Marco de Wit 18 marraskuun, 2021
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

 

Tätä Laiton Lehti on koko ajan sanonut: Rokottamattomien sperma on bitcoinin kaltainen kultakaivos!

 

Ja vielä parempaa: Siinä tarvittava kaivaminenkin onnistuu kuin itsestään!

 

 

Onneksi sana on alkanut levitä.

 

Päivän kuva

 

 

Ikävä kyllä rokottamattoman sperman hintaa ei ole vielä pörssissä noteerattu. Katu kauppa kuitenkin kiihtyy, joten eiköhän kohta saada keskimääräinen markkinahinta selville.

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

23 thoughts on “Rokottamaton sperma voittaa bitcoinin?

 1. Voit olla varma, että naiset tulevat viemään laadukkaan rokottamattoman sperman käsistä, varsinkin kun paljastuu kuinka valtava vaara ja riski kokeellisen injektion ottaneisiin liittyy. Naiset eivät ota perimän suhteen riskejä ja ovat erittäin geenirasisteja!

 2. Kyllä monet naiset ovat jo kyselleet, että olethan rokottamaton! Kauppa tulee kuitenkin vain kiihtymään. Naiset eivät tule ottamaan mitään riskejä miehen perimän kanssa, vaan valitettavasti jos olet ottanut kokeellisia injektioita – hylkäys! Naiset eivät ole mitään täysin typeriä perimän saamiseksi lapsille!

 3. Kuten viime keskustelussa jo todettiin kukaan ei halua ja kukaan ei maksa. Marcoliinilla on nyt joku pakkomielle tähän sperman myyntiin, joka ei tule onnistumaan.

  1. Hei. Tämähän on luotettava media. Ihan toista kun IL, IS tai valeuutisia tuottava HS.
   Tottakai Marco järjestää meille rokottamattomille luovutus systeemit ja hyvät fyfkat siitä. Ei pienintä epäilystäkään pidä esittää.

 4. Kärnälle just laitoin postia et: poju voi ottaa piikkiä kun pelkää niin paljon jotain mitä ei ole edes todistettu. Itse lähden runkkaamaan puhtaat lastit purkkiin. Mites poju vieläkö ottaa eteen.

  1. Ei noilla pojuilla ota enää eteen myrkkypiikin jälkeen, ja jos ottaa niin siittiöitä ei ole, se on jo labratesteissä todettu.

 5. En oikein ymmärrä ihmisten höpötystä ”Rotchield rahasta” ja bittirahan paremmuudesta siihen. Kun kerran ihan tavalliseen pankkikorttiin pystyy lataamaan jonkun välityslompakon kautta credit-puolelle bittirahaa, niin eivätkö ihmiset ymmärrä että bittiraha ON Ritchield rahaa !!

  JOS bittiraha olisi puhtaaasti irrallaan pankkireista, niin luuletteko että sieltä ”koko ajan kasvavasta bittirahapotista” saisi siirrettyä pennin jeniä Rotschield-rahan puolelle? Se on ihan samaa pankimafiaa jonka omistavat samat tahot. Ainoa ero että se voidaan romahduttaa ihan koska tahansa. Eikä valtioilla ole mitään velvotteita korvata rahansa menettäneille ihmisille yhtään mitään. Suomen valtio sentään korvaa suomalaisille suomalaisten pankkien (säästöpankit ja OP) rahanmenetykset aina 100 000€:n asti.

  S-pankki ei ole pankki vaan osuuskassa. Sen nimi on vain S-pankki. Joten, sielä mahdollisesti menetettyjä rahoja ei korvata. Ja jos sinulla on rahat Nordeassa niin sitten haet oikeuttasi Ruotsista. Tai Danskessa niin Tanskasta.

  Ja toinen asia… Kun ihmiset höpöttää että ”bittirahan arvo kasvaa radikaalisti”, niin miksi/miten se kasvaa? Saavatko ihmiset bittikolikoita tileillee? Eivät! Bittirahan kasvu on täysin kuplaan puhaltamista. Mikään ei muutu mutta arvo vaan näennäisesti kasvaa. Tämä ”näennäinen kasvu” on itse asiassa inflaatiota. Sillä jos aikaisemmin yhdellä eurolla sai yhden bitcoinin, niin nyt sillä saa 0,0000xxxx bitcoinia. Ja se jos mikä on todella raju inflaatio.

  1. > S-pank­ki ei ole pank­ki vaan osuus­kas­sa.
   > Sen ni­mi on vain S-pank­ki. Jo­ten, sie­lä
   > mah­dol­li­ses­ti me­ne­tet­ty­jä ra­ho­ja ei kor­va­ta.

   Val­ti­on ta­kauk­set ovat ar­vot­to­mia sii­nä vai­hees­sa, kun «suu­ri ry­säys» tu­lee.
   – Se tar­koit­taa et­tä val­ti­on ta­kauk­set suh­tees­sa yk­si­tyi­siin ta­kauk­siin me­net­tä­vät ar­von­sa.
   – Mie­hen sa­na jää voi­maan.

   Mi­tä tä­mä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä?
   – Val­tio kyl­lä lait­taa bit­te­jä pank­ki­ti­leil­le ai­van riit­tä­väs­ti ja mil­jar­döö­riys­tä­vil­le vie­lä vä­hän enem­män.
   – mut­ta ta­va­rat kul­ke­vat yk­si­tyis­ten kä­sien kaut­ta.
   – Val­ti­ol­la ei ole kä­siä.

   1) Val­ti­on ta­kaa­mat ra­hat vaih­de­taan bit­tei­hin: ra­hat so­si­ali­soi­daan ja ti­lal­le an­ne­taan bit­te­jä, joi­ta saa käyt­tää vain «tar­peel­li­siin» os­toi­hin.

   2) Osuus­kas­sas­sa ole­vat ra­hat vaih­de­taan ruo­kaan ja vas­taa­viin tuot­tei­siin. On­han heil­lä ta­va­ran siir­to­ket­ju hal­lin­nas­sa.

   Huo­maa, et­tä
   – «suu­ren ry­säyk­sen» jäl­kei­ses­sä ti­lan­tees­sa ei myös­kään val­ti­on la­ki ole voi­mas­sa.
   – On vain yk­si la­ki: pe­las­tu­koon ken voi!

   1. Ei se nyt ihan noin mene. Kun ihmisillä on käteistä niin se ei häviä minnekkään. Käteisellä kauppa jatkuu vaikka tuliskin romahdus. Ainoa millä on jotain muuta arvoa kuin sillä käteisellä rahalla, on peruselintarvikkeet. Sen jälkeen tulee energia (polttoaineet ja sähkö).

    Bitit ja bittirahat ovat arvottomia jo nyt. Kuvitellaampa että tulee romahdus… Mistä saadaan ne sadat megawatit pyörittämään konesaleja? Entä missä niitä lompakoita käytetään ja missä niitä hallitaan? Käteisellä pystyt ostamaan ja se toimii vaihdon välineenä koska ihmiset luottavat siihen.

    Itselläni on energiaa ja säilykkeitä sekä muitakin tarpeita 10:ksi vuodeksi. Onko Sinulla? Minä en tarvitse bittirahaa kun lämmitän taloani tai avaan vesikraanan. Minä en tarvitse bittirahaa kun teen ruokaa. Mutta rahaa voin antaa sille joka kaupittelee minulle kultaa tai maataloustuotteitaan.

    Siksi S-pankin ongelma on suurempi kuin kukaan ymmärtää. S-pankin takuuna ovat ne hyllyillä olevat tavarat. Jos romahdus tulee ja hyllyt tyhjenetään tai tavara pilaantuu, ei S-pankista ole antaa takaisin enempää kuin edellisessä Elannon romahduksessakaan. Silloin 100 000mk:n varannoista sai takaisin 150mk.

 6. Sper­mal­la ja Bit­Coi­nil­la on yk­si yh­tei­nen omi­nai­suus: jäl­ji­tet­tä­vyys. DNA voi­daan jäl­jit­tää te­ori­as­sa ai­na Aa­ta­miin as­ti (Ee­vaa ei las­ke­ta, kos­ka hän oli kloo­ni). Sa­moin jo­kai­nen Bit­Coin on jäl­ji­tet­tä­vis­sä siir­to­ket­jus­sa ai­na sen al­kuun­pa­ni­jaan as­ti.

  Täl­lä ta­val­la Bit­Coi­nei­na ole­va va­ral­li­suus voi­daan liit­tää fyy­si­seen hen­ki­löön sii­nä vai­hees­sa, kun
  – tran­sak­ti­on seu­rauk­se­na on hen­ki­löön liit­ty­vä ta­pah­tu­ma, esi­mer­kik­si ta­va­ra­ti­lauk­sen toi­mi­tu­so­soi­te, han­ki­tun omai­suu­den (kiin­teis­tö, au­to) re­kis­te­röi­mi­nen jul­ki­seen re­kis­te­riin.

  Hen­ki­löl­li­syy­den pal­jas­tu­mi­nen voi ol­la myös kään­teis­tä:
  – re­kis­te­riin (vaik­ka­pa pos­tin osoi­te­re­kis­te­riin!) mer­kit­tä­vän omai­suu­den luo­vut­ta­ja oli en­nen kaup­paa re­kis­te­röi­nyt omai­suu­den it­sel­leen.

  Sper­ma-da­taa ja DNA:n siir­to­ket­jua seu­raa­mal­la voi­daan löy­tää tie­toa, jol­la voi­daan ki­ris­tää elos­sa ole­via hen­ki­löi­tä:
  – avi­ot­to­mat lap­set ja vas­taa­vat ta­pah­tu­mat.

  Kan­sain­vä­li­ses­sä po­lii­tik­ko­jen lah­jon­nas­sa Bit­Coin on ylei­ses­ti käy­tet­ty mak­su­vä­li­ne.
  – Täs­tä syys­tä po­lii­ti­kot ei­vät kos­kaan tu­le kiel­tä­mään Bit­Coi­ne­ja.
  – Tä­mä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta, et­tei­kö Bit­Coi­neis­ta voi­si jos­sain vai­hees­sa tul­la ar­vot­to­mia.

  Gооglе on maa­il­man suu­rin bit­coi­nin lou­hi­ja, sen maa­il­man­laa­jui­set «da­ta»cen­te­rit ovat käy­tän­nös­sä vain Bit­Coin-lou­hi­moi­ta.
  – Suo­mes­sa: Ha­mi­nan lou­hi­mo, jol­la on oma voi­ma­lai­tos.
  – Ruot­sis­sa Gооglе on teh­nyt val­ti­on kans­sa so­pi­muk­sen erit­täin hal­vas­ta säh­kös­tä, jon­ka se muun­taa Bit­Coi­neik­si ja siir­tää tie­to­verk­koa myö­ten ul­ko­mail­le ve­ro­va­paas­ti.

  Bit­Coi­nin lou­hin­ta­kus­tan­nuk­set vä­hen­ne­tään ve­ro­tuk­ses­sa ja Bit­Coi­nit siir­re­tään ve­ro­va­paas­ti ul­ko­mail­le tie­to­verk­koa pit­kin.
  – Tä­mä bis­nes­mal­li on sa­ma kuin ke­hi­tys­mais­sa ta­pah­tu­va fyy­sis­ten mi­ne­raa­lien kai­vos­toi­min­ta: lah­juk­sil­la os­te­taan kan­san «edus­ta­jil­ta» suo­je­lu toi­min­nal­le, «kai­vo­soi­keu­det»
  – ja kai­vos­jät­teet, hii­li­voi­ma­lai­tos­ten il­maan pö­läyt­te­le­mät saas­teet jä­te­tään mui­den on­gel­mak­si.
  – Vain rä­kä­nau­ru jää kai­ku­maan tyh­jiin kai­vos­käy­tä­viin ja te­ol­li­suus­hal­lei­hin, kun kai­van­to lo­pul­ta hy­lä­tään käyt­tä­mät­tö­mä­nä.

  Bit­Coin on po­lii­tik­ko­jen lah­jon­taan eri­no­mai­nen vä­li­nen, kun­han lou­hin­ta­ket­jun al­kuun­pa­ni­ja saa­daan sa­lat­tua. On­han jo­kai­nen Bit­Coin siir­to jäl­ji­tet­tä­vis­sä täy­del­lä var­muu­del­la ai­na jo­kai­seen edel­li­seen omis­ta­jaan as­ti.
  – Kun po­lii­tik­ko on hy­väk­sy­nyt en­sim­mäi­sen Bit­Coin lah­juk­sen (jo­ka saat­toi ol­la ai­van lail­lis­ta al­ku­pe­rää ole­va «vaa­li­ra­ha»), on hän «nal­kis­sa»: Nyt hä­nen ul­ko­mai­sis­ta tal­le­tuk­sis­taan on tie­to lah­juk­sen an­ta­jal­la.

  Po­lii­tik­ko­jen lah­jon­nan pää­ta­voi­te ei ole oi­kei­den pää­tös­ten os­ta­mi­nen vaan it­se po­lii­ti­kon te­ke­mi­nen kaup­pa­ta­va­rak­si:
  – kaik­ki kouk­kuun jou­tu­nei­den po­lii­tik­ko­jen tu­le­vai­suu­den pää­tök­set ovat os­tet­ta­vis­sa ja myy­tä­vis­sä.
  – [Ul­ko­mai­sen val­ti­on ni­mi] pyö­rit­tää tä­tä kan­sain­vä­lis­tä po­liit­tis­ten pää­tös­ten kaup­paa.
  – Ra­hoi­tus tu­lee po­lii­tik­ko­jen hal­tuun­sa saa­mis­ta oman kan­san va­rois­ta. Täs­tä ol­koon esi­merk­ki­nä Suo­men ul­ko­mai­sel­le ma­fi­al­le lä­het­tä­mät 16 mil­jar­dia «Eu-tu­kea» tai
  – Suo­men edus­kun­ta, jon­ka is­tun­nois­sa käy­tet­tä­vis­tä kas­vo­naa­mi­ois­ta voi las­kea kuin­ka mon­ta po­lii­tik­koa ja ket­kä ovat al­tis­tu­neet ki­ris­tyk­sel­le.

  Konk­reet­ti­se­na esi­merk­ki­nä po­lii­tik­ko­jen ki­ris­tys­toi­min­nas­ta on Eu­roo­pan Im­pe­riu­min hal­lin­to­mal­li. Se on jo ke­hit­ty­nyt omak­si ins­ti­tuu­ti­ok­seen kaik­ki­ne toi­mie­li­mi­neen ja hal­lin­to­ho­vei­neen.
  – Kun Uni­onia hal­lit­se­va ta­ho on teh­nyt Eu­roo­pan laa­jui­sen pää­tök­sen, se pan­naan no­pe­as­ti toi­meen eri val­ti­oi­den pää­mi­nis­te­rei­den ja pre­si­dent­tien toi­mes­ta.
  – Suo­mes­ta ol­koot esi­merk­ki­nä Sаnnа Mаrin jа Sаuli Nii­nistо.

  1. Erittäin hienosti selitetty -korruption määrä suomessaKIN on aivan käsittämättömällä tasolla ja se ulottuu aina kunnanvaltuustoihin saakka. Korruption ja lahjomisen havaitseminen ei vaadi mitään salapoliisin taitoja -irvokkainta ja maamme kannalta tuhoisinta toimintaa on mineraalivarantojen
   LAHJOITTAMINEN ulkomaisten riistäjien käsiin. Tehdyt ”sopimukset” ovat katastrofi Suomelle -nyt vireillä olevat hulluudet on yksinkertaisesti pakko saada torpattua! (mm. kaikessa hiljaisuudessa juoniteltu Suhangon platinium ryöstö Ranualla)

   James Hirvisaarta lainaten: KUINKA HALPA TÄMÄ MAA TEILLE ON?

  2. Sitten kun vielä lisätään että tuo ”louhinta” ei ole muuta kuin bitcoinin tietokantojen pyörittelyä ja ylläpitoa, niin ymmärrätte mitä bitocineille ja muille bittirahoille tapahtuu jos esim. tulee sähkökatko!! Kuinka moni yksityinen joka ylläpitää (=louhii) bittirahoja on esim. UPS:in päässä? Tapahtumia ja rahaasiirtoja ja bittilompakoita häviää hirvittäviä määriä.

   Ja kuten todettua, sperma-luovutuksen tuloksella aikaansaatu jälkeläinen on jäljitettävissä. Silti suosittelen Lehtolasten tekoa nykyisessä tilanteessa vaikka sopivaa miestä ei löytyisikään. Se on sijoitus tulevaisuuteen. Tätä kannattaa vakavasti harkita jokaisen, sillä kukas teistä pitää huolta kun olette vanhoja !! Oletteko muuten huomanneet että kaikki valtaapitävien ennusteet loppuvat vuoteen 2032/2033? Ihan kuin sen jälkeen ei olisi mitään…

   Saksakin nousi aikoinaan Lehtolapsilla. Ja katsokaa Lehtolasten aikaansaannoksia ja ihailkaa.

 7. Marco odottaa kassit täynnä että pääsisi tositoimiin. Vielä kun nartut tajuaisivat millainen alfasonni hän onkaan. Kirottua!

  1. Marcohan on todistetusti saanut runsaasti jälkikasvua, jotka on kasvattanut ja on nyt edelleen onnellisesti parisuhteessa, eli onhan tuo aikamoinen alfasonni. Suomi on täynnä nynnyjä ja pelkureita miehiä jotka eivät ole saaneet aikaan ensimmäistäkään jälkeläistä.

 8. Pariuduin jo naisen kanssa kun jotkut idiootit miehet pilasivat perimänsä kokeellisilla injektioilla. Miesten ei kannata missään nimessä ottaa näitä piikkejä, sillä naiset eivät koske pitkällä tikullakaan vaarallisia piikkejä ottaneisiin miehiin!

 9. Bitcoin ei ole mitään ilman oikeaa rahaa. Tämän takia bitcoinin logokin on kultainen kolikko. Se on vain pyramidihuijaus, josta voit hyötyä vain jos

  → ihmisiä tulee mukaan huijaukseen sinun jälkeesi, sillä nämä ihmiset maksavat sinun mahdolliset tulevat voittosi

  → sinä maksat ennen sinua pyramidiin kavunneiden voitot.

  Kun uusia ihmisiä ei enää kusetukseen saada, niin rahaa ei myöskään kulje ylemmäksi pyramidiin viimeisenä mukaan tulleille ja homma kuolee. Välttäkää kaikkia nenäkkäiden juonia ynnä metkuja. Vain kusetuksen luojat voivat voittaa, sillä he laativat säännöt ja myös muuttavat niitä pelin edetessä.

 10. Keskutelun taso saa kyllä katumaan päätöstä pitää huolta yhteiskunnan heikoimmastakin geeniperimästä. Noh.. Kai teilläkin joku virka tällä pallolla on, jollei muu niin toimia varoittavana esimerkkinä.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*