10 thoughts on “Päivän kuva

 1. Äijän nenän koko kertoo varsin selkeästi minkä (((kansanryhmän))) juonia tämäKIN kusetus on. Samat perkeleet jok’ikinen kerta.

  Eiköhän tehdä niin ettei enää lähdetä mukaan tähän helvetin pelleilyyn. Ei enää yhtään siimaa näille mielisairaille huijareille!

  1. Hyvä! Joku muukin tietää että pahat nazzzit hallitsevat niin mediaa, pankkeja kuin lääkejättejäkin. Me sodimme II maailmansodassa nazzeja vastaan ja teimme kaikkemme neuvostoliittolaisten sekä USA:n avustuksella, mutta emme pärjänneet. Nazzzzit voittivat ja ovat edelleen puikoissa; jokaisen pankin ja jokaisen hallituksen johdossa.

   Eläköön juutalaiskommunismi ja Siion! Eläköön CCCP ja EU!

 2. Kohta on kaksi vuotta mennyt ”pandemian” parissa. Onko väestö vähentynyt vai kasvanut maapallolla?

  Vain suvakit pelkäävät koronaa!

 3. Tie­sit­kö, et­tä Pfit­ze­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Al­bert Bour­la on ko­ni­toh­to­ri, eläin­lää­kä­ri.

  Cor­re­la­ti­on Bet­ween the CO­VID Vac­ci­ne and Equi­ne Ste­ri­li­za­ti­on

  Vil­li­he­vos­kan­nan li­sään­ty­mis­tä hil­li­tään an­ta­mal­la tam­moil­le Pfit­ze­rin val­mis­ta­ma PZP-ro­ko­te (por­ci­ne zo­na pel­lu­ci­da). Tä­mä ro­ko­te tuot­taa vas­ta-ai­nei­ta, jot­ka es­tä­vät tam­mo­ja tuot­ta­mas­ta he­del­mäl­li­siä mu­nia. Ro­ko­tus­vai­ku­tuk­set ei­vät ole vä­lit­tö­miä, vaan täy­den­ne­tään 2 – 6 vii­kon vä­lein an­net­ta­val­la te­hos­te­ro­ko­tuk­sel­la:

  https://www.sccpzp.org/pzp/what-is-pzp/

  1) Ro­ko­te sti­mu­loi koh­de-eläin­tä tuot­ta­maan vas­ta-ai­nei­ta, jot­ka kiin­nit­ty­vät sen omaan ZP:hen
  2) tä­mä es­tää he­del­möi­tyk­sen ja tuot­taa eh­käi­syn.
  3) PZP-ro­ko­te an­ne­taan aluk­si 2 ro­ko­tuk­sen sar­ja­na 2 – 6 vii­kon vä­lein
  4) ja sen jäl­keen te­hos­te­ro­ko­tus 8 kuu­kau­den tai vuo­den vä­lein la­jis­ta riip­pu­en.

  Kos­ka ko­ro­na-ro­ko­te on ke­hi­tet­ty vain tam­mo­jen eh­käi­syyn, tar­koit­taa se si­tä, et­tä mies­ten ei tar­vit­se ot­taa ko­ro­na­piik­kiä ja sil­ti ha­lut­tu vä­es­tön ste­ri­loi­mis­vai­ku­tus voi­daan saa­vut­taa

  1. On­ko ko­ro­na­pii­kin jäl­ki­seu­rauk­se­na ta­pah­tu­va äk­ki­kuo­le­ma en­si­si­jai­ses­ti mies­ten «sai­raus»? Jos näin on, on se se­li­tet­tä­vis­sä sil­lä,
   – et­tä ko­ro­na-ro­ko­te on alun pe­rin ke­hi­tet­ty vain tam­ma-he­vo­sia var­ten,
   – et­tä si­tä ei ole tes­tat­tu­kaan mil­lään uros­puo­li­sel­la imet­tä­väi­sel­lä eläi­mel­lä.

 4. Kah­vin aro­mi

  Kah­vi si­säl­tää eri­lai­sia öl­jy­jä, sa­no­kaam­me nii­tä ni­mel­lä «kah­vi­öl­jy».
  – Nä­mä kah­vi­öl­jyt härs­kiin­ty­vät sii­nä mis­sä muut­kin öl­jyt
  – ja sik­si kah­vi, var­sin­kin jau­het­tu, säi­lyy par­hai­ten pa­kas­tees­sa.

  Kei­tä­pä kah­vi­si niin, et­tä kaa­dat (kie­hu­van) ve­den kah­vi­po­ro­jen pääl­le eril­li­seen as­ti­aan. Ve­den pin­nal­le muo­dos­tuu ohut öl­jy­kal­vo. Sen ha­vait­see, kun kat­soo pin­taa viis­tos­ta kul­mas­ta.
  – Pin­nal­la kel­luu kah­vi­öl­jyä.
  – Kah­vi­öl­jy on yk­si täy­te­läi­sen kah­vin aro­meis­ta.

  Jos nyt kaa­dat tuon kah­vin suo­dat­ti­men lä­pi, öl­jy jää sii­hen suo­dat­ti­meen.
  – Suo­da­tet­tu kah­vi on me­net­tä­nyt osan aro­meis­taan.

  Kun hie­man se­koit­taa as­ti­as­sa ole­vaa kah­via ja an­taa sen hau­tua muu­ta­man mi­nuu­tin, po­rot las­keu­tu­vat poh­jal­le
  – ja pin­nal­ta voi kaa­taa kup­piin ku­pil­li­sen täy­te­läis­tä kah­via!

  Tot­ta vai ta­rua?

  Mi­tä asi­as­ta sa­noo Pau­li­gin ku­lut­ta­ja­neu­von­ta?
  – Lä­he­tä tä­mä kom­ment­ti ku­lut­ta­ja­neu­von­nan säh­kö­pos­tiin ja ky­sy asi­as­ta.

 5. https://www.redvoicemedia.com/2021/11/dad-the-pfizer-shot-killed-my-baby/

  https://mvlehti.net/2021/11/19/akillisen-kuoleman-ilmio-iski-myos-suomalaiskentalle-tpsn-valmentaja-sai-sydankohtauksen-treeneissa-ja-kuoli/

  ”TPS-valmentaja Kim Suominen sai sairauskohtauksen kesken harjoitusten ja kuoli”

  https://www.tpsjuniorijalkapallo.fi/joukkueet/8729

  Vastuuvalmentaja [email protected] Puhelin: 0401518003

  https://fc.tps.fi/fi/uutiset/tps-legenda-kim-suominen-on-menehtynyt-52-vuotiaana

  19.11.2021 ”TPS:n seurayhteisöön kantautui järkyttävä suru-uutinen torstai-iltana 18. päivä marraskuuta.”

  ”Pitkän uran niin pelaajana kuin valmentajanakin Turun Palloseurassa tehnyt Kim Suominen menehtyi työnsä ääreen 52 vuoden iässä.”

  https://fc.tps.fi/fi/seura/yhteystiedot

  Vastuullisuuskoordinaattori JUHO LÄHDE [email protected] Puhelin: 040 535 9100

  https://mvlehti.net/2021/11/19/suomalainen-patologian-huipputohtori-vetoaa-poliittiseen-johtoon-koronarokotusten-lopettamiseksi/

  ”lohjalainen lääketieteen ja kirurgian tohtori, erikoislääkäri ja patologian dosentti emeritus Seppo Sutinen on lähettänyt eduskuntaryhmien puheenjohtajille vakavan asiantuntijaviestin”

 6. Huomas heti kun luki tuon Sontamedian uutisoinnin tuosta Suomisen tapauksesta..Että kuolinsyy oli Niitten tiedossa…Ja sen todennäköisin aiheuttaja…Joten kieli piti pitää keskellä suuta…Joten…

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*