekee kaiken päinvastoin kuin omatunto haluaisi. Pääministeri Marin oli todella kriittinen lääkejättien toimintaan ja rokotuksiin, mutta muutti suhtautumisensa. Käänsi kaiken ylösalaisin.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*