Marco de Wit 18 marraskuun, 2021
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Ano Turtiainen sanoo jälleen suorat sanat eduskunnalle: Kaksi maailman suurinta huijausta ovat ilmasto- ja koronahuijaus!

 

Tässä puheen parhaimmat palat:

 

EU:sta on tulossa uuskommunistinen järjestelmä ja alistava totalitaria, jossa demokratia muuttuu irvikuvakseen ja ihmisoikeudet poljetaan maahan ja tasa-arvo ymmärretään sairaalla tavalla.

 

Erikoinen on myös mietinnön maininta siitä, että Suomessa luotetaan viranomaisiin ja oikeusjärjestelmään, sillä tuo luottamus on kylläkin ollut kovalla koetuksella viime aikoina varsinkin koronatoimenpiteiden ja sananvapausrajoitusten suhteen. Eikä tästä ole kuin pari viikkoa, kun maamme ylin virkamiesjohto kokoontui puhemiehen johdolla pohtimaan kansanedustajien syytesuojan heikentämistä. Miettikää nyt, hyvät kollegat: valta kuuluu kansalle eikä tuolle mädälle virkakoneistolle, joka ei enää palvele kansaa ja joka kuvittelee vielä, että kansan pitäisi palvella sitä. …

 

Niin ikään ideologisista syistä selonteko mainitsee Suomen suurimmiksi haasteiksi ilmastotoimet sekä kehitysyhteistyörahoituksen matalan tason. Ei kuulosta sekään kovinkaan järkevältä — siis ilmastotoimet, jotka ovat ennen koronahuijausta olleet maailmanhistorian suurimmat huijaustoimet. …

 

Eikä tämän hetken maailmantilanne eivätkä nykyiset kehitysnäkymät todellakaan tarjoa tulevaisuudelle muuta kuin kaaosta. Sanon sen nyt tässäkin suoraan: maailma on sodassa, elämme siis kolmatta maailmansotaa. Kansasta iso osa on jo vetänyt hätäjarrut päälle tukemalla VKK-kansanliikettä, jonka yksi päätehtävä on irrottaa Suomi meneillään olevasta globaalista hullunmyllystä.

 

Paasikivi—Kekkonen-linja on se tuleva linja, jolla Suomi jälleenrakennetaan hyväksi meille suomalaisille. [Puhemies koputtaa] Siinä ei tarvita EU:ta eikä euroa. — Kiitos.

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

12 thoughts on “Ano Turtiainen eduskunnalle: Elämme kolmatta maailmansotaa!

 1. Ano Turtiainen on muun harvan suomalaisen miehen lisäksi Suomen ainoita oikeita miehiä.

  Muistakaa tukea Valta Kuuluu Kansalle lisäksi myös SKE:n radikaaleja aitokansallismielisiä, Pohjoismaista Vastarintaliikettä, Sinimustaa puoluetta, Espoon Kotikirkkoa ja Armon Baptistiseurakuntaa!

 2. https://jkpaasikivi.fi/paasikiven-venaja-suhteen-snellmanilainen-perusta/

  ”Muuttuneissa olosuhteissa suomalaiset hakivat toimintaperiaatteita monissa taisteluissa karaistuneen Johan Vilhelm Snellmanin ajattelusta.”

  ”Säätytalon Suomi-neidolla on kädessään kilpi, jossa on sana Lex.”

  https://blogit.kansalainen.fi/wp-content/uploads/Suomi-neito-Aleksanteri-toisen-jalustassa-kuva-Wikipedia-%E2%80%93-leikattu-300×279.jpg

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Walter_Runeberg#/media/Tiedosto:VartLandStatue.JPG

  ”Kekkosen näkemyksiä ohjailivat nuoruusvuosien kansallisvaltiolliset ihanteet ja snellmanilainen ajattelu.”

  ”Paasikivi oli tutkinut erityisesti Läran om staten -teosta, josta hän oli kirjoittanut muistiin kansakunnan tarkoituksesta:” Kukin kansakunta on ja sen pitää olla itsekäs.”

  ”talvisota ei nostattanut kunnioitusta Neuvostoliitossa: ”Hitler meidät pelasti”.”

  ”Väinö Hakkila lausui puheessaan Tampereella: ”Taas on vapautemme ja isänmaamme suojana Suomen mies”, Paasikivi kirjoitti tyytymättömänä päiväkirjaan: ”Ei ole, vaan Saksan mies. Siitä riippuu kaikki.” Pikkuvaltion voimat eivät yksinään riittäisi”

  ”Napoleonin sanojen mukaan Skandinaavinen Suomi olisi nyt ja aina Venäjän ”maantieteellinen vihollinen”. Snellmanin mukaan kansakunnan ei pidä pyytää eikä tavoitella muuta kuin minkä saavuttamiseen ja ylläpitämiseen sillä on riittävästi valtaa.”

  ”Paasikiven mukaan historia osoitti, että suurvaltojen välisissä taistelussa pieniä ei säästetä. Tämä on valitettava tosiasia, jolle pienet eivät voi mitään. Se on otettava huomioon, jos halutaan pysyä todellisuuden pohjalla ja päästä ehjänä ulas elämän huhmaresta.”

  ”itsenäisyydellä ei pidä elämöidä, se pitää osata elää”

  ”Suomi palasi idänpolitiikkaan, joka oli muotoutunut 1800-luvun alkupuolella.”

  https://peda.net/keuruu/lukio/oppiaineet/historia/hi4/ssj/pljy

  ”Paasikivi-Seura syntyi tuolloin pääosin sen ajatuksen varaan, että Paasikiven linja edustaa jotakin pysyvämpää ja eri aikoihin soveltuvaa suhtautumistapaa.”

  ”palauttaa Suomelle täydet suvereenit oikeudet”

  ”Neuvostoliitolla oli Suomen suunnalla vain rajoitettuja puolustuksellisia intressejä. Tältä kannalta hän pyrki myös tulkitsemaan historiaa murtaakseen sen luomia poliittisia ja psykologisia esteitä Suomessa”

  ”Paasikiven ajattelun valossa olisi kovin kyseenalaista politiikkaa, jos Suomi ei suostuisi neuvottelemaan naapurinsa kanssa, jos se katsoisi olevan sotilaallisesti uhattuna Suomen taholta.”

  ”historian valossa yhtä tärkeätä oli, että mikään kolmas osapuoli ei käyttäisi Suomen aluetta hyväkseen Neuvostoliittoa vastaan”

  https://jkpaasikivi.fi/book/hirmuisten-vuosien-valtiomies-j-k-paasikivi-1870-1956/paasikivi-fagerholm-ja-kekkonen/

  ”Kommunisteja ei saa ottaa sisäministeriksi eikä muihin avainasemiin.”

  ”Neuvostoliiton varjo laskeutui kuitenkin raskaana suomalaisten päättäjien ylle.”

  http://www.kylmasota.fi/fi/index.php/kekkosen-linjan-synty

  ”Presidentti Kekkonen vakiinnutti valtansa, ja hänen johdollaan ryhdyttiin lähivuosina vahvistamaan Suomen puolueettomuuspolitiikan perustaa.”

  https://sgseura.fi/index.php/lisaeae-artikkeleita/23-paasikiven-linjan-synty

  ””Paasikiven linjana” tunnettu ulkopoliittinen suuntaus. Molemmilla oli jo autonomian kaudella hankittu pitkä kokemus toiminnasta Venäjällä ja asioimisesta venäläisten kanssa”

  ”Osoittautui, että Paasikiven oletus Neuvostoliiton intressien rajoittumisesta lähinnä turvallisuuden alalle oli oikea, sillä Moskovasta ei ryhdytty tukemaan yhteiskunnallisia kumoushankkeita.”

  ”Suomi jäi itäblokin ulkopuolelle ja alettiin vähitellen mieltää kuuluvaksi puolueettomien maiden ryhmään yhdessä Ruotsin, Itävallan ja Sveitsin kanssa.”

  ”Puolueettomuuspolitiikan linjan mukaista oli silloin vakuuttaa, ettei Suomi muodosta uhkaa millekään naapurimaalleen eikä sopimusta saa tulkita oikeudeksi käyttää Suomen aluetta hyökkäystarkoituksiin.”

  https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/631

  ”Koska Neuvosto-Venäjä oli tunnustanut kapinahallituksen eikä ollut peruuttanut tunnustustaan, Paasikivi katsoi, ettei itsenäisyyden saavuttaminen sellaisenaan riittänyt, vaan se oli myös varmistettava. Hänen aksiomaattisen ennakkokäsityksensä mukaan Venäjä – hallitsivatpa sitä sitten punaiset tai valkoiset – pyrkisi ennemmin tai myöhemmin valtaamaan menettämänsä rajamaat takaisin.”

  ”Paasikivi lähti siitä, ettei Suomen pohjoismaisen suuntauksen pysyvyydestä eikä vilpittömyydestä saanut olla Ruotsissa minkäänlaista epäilystä. Tästä puolestaan seurasi Suomen sisäpolitiikalle selkeitä vaatimuksia.”

  ”Maan perusetujen mukaista oli pitkällä aikavälillä luoda hyvät ja luottamukselliset suhteet Neuvostoliittoon.”

  ”julkisesti suosittelemaan ”uusien kasvojen” valitsemista eduskuntaan”

  https://juhamolari.blogspot.com/2010/06/vladimir-putin-ylisti-paasikivi.html

  ”Vladimir Putin kiitti aluksi järjestäjiä vieraanvaraisuudesta, minkä jälkeen hän määritteli Suomen ja Venäjän hyvän yhteistyön perusteet. Näitä onnistuneita sopimuksia voi syntyä, jos ja kun Suomi käyttäytyy poliittisesti normaalisti ja Paasikivi-Kekkosen linjaa vastaavalla tavalla osoittaa käytännössä hyvää tahtoa Venäjää kohtaan.”

  ”Paasikiven ja Kekkosen linja lopetti neuvostovastaisen ulkopolitiikan”

  ”Lasten satujen mukaisesti pikkuriikkinen muurahainen säikyttää ison norsun. Se on satua, jonka 60 % suomalaisista uskoo”

  ”Suomessa on minuuden ja ihmisyyden riistävä totaalinen järjestelmä. Tämän ovat kokeneet niin Anton Salonen kuin monet venäläiset maahanmuuttajat Suomessa.”

  ”Paasikivi-Kekkosen linjasta luopunut Suomi ei ole enää tuo sama hyvä ystävällismielinen naapuri.”

  https://suomenpresidentit.fi/paasikivi/

  ”Paasikivi piirsi sekä oman että ryhmänsä myöntyvyyspolitiikan rajoja perustellen eroamista sillä, ettei Suomalainen Puolue voinut sitoutua panemaan täytäntöön mitä tahansa Venäjän vaatimuksia.”

  https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/02/11/kekkosen-vuoden-1956-vaalikampanja

  07.01.2016 ”Kekkosen vaalielokuva Kansakunnan puolesta” ”Elokuva loppuu sanoihin: ”Turvatkaa Paasikiven-Kekkosen linjan jatkuvuus. Se takaa itsenäisyytemme, se turvaa rauhallisen rakennuskauden kansallemme, se turvaa rauhan kaikille rajoillemme.””

  1. Snellman oli ruotsinkielinen. Suomalaisuus aatteestaan huolimatta hän halusi ruotsinkielen Suomen viralliseksi kieleksi. Jos näin olisi käynyt, olisiko se ollut sittenkään huono juttu ajatellen pohjoismaista yhteistyötä?

 3. Erittäin loukkaavaa entisiä presidenttejä kohtaan. Paasikivi ja Kekkonen olivat hyvin länsi ja eurooppamyönteisiä. Vennamo myös. Turtiainen täysin pihalla todellisuudesta.

  1. JEP! Ja ”vasemmalla” kädellä hoidettiin idän suhteet niin, että Suomea pilkattiin ”suomettumisesta”!

   Molemmat presidentit olivat isänmaallisia ja kansallismielisiä, jotka palvelivat uskollisesti omaa kansaansa ja Suomea eivätkä nuolleet Neuvostoliiton persettä saadakseen etuja itselleen. Vaan kanszalleen vapauden elää itsenäistä ja riijppumatonta elämää niissä mittasuhteissa kuin se oli vain mahdollista idän ”karhun” rajanaapurina.

   Nyt olemme siirtomaa siinä missä Ruotsin vallan alaisuudessa ja vähemmän itsenäisiä kuin Venäjän Ruhtinaskunnan autonomisena Suomen suuriruhtinaskuntana!

   Nyt herrat ja rouvat makeilevat työkseen Brysseliä uslkollisina häntää heiluttavina villakoirina odottaen itselleen EU:n pöydältä tipahtelevia murusia vastineeksi siitä, että ryöstävät suomalaisten veronmaksajien rahoja miellyttääkseen keski-eurooppalaisia rosvoparooneja, jotka samalla nauravat lähestulkoot päin naamaa heidän alttiilla tyhmyydellään!!!

   1. Kekkosen tavoite oli päästä tiiviiksi osaksi Eurooppaa. Efta sopimus oli oli hänen unelmansa ensimmäinen askel kohti päämäärää. Päästä pois ,Neuvostoliiton syleilyssä. Veikko Vennamo halusi samaa asiaa. Hän vihasi Kekkosta, koska ei uskonut, että Urkilla oli sama tavoite.

    1. Marco, historiamaisterina voinet vahvistaa tämän. Kiitos tästä,että voi kritisoida näitä uutisia. Ja, että ne vielä julkaistaan.

 4. Eduskunnan pikkujoulut lähestyy ja todennäköisesti monella kansanedustajalla on pelko perseessä. Nimittäin on todennäköistä, että VKK:n johtaja on hörppinyt Kiteen kirkasta pohjille ja aloittaa välittömästi suvakkien kiukaalle istuttamisen!

  Siinä on sitten bile-ilmarilla ja viher-Pekalla ikävä olla selibaatissa, kun ei voi pyllyttäytyä, koska pyllyssä on palovammoja!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*